woensdag, augustus 20, 2014

Boodschap van Saint Germain en een Update aangaande de Leeuwenpoort Ontvouwende Energieën


Boodschap van Saint Germain en een Update aangaande de Leeuwenpoort Ontvouwende Energieën
17 Augustus 2014 / Méline Portia LaFont
Hallo Lieve Vrienden,
Dus we passeerden net door deze recente enorme grote energetische golf die geïntensiveerd werd door de Super Volle Maan van 10 Augustus, na op de eerste plaats vergemakkelijkt te zijn door de 08-08 toegangspoort. We wisten allemaal dat meer van deze krachtige energieën onze kant op zouden komen en we zien het einde hiervan nog niet. Het is alsof we door een programma rennen vol met verrassingen gekarakteriseerd door integraties, activeringen en aanpassingen aangaande wat er onze kant op komt … of beter gezegd waar we naartoe aan het groeien zijn.
Het is allemaal in Goddelijke orde en het is beter dat we dankbaar voor dit alles zijn, aangezien belangrijke verschuivingen ons voorbereiden om deze poortopzichters te zijn die we werkelijk zijn, om die ruimte voor de mensheid en voor dit Ascentieproces dat momenteel gaande is vast te houden. Wij zijn de wegwijzers hier in volle actie en moeten ons "werk" serieus nemen. Geen geslacht, leeftijd noch ras zou ons in de weg moeten staan nu om ons als één grote familie en gezelschap van Lichtwezens te herenigen. We zijn op onze weg en meer zit eraan te komen.
Dus voordat ik verder zal geen met een transmissie van Saint Germain, laat ons een beetje over dit voorbije portaal van de Leeuwenpoort praten, welke versterkt werd door de Super Volle Maan en de geïntensiveerde energieën van de Grote Centrale Zon van Sirius die tegelijkertijd op onze kusten arriveerden gedurende ongeveer 18 dagen. Het is aldus dat heel veel dingen wereldwijd gaande geweest zijn sinds deze toegangspoort en zelfs tijdens hen, terwijl voor mij persoonlijk ik in mijn eigen bubbel van licht was, een evenement met Anrita Melchizedek cocreërend en me verbindend met een verbazingwekkende zielfamilie in het fysieke gebied bij Glastonbury Tor, UK. (zie bovenstaande foto)
We hadden een prachtig evenement en hebben prachtige energieën gedeeld tijdens onze transmissie en iedereen was met elkaar in resonantie, de dagen vullend met gelach en liefde. Het was werkelijk een prachtige herverbinding vanuit de virtuele en etherische gebieden naar het fysieke gebied. We begonnen met een transmissie van Licht welke vergemakkelijkt werd door Anrita en ikzelf bij de Tor op de 08-08 toegangspoort. We kwamen bijeen met bijna 40 prachtige vrienden bij de Tor en deden een meditatie en transmissie om de diamanten Vlam van Transcendentie te verankeren. Een witte pilaar van Licht werd in de verte gezien tijdens deze transmissie door mede-lichtwerkers. Deze focus en creatie werd afgesloten door een prachtige muzikale creatie door Aviva Ohm. Jullie kunnen de live transmissie hier vinden.

Tijdens het workshop weekeinde gingen wij door een grote hoeveelheid van initiaties, verschuivingen en aanpassingen heen naar de hogere frequenties, de diamanten Lichtlichaam Merkaba activerend tot aan de 9de dimensie. We hebben ook gewerkt rondom het omhelzen van onze goddelijke Vrouwelijke en goddelijke Mannelijke Archetypes binnenin onszelf en met de Godin energieën (Lady Portia, Hera en Isis) tijdens mijn transmissie. Sprekend over intense samen met de al intense golven van energieën die vanuit de geactiveerde portalen op dat moment kwamen. We konden de energieën zien verschuiven en we waren omringd door prachtige Lichtwezens die ik met de camera kon vangen. Zie de foto's.
*****
Er waren veel groepen in Glastonbury en over de gehele wereld heen die tegelijkertijd een focus plaatsten op vrede, alsook groepen die met hun eigen energie focus werkten en dit op de Aarde verankerden. We konden allemaal de energieën globaal voelen verbeteren en verschuiven. Hoe meer mensen er samenkomen en focussen op dezelfde energieën, hoe sterker verschuivingen plaats zullen vinden, de verandering toestaand binnen te komen en het Nieuwe geboren te laten worden. Collectieve focus in eenheid is een zeer krachtig gereedschap! Er zullen zeker prachtige dingen uit al deze evenementen die uitgevoerd werden tijdens deze portalen voortkomen. We hebben heel veel verankerd, en niet alleen via onze groep maar ook wereldwijd door vele mede-lichtwerkers.
Dus het was een enorme schok voor mij, toen ik naar deze collectieve werkelijkheid terugkeerde, waar ik ontdekte dat mijn favoriete acteur de vlakte verlaten had en de onrusten die in Irak begonnen waren. Het vertrek van Robin Williams raakte me diep aangezien ik zijn diepe smart kon voelen, van niet in staat te zijn de onbarmhartigheid van deze wereld nog langer te verdragen. Zijn glimlach en zijn ongeveinsdheid deden het altijd voor mij. Irak was ook een schok, dus moest ik weer gaan werken aan het balanceren en mijn best doen om zachtjes terug in deze collectieve werkelijkheid te "landen" na zo een weekeinde van hoge trillingen en resonantie van Liefde met zoveel gelijkgestemde harten. Diegenen die mij kennen, zijn zich bewust dat ik het nieuws niet volg en dus iedere keer dat ik wel dingen hoor, ben ik er volledig onbewust van. Ik kies ervoor om dit niet te volgen, aangezien het alleen afleidend voor mij is en het zijn pogingen om mij in angst te brengen. Dus, het schijnt overduidelijk dat deze portaal energieën zeer hard voor velen waren, IK BEN blij dat ik ver van dit verwijderd was en mijn tijd in deze gelukzalige bubbel doorbracht.
Desalniettemin, haalden deze energieën me in toen ik eenmaal thuisgekomen was aangezien ik alle energieën en kwesties kon bespeuren - ik noem hen liever "ladingen" - die naar mij toe gebombardeerd werden. Ik kon de frustraties van velen alsook die van mezelf voelen. Me gefrustreerd voelend om terug in deze lagere trillingen te zijn, terwijl ik slechts recentelijk mezelf ervaren had op zulke hoge niveaus die zo verbazingwekkend prachtig voor mij waren. Ik had het er zeer MOEILIJK mee om terug in het lichaam te komen iedere keer na een meditatie en het vergde voor mij steeds langer om in staat te zijn mezelf volledig in dit lichaam te gronden. Tranen stroomden langs mijn wangen omlaag aangezien ik het gevoel ervaren had van Eén met mezelf, binnenin mezelf, te zijn. Ik ervoer mijn spirit letterlijk in een spiraal schommelende beweging binnenin het lichamelijke voertuig om mijn hogere niveaus te integreren samen met het aanpassen van mijn lichaam aan de hogere lichtfrequenties van mijn wezen. Ik kon me niet bewegen, wanneer ik eenmaal ontwaakte uit mijn diepe meditatie en was in een onophoudelijke staat van één zijn met mijn hogere niveaus. Waarom zou ik die staat van zijn verlaten? Het is eenvoudigweg te overweldigend gelukzalig en prachtig.
Want zie, mijn lieve vrienden, alles is waarlijk binnenin en niet "daar BOVEN". Je zoekt in de verkeerde richting als je het daarboven zoekt, het is allemaal binnenin jou en JIJ bent het dat je ervaart als Ascentie.
Terzijde van deze cocreatie heb ik ook samengewerkt met Bob Fickes terwijl ik bij de Tor was om energieën te verankeren en de Tor aaneen te schakelen met de Berg Fuji in Japan. Bob heeft Merlijn gedurende 40 jaren gechanneld (ik heb altijd van zijn werk gehouden, en luisterde naar zijn gechannelde tapes van Merlijn toen ik 18 was, aangezien ik nooit iemand Merlijn zo duidelijk als hij dat doet heb horen channelen) en ik vond hem weer terug na bijna 15 jaren. Bob woont nu in Japan en hij had de boodschap van Merlijn gekregen dat Japan en het land van Avalon (Engeland, Tor) met elkaar verbonden zijn, in de betekenis dat Glastonbury Tor in Engeland het oude Avalon zou zijn en Berg Fuji in Japan zou het nieuwe Avalon zijn.
Dus vroeg Bob mij om een regenboog brug te creëren en te verankeren vanaf de Tor in Glastonbury en het aaneen te linken met de Berg Fuji in Japan en om de energieën van de Tor naar Japan te sturen. Wij (ikzelf en Bob, samen met mede-lichtwerkers) deden dit met de Super Volle Maan. Ik verankerde de Violette Vlam in de Tor en creëerde een regenboog brug verankerd in de Tor, richting Japan lopend en verankerde het in de Berg Fuji. Op deze manier gebeurde het aaneen linken en ik kon de energieën van Avalon in de Tor richting de Berg Fuji zien gaan onder de begeleiding van de feeën om in Japan verankerd te worden, en tegelijkertijd kon ik de nieuwe Avalon energieën zien die vanuit de Berg Fuji kwamen onder de begeleiding van de feeën naar de Tor toekomen. Missie volbracht!
Hier kunnen jullie de linken van Bob zijn artikelen betreffende dit vinden: Hier en Hier en Hier. (Engelstalig)
Meer hierover zal spoedig meegedeeld worden wanneer er meer focus en verankering vereist is. Ik denk na over misschien het maken van een meditatie rondom dit, zoals degene die ik maakte voor de Tor en voor Japan - ik weet, dat het geen toeval is dat ik hen al onbewust aaneen gelinkt had, ik zie nu duidelijk waarom.
Dat gezegd hebbend, wat een avontuur en ik ben er zeker van dat jullie allemaal ook door die van jullie gingen aangezien deze energieën niets onaangeraakt laten! Laat ons nu Saint Germain uitnodigen om door te komen en zien wat hij mee te delen heeft over dit alles en over de huidige energieën.
Saint Germain: 
Welkom mijn dierbare geliefde mede-reizigers van het Licht. Jullie missie is bezig op dit moment in/naar een hogere versnelling te gaan en dus worden jullie jezelf gewaar in een sterkere schommeling van de energieën en verschuivingen te zijn om dat nieuwe planetaire systeem te creëren waar jullie allemaal op gewacht hebben. Het is het begrip van jullie allemaal dat de planetaire systemen aan het veranderen is aldus zij weg kunnen vallen en langzaam en zachtjes kunnen vervagen met betrekking tot het uitstralen van de nieuwe binnenkomende energie in/naar dit vlak.
Het is dankzij deze dapperen onder jullie die de leiding nemen en naar voren treden om de creaties in/naar de manifestatie te brengen en om door de begrenzende barrières heen te breken die eens op jullie aardse vlak gecreëerd werden. Groepen komen tezamen om in dit Wereldwijde proces van overschakelen te co-creëren terwijl zij een focus plaatsen op algemene doelen en energieën van resonantie. Er is geen vergissing of toevalligheid aangaande deze bijeenkomsten aangezien deze fractals zijn van bepaalde zielgroepen die bij de pre-geboorte overeenkomst accepteerden om samen te komen wanneer de tijd daar juist voor was en om de nieuwe binnenkomende energieën te verankeren alsook hun eigen energie handtekening.
Iedereen heeft zijn/haar eigen kostbare bijdrage voor deze wereld en dit Ascentieproces en dus word er op jullie allemaal een beroep gedaan om jullie eigen kostbare en gewaardeerde bijdrage te doen, dit op jullie eigen tempo en via jullie eigen wezen. Iedereen van jullie is daarom voorbij uniek en speciaal, een deel zijnde van de eenheid van Alles Dat Is. Jullie Goddelijke Hart intentie uitzenden is al een belangrijke versterker voor wat zal komen op het energie niveau op jullie vlakten. Houd vast aan die focus wanneer je eenmaal je Goddelijke hart intentie en oproep uitgezonden hebt.
Jullie zijn aan het leren om weer deze leraren te zijn die jullie eens waren tijdens de tijden van Lemuria, Atlantis en Egypte. Het is simpelweg een benaming welke hier gebruikt werd aangezien jullie, natuurlijk, altijd deze Grote Meester wezens van Licht geweest zijn die de Vonk en de energie handtekening van de 144,000 dragen die afdaalden vanuit de Kumara energie en de Lady van de Liefde - Lady Venus. Het is in die initiatie en activering waar jullie als Lichtwerkers mee beginnen om aan deel te nemen en in te co-creëren. Heb een stevig weten van je Goddelijke essentie en erken de Goddelijkheid binnenin, mijn vrienden, er is niet zoiets van minder te zijn dan een ander want allen zijn gelijk.
Jullie zijn Meester leraren dus is het tijd voor jullie om de verantwoordelijkheid voor jullie gedachten, acties en creaties te nemen. Jullie zullen jezelf steeds meer in uitlijning met jullie Hogere niveaus gewaarworden, in staat zijnde om te ervaren met de Goddelijke krachten van creatie door eenwording. Gecombineerde focus en krachten zijn nu op hun plaats voor belangrijke veranderingen op jullie vlakten, dus ben verantwoordelijk voor jullie eigen creaties en maak het de moeite waard voor het hoogste goed van de gehele Mensheid, niet alleen voor jullie zelf. Dit is een collectief stadium van co-creatie, aangezien jullie voorheen alleen verantwoordelijk waren voor jullie eigen creaties van werkelijkheid en gedachten, maar nu ontvangen jullie de verantwoordelijkheid voor de creaties voor de mensheid, aangezien jullie allemaal beginnen te verenigen als een echt collectief.
Dit maakt allemaal deel uit van het Zelf Meesterschap en het Meesterschap dat jullie vele keren eerder bereikt hebben. Waarschijnlijk niet allemaal via het proces van volledige Ascentie met het fysieke lichaam in deze oude dagen, maar desalniettemin is het iets waartoe jullie allemaal in staat zijn om het weer te bereiken maar deze keer als een collectief en met de lichamelijk tempel als dit je wens is en als je die staat van bewustzijn bereikt hebt dat het mogelijk voor jou maakt om dit te bereiken.
De planeet wordt opgeveegd met energieën die op een dagelijkse basis intensiveren. Bijzonderheden komen naar de voorgrond samen met frustraties, emoties en planetaire veranderingen. De eens zo "dunne" lijnen worden zeer dik en duidelijk, het vergrootglas is als het ware op dat geplaatst wat eens zo dun en onmerkbaar was. Dat brengt naar boven het verschil als tot hoe menselijke wezens hun levens en hun rollen waargenomen hebben als grenzen en beperkingen, als goed en fout. Diversiteiten, afscheiding en oordeel komen samen met agressieve energieën van frustratie omdat deze oude inzichten die voor zolang als waarheid vastgehouden werden eenvoudigweg niet in staat zijn om nog langer gehandhaafd/onderhouden te worden aangezien het tegen de eigen persoonlijke resonantie en energie ingaat.  
Ook de onontwaakten ontwaken met betrekking tot hun eigen Goddelijke potentieel, hoewel veel langzamer dan jullie allemaal als Lichtwerkers, maar desalniettemin is het dat soort van proces dat zich aan het ontvouwen is voor dezen met betrekking tot ermee om te gaan en er doorheen te werken. Heel veel frustraties komen er naar boven, vanwege het niet in staat te zijn om aan deze geloofsystemen vast te blijven houden, dus iemand wordt de agressor en speelt zijn/haar frustratie op die manier uit. Het wordt algemeen geloofd dat iemand het verkeerd of goed heeft, en dat er alleen links en rechts is en daar is het dat het collectief zichzelf gestrand heeft in dit NU om dat geloofsysteem in het heden los te laten en er recht doorheen te zien met mededogen en Liefde.  
Laat de lagere gebieden en lagen van frustraties naar buiten komen om dat te transcenderen wat eens was maar wanneer zij dat doen, handel onmiddellijk te allen tijde met mededogen en in Liefde in plaats van kwaadheid en vernietiging. Ben je bewust dat de kwaadheid je niet overneemt. Jullie zijn dit alles als een collectief aan het transcenderen en jullie rol als een Lichtwerker hierin is om te helpen door de verankering van Liefde, Licht en Vrede zodat de balans binnen kan komen spoeden via deze gebieden waar chaos en vervorming nog steeds heersend zijn. Oude energieën verlaten de gebieden en aldus zijn jullie nu in het midden van een enorm groot transcenderend proces binnenin de collectieve gebieden. Vertrouw je eigen begeleiding als er wat dan ook voor jou naar boven komt en jou aanstuurt om ergens te zijn, waarschijnlijk is het om jouw Licht en Vrede daar binnen te brengen door jouw uniekheid en Goddelijkheid.
Wel, mijn vrienden, laat ons eindigen met een ademteug van frisse lucht en sta mij toe om gewoon eenvoudig dank je wel te zeggen en ik houd van jullie voor wie jullie individueel en collectief zijn. Ik sta altijd aan jullie zijde gedurende deze tijden dus zijn jullie hierin nooit alleen.
IK BEN die IK BEN en aldus ZIJN jullie dat ook. Zegeningen naar jullie allemaal.
Saint Germain

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline: http://melinelafont.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten