vrijdag, augustus 29, 2014

De Berichtgevingen van God - Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd - 27.08.2014 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd
27 Augustus 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, kom in jullie hart en voel de vreedzaamheid. Sta jullie zelf toe om in dit licht gewassen te worden. Maak de verschuiving in/naar de visie van Liefde en jullie zullen je de kracht en majesteitelijkheid van jullie hart herinneren.
Als jullie jezelf gewaarworden rond te snellen in de wereld van het ego, proberend om de dingen te laten gebeuren, eraan werkend om de gaten op te vullen, om te gaan met problemen, jonglerend met de tijd en zoekend naar energie, herinneren jullie je dan alsjeblieft om jullie zienswijze naar de werkelijkheid van de Liefde van het hart te verschuiven. Want het is vanuit je hart dat de wereld geboren wordt en je hart kan het gehele plaatje zien. Je hart is bedoeld om de bron te zijn van jouw creativiteit. En wat vanuit deze Liefde geboren is, is groots krachtdadig en ontvouwt zich via de Wet van Genadigheid in/naar het immer-grotere goede.
Dus geliefden het is tijd om een pauze te nemen van het najagen van schaduwen, van het omgaan met problemen, van het zoeken naar geld. Het is tijd om naar het hart terug te keren waar je vervuld bent. Waar de bron van het leven altijd stromende is in zuivere volmaaktheid naar buiten de wereld in. Wanneer het hart hersteld is als jouw creatieve centrum en wanneer je verschuift naar de zienswijzen van jouw krachtige Liefde, kan je zien hoe volmaakt Liefde jou zal vullen en jou zal brengen wat je nodig bent om diens doelen te vervullen en dat je Mijn Wil in actie zou kunnen zijn.
Herinner je hoe beperkt de zienswijze van het verstand is en laat jezelf uitbreiden in/naar de visie van het hart. Vanuit het perspectief van het ego, leven jullie in intense tijden omdat er een beroep op jullie gedaan wordt om de oude perspectieven los te laten: het geloof dat dat wat jullie ondersteund altijd vanuit de wereld kan komen. In plaats daarvan wordt er een beroep op je gedaan om je de waarheid te herinneren: dat de energie van het leven voortdurend in en als jouw hart gegenereerd wordt, en dat het in/naar de wereld zou kunnen komen stralen als een baken van hoop en waarheid. En als een magneet van de werkelijkheid van God en de overvloed van het oneindige leven - dat alle symbolen van jouw leven in de wereld dit moeiteloos mogen evenaren.
Maak daarom de verschuiving naar het hart jouw hoogste prioriteit. Want dat waarvan je geloofd dat het de wereld is, staat op het punt om te veranderen. En alleen diegenen die naar de Liefde kijken, naar Mij kijken voor ondersteuning, zijn in uitlijning om hun positie te accepteren als grote magnetische uitkijkposten van de werkelijkheid van God dat nu ook de bron van de wereld en diep erkend door elk bewustzijn moet zijn.
Dat wat door Liefde gecreëerd is is nooit-eindigend. Het is geboren voor het leven door de kracht van de Liefde zelf. Om uit te breiden, om gegeven te worden, om meer vreugde te creëren en om manifest te zijn als de visie van het hart zichtbaar gemaakt als de wereld.

Houd hieraan vast, geliefden. Kom in/naar deze gemeenschap en voel de waarheid totdat jullie besef waarlijk grenzeloos is en jullie kunnen waarnemen wat jullie hart reagerend op de wil van de Liefde creëert.
Het leven komt moeiteloos voort. Het komt tot bloei als een grote heilige bloem. Het wordt gevoed door jullie bewustzijn en jullie vreugde. En erin wordt je ook in alle aspecten van je wezen gekoesterd.
Vanuit deze plaats van grote Liefde waar wij vermengd en jullie eindeloos zijn, omhels het geheel van het leven dat ernaar streeft om gemanifesteerd gemaakt te worden. Ernaar streeft om zichzelf bekend te maken als de beweging van Liefde in al diens grandeur met al diens zegeningen eindeloos verstrekt via de grote draaikolk van jullie open harten.
Vanuit deze plaats van grenzeloos bewustzijn kan je kijken naar wat je hart aan het ontvouwen is. Je kunt getuige zijn wat betreft de gratie van nieuw leven en de perfectie waarmee de matrix van Liefde verweven is in/naar de symbolen van het leven op Aarde.
Is het geen opluchting om de ideeën van het beperkte ego los te laten? Is het niet wonderbaarlijk om gewiegd te worden door de Kosmos? En is Liefde niet zowel moeiteloos als krachtig als het zich verblijdt in diens bekwaamheid om meer van het goede te creëren? Dat goede dat prachtig tevoorschijn komt waar jouw focus ook op is.
Laat jouw focus jouw hart en Liefde zijn dat als zuivere perfectie tevoorschijn komt, in/naar de manifestatie barstend als de reflectie van jouw schoonheid, zichzelf verwevend met de reflectie van alle harten totdat de meest verbijsterende expressie van God is wat gecreëerd is wat wij noemen de Hemel op Aarde.
Geliefden, de tijd is bezig te eindigen. En zoals ik jaren geleden tegen jullie zei, het is als water dat in stoom verandert. De moleculen van kokend water bewegen steeds sneller totdat zij plotseling verschuiven in/naar een geheel nieuwe manier van bestaan. Veel lichter en meer grenzeloos dan ervoor. Gemakkelijk in staat om voorbij alle barrières te gaan.
Zo is het met jullie geliefden, en met jullie bewustzijn. Het is zoals water ondergedompeld in de illusie van de tijd, maar nu is het bezig te verhitten door de kracht van Liefde om volledig hoe het zich tot uitdrukking brengt te verschuiven, net zoals water in/naar stoom verschuift. Jullie verschuiven van het ego-verstand naar het bewustzijn van Liefde en de werkelijkheid van het grenzeloze hart van God dat jullie zijn.
Daarom, terwijl de tijd immer sneller doorgaat te bewegen, ben ervan verzekerd dat het een symbool is van deze belangrijke en krachtige verandering die voor jullie aanstaande is. En in plaats van verdiept te raken in de wereld van het ego en immer sneller te haasten om de dingen op de klok gedaan te krijgen, sta deze nieuwe stuwkracht van de vuren van de Liefde toe om jullie te veranderen. Want het is bezig de werkelijkheid van het ego-verstand te verhitten, om het te veranderen in/naar de waarheid van God. Laat het van jullie en van jullie besef een geheel nieuw iets maken. Jullie leven op een ander niveau geleefd. Het equivalent van stoom, geliefden. De werkelijkheid van een levende spirit.
Verschuif naar het inzicht/de gewaarwording van het hart waar je vrij bent van de concepten van een begrensde dualiteit. Ben het bewuste leven van God Ik Ben zichzelf in/naar de wereld geboren laten worden, de gehele dualiteit transformerend in/naar een geheel nieuwe expressie, zoals water naar stoom verschuift.
Kom in/naar het hart om jullie vrijheid te vinden. Maar meer dan dit geliefden, creëert jullie hart. Niet het hart van het lichaam of de persoonlijkheid of de schijnbare creatieve kracht van het kleine verstand, maar eerder de ware creatieve kracht van Liefde welke komt om zichzelf tot uitdrukking te brengen in al diens volheid als de wereld. Er is niets dat jullie moeten doen om dit te verwezenlijken. Rust slechts in Mij en voel de glorie van jullie hart.
Jullie zijn de creatieve kracht van Liefde welke van zichzelf gericht is op het altijd-uitbreiden, naar een eindeloos zegenen, om te verheffen en te ontwaken, en om de wereld te omvatten, en dat ieder deel en deeltje van het leven zichzelf mag zien zoals het waarlijk is - de bewuste glorieuze ontwaking van God.
De zienswijze van het hart is alles-omvattend. Het zit niet de egodroom van een persoonlijkheid en al diens kwesties. Het ziet de alles-omvattende zienswijze, geliefden. Het ziet de gehele wereld en het geheel van de mensheid en iedere vonk van leven en Liefde dat het aansteekt. En Liefde reageert door jullie, het voertuig - het open hart van God.
Daarom als je kijkt met het oog van de Liefde, kan je zien hoe Liefde als de mensheid aan het ontwaken is en kan je de kracht geboren zien worden - door jou, in jou, en als jou - als deze verbazingwekkende ontwaking. Deze verschuiving van water naar stoom, van dualiteit naar Liefde, van een begrensde visie van het leven naar grenzeloze vrijheid. Daarom geliefden, observeer en verheug je. Voel jullie harten uitbreiden om jullie in/naar het bewustzijn en uit de zienswijze van het kleine verstand te ontwaken.
Dit geschenk van het leven is oneindig van jullie en jullie zijn bedoeld om in bewuste dankbaarheid en de volledige expressie van de majesteitelijkheid die jullie zijn te leven.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The Messages from God
Through Yael and Doug Powell
at Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten