dinsdag, augustus 19, 2014

Breek Je Omslag Open - Verken en Breid Uit - 18 Augustus 2014 / Brenda Hoffman


Breek Je Omslag Open - Verken en Breid Uit
18 Augustus 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Velen van jullie zijn bang dat het vreugdevolle gecreëerde plaatje van de Nieuwe Aarde te goed is om waar te zijn … en aldus is het.
Je hebt nu de bekwaamheid om het leven dat je wenst te creëren - ondanks je angsten van niet realistisch te zijn; van het niet erkennen van de verschrikkingen van je leven - Ebola, oorlogen, persoonlijke angsten en ga zo maar verder.
Eén angst opruimend om er slechts een andere aan toe te voegen - omdat het leven op Aarde, zoals jullie dat kennen, het ene trauma na het andere is.
Herinner je alsjeblieft dat dit leven aanzienlijk ingekort werd. Angsten die je gedurende eonen binnenin jouw aardse wezen gedragen hebt werden naar het oppervlak gebracht en opgeruimd. Wat je in dit leven verkende en opruimde zou vele levensspannen genomen hebben in tijden van geen-overgang.
Je wenste om een brug naar de Nieuwe Aarde te creëren. En aldus deed je dat. Toen breidde jij je droom uit om binnenin een Nieuwe Aarde gevuld met vreugde te leven. Nu dat je op het punt staat om je vreugde te creëren, aarzel je omdat het niet mogelijk schijnt te zijn dat je zoveel pijn zou kunnen ervaren in één levensspanne om alleen tot vreugde te ontwaken.
Jij bent nu je enige vijand. Hoewel dat concept gemeen of ongepast lijkt, is iets dergelijks waar. Je hebt opgeruimd en opgeruimd - en nog wat meer opgeruimd. In waarheid, zijn velen van jullie uitgeput en getraumatiseerd door jullie opruiming.

Nu dat je die verbazingwekkende taak volbracht hebt in één korte levensspanne, ben je bang om je zelfs vreugde als een mogelijkheid voor te stellen. Zeker, anderen hebben "het" beter gedaan of zijn wijzer.
Je hebt alles opgemerkt waar je eonen lang angstig en/of beschaamd over was en nu voel jij je alsof je niet waardig bent voor aldus vreugde.
Je gaat door jezelf te straffen ver voorbij wat jij in het leven roept voorafgaand aan het betreden van de Aarde in dit leven. Gedurende eonen, verborg jij je angsten om hen alleen maar in dit leven op te ruimen - en toen nam je een houding aan van niet voldoende opgeruimd te hebben, niet goed genoeg te zijn om jouw prijs van vreugde op te eisen.
Ben stil binnenin jouw wezen. Sta jezelf toe om jouw wezen binnen te gaan en vraag of er nog meer opruiming nodig is of dat het tijd voor vreugde is.
Diegenen die geloven dat er nog meer opruiming noodzakelijk is na het verlaten van hun cocon straffen zichzelf slechts voor het niet zijn van een volmaakt, god-achtig persoon in hun geest.
Jouw biografieën glanzen zeer vaak van overdreven incompetente en ongepaste gedragingen - in de overtuigingen van jouw maatschappij - om die persoon in glorieuze benamingen te portretteren. Jullie maatschappij heeft zelfs zinsneden die aangeven dat je geen kwaad moet spreken over de doden. Alsof de Aardse dood op de één of andere manier een heilige creëert. Of dat diegenen die jullie eren als volmaakte voorbeelden van goden op de Aarde nooit een misstap hadden of anderen schade berokkenden.
Jij bent van de Aarde. Je reageert welzeker op omstandigheden en interacties - niet altijd zoals je zou wensen - maar nu met de beste bedoelingen en een andere benadering tot het leven. Je gaat door met nieuwe concepten aangaande de Aarde te leren. Sommige passen bij je nieuwe wezen, sommige doen dat niet. Maar vaak moet je hen allemaal verkennen om uit te vinden wat het beste bij jouw nieuwe wezen past. Wat betekent dat je bij tijden dingen zult doen en zeggen die niet noodzakelijkerwijs uitgelijnd zijn met je nieuwe wezen.
Jullie zijn ongeveer gelijk aan een kleuter en verkennen alles dat binnen jullie bereik is. Zij ontdekken dat sommige insecten beter smaken dan andere insecten. Dat sommige dieren vriendelijker dan andere zijn. En dat het hen niet toegestaan is om artikelen van de planken in een winkel af te pakken zonder de toestemming van hun ouders. Alle zijn leerprocessen.
Dat is waar je nu bent. Je leert wie je bent binnenin jouw nieuwe wezen. Dus zal je wensen om vele artikelen te proeven en aan te raken - sommigen daarvan zijn niet geschikt voor jouw nieuwe wezen.
Je bent geen angst aan het creëren, noch ben je een slecht persoon. Je bent slechts een nieuw persoon en verkent jouw nieuwe wereld. Sta jezelf toe om te zijn. In plaats van tegen jezelf te schelden voor niet onmiddellijk te weten of deze of die omgeving juist voor jou is, sta jezelf toe te weten dat je aan het verkennen bent, zoals een kleuter dat ook doet.
Hoe zou je kunnen verwachten om een nieuw wezen op een nieuwe Aarde te zijn en het niet een klein beetje te verkennen? Jouw verkenningen mogen nieuw voedsel omvatten, leesmateriaal, omgevingen of duizenden van andere activiteiten.
Sta jouw horizonten toe uit te breiden aldus je het leven creëert dat juist en vreugdevol voor jou is.
Het zou onmogelijk voor jou zijn om een nieuw leven te creëren als je geen nieuwe opties verkende. Zijn zij volmaakte opties? Misschien niet. Maar je zult ontdekken dat iets dergelijks zo is op jouw manier en in jouw tijd. Verruim jouw omslag als je daartoe de behoefte voelt.
Heb geen vrees voor jouw wezen of denk dat je een slecht iemand bent om dat aldus te doen.
Je ruimde jouw angsten van voorbije eonen op. Ni is de tijd om je nieuwe leven in jouw nieuwe bestaan te creëren - zonder bevreesdheid, zonderangst, zonder jaloersheid voor het zijn van jezelf.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten