dinsdag, augustus 26, 2014

De Arcturianen - Multidimensionaal Denken - 25 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen gaan Verder met het Multidimensionale Leiderschap
Multidimensionaal Denken
25 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij de Arcturianen beseffen dat velen van jullie het moeilijk hebben met jullie derde dimensionale geheugen, wij beseffen dat de voortdurende stress van een altijd-veranderende wereld zich kan bemoeien met jullie geheugen, nochtans hebben jullie allemaal meer stress in het verleden gehad zonder jullie huidige verlies van het korte-termijn geheugen. Het is waarschijnlijk dat jullie beseffen dat jullie gewoonlijk de 3D details over tijden en datums vergeten.
Wat is Multidimensionaal Denken?
Het mag voor velen van jullie, de ascenderenden, toeschijnen dat er een immer-toenemende hoeveelheid van informatie is over jullie alledaagse leven dat onbeschikbaar schijnt te zijn voor jullie dagelijkse denken. Jullie ervaren deze uitdaging omdat jullie in het proces zijn van het opwaarderen van al jullie derde en vierde dimensionale denken in/naar jullie multidimensionale denken. "Wat is multidimensionaal denken?" vragen jullie.
Multidimensionaal denken is de bekwaamheid om bewust te zijn van meer dan één versie van jouw Multidimensionale ZELF terwijl je in het proces bent van jouw dagelijkse, fysieke leven. Jullie zijn al gewend aan multi-tasking in jullie 3D leven. Bijvoorbeeld, je kunt aan je bureau zitten terwijl je de rekeningen betaald, nadenkt over wat je wilt kopen in de levensmiddelenwinkel, je herinneren dat jouw kind een bepaalde opdracht op een bepaald tijdstip moet volbrengen, dat je grasveld bewaterd moet worden en, oh ja, je vergat om je vriend(in) op te bellen.
Al deze verschillende gedachten stromen aldus snel in en uit jouw gedachten en dat zij bijna één gedachte lijken te zijn. Met multidimensionaal denken, zijn jouw gedachten niet gelimiteerd aan slechts jouw fysieke leven. Je mag een wandeling maken, nadenken over de droom die je de afgelopen nacht had en de wolken in de lucht observeren je afvragend of één van hen een vermomd sterrenschip is.
Je geest herinnerd zich dan de "droom" waarin je in een enorme grote zaal bent met vele onbekende mensen die luisteren naar een zelfs zeer ongewoon wezen die aan het praten is. Dan remt er een auto in de buurt met gillende remmen, en je springt terug in/naar jouw fysieke werkelijkheid. Omdat je gewend bent aan gillende remmen als een waarschuwing, keer je naar jouw fysieke gewaarwordingen terug en vergeet je volledig het korte moment van jouw multidimensionale herinneringen.
Fysieke waarschuwingssignalen zijn zeer gewoon. Zelfs wanneer kinderen te stil zijn weet je dat je moet gaan kijken om hen na te trekken. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je een waarschuwingsgeluid krijgt, of waarschuwingsstilte, jouw aandacht jouw multidimensionale denken verlaat zodat jij je kunt focussen op jouw fysieke wereld. Dat moment van multidimensionaal denken wordt vaak vergeten omdat op het één of andere niveau angst jouw bewustzijn binnengekomen is. Wanneer jouw bewustzijn eenmaal terugvalt in/naar "alleen de fysieke wereld," is jouw korte ontmoeting met het multidimensionale denken verloren.
Gelukkig, wanneer je eenmaal een mogelijke boodschap van jouw Hogere zelf insluit, iets dat zich in jouw ochtendmeditatie voordeed, of je verlangt ernaar je iets te herinneren waar je niet helemaal jouw vinger op gelegd kan krijgen, versnel je geleidelijk jouw brein in/naar de hogere breingolven van jouw multidimensionale denken. Op deze manier, beweeg je in en uit het multidimensionale denken.

Wanneer je kalm en vredig bent, breidt jouw bewustzijn zich uit in/naar de hogere breingolven. Dan raakt jouw multidimensionale denken druk bezet, en je begint na te denken over jouw hogere werelden. Plotseling, komt een driedimensionale waarschuwing jouw gedachten binnen, zoals het kijken naar de klok om te beseffen dat je aandacht moet besteden aan enige fysieke activiteiten, en jouw bewustzijn valt terug naar de lagere breingolven van jouw 3D leven.
Het Multidimensionale Denken Normaal Maken
Een belangrijk component van het terugkeren naar jouw volledige multidimensionale besef is om jouw multidimensionale denken net zo "normaal" te maken als jouw driedimensionale denken. Bijvoorbeeld, als je routinematig de hemelen afzoekt naar een ruimteschip, jouw dromen opschrijft wanneer je wakker wordt en/of luistert naar de innerlijke begeleiding van jouw dimensionale ZELF, wordt het multidimensionale denken net zo normaal als jouw driedimensionale denken.
Net zoals jouw oor afgestemd is om jouw kinderen te horen roepen, het verzoek van jouw baas, of het geluid van de vogels, zijn jouw oren afgestemd op wat je vastgesteld hebt als 'belangrijke boodschappen' vanuit de hogere dimensies. Gelukkig, heeft jouw derde dimensionale brein en bewustzijn een begrenzing als tot hoeveel informatie bewust herkend kan worden.
Terwijl je aandacht besteed aan jouw driedimensionale verantwoordelijkheden, ben je gekalibreerd om eerst fysieke informatie te ontvangen en jouw hogere dimensionale denken voor een latere tijd op te slaan. Interessanterwijze, is het alleen wanneer je de tijd verlaat dat jouw bewustzijn uitbreidt in/naar jouw vijfdimensionale bewustzijn. Wanneer jouw bewustzijn eenmaal uitbreidt naar die frequentie, kan je de 'bestanden lezen' die je opgeslagen hebt in jouw onzichtbare "multidimensionale geest".
Net zoals je alleen jullie Internet kunt lezen wanneer je "online" bent met jouw computer, kan je alleen jouw multidimensionale geest "lezen" wanneer je "online" bent met jouw multidimensionale denken. Wanneer je eenmaal in jouw Multidimensionale ZELF ingelogd bent kan jij je herinneren wat jouw innerlijke stem jouw verteld heeft. Je mag je ook de golven herinneren van bijna onzichtbaar licht dat snel bij de hoeken van je ogen passeerde, of de belangrijke droom dat in feite een afwisselende werkelijkheid was.
Als je iedere ochtend de krant leest, kalibreer jij je gewaarwordingen/inzichten en denken aan het 3D. Aan de andere kant als je iedere ochtend mediteert, jouw dromen opschrijft of je verbeeld dat je Hogere ZELF in jouw buurt is, kalibreer jij je denken en gewaarwordingen/inzichten aan de vierde dimensie en daaraan voorbij.
Natuurlijk, je hoeft niet iedere dag een krant te lezen om met het nieuws bij te blijven, noch moet je iedere dag mediteren om bij te blijven met jouw ZELF. Maar, de gewoonten die je in jouw leven opricht bepalen wat "normaal" is en wat "uniek" is.  
Dus, als je alleen maar denkt aan wat er zich in jouw fysieke leven voordoet, is het abnormaal om na te denken over jouw innerlijke zelf. Aan de anderen kant, wanneer jij begint aandacht te schenken aan jouw innerlijke gevoelens, worden de voorbijgaande gewaarwordingen/inzichten en innerlijke boodschappen van jouw multidimensionale wereld, de hogere dimensies, normaal.
Met andere woorden, normaal is wat het ook is dat jij in jouw gedachten/geest op een regelmatige basis draagt. En, waar je aan denkt breng je voort. Dus, als je alleen maar nadenkt over wat je in de krant leest, de karweitjes die je voor die dag hebt, welke rekeningen er betaald moeten worden en wat je moet doen voor jouw familie of werk, heb jij jezelf begrensd tot alleen het derde dimensionale denken.
Omdat je een aards voertuig draagt en in een derde dimensionale werkelijkheid leeft, is het derde dimensionale denken noodzakelijk. Aan de anderen kant, wanneer je ook nadenkt over jouw vierde dimensionale dromen en creatieve ondernemingen, luistert naar jouw innerlijke begeleiding en je herinnert je te verbinden met jouw hogere expressies van ZELF terwijl je door jouw alledaagse leven heengaat, denk je Multidimensionaal.
Staten van Bewustzijn
Multidimensionaal denken is niet begrensd tot het horen of lezen van woorden, aangezien het een vorm van "licht taal" is. Licht taal wordt doorgegeven en begrepen via de emoties, de verbeeldingskracht, voelbare/tastbare sensaties, geluiden en kleuren die plotseling je bewustzijn binnenkomen. Door aandacht te schenken aan deze "licht boodschappen" breid jij je derde dimensionale denken uit in/naar het Multidimensionale denken.  
Het is belangrijk dat je beseft dat:
·      Jouw bewuste denken jouw staat van bewustzijn dicteert.
·      Jouw staat van bewustzijn jouw bewuste gewaarwording dicteert.
·      De gewaarwordingen/inzichten waaraan je bewust aandacht besteedt jouw levensvisie dicteert.  
Op dezelfde manier, beïnvloedt jouw staat van bewustzijn jouw emoties.
·      Als jij je in een "slecht humeur" voelt zie je wat er verkeerd is met jouw leven en jouw bewustzijn verlaagd naar het derde dimensionale denken.
·      Wanneer jij je in een "goed humeur" voelt, zie je wat er goed is met jouw leven en jouw bewustzijn breidt uit in/naar het Multidimensionale denken.
Een slecht humeur is gewoonlijk omdat angst jouw denken binnengedrongen is. Vanwege deze lagere frequentie van denken, besteed je hoofdzakelijk aandacht aan de "ik zou moeten" en "ik moet" gebieden van jouw derde dimensionale leven.
Een goed humeur is gewoonlijk omdat jouw bewustzijn in staat geweest is zich te focussen op liefde, specifiek op onvoorwaardelijke liefde. Dan wordt jouw denken gekalibreerd aan een hogere staat van bewustzijn waarin jij je kunt herinneren aandacht te besteden aan jouw ingeboren verbinding met jouw Multidimensionale ZELF.
Breingolven
Jouw breingolven bepalen de staat van het bewustzijn.
Jouw staat van bewustzijn bepaald jouw denken.
Jouw denken bepaald de frequentie van jouw gewaarwordingen.
Jouw Multidimensionale ZELF is in een onophoudelijke verbinding met al jouw breingolven, staten van bewustzijn, binnenin het NU van de ENE. Echter, jouw fysieke zelf kan beperkt raken tot alleen één staat van bewustzijn per "keer".
·      Jouw beta breingolven zijn uitgelijnd met de gewaarwordingen/inzichten van jouw derde dimensionale staat van bewustzijn, denken en gewaarwordingen/inzichten.
·      Jouw alfa breingolven zijn uitgelijnd met jouw vierde dimensionale staat van bewustzijn, jouw creatieve denken en gewaarwordingen/inzichten van jouw bovenste-derde en vierde dimensionale leven.
·      Jouw theta breingolven zijn uitgelijnd met jouw hogere vierde en lagere vijfde dimensionale staten van bewustzijn, spiritueel en sjamanistisch denken, en de aanvangen van bewuste gewaarwordingen/inzichten en her/erkenning van jouw multidimensionale expressies van ZELF.
·      Jouw delta breingolven zijn uigelijnd met het bewustzijn van jouw vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF, alsook de multidimensionale gedachten en gewaarwordingen/inzichten die resoneren aan het NU van de ENE.
Jouw breingolven zijn ongeveer zoals jouw "mentale spieren". Hoe meer je hen activeert, hoe sterker zij worden. Als je hen niet gebruikt, worden zij zwakker. Met andere woorden, wanneer jij je bewust afstemt op een hogere breingolf, en de resulterende staat van bewustzijn, een portaal tussen jouw fysieke brein en jouw Multidimensionale Geest is dan geopend.
Ieder keer dat je door dit portaal heen reist tussen jouw multidimensionale geest en jouw fysieke brein, wordt het portaal/neurale pad in toenemende mate geactiveerd. Deze activering is ongeveer gelijk aan de activering van nieuwe neurale paden die gecreëerd worden wanneer je een nieuwe taak leert. Wanneer het ook is dat je druk bezet bent met die taak, of staat van bewustzijn, breidt het neurale pad, portaal uit van een "klein zandpad" in/naar een grotere straat," totdat het een "snelweg" wordt.
Dus, hoe meer je bewust een hogere staat van bewustzijn activeert, hoe meer je deze breingolven kunt integreren in jouw dagelijkse leven. Tegenovergesteld, wanneer je kiest om je niet af te stemmen op jouw hogere breingolven, is het moeilijker om deze hogere staten van bewustzijn te integreren in/naar jouw dagelijkse leven. Dan, zal je denken over, gewaarworden en leven binnenin de fysieke wereld zonder veel besef van jouw ingeboren, Multidimensionale ZELF.
Andere breingolven en staten van bewustzijn bepalen ook wat je emotioneel over jouw leven voelt, alsook hoe je emotioneel wisselwerkt, reageert en/of aan jouw dagelijkse leven beantwoordt.
·      Beta breingolven en staten van bewustzijn zijn een oproep tot plicht, en resulteren vaak in stress, verontrusting of depressie.
·      Alfa breingolven en staten van bewustzijn voelen creatief, plezierig en meer vreugdevol.
·      Theta breingolven en staten van bewustzijn voelen diep reflectief en spiritueel.
·      Delta breingolven en staten van bewustzijn zij zeer "ander werelds". Dus, zij zijn moeilijk toegankelijk terwijl je wakker jegens jouw fysieke wereld bent.
Net zoals jouw breingolven en resulterende staten van bewustzijn jouw emoties beïnvloeden, beïnvloeden jouw emoties jouw breingolven/staten van bewustzijn.
·      Angst verlaagt ogenblikkelijk jouw bewustzijn in/naar Beta breingolven van jouw onmiddellijke derde dimensionale taken, plichten, gevaren en verantwoordelijkheden.
·      Geluk/Blijdschap verheft jouw bewustzijn in/naar de vierde dimensie waarin jouw creativiteit geactiveerd is.
·      Vreugde breidt jouw bewustzijn uit in/naar jouw vijfdimensionale verlangen om te vermengen met jouw Multidimensionale ZELF.
·      Onvoorwaardelijke Liefde is het kaartje naar jouw interdimensionale reizen.
·      Overgave, hetgeen de bevrijding van alle reactieve emoties is, verbindt jou met de ontelbare expressies van jouw Multidimensionale ZELF.
Het is via de sensaties van vreugde, onvoorwaardelijke liefde en overgave dat je begint jouw Multidimensionale ZELF te ervaren in jouw dagelijkse leven. Geleidelijk, zal je de voortdurende assistentie horen welke jouw ZELF in ieder moment van het NU aanbiedt. Uiteindelijk, zal je weten dat je gegidst wordt.
Als je deze begeleiding in jouw dagelijkse leven toestaat wordt het in toenemende mate bewustzijn en besef je dat je nooit alleen bent. Je WEET dan dat je ALTIJD gegidst/geleid wordt, geïnstrueerd, getroost en beschermd. Je wordt je bewust dat je een oproep kunt plaatsen voor hulp voor ieder gebied van jouw leven.
Echter, net zoals je jouw telefoon of computer aan moet zetten om informatie te krijgen, moet jij je hogere bewustzijn "aanzetten" om de hogere dimensionale boodschappen te ontvangen. Het is belangrijk om deze boodschappen op de één of andere manier te documenteren, aangezien het moeilijk mag zijn om hen te herinneren wanneer je terugkeert naar jouw 3D bewustzijn. Met oefening, zal je leren/herinneren hoe jouw hogere boodschappen te channelen via schrijven of via je eigen stem.
Door de handeling van het channelen van je Hogere ZELF, verhuist jouw perspectief van "verloren te zijn in de derde dimensionale leugens en illusies" naar "zweven boven de zorgen van het alledaagse leven terwijl je op bezoek bent bij jouw hogere expressie van ZELF." Dan kan de "JIJ" die resoneert op een hogere frequentie de "jij" troosten en begeleiden die een aards voertuig draagt tijdens deze uitdagende/beproevende tijden van persoonlijke en planetaire ascentie.
Jouw Hogere Zelf zal je helpen te herinneren dat:  

Je eerst jouw bewuszijn ascendeert
Dan ascendeer je jouw gedachten en emoties
Dit staat jou toe om jouw ideeën en acties te ascenderen
Wat zal leiden naar meer Multidimensionale gewaarwordingen/inzichten en ervaringen
Hetgeen jouw persoonlijke en planetaire Lichtlichaam zal openbaren. 

Wij weten dat velen van jullie aanzienlijk teleurgesteld raakten dat de Aarde niet plotseling vijfdimensionaal werd tijdens de vele voorspelde momenten van de tijd. Echter, ascentie wordt niet met de tijd geassocieerd. Ascentie is de handeling van het verlaten van de tijd.
Ook, als de planeet plotseling zou ascenderen in/naar de vijfde dimensie in iedere van de menselijke aangewezen "tijden", zou de fysieke planeet ogenblikkelijk onbewoonbaar geworden zijn voor alle driedimensionale vormen en de grotere meerderheid van Gaia's bewoners zouden vernietigd worden.
Gaia is een liefhebbende Moeder Aarde. In plaats van "het tapijt onder zovelen van de prachtige levensvormen vandaan te trekken" die op, in en over Haar planetaire lichaam leven, besloot Zij om door te gaan met het lijden dat Zij iedere dag te verduren heeft door de handen van de duistere leden van de mensheid.
Daarom, wanneer jullie ongeduldig raken en vragen, "Wanneer zullen we eindelijk ascenderen?" Wij, de hogere expressies van jullie eigen Multidimensionale ZELF, antwoorden, "Wat heb je vandaag gedaan voor de planetaire ascentie?"
Wij hebben gezien dat diegenen die zich herinneren dat zij zich vrijwillig aangemeld hadden om een aards voertuig te nemen om dierbare Gaia met Haar ascentie te helpen NIET vragen, "Wanneer zal het gebeuren?" In plaats daarvan, vragen zij, "Wat kan IK doen om te helpen?"
Het is deze vraag die van hen een Multidimensionale Leider maakt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten