vrijdag, augustus 22, 2014

De Arcturianen - Het Zijn van een Multidimensionale Leider - 21 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van de Arcturianen
Het Zijn van een Multidimensionale Leider
21 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie
Wij zijn in het proces van het verschuiven van onze werkelijkheid. Wij zeggen "wij" want alle dimensies, werkelijkheden en werelden zijn aan het verschuiven in/naar een hogere frequentie van expressie. Zoals het voor het kleinste is, is het voor het grootste.
Vandaar dat, als de derde/vierde dimensie zichzelf bevrijdt van de ketenen van de derde dimensionale werkelijkheid van illusie en in/naar de vijfde dimensie van het Licht van de kosmische waarheid verschuift, verschuiven alle dimensies daarboven ook in/naar hun volgende hogere dimensionale expressie.
Terwijl we deze overgang maken, is er een bevrijding, een loslaten, van wat onze overheersende expressie van zelf geweest is. Bijvoorbeeld, wij Arcturianen breiden onze basislijn frequentie uit van de achtste doorgaand naar de tiende dimensie in/naar de elfde en twaalfde dimensie.
Op dezelfde manier, zal jullie menselijke basislijn van de derde/vierde dimensie in/naar de vijfde dimensie verschuiven, welke eens jullie hogere expressie van ZELF was. In het geval van de Aarde, zullen de derde/vierde dimensies geleidelijk aan steeds minder bewoonbaar worden.
Jullie zullen gewaarworden dat zoals het eens gewoon inspanning nam om bewust de vijfde dimensie te ervaren, het in toenemende mate moeilijk zal worden om bewust de derde/vierde dimensie te ervaren. Zelfs nu, mag jullie bewustzijn lijken af te dwalen in/naar wat toeschijnt te zijn een tranceachtige staat. Deze transachtige staat voelt zo natuurlijk dat je het niet wilt verlaten.
Ook, aangezien deze verschuiving onophoudelijk jullie bewustzijn versnelt, zullen jullie een nieuw perspectief verkrijgen aangaande jullie fysieke wereld. Het hogere gezichtspunt zal jullie in staat stellen om jullie 3D werkelijkheid vanaf "daarboven" waar te nemen in plaats van "erin klem te zitten". Met andere woorden, zullen jullie in staat zijn om jullie ego te observeren vanuit jullie Hogere ZELF.
Wanneer jouw Multidimensionale ZELF eenmaal de leiding heeft, zal je in staat zijn om enige belangrijke beslissingen te maken die ervoor zorgen dat JIJ de schepper van jouw leven bent. Je zult je ook bewust worden van vele van jouw hogere dimensionale, afwisselende of parallelle werkelijkheden. Vandaar dat, je zult moeten kiezen welke van deze vele expressies van jezelf je zult kiezen om jouw overheersende fysieke werkelijkheid te zijn.

Terwijl jullie zwemmen in het moeras van de derde dimensie, zien jullie alleen wat jullie omringt. Echter, als je een hoger perspectief van je leven herkrijgt, zullen vele van jouw prioriteiten veranderen, terwijl voorheen jouw ego je vertelde om jouw meditaties en creatieve expressies los te laten zodat je "terug zou kunnen gaan naar de zaken van jouw echte leven".  
Met jouw Hogere ZELF aan het roer, zal je beseffen dat wat je waargenomen hebt als "slechts jouw verbeelding" feitelijk je echte leven is. Dan langzaam, of snel, zal je vele van jouw lagere frequentie karweitjes, verantwoordelijkheden en taken "los willen laten".
Op deze manier, kan je gemakkelijker in het onvoorwaardelijke Licht en de Liefde van de vijfde dimensie blijven. Natuurlijk zal je nog steeds, "zorgdragen voor de 3D zaken," maar jouw prioriteiten zullen aanzienlijk veranderen terwijl jouw bewustzijn zich uitbreidt in/naar de hogere dimensies.
Je denkt misschien, "Durf ik te geloven dat wat mijn verbeelding lijkt te zijn feitelijk mijn echte wereld is? Als ik die keuze maak en mijn primaire gehechtheid naar de gevoelens van mijn vijfde dimensionale verbeelding overschakel, betekent dat dan dat ik voor de fysieke wereld sterf?"
Wanneer je mediteert of droomt over het zijn in een hogere frequentie werkelijkheid, ben je dan in staat om wakker te worden of jouw meditatie te beëindigen? Natuurlijk, je fysieke werkelijkheid verdwijnt niet terwijl je slaapt of mediteert, noch zal het weggaan wanneer je jouw primaire identiteit overschakelt van het zijn van jouw 3D fysieke zelf naar het zijn van jouw 5D Lichtlichaam ZELF.
Zelfs diegenen die feitelijk "sterven" voor de derde dimensie ervaren vaak zowel hun hogere werelden als de derde dimensie totdat zij gereed zijn om hun lagere expressie van zelf los te laten. Op dezelfde manier, worden onze Lichtwerkers geconfronteerd met de beslissing van "welke werkelijkheid is de echte wereld?"
Terwijl je in jouw vijfdimensionale staat van bewustzijn bent, evolueert deze vraag zich uiteindelijk in/naar, "Welke van de vele dimensies van werkelijkheid kies ik als mijn primaire expressie van ZELF?"Toen jij je vrijwillig aanmeldde om jouw aardse voertuig binnen te gaan, werd de fysieke wereld jouw primaire expressie van ZELF. Terwijl je nog steeds gedrapeerd bent binnenin jouw aardse voertuig ben je ertoe geneigd om te geloven dat je alleen de keuze hebt van één primaire expressie.
Als je in toenemende mate jouw multidimensionale bewustzijn ervaart terwijl je ook de derde dimensionale wereld waarneemt, mag je geloven dat je een "primaire werkelijkheid" moet kiezen. Dit geloof doet zich voor omdat hoewel je een multidimensionale ervaring hebt je op een driedimensionale manier denkt.
Wanneer je eenmaal steeds meer excursies neemt in/naar jouw vijfde dimensionale bewustzijn, zal je er ook mee beginnen om multidimensionaal te denken. Dus, de ofwel/of keuzes die jouw 3D wereld vulden worden vervangen door het besef dat je beide en/of alle kunt kiezen. Het is dan dat je het concept van de multidimensionale werkelijkheid vanuit een hoger perspectief begint te begrijpen.
Vanwege jullie geëvolueerde begrip van jullie Multidimensionale ZELF, herinneren jullie je dat je niet langer hoeft te kiezen. Vanuit het perspectief van jullie vijfde dimensionale zelf, weet je dat je ontelbare expressies van je ZELF hebt die tegelijkertijd ervaren worden op/in ontelbare dimensies en werkelijkheden.
De moeilijke aanpassing is voor jullie vijfdimensionale ZELF om jullie driedimensionale zelf ervan te overtuigen om de illusies van tijd en ruimte "LOS te laten". Jullie derde dimensionale expressie is bang om die illusie los te laten omdat jullie je onbewust herinneren dat die vorm van "loslating" het sterven betekende in vele van jullie driedimensionale incarnaties.  
Het is zeer moeilijk om door de 3D indoctrinaties van "één leven per persoon" en "één leven per keer" heen te breken. Deze regels verklaren verder dat als je een goed leven geleefd hebt je naar de Hemel gaat, maar als je een slecht leven geleefd hebt ga je naar de Hel. Het probleem met goed versus slecht is dat de definitie van goed en slecht anders zijn volgens jullie driedimensionale indoctrinatie.
Vanwege de grote programmering die vele mensen ontvangen hebben, alsook het feit dat velen van Gaia's mensen op de rand van overleving leven, de bulk van het proces van het verschuiven in/naar hogere frequenties van bewustzijn op de schouders van de ontwaakte Lichtwerkers neerkomt.
Wij wensen om jullie te bedanken dierbare Lichtwerkers voor jullie grote moed en uithoudingsvermogen. Wij komen in/naar jullie besef om jullie te vertellen dat, "Het is het Nu voor diegenen van jullie die zich verenigd hebben met jullie Multidimensionale ZELF om je met elkaar te verenigen."
De leden van de Galactische en Hemelse rijken, werken met jullie, onze Aarde-gebonden expressies van ZELF, om jullie eraan te herinneren dat, "Het is het NU! Om je met Gaia en al Haar menselijke en niet-menselijke bewoners te verenigen, die bereid zijn om de ontelbare illusies en beperkingen van hun derde dimensionale voertuig los te laten."
Iedere OVERTUIGING die jou begrenst tot jouw 3D expressie verstrikt je in de illusie. Gelukkig, wanneer jij jezelf eenmaal kunt overtuigen dat je multidimensionaal bent, zal je beginnen te beseffen dat je de ene werkelijkheid niet hoeft te verlaten om een andere werkelijkheid te ervaren.
In feite, hebben jullie allemaal de bekwaamheid om jullie derde, vierde en vijfde dimensionale werkelijkheden binnenin het NU van jullie multidimensionale bewustzijn te ervaren. Door je af te stemmen in/op het "NU van de ENE" kan je een oprechte inschatting maken van jouw staat van bewustzijn door je gedachten, emoties en acties te observeren vanuit jouw pas ontdekte hogere perspectief.
Met het oog op het feit voor jullie om te kiezen om terug te keren naar het volle besef van jullie Multidimensionale ZELF, moeten jullie BEWUSTE waarnemers van jullie leven worden. Eerst moet jij jezelf kennen voordat jij jezelf kunt veranderen.
Wanneer jij jezelf eenmaal duidelijk observeert, zal je wat voor veranderingen dan ook beseffen die je in jouw leven en in jezelf moet maken. Deze observatie begint door tegen jezelf te zeggen;
"Hier en NU betreed ik mijn Hogere ZELF om mijn staat van bewustzijn te observeren. Vanuit dit hogere perspectief kan ik een oprechte observatie van mijn gedachten, emoties en acties maken."
"Hier en NU neem ik waar hoe mijn gedachten en emotie mijn staat van bewustzijn beïnvloeden. Ik her/erken ook de activiteiten en/of plichten die mijn bewustzijn verlagen."
"Hier en NU ben ik gereed om in/naar de vijfde dimensie te stromen, ik kies bewust om wat voor gedachten, emoties, activiteiten of gewoonten dan ook die mijn bewustzijn verlagen te transmuteren."
Om voor jullie, de vrijwilligers die in/naar een aards voertuig bi-localiseerden om Gaia te helpen, volledig bewust te zijn van jullie Multidimensionale ZELF, zullen jullie BEWUSTE waarnemers van jullie leven moeten worden. Als je een doorgaande wisselwerking met je hogere expressies van ZELF herkrijgt, herinner jij je dat deze "hogere begeleiding" een hogere expressie is van jouw eigen Multidimensionale ZELF.
Via een onophoudelijke communicatie met jouw ZELF zal jij je de "missie" herinneren die je besloot te accepteren voorafgaand aan het binnengaan van je aardse voertuig. Meer belangrijk, als jij jouw hogere expressies van het Multidimensionale ZELF toestaat om met jou te vermengen en jou te leiden, wordt je ook voorbereid om een Multidimensionale Leider voor anderen te zijn.
Je mag als één persoon beginnen, maar als je vermengd met de velen binnenin jou, zal je in staat zijn om te vermengen met de velen die ermee beginnen om zich ook hun missie te herinneren. Dan, 1 wordt 2 en 2 worden er vier, hetgeen er 8 worden, 16, 32, 64 en alsmaar verder in/naar de oneindigheid.
Jullie zijn aan het ontwaken tot jullie Multidimensionale ZELF en tot de reden waarom jullie kozen om een driedimensionaal aards voertuig binnen te gaan. Wij kennen de grote eenzaamheid waaraan jullie geleden hebben en de diepe hunkering naar … naar wat, naar iets dat mist of iemand die mist.
Dat iets dat jullie missen is de missie die jullie kozen om te voltooien. En die iemand die jullie missen zijn JULLIE ZELF - als jullie ware Multidimensionale ZELF. IederÉÉN van jullie is een belangrijk component van Gaia's planetaire ascentie. IederÉÉN van jullie heeft zich vrijwillig aangeboden om Gaia te helpen met Haar ascentie.
Als de beloning voor jullie inspanningen, zullen jullie een Multidimensionaal leider worden die zich aansluit bij Gaia als zij Haar fysieke werkelijkheid transmuteert in/naar de multidimensionale wereld van het multidimensionale Licht en onvoorwaardelijke Liefde.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten