maandag, augustus 04, 2014

De Arcturiaanse Groep - LIEFDE IS - Punt. - 3 Augustus 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"LIEFDE IS - Punt."
3 Augustus 2014 / Marilyn Rafaelle 
De Arcturiaanse Groep wenst om wederom over Liefde te spreken omdat het begrijpen van de ware essentie van Liefde van uitermate belang is terwijl de mensen van de Aarde voorwaarts gaan. Het derde dimensionale geloofsysteem bevat een oneindigheid aan concepten betreffende Liefde -- geen ervan zijn juist.
Liefde is de lijm dat de gehele Schepping bijeen houdt -- HET is de energie van onderlinge verbondenheid tussen alle levende dingen binnenin Eén Goddelijk Bewustzijn. Het is de Ene energie, substantie, en activiteit dat in en door schijnbare afgescheiden levensvormen heen stroomt, maar is nochtans de ENE omdat dat alles is dat er is - Alomtegenwoordigheid.
De heilige verbinding tussen al het leven wordt door iedereen ervaren en werd door de wereld liefde genoemd. Vanwege spirituele onwetendheid binnenin het derde dimensionale geloofsysteem, werd deze verbinding of "liefde", gedurende de tijd persoonlijk en universeel gecategoriseerd, beperkt en gereguleerd in/naar geloven/overtuigingen die ver verwijderd zijn van wat liefde werkelijk is.
LIEFDE IS en kan niet gecategoriseerd of in/naar "geschikte" of "ongeschikte" inpassingen gezet worden van waaruit het geoordeeld wordt. Al het leven is in en van de Ene en alleen het leven en alles is verbonden door de deugdzaamheid hiervan. Zoals met alle kwesties van het leven, interpreteert de energie van de onderlinge verbondenheid (liefde) de staat van het bewustzijn van een individu voor diens specifieke geloofsysteem en manifesteert het dan positief (acties die eenheid reflecteren) of negatief (oorlog, aanranding, misbruik) -- oordelend wie waardig is van liefde en wie niet.
Voor de serieuze spirituele student, is het al lang verleden tijd om voorbij de derde dimensionale inzichten van liefde te gaan en in/naar een besef, acceptatie en uitoefening te verhuizen welke Eenheid reflecteert.


Liefde is geen seksuele aantrekking, noch is het een emotionele reactie (positief of negatief) je mag het voor een ander voelen hoewel dat vaak een facet ervan is, specifiek met diegenen die jullie goed gekend hebben in andere levensspannen. Liefde is niet iets dat teruggehouden of gegeven kan worden volgens een gril van het ego. LIEFDE IS--punt.
Te zijner tijd verklaart een onontwaakt wereldbewustzijn aaneengehechte regels en beperkingen aangaande liefde -- categorieën van emotie, aantrekking, acceptatie, religieus dogma, waardigheid enzovoorts -- alleen bepaalde categorieën van liefde als acceptabel. Sommige van deze regels waren noodzakelijk voor de tijden waarin zij gecreëerd werden. Echter, het is een nieuwe tijd, een tijd om uit deze concepten en overtuigingen vandaan te gaan. LIEFDE IS, is dat altijd geweest en zal dat altijd zijn, en kan nooit begrenst of veranderd worden ongeacht van hoe vele onjuiste interpretaties erover de driedimensionale geesten ook mogen bedenken.
Velen worstelen nog steeds met het idee van liefde als Eenheid vanwege ingewortelde overtuigingen over liefde zijnde een emotie of aantrekking of acceptatie. Vanwege dit, vinden zij dat zij niet in staat zijn om ofwel van zichzelf of van wie dan ook die moeilijkheden voor anderen schijnt te veroorzaken te houden. Dit is begrijpelijk, be/veroordeel jullie zelf hier niet voor, maar in plaats daarvan begrijp dat deze concepten jullie geleerd werden en dat jullie hen leven na leven leefden, hen veroorzakend om in het cellulaire geheugen te blijven hetgeen nu is waartoe jullie in staat zijn om het te her/erkennen en op te ruimen. De meesten waren niet gereed voor de diepere waarheden, tot nu toe.
Concepten van liefde worden onophoudelijk aan de wereld gepresenteerd door diegenen die van zichzelf geloven intellectuele en spirituele autoriteiten te zijn. Dat is op het één of andere niveau prima, maar als spirituele studenten zijn jullie voorbij gegaan aan het nodig zijn van anderen om jullie te vertellen wat waarheid is en wat niet, jullie hebben die staat van bewustzijn bereikt waar jullie van binnenuit onderwezen kunnen worden. Oude overtuigingen worden vaak lang vastgehouden nadat zij niet langer meer van dienst zijn, eenvoudig omdat een individu het nooit belangrijk gevoeld heeft om eens goed naar zichzelf te kijken of diens geloofssysteem in twijfel te trekken. Dit is wanneer een "wakker worden belletje" zich mag manifesteren.
LIEFDE IS de energie van Eenheid, een besef van de ingeboren Goddelijke natuur van al het leven. Zelfs wanneer gebeurtenissen van jou eisen om ferm te spreken, of anderen te disciplineren, moet je slechts stil en heimelijk een erkenning vasthouden van hun goddelijkheid om liefdevol jegens hen te zijn. Wanneer jullie je bewust worden van wantoestanden in de wereld of zelfs binnenin jullie eigen families, wordt niet van jullie verwacht je er hartelijk of liefdevol over te voelen. Het is volmaakt acceptabel om een petitie te tekenen of je uit te spreken als je daartoe geleid wordt, maar doe het altijd vanuit het standpunt van het weten dat allen één zijn binnenin de Ene ongeacht van de uiterlijke verschijningsvormen. Leven vanuit LIEFDE betekent nooit iemand anders diens deurmat te zijn, maar betekent jezelf en anderen erkennen voor wie jullie zijn en dat zij echt zijn terwijl je doet en zegt wat er nodig is. Het is de uitoefening van het niet geven van kracht/macht aan de illusionaire externe verschijningsvormen.
De Goddelijkheid van individuen die problemen en pijn voor anderen veroorzaken mag zeer moeilijk zijn om te her/erkennen, en zij erkennen het mogelijk nooit in dit leven, maar jullie taak is te weten dat het er is. Dit is liefde, dit is hoe je liefhebt, en dit is hoe je licht aan het wereldbewustzijn toevoegt en helpt de ondoordringbaarheid van het afgescheiden bewustzijn uiteen te drijven. Totdat de mensheid leert om in de meest ware betekenis lief te hebben, zal liefde opgesloten blijven zitten in verouderde concepten en overtuigingen.
Ga binnenin en vraag jezelf. "Wat is liefde? Wat geloof ik over liefde? Wat is het dat ik los moet laten om in/naar de meer ware betekenis van liefde te verhuizen?" Ben zeer zeer eerlijk als je jouw eigen specifieke overtuigingen over liefde onderzoekt en ben je bewust dat het loslaten van lang vastgehouden beperkende overtuigingen waarschijnlijk jouw wisselwerkingen met diegenen rondom jou heen zullen beïnvloeden die alleen de "oude" jij kennen.
In de derde dimensie, stroomt het houden van anderen frequent uit de overtuiging dat er iemand is die minder is dan en "gefikst" moet worden. Deze houding richting het helpen van anderen reflecteert dualiteit -- de overtuiging dat de gever gezegend is maar de ontvanger is dat niet en dient vaak om het ego van de gever te voeden, die zichzelf beschouwd meer spiritueel of 'heilig' te zijn vanwege diens "opoffering".
Het leven is gevuld met kansen om fysiek, emotioneel of mentaal anderen te helpen en dit is de juiste activiteit. Echter voor diegenen die spiritueel bewust zijn, moet de liefdevolle actie vanuit een hogere betekenis/een hoger gevoel stromen, eentje waarop de ontvanger erkend wordt als zijnde net zo spiritueel als de gever -- gelijk, maar ervaren andere levenslessen en leven misschien vanuit een andere staat van bewustzijn in de tijd. Ben nooit bang om hulp aan te bieden ALS HET GEWILD IS, maar ben altijd alert op suggesties van het ego die jou aansporen te geloven dat jij weet wat het beste voor de ander is. Laat je altijd leiden door jouw intuïtie, ga naar binnenin en vraag het als je niet zeker bent. Daar zijn sommigen die eenvoudigweg plat moeten vallen voordat zij het hogere of de betere manieren van leren kunnen ervaren, en hoe moeilijk ook, het is liefdevol om hen eenvoudig hun gang te laten gaan.  
JULLIE in de hoogste betekenis LIEFHEBBEND, wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

2 opmerkingen:

  1. "maar ben altijd alert op suggesties van het ego die jou aansporen te geloven dat jij weet wat het beste voor de ander is"

    ja, die is leuk, die suggestie welke je aldus aan een ander geeft, is meestal de Beste suggestie voor jezelf !
    JA, dit is eigen ervaring, , ,

    BeantwoordenVerwijderen