donderdag, augustus 14, 2014

De Engelen - Vanuit het Hart van de Moeder Komen Wij - 10 Augustus


De Engelen
Vanuit het Hart van de Moeder Komen Wij
10 Augustus / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Wij zijn de Engelachtige Legioenen van de Goddelijke Moeder. Wij komen op deze dag naar jullie toe om onze zusters en broeders te begroeten die een menselijke gestalte genomen hebben om een Nieuwe Wereld van mogelijkheden in het bestaan te brengen.
Zou het jullie verrassen te weten dat velen van jullie die nu belichaamd zijn engelen zijn? Jullie hebben gekozen om het menselijke pad van incarnatie te nemen in plaats van in de Licht Werelden te blijven. Hiervoor hebben jullie veel opgegeven, maar ook verkregen jullie veel sneller de spirituele evolutie dan dat mogelijk is in de meer statische omgevingen van de Verlichte Werelden.
Verandering komt sneller in de lagere dimensies, specifiek in 3D waar de meesten van jullie nu fysiek bestaan. Jullie planeet zelf is in/naar de lagere niveaus van de Vijfde Dimensie verhuisd, maar het meeste van de mensheid leeft en handelt nog steeds alsof er niets veranderd is. Diegenen van jullie die ontwaakt en bewust zijn, weten dat er veel veranderd is. Jullie kunnen het in jullie lichamen voelen, met de bijzondere kwalen en pijnen, groeistuipen die aangeven dat jullie op koolstof gebaseerde lichaam in/naar een op kristallijn gebaseerd lichaam vertaalt.
Veel op de manier dat mensen met elkaar relateren is ook in beroering. Als zij ontwaken, ontdekken de mensen dat hun regeringen hen niet representeren zoals beloofd werd; dat er tegen hen gelogen werd en in sommige gevallen, werd fraude en misleiding begaan. Dat allemaal werd verborgen en onderdrukt in termen van de instituten van de mensheid en hun funderingen, en het begin wordt nu geopenbaard onjuist en van zand gemaakt te zijn. Alles dat gecreëerd werd vanuit de oude matrix zal nu verbrokkelen in/naar hopen van puin en zand, om weggeblazen te worden door de winden van verandering. 
Chaos is aanwezig bij de handeling van creatie. Doch, chaos heeft tot doel om kansen te creëren voor individuen, families, gemeenschappen en landen om los te laten wat niet langer meer dient. Sta de winden van verandering toe om jullie persoonlijk schoon te boenen en jullie buren te helpen bij het begrijpen dat verandering een kans is, geen last. Als jullie alleen maar jullie angsten los zouden kunnen laten van verloren en eenzaam te zijn, ontdaan van alles dat jullie dierbaar is, zullen jullie een manier van bestaan ontdekken welke jullie bevrijdt van de behoefte om je aan materiële objecten, aan mensen en aan verouderde geloofsystemen vast te klampen.
Alles schijnt nu in jullie wereld vergroot te zijn. Oorlogen broeien … of er zijn pogingen om het te bekonkelen. Moeilijkheden tussen individuen brengen emoties en reactief gedrag in beroering. Leer om weg te treden van het menselijke drama en ben stil, binnenin jullie hartcentrum. Sta de winden van verandering toe om door jullie lichaam heen te gaan, alles dat niet langer noodzakelijk is voor de reis verderop eraf strippend aldus jullie vrijgesteld zou kunnen worden om een wereld te creëren waarin alles nieuw en fris is.

Jullie wereld gaat door een overgangsperiode heen welke bekend staat als de Oogst. Deze tijd werd lang voorspeld door jullie profeten en wijsgeren. Nu is het voorbij gekomen. Ieder individu wordt gemeten en gewogen zoals een kom van tarwe granen. Diegenen die op een lagere frequentie trillen, zullen vanuit deze wereld overgaan en een nieuwe 3D wereld betreden, welke hen toe zal staan om verdere zielgroei op dat niveau na te streven.
De mensen die het afsnijden en de overgang in/naar de Vijfde dimensie maken zullen bevrijd zijn van de vroegere beperkingen en zullen toegestaan worden zich te hergroeperen en te beslissen, eerst als individuen, dan als gemeenschappen en uiteindelijk als een collectief, in welke richting zij wensen te gaan.
Het proces zal geleidelijk zijn want jullie zullen nog steeds in een fysieke wereld bestaan. Jullie zullen nieuwe talenten en bekwaamheden hebben, maar ook deze zullen geleidelijk verkregen worden. Kennis zal door jullie Hogere Zelven aan jullie gegeven worden als jullie bewijzen dat jullie er gereed voor zijn. Vele mensen zullen erkennen dat met hun nieuw-ontdekte vrijheid, zij niet langer materiële objecten hoeven te verzamelen die in hun leven geen doel dienen.
Onze schrijfster heeft geleerd dat haar mensen, de Pleiadianen, nogal eenvoudige levens leven. Zij hebben een paar kledingstukken en gebruiken alleen wat noodzakelijk is in termen van levensmiddelen. Families werken als een eenheid en voor het goede van hun gemeenschappen. Iedereen werkt samen en deelt. Niemand gaat zonder. Mensen ontvangen het onderwijs dat past bij hun levensdoel en werk. Het leven wordt als heilig beschouwd. Kinderen zijn geliefd. Moeders worden geëerd voor hun toewijding om leven voort te brengen.
De mensen van de hogere dimensies hebben nog steeds individuele naturen, doch zij werken ook als een collectief. Veel van de 5D culturen zijn feitelijk behoorlijk traditioneel van nature. Sommige van de culturen, zoals die van Sirius A, vind een reflectie in de Hindoe cultuur van India, hoewel een aanzienlijke vervormde reflectie. Op Sirius A, worden vrouwen nog steeds bepaald werk traditioneel verboden, aangezien geloofd wordt dat het vernederend voor hun echtgenoten is als zijnde de kostwinners voor de familie. Vrouwen dragen sari's en worden verboden om hoge hakken te dragen. Er zijn bepaalde gedragingen die van iemand verwacht worden, wat afhankelijk van de rang is, echter al hun rangen worden als gelijk gehouden. Er zijn geen verschoppelingen tenzij iemand de maatschappij in het algemeen aanzienlijk beledigd/gekwetst heeft en dan wordt jou toegestaan om te vertrekken, vreedzaam.
Met een venster op de andere werelden, zouden jullie kunnen beginnen te zien dat jullie waarlijk gezegend zijn op deze planeet te leven met diens intense cyclussen van verandering. Kansen komen hier naar boven voor diegenen die creatief en moedig van nature zijn, hetgeen mogelijk niet op andere werelden bestaat. Leer wat je hier kunt, als je aldus een sterrenzaad bent, zodat je wat je hier ervaren hebt mee terug naar jouw Thuiswereld kunt nemen. Op deze manier, zullen andere werelden hun voordeel doen van de uitbreiding van kennis die gebracht wordt door de ervaringen van het menselijke collectief.
Velen van jullie onderschatten aanzienlijk jullie bekwaamheid om verandering te beïnvloeden, ofwel in jullie eigen leven of in dat van de planeet. Je hoeft niet voort te gaan om deel te nemen aan protesten, hoewel je dat zeer zeker mag als je aangetrokken wordt om zoiets te doen. Gandhi verrichte wonderen met een volledige natie, de wanhopige mensen en culturen van India galvaniserend om zich te verenigen en de Britse Raj uit het Moederland vandaan te gooien. Het kan gedaan worden als er voldoende wijsheid en visie is. Je hart moet hartstochtelijk zijn en voorbij zien aan wat voor anderen duidelijk schijnt te zijn, wat in werkelijkheid eenvoudig onnatuurlijk is … mensen die de bestemmingen van anderen controleren.
Jullie zijn allemaal meesters in training. De Aarde is een temperamentvol klaslokaal. Wanneer de Vijfde Dimensie eindelijk goed en waarlijk verankerd is binnenin het bewustzijn van het volledige overblijvende menselijke collectief, zal het Gouden Tijdperk waarlijk tot bloei komen. Tot dan, werk klein … werk efficiënt, werk samen om verandering binnenin zelf te creëren, binnenin jullie gemeenschappen en eventueel binnenin jullie eigen landen.
Her/erken dat diegenen die de duistere rollen gespeeld hebben in dit en in andere levensspannen dat aldus gedaan hebben in overeenstemming op een zielniveau. Zij mogen zich niet gehouden hebben aan hetzelfde zielcontract en de regels gebroken hebben, maar zij zijn nog steeds jullie zusters en broeders. Kijk naar hun acties met mededogen. Vergeef hen en vergeef jullie zelf voor iedere vroegere actie die jullie minder dan wenselijk achten in termen van de zielevolutie. Vergiffenis, van zelf en van diegenen die jullie op wat voor manier dan ook schade berokkend hebben, is de weg om snel op jullie pad voorwaarts te stappen.
Leer om het innerlijke baken van jullie eigen intuïtie te volgen. Velen van jullie vragen zich af hoe met jullie Hogere Zelf in contact te komen. Verstil jullie zelf eenvoudig lang genoeg om de innerlijke stem te horen. Het spreekt tegen jou via je intuïtie en wat sommige mensen noemen hun geweten. Echter, het is GEEN stem die vleit en oordeelt, maar eentje die jou aanmoedigt en helpt bij het begrijpen van dingen zonder te zijn onderwezen.
Begrijp dat wanneer je eenmaal begint te reageren op de spirit die door jouw lichaam heen werkt in de vorm van de intuïtie, dat jij je dan zult beginnen open te stellen voor de verbinding met jouw gidsen en mentoren. Sta open voor het luisteren binnenin, je er altijd bewust van zijnde om de spirits uit te dagen, "zijn jullie van het Licht? (3x) Zo niet, ben dan weg!"Begrijp dat je vrije wil hebt; alleen JIJ kunt de duisternis toestaan om binnen te komen en je te overweldigen. Je hoeft niet meer te doen alsof je hulpeloos bent of dat je nog langer het slachtoffer speelt. Open je hart, verbindt je met jouw moed (het vuur van de hartvlam) en herkrijg je soevereiniteit, als een individu en als een menselijk collectief.
We leven in een vrije-wil Universum … of jullie doen dat, als mensen. Engelen zijn interpretaties van het Licht, boodschappers zo je wilt, die doen zoals Spirit het van hen wil. Jullie hebben een keuze als tot wat te doen. En wat jullie kiezen zal naar jullie terug gereflecteerd worden door het Universum, welke graag verstrekt waar jullie je aandacht op gefocust hebben. Dus als je kiest om ongelukkig te zijn, zal je voorzien worden met het soort van ervaringen en ontmoetingen die jouw ongelukkige emoties en gedachten ondersteunen, dus kies goed, dierbaren.
Ben oprecht met jullie zelf. Jullie zullen het volledige spectrum van de menselijke emoties ervaren tijdens deze overgangsperiode. Het kan niet vermeden worden, aangezien jullie in het proces zitten van het uitruimen van eeuwen aan onjuiste creaties, jullie eigen en die van diegenen die toebehoren aan jullie fysieke en spirituele erfenis. De mensheid als een geheel is in de opruimingsmodus en het is obligaat dat er enige oncomfortabele momenten zijn, dus leer om aardig voor jullie zelf en anderen te zijn. Open jullie harten en ervaar het begin van mededogen, voor zelf en voor diegenen rondom jullie heen die verlies en verandering op een verbijsterend tempo ervaren.
Weet dat jullie een beroep op de engelen kunnen doen om jullie te helpen. Jullie moeten toestemming geven voor ons om jullie te helpen aangezien wij jullie beschouwen als soevereine wezens, zelfs als jullie dat zelf niet doen. Wij zijn hier om te ondersteunen, maar jullie moeten het werk doen van het vertalen van een zeer beschadigde wereld in/naar een wereld van kansen/mogelijkheden, vrede en overvloed voor iedereen. Het is een groot werk om te ondernemen en jullie hebben allemaal zeer zorgvuldig geselecteerd voor het scala aan talenten en gaven die jullie brengen vanuit andere aspecten en levensspannen. Jullie zijn hier voor een reden, maar het is aan jullie om te ontdekken wat die reden is.
Wij wensen jullie al het goede. Doe een beroep op ons als je troost en een etherische knuffel nodig bent. Wij zijn immer bij jullie om een gebroken hart te genezen en om jullie vleugels te herstellen zouden jullie een veer verbuigen. Wij zijn jullie zusters en broeders … zelfs als de meesten van jullie ons niet kunnen zien. Als jullie alleen maar jullie zelf openstellen voor de energieën en ons voelen … zullen jullie beginnen om onze aanwezigheid te bespeuren. Vertrouw jullie gevoelens en jullie zullen ver, zeer ver gaan, dierbaren.
Namaste: Wij eren de goddelijke aanwezigheid welke binnenin ieder hart dat op deze planeet klopt leeft. Het gaat jullie goed.
Channelaar: Tazjima Amariah Kumara VaCoupe

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten