zaterdag, augustus 16, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 15 Augustus 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht -  15 Augustus 2014
De Voornaamste Universele Wet:
"Er is Alleen Altijd LIEFDE!"
Blossom: Hallo daar. Ik ben nog steeds in Engeland … hopend om spoedig thuis te zijn! Dus, vroeg ik me af of jullie tegen ons zouden kunnen spreken over de Universele Wetten? Jullie hebben hen een paar keer aangehaald en ik dacht dat het een goed onderwerp zou kunnen zijn om te behandelen. Is dat oké?
Federatie van het Licht: Eerst begroeten wij jou in/als/middels Liefde. Wij zijn extatisch dat zoveel in jullie wereld voor het goede aan het plaatsvinden is.
Echt? Waar? Op wat voor manier?

Op de manieren van jullie mensen. Er is een bepaalde toename in ontwakingen geweest te laatste tijd … wat verschuldigd is aan veel ziel onderzoek door velen. Zij zoeken naar de redeneringen achter alles dat "toeschijnt" negatief te zijn … en door dat aldus te doen … worden zij binnenin zichzelf de Waarheid van hun zielen gewaar. Dit is inderdaad zeer hartverwarmend.
Inderdaad. Zeer verheffend nieuws. Ik moet zeggen … het LICHT straalt overal rond wanneer je ernaar neigt je erop te focussen.
Dan met dat gezegd … zullen wij tegen jullie spreken over dat wat je gevraagd hebt. Hoewel, wij zouden willen zeggen dat er waarschijnlijk niet zoveel zijn als dat jullie je voorgesteld mogen hebben.
De principes van de Universele Wet spreken zeer veel voor zichzelf.
De voornaamste Wet zijnde dat er alleen altijd LIEFDE is. Wanneer dit bekend is, is het niet van belang tot welke graad je kiest om het tot uitdrukking te brengen … want dat is binnenin jouw keuze. Echter, het is noodzakelijk voor je ziel om verdienstelijkheid op te stapelen binnenin deze Wet met het oog op het feit om voor je ziel "op de ladder omhoog te gaan". Dat klinkt eerder als een fundamentele manier om het uit te drukken … nochtans, is het zo.
De Wet is om in Liefde te leven. Wij hebben besproken dat er vele verschillende niveaus van Liefde zijn … en in WAARHEID … kan men in niets anders leven … alleen in andere trillingen ervan … door keuze. Ofwel ervoor of tijdens een aards bestaan … kiest iemand doelmatig, om diens wensen te schikken voor groei uitbreiding. Ieder leven heeft een hoofddoel om vooruit te gaan en misschien datgene wat "in daden omgezet" werd in een eerder leven te rectificeren.   


Dus … diegenen die veel pijn en schade veroorzaken aan de planeet en aan diegenen die erop zijn … die hun levens "in daden schijnen om te zetten" op een zeer lage trilling … is er voor hen een "terechtwijzing"? Jullie zeiden niet lang geleden … "De Universele Wetten KUNNEN NIET gebroken worden … en als zij wel worden gebroken … dan zijn er diepe repercussies".
Allereerst … zouden wij willen zeggen iemand geen … zoals je zou mogen denken … "wat voor vonnis dan ook" instelt of een "straf voorschotelt". Inderdaad, dit is niet onze manier. Echter, de ziel die dergelijke lage niveau acties op het Aardse vlak uitgevoerd heeft … misschien vele keren … wanneer zij zichzelf gewaarworden niet langer van het vlees te zijn … hebben zij geen andere keuze dan te "kijken" naar ALLES dat zij een ander aangeboden hebben … zij het van het Licht of minder Licht.
Dat wat zij gegeven hebben in de Hoogste Liefde zullen zij over en boven het GEVOEL VOELEN dat door degene in Dankbaarheid ontvangen werd … en inderdaad het is zeer aangenaam voor de ziel. Meer dan dat iemand tot uitdrukking kan brengen.
Echter, op dezelfde manier … dat wat men aan een ander aangeboden heeft dat van een veel lagere trilling was en gedaan werd met de intentie om schade te berokkenen … zal men ook de pijn die is toegebracht VOELEN … Zij het van geest, lichaam of ziel. Dit … wanneer overwogen, zal het duizendvoudig terugkeren … en is meer dan genoeg "begrip" van dat wat zij gedaan hebben. Er kan geen dieper pijn zijn dan het "versterkte" begrip van dat wat zij een ander aangedaan hebben. Dit vindt plaats op zowel grote als kleine schalen van acties.   
Dat is echt tamelijk intens. Dus, spreken wij zelfs over het uitspreken van een gedachte van oordeel, zelfs niet noodzakelijkerwijs verwoord?
Natuurlijk. Het zijn de gedachten die vaak in/naar actie ruchtbaar worden.
Toch, als zij niet zo ver komen … als je hen denkt … je wordt je bewust van de gedachte en verjaagd het … is het dan verwijderd van het te moeten ontvangen voor het zelf op de één of andere latere datum?
Vanzelfsprekend. Want wanneer de ziel bewust is van diens gedachteproces en de Lichtere voortgangen van de geest nauwkeurig bekijkt … om te herkennen en "los te laten" … en het zelf te vergeven voor die gedachte … staat het de natuurlijke verwijdering ervan toe.
Langzamerhand, beetje bij beetje … verhuizen jullie allemaal in/naar jullie Hogere Zelven. Op welk tempo je dat doet … is volledig aan het individu en er wordt geen oordeel gemaakt over dat tempo … ALLES OP Z'N TIJD.
Dus, wanneer jullie zeggen er zijn diepe repercussies … is dit het wat jullie bedoelen?
Ja. Het dient niet de één of de ander … om een ziel straf op te leggen.
Echter, wat aangaande iemand die een ander vermoord heeft? Hier beneden, sluiten we hen op voor wat ze gedaan hebben.
Wij zijn hier niet om oordeel te maken over "jullie wetten". Dat zijn niet onze zaken. Wij zeggen slechts tegen jou dat wij dat niet zouden doen.
Wederom, brengt dit het grotere plaatje naar voren.
Hoe weet je dat een specifieke "moordenaar" niet gevraagd was door de ziel welke zij "verwijderden" … om dat aldus te doen … voordat zij kwamen? Daarom, in zekere zin … hoe moeilijk sommigen van jullie dit ook mogen vinden … hen te vragen om het aldus te doen als een gunst. Degene die 'verwijderd' werd in staat stellend om voor zichzelf dat te ervaren … wat zij in een ander leven … een ander aangedaan hebben.
Dat is één groot verzoek!
Doch, een Hoogst Verlichte ziel zou het accepteren … want het is door Liefde dat zij het zouden doen. Zoals wij er zeker van zijn dat velen van jullie begrijpen … gaat dit dan in/naar veel "dieper water" … aangezien de ziel die de taak accepteerde … dan veel van "wie zij zijn" moet "verliezen" … om "dit uit te voeren". Doch, een dergelijk WEZEN zou het aldus zonder aarzelen doen … als het betekent dat veel verwerving van kennis en Verlichting volbracht zou worden door de vrager van een dergelijk verzoek.
Wat zou een andere Wet zijn?
Om AL HET LEVEN te respecteren.
Neem ik aan dat dezelfde principes van toepassing zijn betreffende het "terugkrijgen" wat iemand "uitgeeft"?
Zeer veel aldus. In gedachten houdend dat JULLIE ALLEMAAL ÉÉN ZIJN … hoe zou het kunnen zijn dat je niet dat zou VOELEN wat ofwel een ander gekwetst of dolblij gemaakt heeft. Want zoals het gezegd is … dat wat je een ander aandoet … doe jij jezelf aan.
Handelen deze Universele Wetten Universeel? Dat lijkt een domme vraag … echter, hebben andere planeten die misschien meer Verlicht dan wij zijn … dezelfde 'eenvoudige' Wetten … of zijn er anderen in de plaats van hen?
Zoek alsjeblieft het woord "Universeel" op.
Oké … "van, betrekking hebbend op, of karakteristiek van alles of van het geheel: overal toepasbaar of in alle gevallen; algemeen; gebruikt of begrepen door allen." Ik veronderstel dat dat dan mijn vraag beantwoord!
Laat ons naar de Wet van de 'Vrije Wil" toegaan.
Je zult je niet bemoeien met de Vrije Wil van een andere ziel. Vrijheid van keuze op jullie planeet heeft het vele malen naar de extremen gebracht. Het is het "Collectieve Bewustzijn" van elk individu gecombineerd … dat datgene produceert wat voor je ligt.
Je kunt zeggen dat zij niet zouden dromen over dat te manifesteren wat plaatsvindt op jullie planeet in deze dagen … dat wat verafschuwt en betreurt … echter … HET IS DOOR DE VRIJE WIL van de mensen dat dit zich voorgedaan heeft.
Kunnen jullie hier een beetje meer op ingaan?
Een vibrerende gedachte wanneer er lang genoeg over nagedacht wordt … zal dan … als gewenst … in/naar een vibrerende actie keren VANUIT die gedachte. Wanneer je overweegt … door jullie geschiedenis heen … dat wat de "mens' gedacht heeft … en ernaar handelde … er inderdaad het non-veroordelende zou zijn … echter, de voor de hand liggende verklaring is … dat de "mens" … bij tijden … zeer laag zonk op de vibrerende schaal.
Het is alleen NU dat zoveel Verlichte WEZENS op jullie wereld afdalen om te zorgen dat de grote verandering noodzakelijk is.
Jullie zeggen dat jullie veel oorlog zien plaatsvinden in deze tijd…
Dat is er!!!
Nochtans, 're-ageren' de zielen van de Aarde anders. Deze "zienswijzen" die jullie op jullie elektronische schermen zien … zijn informerende beelden voor het brein … die overeenkomstig met het hart re-ageren … welke dan geïnterpreteerd worden als "niet gewild".
De ziel WEET dat dit moet eindigen. Steeds meer mensen van de Aarde staan zichzelf toe te begrijpen dat:
DIT NIET DE MANIER IS …
HET NIET DE WAARHEID IS …
EN HET NIET HET LICHT IS!!
Meer en meer van jullie komen tot het begrip van een betere manier … ALS INDIVIDUEN … welke op hun beurt, daarom … versmelten in/naar het "Collectieve Bewustzijn."
Dit werd "veranderd" gedurende vele eeuwen nu … echter, je kunt aannemen dat deze veranderingen niet in één nacht tijd gebeuren.
Zoals jullie WETEN … wordt er NU meer Licht naar jullie planeet gestuurd dan ooit tevoren. Dat is niet te zeggen dat het licht ooit NIET verzonden werd. Echter, zoals wij uitgelegd hebben … is het van een andere "STERKTE" … van een "LICHTERE ENERGIE" … een "MEER INTENSE LIEFDE" … dat voor jullie een voorbode is.
Jullie van de Aarde … diegenen van jullie die gekozen hebben om bewust te zijn … zijn binnenin iedere ademhaling aan het "versmelten" met deze Hogere Energie. Hoe meer je dit begrijpt … hoe meer je HET BINNENIN JOUW WEZEN KUNT VOELEN.
Binnenin JULLIE … WETEN jullie het NU … dat jullie niet gestopt kunnen worden en niet gestopt zullen worden … DOOR WAT DAN OOK.
Jullie WETEN NU dat jullie intenties om jullie doel te vervullen van het verheffen van deze planeet … NIET KAN EN NIET ZAL MISLUKKEN.
Zou je het daar niet mee eens zijn? Zou je niet zeggen dat je DIT NU BINNENIN WEET?
Ja, dat doe ik. Soms, is dat GEVOEL zo sterk. EN … ongelijk aan voorheen, toen ik minder bewust was dan dat ik NU ben … Het gaat ECHT niet over hoeveel tijd het neemt … want er is geen tijd. Het gaat over het WETEN dat binnenin ieder moment van ons LEVEN en ADEMEN hier beneden … wij het volbrengen om HET LICHT BINNEN te brengen … en altijd doorgaan naar boven te gaan om het te ontmoeten. Soms is dat WETEN ZO krachtig en ZO verheffend. WIJ WETEN WAT WIJ HIER TE DOEN HEBBEN … OM EEN VOORBEELD TE ZIJN VAN WIE WIJ WERKELIJK ZIJN … IN ALLE SITUATIES EN OMSTANDIGHEDEN.
En hoe meer van jullie die 'DAT SNAPPEN' … hoe meer van jullie die "DAT BEGRIJPEN" … de "OMMEKEER" in staat stellen in 'GODDELIJKE TIMING' plaats te vinden.
Op een manier … is het niet van belang WANNEER het plaatsvindt … het feit dat het AAN HET VERANDEREN IS en NU GEBEURT … het feit dat het NU AAN HET PLAATSVINDEN IS … is alles dat belangrijk is.
EN DAT IS HET.
JULLIE MOETEN DAT WETEN!
OM DAT WETEN TE HEBBEN … niet slechts te proberen en te HOPEN dat het aan het gebeuren is.
Want het verschil in het WETEN draagt een veel sterkere Energie dan het hopen van … zoals wij eerder besproken hebben.
Wij herhalen …
Daar zijn jullie heel goed in … en IK KEN de noodzakelijke beredenering van dat aldus te doen.
WEET WIE JE BENT.
Jullie hebben vele keren gevraagd van hoe je iets dergelijks doet? Hoe ontdek je WIE JE BENT?
Doch, zouden jullie niet zeggen dat jullie het doen? Jullie ontdekken dat LIEFDE … wanneer je LIEFDE VOELT in de Hoogste capaciteit waar je tot toe in staat bent … op ieder gegeven tijdstip … is WIE JE BENT.
ZO EENVOUDIG ALS DAT!
HOE MEER JE DAT IN JOUW WAARHEID ACCEPTEERT … hoe Hoger jouw trillingsniveau stijgt … en de cirkel verder gaat … naar Hogere en Hogere trillingen … jullie VOELEN die LIEFDE.
Daarom … kan het niets anders doen dan STEEDS BETER VOELEN! Niet alleen BINNENIN JULLIE … Doch … OVERAL OM JULLIE HEEN.
Begin je te zien waarom wij het zo moeilijk vinden om soms in jullie woorden uit te leggen?
Wanneer je dat Hogere niveau van LIEFDE voelt … BEN JIJ DAT … jouw hart barst van geluk. Zelfs wanneer jij je een klein beetje uit je doen VOELT … je bent NU in staat om Dankbaarheid te herinneren en jezelf terug "in je doen" te tillen!"
Geef jezelf op een dagelijkse basis "Prestatie Certificaten"! Kijk altijd naar de prestaties van de ziel zelf en hoe je de kunst bestudeerd hebt van het ZIJN VAN HELDERDER LICHTEN.
In de wereldse trilling waar jullie "in verstrikt" zitten … hoe fenomenaal ben je … met te doen wat je aan het doen bent?
Jullie zijn ZO HELDER/SCHITTEREND … jullie verheffen een volledige planeet en diens bewoners in/naar een HELDERDER WERELD.
In/naar een HOGERE TRILLING … Jullie doen dit HELEMAAL ZELF!
Wel, zoals de Beatles eens correct zongen .. 'Ik klaar het met een beetje hulp van mijn vrienden!"
Om onze kennis met jou te delen … straalt grote Vreugde naar buiten de ethers in. Dat wat van ons is om mede te delen … zal ALTIJD vrijelijk en in LIEFDE aangeboden worden.
Wanneer jullie GEHELE wereld dit WEET en BEGRIJPT … zullen jullie niet langer in de trilling verblijven welke NU aanwezig is. Want wanneer jullie je een wereld zoals dat VERBEELDEN … en dat in/naar diens manifestatie brengen … de trillingsovereenkomst van dat WETEN zet het in actie … en moet in/naar diens rechtmatige plaats glippen.
Ben van een GROOT HART onze dierbare vrienden.
ALDUS ZEER VEEL IS ER VERANDERD …
ALDUS ZEER VEEL IS ER AAN HET VERANDEREN …
ALDUS ZEER VEEL ZAL VERANDEREN …
Want het is in de sterren geschreven.
Wat precies betekent?
Zijn jullie niet ALLEMAAL "Kinderen van de sterren"? WISTEN jullie niet wat jullie besloten hadden en kwamen toen naar de Aarde om het op diens plaats te zetten?
Hebbes! Tijd om te gaan, ik weet het. Heel veel dank. Dit stroomde met groot gemak en ik genoot er enorm van. Hopelijk … als alles volgens plan gaat … de volgende keer dat wij spreken … over een paar weken, zal ik terug thuis in Australië zijn. Er is geen plaats zoals thuis! Er is geen plaats zoals thuis!
Wij vertrekken nu uit jouw Energie. Echter, wij zijn nooit verder weg dan een gedachte van Liefde.. van wie dan ook. In Liefde en met dank aan allen … die perfect "in daden omzetten" … het GROOTSE TONEELSTUK. Zulke getalenteerde spelers … die hun rollen uitermate goed KENNEN.
In Liefde en ook heel veel dank aan jullie. Emmer ladingen ervan!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten