maandag, augustus 04, 2014

De Zesde Antariaanse Boodschap - Jaqual Ontmoeten - 30 Juli 2014 / Dr. Suzanne LieDe Zesde Antariaanse Boodschap
Jaqual Ontmoeten
30 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie

De Planeet Antares - Vergelijkingsvideo

3 september 1996
Geachte Commandant Malteese,
Ik heb uw oproep van diverse dagen gevoeld, maar ik heb niet geantwoord. Het is nog steeds moeilijk voor mij om het multidimensionale bewustzijn in/naar mijn derde dimensionale wereld te integreren, maar ik ben aan het werk aangaande het bewust in vele werkelijkheden tegelijkertijd te zijn. Ik ben gereed om een volgende boodschap te ontvangen.
CM,
Wij zijn verheugd dat je onze oproep ontvangt. Wij aan boord van het schip zijn altijd alert op degenen die in staat zijn om een bewuste verbinding met onze trilling vast te houden. Het is niet van belang op dit punt in jullie "tijd" of je een taal boodschap ontvangt. Slechts onze aanwezigheid te "voelen" is van een zeer grote dienst voor de Galactische Wezens van het Ashtar Commando.
Wij zijn zo dankbaar voor degenen die "belichaamd" zijn en die onze oproep ontvangen via hun derde dimensionale aardse voertuig. Diegenen van jullie die onze oproep gewaar kunnen worden handelen als een stap-omlaag transformatoren om onze multidimensionale boodschap in jullie fysieke wereld te gronden. De gronding van onze boodschap in Gaia's fysiek Aarde is een zeer speciale gebeurtenis.
Ben jij je bewust dat er Wezens zijn vanuit de versnelde trilling van de twaalfde dimensie die hun directe aandacht op de gebeurtenissen van jullie zonne-ring plaatsen? Jullie zijn zo fortuinlijk om op dit moment in jullie "tijd" geïncarneerd te zijn.
Wij herinneren ons toen wij kameraden in de Grote Orion oorlogen waren. Je was zo keihard/brutaal als een man. In jouw huidige leven, veranker je dat gedeelte van jouw Ziel dat ervan geniet om jezelf toestemming te geven om alle redenen en terughoudendheid los te laten om volledige vrijheid van handelen zonder consequenties te voelen. Echter, de consequenties halen je uiteindelijk wel in.
Je bent nu in het proces van het oplossen van de vraag van hoe je de volledige loslating van vrije en onbeperkte gedachten en handelingen toe kunt staan terwijl je nog steeds in het fysieke lichaam bent zonder een storm van emoties? En dan, brengen deze emoties reacties naar voren die jou je spijtig laten voelen dat je ooit dat risico nam.
Maar in het uiteindelijke verhaal, waren de consequenties niet van dezelfde krachtige impact als dat prachtige moment van vrijheid. Dat moment waarin je boven alle beperkingen uit kon vliegen en een gedeelte van jezelf wordt die geen gevangene is van de regels van de derde dimensie en was het de betaling meer dan waard van de oncomfortabele emoties.
 
Nu Suzille, kan jij je aansluiten bij jouw innerlijke "Wilde Vrouw" en haar toestaan om de leiding te nemen. Zij is het gedeelte van jouw ZELF dat het meest mannelijk is en, daarom, het gedeelte dat het eerst de tweeslachtigheid (androgeen) zal omhelzen. Wij vragen dat zowel mannelijke en vrouwelijke driedimensionalen de Godin binnenin jullie hart en geest omhelzen om Haar vanuit haar sluimering te doen laten ontwaken.
Gefeliciteerd geachte Aardebewoners. Het moment om jullie Moeder Aarde te omhelzen is NU!
***
(Vijf maanden gingen voorbij tussen deze communicaties. Ik heb er geen idee van wat er in die tijdspanne gebeurde. Als tijd dus belangrijk is, waarom gaan wij dan door het te verliezen?)
21 februari 1997
Geachte Commandant Malteese,
ER IS GEEN GROTERE VIJAND DAN IEMANDS EIGEN ANGSTEN
EN HET NEEMT EEN DAPPERE STRIJDER OM HEN ONDER OGEN TE ZIEN!
Ik hoorde deze regel op de televisie en het herinnerde me - uiteindelijk - aan jou. Ik dacht aan jou en het deel van mijn ZELF dat jouw kameraad en mede strijder geweest is. Ik besef dat ik niet in staat ben geweest om dat component van mezelf onder ogen te komen omdat ik schaamte vasthoudt over mijn onbeschoftheid/wreedheid in voorafgaande levens. (Ik dacht toen nog steeds in tijdsduur.) Eindelijk, ben ik gereed om ons leven samen te zien.
Wij zijn Jaqual.
Commandant Malteese en Ik zijn Antariaanse kameraden op Antares. Wij zijn in de constellatie van Schorpioen en dienen als de verdedigers van dit kwadrant. Ik, Kapitein Jaqual, spreek tegen jou vanuit de tijdlijn van mijn strijders dagen. In Schorpioen, houden wij gelijkaardige energiegebieden vast als de planeet Pluto in jullie Sterrensysteem.
(Er waren verder geen vragen meer van mij of boodschappen van Jaqual tot aan…)
28 april 1997
Kapitein Jaqual hier…
Ja, je hebt onze oproep gehoord vandaag. Het is nu tijd dat jij je bewust wordt van mijn werkelijkheid. Commandant Malteese heeft jou al herinnerd aan onze Antariaanse energie om je voor te bereiden op onze samenkomst. Jouw werkelijkheid als Suzille is zeer anders geweest dan de mijne (welke ook de jouwe is). Ik ben hier een strijder, maar ik heb me teruggetrokken uit de actieve dienst. Ik ben onlangs een tempel binnengegaan waar ik mijn aandacht op mijn innerlijke leven kan focussen.
(Het is interessant, ik verhuisde een paar dagen geleden uit mijn kantoor en voor de eerste keer in 40 jaren werk ik vanuit huis. Waarom? Omdat de Arcturianen mij vertelden dat ik een eenvoudiger en rustiger leven moest creëren zodat ik zou kunnen mediteren, aan het strand zou kunnen wandelen, aan Yoga kan doen, me ontspannen en in mijn tuin zou kunnen tuinieren en communiceren met de Elementalen.
Mij werd verteld dat deze situatie zou zijn als het "studeren in de Tempels," wat ik in andere levens deed. In deze levens was het mijn NU om me te focussen op mijn innerlijke leven en de hogere expressies van ZELF. Om de één of andere reden kwam ik niet toe aan dit gedeelte van het verhaal totdat ik uit mijn kantoor verhuisd voorbereid was om me "te focussen op mijn innerlijke leven.)
(Terug naar Jaqual)
Mijn leven bestaat in een andere tijdlijn dan die van jou en ik resoneer in een volledig ander gebied van ruimte. Gedurende het meeste van mijn leven, echter, was ik te druk met het bestrijden van "de vijand" om diep binnenin te kijken. Ik was gedurende vijftig van jullie Aardse jaren een strijder. Dat lijkt voor jou een lange tijd te zijn, maar wij Antarianen hebben veel langere levens. Wij leven ongeveer 150 tot 200 van jullie aardse jaren.
Wij op Antares zijn gewoonlijk vijfdimensionaal, maar de strijders en de ouders resoneren met de derde dimensie wanneer zij "werken" en naar huis naar de vierde dimensie gaan. De ouders brengen hun nieuw leven omlaag vanuit de hogere dimensies om hun "tijd in de vorm" in de derde dimensionale vorm te beginnen.
Wij functioneren op deze manier zodat onze kinderen sterk geworteld zijn in een fysieke gestalte om in staat te zijn zich voort te planten en de beschermers van ons kwadrant van de ruimte te zijn. Het is gelijkaardig aan jullie zalmen die hun natuurlijke zoute water verlaten om kuit te schieten in het frisse zoete water.  
Antares is een centrum voor multidimensionaal ontwaken. Wij houden onze derde dimensionale werkelijkheid in leven en actief hoewel wij allemaal onze frequentie erboven zouden kunnen laten stijgen. De reden dat wij dit aldus dus is omdat wij eerst dit gebied koloniseerden om te helpen bij het beschermen van diegenen rondom ons heen, alsook jullie wereld, van de Orion Draconianen. Wat de Draconianen zich eigen gemaakt hebben met technologie, hebben wij ons eigen gemaakt met onze geest.
Aangezien wij als beschermers dienen, tenminste tot aan het einde van jullie Grote Cyclus, hebben wij een sterke strijders klasse. De leiders van onze maatschappijen, alsook de meesten van diens burgers, resoneren met de vierde en vijfde dimensie. Wij allemaal bijna, mannen en vrouwen, hebben op z'n minst 30 jaren dienst verleend als een strijder. Ik bracht 50 jaren als een strijder door, hetgeen normaal is voor alleen de officieren. De vrouwen worden meteen samen met de mannen getraind en zijn totaal gelijk in alle militaire acties.
Aan de andere kant, zijn mannen niet volledig gelijk in opvatting en de kinderzorg afdeling. Je wordt geen ouder tot nadat je dienstverlening als een "beschermer" vervuld werd. Wij strijders gebruiken het woord "beschermer" in plaats van "soldaat". Wij vechten niet omdat het ons verteld wordt of omdat wij macht willen vergaren en willen veroveren. Wij vechten alleen om onze mensen en onze manier van leven te beschermen.
Niet alle mensen op Antares worden ouders. In feite, minder dan 10% paren feitelijk en bevallen. Echter, bijna iedereen is actief betrokken bij het opvoeden van de jongeren. Personen moeten door een belangrijke initiatie gaan om ouders te worden, ongeveer zoals dat op Arcturus is. Echter, wij kiezen de ouders niet via de kleur van de aura, zoals zij dat wel op Arcturus doen, maar eerder door initiatie.
De initiatie voor het ouderschap duurt drie jaren. Je moet een meester in het multidimensionale besef zijn voordat je een ouder kunt zijn. Dit meesterschap wordt het best omschreven door te zeggen dat een meester diens trilling uit kan breiden van de derde naar de zevende dimensie van de Overziel. Ook, zijn zij in staat om het kanaal te openen om bewust te zijn van al deze dimensies in één keer.
Deze uitbreiding van bewustzijn en besef is een grote prestatie en de reden waarom alleen 10% van onze mensen ouders zijn. Om een ouder te worden, verhogen twee harmonieus overeenkomende Zielen hun trilling in/naar de Overziel en nodigen een vonk van leven uit om onze Antariaanse wereld binnen te komen. Zij "lopen" dan die vonk omlaag door iedere dimensie en "planten" hem/haar in de derde dimensionale gestalte van de vrouw.
De Tempel die ik spoedig binnen zal gaan is degene, welke ons leert om ouders te zijn. Ik voel dat sinds ik zoveel levens genomen heb dat het mijn beste dienstverlening nu is om nieuwe binnen te brengen. Koppels hebben gewoonlijk slechts één kind. Het neemt drie jaren voor de voorbereiding (slechts 30% van diegenen die de initiatie betreden voltooien het) en dan een volgende drie jaren om de Ziel omlaag te "lopen" in/naar de derde dimensie.
Dan gedurende drie extra jaren, wijden de ouders zichzelf volledig aan het opvoeden van het kind. Aan het einde van de drie jaren is het kind een volwassene geworden en sluit zich bij de maatschappij aan. Zij studeren gewoonlijk voor ongeveer 30 jaren en gaan dan het leger in. Zoals je kunt zien, zijn de meeste ouders 60 jaar oud voordat zij in staat zijn om het proces te beginnen van de voorbereiding op het ouderschap.
Echter, aangezien alle ouders zich het multidimensionale besef eigen gemaakt hebben, leven zij gewoonlijk om op z'n minst 300 jaar oud te zijn. Sommigen leven om 400 te zijn. De laatste honderd jaren van hun levens worden gewoonlijk doorgebracht met het helpen van anderen om multidimensionaal te worden. Wanneer iemand multidimensionaal is, is het "sterven" slechts een verandering van octaven.
Er zijn, natuurlijk, anderen die in de strijd sterven, maar dit geeft hen een boost naar op z'n minst de zesde dimensie. Hun levens zijn korter, maar hun reis in/naar de zevende dimensie is gemakkelijker. In onze wereld, ontstaan alle geïndividualiseerde processen, of individuele levens zoals jullie zouden zeggen, in de zevende dimensionale Overziel.
Ons wordt gevraagd de Overziel te verlaten door onze ouders wanneer wij "vonken van Licht" zijn. Dan moeten wij terugkeren naar de Overziel voordat wij wederom een andere incarnatie op Antares of een Arcturiaanse wereld of Sterrenschip kunnen nemen.
De Arcturiaanse en Antariaanse werkelijkheden zijn beide multidimensionaal van aard. Wij beide focussen ons op het helpen van mensen, planeten en sterrensystemen om hun multidimensionale essentie te omhelzen om terug te ascenderen naar hun Overziel ZELF. Diegenen die dit proces van het verhogen van hun trilling terug in/naar de zevende dimensie te moeilijk vinden incarneren vaak op andere planeten in andere sterrensystemen. Zij mogen ook een anders versie van werkelijkheid kiezen voor een variëteit aan ervaringen.
(Bijna drie maanden verstreken voorafgaand aan onze volgende communicatie. Ik kan me niet herinneren waarom ik wegbleef. In 1997 twijfelde ik waarschijnlijk aan mezelf en vroeg ik me af of ik een beetje gek was. Ook, omdat de Arcturianen mij verteld hadden om een website op te starten sinds ongeveer 1994, ik had eindelijk mijn multidimensions site in 1996 opgestart.)
1 juli 1997
Geachte Kapitein Jaqual,
Ik voelde je zeer veel vandaag terwijl ik buiten werkte. Ik hoorde dat je mij zou kunnen helpen met het zijn van een strijder en, na het lezen van jouw laatste boodschap, besef is dat je mij aanzienlijk kunt helpen bij mijn proces van het multidimensionaal worden. Ik denk niet dat er wat voor een Tempel dan ook op Aarde zou zijn om mij deze dingen te leren. Misschien zou jij met mij kunnen delen wat je aan het leren bent met jouw tempel ervaring.
Liefste Suzille,
Ik kan je zeer zeker helpen met het meesterschap van jouw fysieke gewoontes en programmering. De bekwaamheid om waarlijk multidimensionaal te zijn is wat je toestaat om het meesterschap van de derde dimensionale kwesties en uitdagingen te verkrijgen. Ik kan je ook helpen om boven jouw angst uit te stijgen.
Wanneer iemand in staat is om diens trilling te verhogen naar een dimensie boven diens angst, zijn zij hun meesterschaptraining binnen gegaan. Dat is een deel van de reden waarom mijn mensen gekozen hebben om strijders te zijn. Een strijder moet leren om de angstzijde van zichzelf onder ogen te zien. Wanneer die angst eenmaal geconfronteerd en overwonnen is, dan kunnen zij zichzelf in/naar hun hogere vibrerende zelf verhogen.
23 juli 1997
Geachte Jaqual,
Ik heb je oproep de laatste paar dagen gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk gereed ben om jouw verhaal te horen. Ik heb het vermeden omdat ik wist dat het over angst ging, en ik heb altijd een probleem gehad met het onder ogen komen van mijn angst. Ik ben nu gereed om dat "probleem" los te laten en in mijn dapperheid te leven.
Suzille,
Ik ben blij te horen dat je nu gereed bent om de strijder te ZIJN die je altijd geweest bent. Je bent bang geweest omdat je als een zeer klein kind angstig was en niet in staat was om die angst met wie dan ook te bespreken om hen om bescherming en comfort te vragen.
Die angst heeft een houvast gehandhaafd op jouw bewustzijn gedurende het meeste van je leven. Zoals je nu begrijpt, alles dat gebeurde maakte deel uit van jouw Goddelijke Plan om te ontwaken tot de herinnering van jouw Hogere ZELF. Als je het comfort vergeten was die je nodig had in jullie fysieke wereld, mag je niet diep en hoog genoeg in/naar jouw Multidimensionale ZELF gegaan zijn om de bescherming en het comfort te vinden die je nodig had.
Nu in deze afsluitende hoofdstukken van jouw fysieke incarnaties, moet jij je onbewuste opruimen van onnodige angst. Wij zeggen "onnodige" omdat wij niet alle angst uit willen wissen. Angst op zichzelf is niet jouw vijand. Angst alleen wordt jouw vijand wanneer de boodschap die het jou gegeven heeft blijft nadat het diens doel gediend heeft.  
Ja, denk aan angst als een boodschapper. Het is een boodschapper die jou vertelt om bewust en voorzichtig te zijn. Zonder angst zou je niet kunnen overleven in de derde dimensie waar er vele gevaren zijn. Daarom, wanneer ik mijn verhaal vertel, denk er dan aan dat angst in feite onze vriend is. Het doel van de angst is om te waarschuwen en te beschermen. Het is de herinnering en de bedreiging van de angst welke de vijand is.
Als vroegere angsten niet losgelaten kunnen worden, worden zij een steeds zwaardere last. Ook, als je er niet op vertrouwd dat de geschikte waarschuwingen op de noodzakelijke tijd komen, dan is daar een angst van de toekomst. Angst van het verleden is de boodschap die weg is en angst van de toekomst is de boodschap die nog niet gearriveerd is.
Wanneer je in volledig vertrouwen van en overgave aan jouw Hoger ZELF kunt leven, ben je in staat om alle oude angsten in/naar jouw hogere trillingen los te laten waar zij terug getransmuteerd kunnen worden naar Licht en Liefde. Je zult er ook op vertrouwen dat al jouw waarschuwingen op tijd zullen zijn en jou in de richting zullen leiden die jou altijd die grootste bescherming zullen permitteren.
Wij leerden deze lessen op Antares, en zij zijn de lessen die ons toegestaan hebben te leren hoe onze trilling in/naar onze hogere dimensionale zelven te verhogen. Herinner je alsjeblieft, dat ik mijn woorden naar het Engels voor jou vertaal om het beter te begrijpen. Ook, ben ik niet van jouw tijdlijn.
Daarom, zoals ik jou waarneem, ervaar ik al jouw levens in één pakket, zoals een boek. Ik kan naar ieder gedeelte uit de sequentie kijken of zelfs de sequentie veranderen. Het is dezelfde manier waarop je mijn leven kunt waarnemen. Dit is waarom je vaak verwarring gevoeld hebt over de tijdlijnen van onze Antariaanse levens.
Voor jouw gewaarwording, ben ik tegelijkertijd in al deze tijdperken, en je kunt ieder tijdskader dat je wenst bekijken. Ik ben een jonge Luitenant (jullie benaming) op hetzelfde moment dat ik een oudere man ben. Misschien als je meer over ons Antariaanse leven zou leren en herinneren dat je in staat zult zijn om onze modus van multidimensionale gewaarwording/inzicht te omhelzen. Dan mag je zelfs in staat zijn om meer Antariaanse concepten te herinneren en te begrijpen.
Ik zal mijn verhaal beginnen waar ik gebleven was in jouw meditatie. Herinner jij je dat? (Nee, dat herinner ik me niet.)
Ik sta voor de Deur van de Tempel van Terugkeer. Ik heb mezelf altijd beschouwd een zeer grote man te zijn, zelfs bij de Antariaanse standaards. Het is vrij normaal voor een man om 2.45m te zijn en vele vrouwen zijn 2.15m of ook zelfs 2.45m lang. Ik ben 2.90m (overeenkomstig met jullie aardse maatstaven) en sta altijd met mijn hoofd boven de meeste menigtes.
Terwijl ik voor De Deuren van Herinnering bij De Tempel van Terugkeer sta, voel ik me zeer klein. Daar zijn een serie deuropeningen zonder deuren die naar de feitelijke deur leiden. Elke van deze deuropeningen stralen een andere trilling uit. Daarom, is iedere doorgang een andere kleur en straalt een andere toon uit.
Ik voel een trekken aan mijn lichaam als ik voor de eerste drempel sta. Mij werd geïnstrueerd dat als ik iedere drempel oversteek en in de hal sta voor de volgende doorgang, ik andere lessen en uitdagingen zal ervaren. Deze lessen en uitdagingen moeten opgeruimd en gebalanceerd worden voordat ik verder kan gaan naar de volgende drempel.
Ik zal met mijn verhaal verder gaan in onze volgende samenkomst. Denk eraan om me in/naar jouw dagelijkse leven te roepen.
Jaqual

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten