zondag, augustus 03, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 1 Augustus 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
1 Augustus 2014
Je Bent ALTIJD de HOOGSTE LIEFDE in de KERN van JOUW ZIJN!
Blossom: Hallo! Ik ben er niet zeker van of dit gaat werken, weet niet of de Energieën om mij heen bevorderlijk zijn (wat een woord, Blossom) voor het maken van contact met hen Daarboven. Maar ik ga het absoluut proberen! Ik ben wel toe aan wat Verlichting van jullie uit, jongens, zoals dat, naar het mij toeschijnt, voor veel anderen die onze gesprekken missen, ook geldt. Dus, vraag ik hier in Engeland … zijn jullie er … waar dat ‘er’ ook is?
Federatie van Licht: Dat zijn we inderdaad. Wij wachten al geruime tijd op de juiste tijd voor JOU, om met jou verbinding te maken, gegeven de situatie waarin jij je nu bevindt. Het is voor jou goed om te weten dat, ook al voel jij je momenteel minder verbonden dan gewoonlijk … dit niet zo is. Alle verandering die in iemands omstandigheden plaatsvindt, maakt gewoon deel uit van een zich ontwikkelend systeem dat iemand leidt … wanneer men hiervoor kiest … tot een sterker standpunt, waardoor de ziel dieper in de Waarheid zelf kan doordringen.
Ja, hoewel de omstandigheden op dit moment veel van een mens vragen, ben ik me terdege bewust van de veranderingen die binnenin mij plaatsvinden … of moet ik misschien zeggen … dat ik me er meer bewust van zal zijn, wanneer deze bijzondere tijd voorbij is. Ik vind het voor heel veel ouderen zo niet kloppen dat zij hun leven op deze wijze moeten beëindigen. Of zij in overeenstemming met hun ziel geleefd hebben of niet … om niets te hebben waarnaar ze kunnen uitkijken, behalve hun naderende einde (want sommigen geloven … dat er daarna niets meer is) … het is zo droevig dat iemands dagen geheel in depressiviteit verstrijken, verzonken in een enorme leegte waarin niets is. Kunnen jullie hierover iets zeggen?
Wij willen hierover wel zeggen dat ‘het leven’ in principe niet was ontworpen voor degenen die veel jaren op het Aardoppervlak hebben geleefd, om hun nadagen in zoveel droefenis te moeten eindigen. Naar het schijnt worden de vorderingen van veel zaken beschouwt als ‘vooruitgang’ op velerlei gebied. Maar misschien zijn degenen die ‘in jaren’ gevorderd zijn … nu … in jullie tijd … aan zichzelf overgelaten … of worden ze zelfs als een last beschouwd.
Maar is dit niet slechts één van de vele, vele scenario’s op jullie planeet, die niet goed zijn voor het mens-zijn? Overal waar je kijkt zijn er omstandigheden en situaties die jullie verkeerd noemen. Wij zouden dit woord niet gebruiken … wij zouden wellicht zeggen ‘afgeweken van het pad dat dienstbaar is’. 
Lief mens … OM DIE REDEN KOMEN WE … Om jullie planeet te helpen terug op het goede spoor te komen. Om jullie wijsheid te brengen, van een bron die niet in de Energieën zit die velen in hun leven op Aarde moeten verduren. Maar zoals altijd, zeggen wij … vanuit het grotere plaatje … zouden jullie de dingen heel anders zien.


Ik ben me ervan bewust dat we ons moeten richten op alles dat van Licht is … als we dat in ons leven willen aantrekken, zodat het allemaal zin krijgt. Echter … gezien alles dat onze wereld nu weer moet doorstaan … belegerd door dat wat van minder Licht is …is een wereld, die jullie ons voorhouden … d.w.z. De Gouden Eeuw … in de nabije toekomst niet erg waarschijnlijk. Toch blijven we volhouden … levend met het WETEN dat in ons hart zit, dat het zal komen.
Omdat jullie WETEN dat het er nu al is en volmaakt is. Het staat al op zijn plaats … deze Gouden Eeuw … wachtend in zijn juiste positie te komen, wanneer de condities het mogelijk maken.  Het is aan jullie … ieder van jullie … om dit te WETEN en het ‘omlaag te brengen’ op zijn plaats.
Omlaag brengen? Ik dacht dat wij ernaar opstijgen?
Hier is het woord 'compromis' niet op zijn plaats … maar wij voelden dat wij dat woord moesten gebruiken.
In welke context?
In de zin dat … in plaats van dat het zo moet ZIJN dat ALLES DAT VAN DEZE AARDE IS naar het Hogere niveau van de Nieuwe Wereld moet opstijgen … er misschien een compromis zal worden aangeboden … wat betekent dat de Aarde en al haar bewoners tegemoet zal worden gekomen.  Om de verandering te bevorderen … Om te helpen … Om het meer afzienbaar te maken.
Wanneer was hiertoe besloten?
Zover is het nog niet … maar het is wel besproken. We ‘vangen’ zo vaak wat op van diegenen die een oprecht LICHT hart hebben … die in beslag genomen worden door wat de ziel pijn doet.  Omdat wij voor deze zaken altijd zorg hebben en liefdevol overwegen … nemen wij mogelijkheden in beraad.
Dat klinkt goed. Echt goed. Ik merk dat ik altijd hetzelfde zeg over de Energieën van Liefde die momenteel binnenkomen … ‘Wij’ gaan omhoog … en ‘Zij’ schenken uit/in … en wij vloeien samen op een ‘sympathiek’ (Nog zo’n woord, Blossom) punt.
Maar, in principe … spreken we niet van aparte onderwerpen. Want ALLES WAT IS, ALLES WAT OOIT ZAL ZIJN … IS ENERGIE.
De ENERGIE  van de NIEUWE WERELD die jullie te wachten staat … is HOGER dan waar jullie nu in verblijven.
Laten we jullie het volgende ter overweging geven. Wanneer jij, Blossom, in Australië bent en het leven prachtig is en jij jezelf ÉÉN VOELT met ALLES WAT IS … verblijft jouw energie op een compleet ander niveau dan waar het nu in verblijft, terwijl jij in Engeland deze tijd meemaakt met diegenen om jou heen die aan het worstelen zijn.
Hierdoor is, ongeacht wat je doet om ‘je geest te verheffen’ … jouw denkniveau … en daardoor … JOUW trillingsniveau, wel erg ver verwijderd van wat jij kunt ervaren, wanneer je in een zonniger klimaat vertoeft en het leven aangenaam voortkabbelt.
Daarvan ben ik me bewust. Heel erg. Maar wat zegt dit over de Nieuwe Wereld? Want ik dacht toch dat de Nieuwe Wereld, wanneer we er eenmaal in vertoeven, geen droefenis zal kennen, of oorlog, of hongersnood, enz. … dus ik ben een beetje in de war.
Wat jullie harten hoopvol houdt is het WETEN dat de tijd zal komen dat ALLES op een lichtere plek zal zijn gekomen, zoals die waarover we net spraken. Iedere ziel … die voortschrijdt door de lagere energie naar de Hogere … doet dit vanwege dit WETEN.
DIT IS WAT JULLIE HIER KWAMEN DOEN.
De snelheid waarmee iedere individu dit doet … is een persoonlijke keuze.
Dus, misschien herhalen we onszelf weer … betekent dit dat iedere individu op zijn eigen tijd in de Nieuwe Wereld ‘aankomt’ en niet op een collectief tijdstip?
Dat klopt.
O poep! Mijn hersens liggen in puin, omdat ik dacht dat ‘alles op zijn plek zou vallen’ … voor iedereen van ons. Ik bedoel, als de Energieën hier omhoog gaan en van boven over ons neerkomen … maken we dat dan niet allemaal samen mee? Ach, wacht even … het kwartje is net gevallen … denk ik! Ik laat jullie het overnemen, want jullie kunnen dit helderder uitleggen.
‘Het gevallen kwartje’ was de gedachte … en we zullen ‘ONS’ best doen om die gedachte te beschrijven. Ja, wat je zei VINDT ‘plaats’ en sterk ook. De trillingen op Aarde gaan omhoog en nog sterkere komen naar beneden en ontmoeten elkaar. Er zijn echter ‘plaatsen’ op jullie Aarde die op een ander trillingsniveau worden gehouden. Iemand op vakantie in Hawaii, bijvoorbeeld, zal niet in dezelfde golflengte verblijven als er is waar veel bloedvergieten en bombardementen verduurd moeten worden.
Derhalve … zou het mogelijk zijn om te zeggen dat Hawaii zeer waarschijnlijk op een Hoger niveau zit dan het gemiddelde trillingsniveau van de Aarde en om die reden de ‘Nieuwe Bestemming’ eerder zal bereiken dan door oorlog getroffen gebieden. Echter, terwijl ieder ‘ding’ ‘Zijn Bestemming’ bereikt … helpen zij automatisch datgene wat van een lager niveau is … gewoon omdat zij het Hogere bereikt hebben.
Jullie wereld is bevoorrecht om vrije keuze te hebben. Er zijn er veel die dat nog steeds niet begrijpen, ongeacht WAT hen overkomt … of WAAR zij zich op de planeet bevinden … in WELKE situatie dan ook.
ER IS NOG ALTIJD VRIJE KEUS.
Daarom … is het aan een ieder en hun keuzes over WIE ZIJ VERKIEZEN TE ZIJN, dat zal bepalen in welke fase … voor henzelf … zij zich in deze Hogere plaats van Zijn begeven.
Ik denk dat ik op een zeker niveau snap wat jullie zeggen. Niet alles tegelijk en zo. Zoals jullie ons hebben geleerd, is het in principe zo dat … hoe meer een mens ieder moment leeft door/als/in Liefde … des te sneller men er komt … klopt dit? 
Dit klopt als een bus. Jullie ondernemen een individuele reis ALS ÉÉN [EENHEID] … maar wat jullie missen aan begrip … wat jullie in verwarring brengt … is dat ÉÉN[HEID]/ALLES ENORM IS. In de hele vocabulaire van het leven is er niet een woord dat de WARE betekenis van het ENORME VAN ALLES uitdrukt.
We willen graag dit zeggen. JIJ, ieder van jullie … bent niet verantwoordelijk voor de reis die een ander verkiest te maken. Echter, je BENT volledig verantwoordelijk voor je gedachten en houding ten opzichte van andermans reis. Want die gedachten maken deel uit van ‘jouw’ reis.
Daar ieders Goddelijke ziel zijn reden van Zijn begrijpt … helpen gedachten over andermans reis … JOUW reis … aangezien je je realiseert dat de reis van iemand anders echt niet jouw zaak is.
Het belang van het ZELF wordt zeer ondergewaardeerd!!
Zoals White Cloud regelmatig zegt … het helpt hun situatie niet verder door grote droefheid te VOELEN voor een ander en wat deze meemaakt. Het helpt een miljoen keer beter … om LIEFDE te zenden naar die ziel, terwijl het keuzes maakt op diens reis.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Allemaal goed en wel, als die mensen ‘onbekenden’ zijn voor jou, of ver weg … ja, dan … kan ik dat doen. Maar wanneer je persoonlijk betrokken bent in iemands reis … is het echt niet zo gemakkelijk om onthecht te zijn, want als zij die je het meest na staan en dierbaar zijn lijden … doet dat pijn! Dit gezegd hebbende … het doet pijn als ik dat toesta. Op dezelfde wijze kan ik wel of niet ervoor kiezen om wat te voelen bij de wereld, die meestentijds een zinkend schip lijkt te zijn. Ik weet dat ik nu klink als mevrouw Kommer en Kwel … echter, ik weet ook dat er aan de andere kant van de weegschaal erg veel goeds en vreugde staat. Het is jammer dat onze zielen dit soort nieuws wordt onthouden uit angst dat wij zouden ‘ontdekken wie we ECHT zijn’.
Wanneer … WANNEER … WANNEER jullie ontdekken WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN … zal het verdriet worden weggenomen. Want WIE JULLIE WERKELIJK zijn is LIEFDE … IN AL ZIJN EIGENLIJKE GLORIE.
Maar is er niet LIEFDE in ALLES? Omdat er niets anders is? Zodat verdriet alleen maar een andere trilling is van WIE we werkelijk zijn.
Als je voor verdriet KIEST.
ALLES WAT JE VERKIEST TE ZIJN IS WIE JE WERKELIJK BENT.
Wacht even … laat me even verder gaan en met mijn moeders 90.000 pillen per dag op de proppen komen … misschien kom ik dan op jullie golflengte! Ik dacht … dat we (soms) kiezen voor verdriet, omdat we niet erkennen WIE WE WERKELIJK ZIJN. Wanneer we dat doen … zullen we … ALLEEN … van de Hoogste Liefde ZIJN.
JE BENT ALTIJD DE HOOGSTE LIEFDE IN DE KERN VAN JOUW ZIJN!
DAT KAN NIET WORDEN WEGGENOMEN, ANDERS ZOU NIETS KUNNEN BESTAAN.
ALLES WAT IS … KOMT VOORT UIT DE HOOGSTE LIEFDE.
HET NIVEAU WAAROP JIJ VERKIEST TE ‘LEVEN’ … DEEL VAN DIE HOOGSTE LIEFDE … maakt uit hoeveel van die LIEFDE kan worden verkregen.
Maar is het niet zo dat, zeg maar … het verblijven op het Aardse vlak zoals wij hebben verkozen … ons niet toestaat om een bepaald WETEN te begrijpen? En dat hier veel van ons WARE zelf is, dat we nu niet kunnen kennen, als gevolg van het lagere niveau van onze trilling?
Precies! Maar je hebt ervoor gekozen om hier te zijn … en tot welk punt van jezelf jij wilt geraken qua trilling … is aan jou. 
Terecht zeg je … dat jullie je WARE ZELF … OP DIT MOMENT … niet KUNNEN VASTHOUDEN.
Laten wij HIER HEEL HELDER OVER ZIJN … We voelen dat we verwarring kunnen hebben veroorzaakt.
Maken jullie je maar geen zorgen. ‘Verwarring’ lijkt tegenwoordig wel mijn tweede voornaam.
Toegang tot WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN is nooit buiten bereik. Men gelooft slechts dat het zo is. … En wat men gelooft … IS zo!
Een voorwaarde in het experiment van Aardse mensen was dat men in VOLHEID in staat moet zijn om toegang te krijgen tot THUIS … DE WAARHEID … HET ZIELEZELF.
Meditatie beoefenen of ‘flitsmomenten’ worden velen geboden. Er is geen ziel die dit recht niet heeft … OM NAAR HUIS TE GAAN … ín hun WEZEN … op elk moment dat zij verkiezen … zodat men kan herstellen en opladen en in het Licht en de Liefde van de Hoogste Vorm kan zitten.
Echter … gedurende de periode van ‘Verlichting’ waar doorheen jullie Aardlingen nu gaan … in jullie menselijke vorm … op jullie Aardse niveau … lijkt het of jullie ‘er niet kunnen komen’ …
ALS jullie ALLES in jullie huidige vorm zouden begrijpen … zou de verandering die nu plaatsvindt, die iedereen ten goede komt … niet kunnen gebeuren … en het moet gebeuren.
Wederom zeggen wij … Jullie wilden hier zijn … in deze tijd … om ZAKEN TE VERANDEREN.
Als jullie hier in jullie volheid zouden zijn … was er geen noodzaak om te veranderen.
Ik denk dat ik de draad kwijt ben! Ik kan me niet meer herinneren wat ons onderwerp was … was die er wel? Ik bedoel, hoe kunnen we gevraagd worden om te ontdekken/voelen WIE WE WERKELIJK ZIJN … als we er alleen in meditatie, enz. toegang toe hebben … als gevolg van de trillingssituatie hier beneden?
Omdat … naarmate JULLIE, als individu … jullie trilling naar een Hogere frequentie weten te brengen … des te beter jullie ‘erkennen’ WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN …
Hoe meer jullie het erkennen … des te hoger jullie trillingen stijgen … en des te beter jullie JE WARE ZELF kunnen VOELEN.
De vibratie waarin velen verkeren … is te laag om die toegang vast te houden … maar hoe hoger het niveau waarin men meetrilt … des te gemakkelijker men toegang krijgt (want des te dichter jullie het genaderd zijn) en de mogelijkheden accepteert … wanneer men doorgaat in ‘opwaartse’ richting VAN … TE WORDEN WIE JE WERKELIJK BENT.
Maar toch, zijn jullie het er niet mee eens dat wie ik NU in mijn menselijke vorm wil zijn … vandaag … duidelijk deel is / een aspect is van … mijn Hogere zelf?
ABSOLUUT ALLES is een aspect van ABSOLUUT ALLES.
Iedere gedachte die er ooit was/is/zal zijn … is een aspect van LIEFDE … Want …
Yep … Er is niets anders dan Liefde.
Precies … Het hangt er alleen maar van af welk niveau van die Liefde … welke frequentie van die Goddelijkheid … je verkiest om ‘in thuis te raken’.
Wij WETEN dat velen van jullie dit snappen … want hoewel veel wat om je heen is, naargeestig lijkt … worden in de klas van ‘herinneringen’ … veel nuances gevonden.
Houd moed Geliefden. WEET dat de GEVOELENS die jullie ervaren treden zijn van de ladder naar lichtere dagen voor allemaal.
WIJ WETEN DAT JULLIE HET SNAPPEN … NU … MOETEN JULLIE HET IN JEZELF GAAN WETEN.
Want als jullie ‘snappen’ dat jullie ‘het snappen’ … SNAPPEN JULLIE HET ECHT!
Dit is mijn aanwijzing dat ik de sessie moet beëindigen … Ik had jullie willen vragen om met ons over de Universele wetten te praten. Dat zal moeten wachten tot een andere keer … en ik weet door omstandigheden niet wanneer dat zal zijn. Maar ‘Goddelijke timing’ zorgt altijd voor zijn wonderen. Het was HEEL erg goed om mezelf af te sluiten en met jullie te praten … Heel erg bedankt … Ik voel me verfrist! Proost jongens! Met veel dank … Mij xxx.
Wij merken jouw dankbaarheid en we ontvangen het op eendere wijze.
Onze dankbaarheid voor iedereen die onze woorden hier willen lezen … WIJ ZIJN ÉÉN.
Notitie van Blossom. Deze gesprekken met de Federatie van Licht zijn precies dat … gesprekken … waarbij ik me bevoorrecht voel ze te mogen hebben. Hoe ieder van ons zich in dit gesprek manifesteert … IS er gewoon. Veel dank voor jullie begrip hiervoor.
Ik heb mijn tijd goed gebruikt en ben blij om te zeggen dat de video, die ik heb gemaakt, heel erg past bij de channeling van vandaag.
1 opmerking: