donderdag, augustus 28, 2014

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014
Ga NIET mee met de ILLUSIE. Dat helpt niet!
Om op ELK moment LIEFDE te ZIJN is wat ECHT HELPT!
Blossom - Er is net weer een nieuwe channeling op het net gezet. Ik wil je voorstellen om, voor je begint met het lezen van de channelings van de Federatie van Licht, vijf minuten te nemen om je WEZEN af te stemmen op een vreedzame trilling. Hierdoor maak je het jezelf mogelijk om meer verbinding te maken met de trilling die ZIJ aanbieden. Wat ik VOEL is dat dit je helpt te WETEN dat het voor iedereen persoonlijk is geschreven en dat je hartchakra hier graag op ‘aansluit’. Dit gezegd hebbende … GENIET ERVAN!
***
Blossom: Hallo! Eindelijk ben ik weer thuis! Ik verheug me erop om weer regelmatig met jullie contact te hebben. Laten we dus maar meteen van wal steken. Hoe zullen we vandaag beginnen?
Federatie van Licht: We zullen beginnen met te zeggen dat ALLES GOED IS.
ALLES IS WERKELIJK GOED.
Dat, waarover wij zo vaak spraken … gaat nu door naar een Hoger niveau, dat het zielezelf kan leren begrijpen. Want het is echt zo dat velen hun manier van denken hebben ‘veranderd’ … en om hierop in te spelen … willen WIJ jullie graag meer kennis op een ander niveau aanbieden.
Oké. Dat klinkt goed, maar ik heb nog geen precies beeld van wat jullie bedoelen.
De wetenschap dat WIE JULLIE ZIJN zich nu verder beweegt in een Hoger bewustzijn dan dat waarop jullie … tot nu toe … resoneerden.
Maar, hoe gaan we dat dan doen? Dat wil ik heel graag weten.
Het moet vanuit het hart komen. Want dat is de ENIGE plek waar jullie WARE zelf verblijft. Wat jullie geest wil leren verkennen … kan slechts plaatsvinden … wanneer men allereerst het niveau van het hart toestaat zich uit te breiden.
Dus … Wij … uh … doen wát om dat mogelijk te maken?
Je concentreert je alleen maar op de GEVOELENS van je hart. Wat je denkt dat … zij zeggen, ben je. Echter, wij zeggen … dat wat je VOELT … BEN JE.
GEVOELENS … zoals we al vaak hebben benadrukt … zeggen wie ‘jij zelf’ bent. Je kunt je houding veranderen door gedachten … Je kunt ook je GEVOELENS veranderen.
Door je gedachten? Komt dat dan niet voort uit het denken?
Je gedachten komen uit jou voort … Echter, wanneer je alle gedachten uitbant en eenvoudigweg ADEMT DOOR LIEFDE … zal het hart groeien naar de plaats waar het thuishoort. Hoe meer nadruk je legt OP LIEFDE … DOOR JOUW HART … en je concentreert op het verlangen van je hart … en daarin ALLEEN LIEFDE een plek geeft … des te meer men zich de WAARHEID van LIEFDE bewust wordt.
Velen van jullie WETEN van LIEFDE … in een mate die ons soms versteld doet staan. Maar we hebben gemerkt dat de omgeving het ‘niveau van LIEFDE’ omlaag kan halen naar een andere frequentie … wanneer men dat laat gebeuren.

Wij ‘dagen jullie uit’ … om LIEFDE geheel te omvatten … te WETEN dat jullie het naar je toe halen vanuit een Hoger niveau van jezelf. De Hogere ziel toestemming gevend aan het Aardse aspect van de ziel … om dat te doen.
We vragen jullie om beperkende gedragingen los te laten. Alles wat jullie heeft geconditioneerd om te ZIJN WIE JE NIET BENT … moet nu worden erkend en losgelaten. Wanneer je je uit je doen voelt … vraag jezelf dan af … is dit wie IK WERKELIJK BEN? Je uit je doen VOELEN is niet wie je WERKELIJK bent. Want wie je WERKELIJK bent is PURE LIEFDE … en PURE LIEFDE KAN ZICH NIET uit zijn doen VOELEN.
Vraag aan je Hogere zelf om zich te verenigen met het aspect van ‘jou’ op Aarde en ‘maak die verbinding’. Jullie kunnen niet geen toegang hebben tot jezelf … JULLIE WAARHEID. Jullie denken alleen maar dat je dat niet kunt.
Maar wanneer JE WEET … DAT JE DAT KUNT … komt een ander begrijpen tot leven en zal dit steeds meer ‘in delen’ binnenkomen.
Jullie zijn aan een systeem van overtuigingen gewend dat jullie WETEN niet bevordert. De conditionering van het brein liet jullie geloven dat jullie MINDER ZIJN DAN JULLIE ZIJN.
BEGIN OVERNIEUW!
Vertel jezelf steeds …
IK BEN HET HOOGSTE, ZUIVERSTE WEZEN IN/VAN LIEFDE.
Ik ben in staat tot de HOOGSTE INTERPRETATIE VAN MIJZELF in de fysieke vorm.
Wat IK WIL ZIJN … wordt direct in ieder moment gemanifesteerd.
IK KIES ERVOOR om LIEFDE TE ZIJN in de WAARHEID van Zichzelf.
IK KIES ERVOOR om mijn ziel te dienen voor zijn Hoogste doel … En dus kan NIETS dat mij niet helpt, zich door mij manifesteren … want AL WAT IK BEN … komt van MIJN HOOGSTE KEUZE VOOR LIEFDE.
Wie je bent … LIEFDE … moet ZIJN wie je wilt ZIJN.
Het moet niet … JIJ KIEST.
Maar … als het LIEFDE is wat je verlangt te ZIJN in elk aspect van jouw zielezelf … dan komen ALLEEN GEVOELENS VAN LIEFDE binnen. Hoe meer dit een alledaags gebeuren wordt … hoe meer het GEVOEL dat dit voortbrengt … het verlangen vergroot naar meer van hetzelfde. Het wordt alsmaar beter.
Ik begrijp wat jullie zeggen … ik WEET wat jullie zeggen … en ik denk dat velen van ons ‘dit snappen’ … steeds meer.
Jij praat vaak over de toestand op jullie Planeet en het verdriet ervan. Wij praten veel met jullie over de manieren waarop je dit kunt veranderen. En dat kan alleen maar van binnenuit komen. Velen van jullie VOELEN zich hulpeloos ten aanzien van situaties die het geheel niet dienen. Echter … AL WAT HIERVOOR NODIG IS is dat iedereen diens trilling verandert/vernieuwt. Je hoeft daarvoor niet te wachten op alle anderen om dit te doen.
DOE HET ZELF … NU!
KIES ERVOOR … NU!
Naarmate meer zielen dat doen en automatisch de trilling van Het Geheel verhogen …  zullen anderen die de noodzaak om dit te doen nog niet begrepen … het antwoord op JULLIE HOGERE TRILLING VOELEN … en dus ‘die van zichzelf’ veranderen … in een mate die genoeg is om de verandering binnenin henzelf te VOELEN.
Natuurlijk … zijn die onbewusten … zich niet bewust van wat er gebeurt! Vergeleken,  bijvoorbeeld … met degenen die bewust hebben besloten om dit te doen. Maar, stukje bij beetje … zal de verandering in ALLEN doorsijpelen.
Concentreer je op het zelf. Uit Heel je hart. Zend naar zielen op de hele wereld Liefde … of je nu denkt dat zij het nodig hebben of niet. Jullie zouden kunnen denken dat degenen die onder erg nare omstandigheden moeten leven meer van jullie LIEFDE nodig hebben dan wellicht degenen die genieten van een prachtige vakantie op een magisch eiland.
We zeggen jullie … dit is niet hoe wij VERKIEZEN te werken.
Jullie beginnen het concept te begrijpen dat JULLIE ALLEMAAL ÉÉN ZIJN. Om die reden WENST men niet om naar de één meer LIEFDE te zenden dan naar de ander.
LIEFDE is LIEFDE is LIEFDE … Het is onzin om een zeker energieniveau van LIEFDE te zenden … naar degenen wier steden in puin liggen … en minder LIEFDE naar degenen wier kusten meetrillen op het woord ‘Paradijs’.
ALLE DINGEN ZIJN VAN LIEFDE.
Wanneer jullie FULLTIME LIEFDE ZIJN GEWORDEN … zenden jullie gewoon NAAR IEDEREEN die ENERGIE uit VAN DE HOOGSTE TRILLING.
Maar we vragen jullie eerst en vooral om dat te accepteren … deze LIEFDE moet worden geaccepteerd
DOOR JULLIE …
DOOR jullie HEEN …
ZOALS jullie zijn …
VOOR jullie …
Want jullie verdienen het evenveel als een ander … en alleen als JULLIE die HOOGSTE, ZUIVERSTE LIEFDE hebben geaccepteerd en hebben toegestaan dat dit JULLIE vervult … zijn jullie in staat om dezelfde trilling ERVAN … uit te zenden naar het GEHEEL.
Wanneer velen van jullie zitten te zwelgen in de gruwelen van sommige films op jullie tv-scherm … zal jullie sympathiserende energie HEN NIET HELPEN.
Wat ECHT HELPT … is dat JULLIE VOLLEDIGE HOOGSTE EN ZUIVERSTE ENERGIE … die van LIEFDE, GELUK en BLIJDSCHAP … wordt uitgezonden vanuit jullie kern naar die situatie en die mensen.
Zend VREUGDE VAN HET HART uit naar die beelden … geen verdriet en wanhoop.
We zeggen jullie … GA NIET MEE MET DE ILLUSIE.
DIT HELPT NIET!
Wat ECHT helpt … is dat ieder individu de VERANTWOORDELIJKHEID neemt … ALS ZIJ DAT VERKIEZEN … OM OP ELK MOMENT LIEFDE TE ZIJN.
Op deze manier blijven jullie niet in de val zitten … sommigen zouden ‘gevangenis’ zeggen … die werd geschapen om jullie te overheersen.
Wij zeiden al eerder … NIET ÉÉN kan het hart van een ander overheersen. De uitkomst wordt bepaald door … hoe men VERKIEST om hierover te ‘denken’.
LIEFDE IS WIE JE BENT.
HET IS ALLES.
HET KAN NIET WORDEN OVERHEERST DOOR EEN ANDER DING/PERSOON … WAT DAN OOK.
ALLEEN JIJ … ALS HET INDIVIDU DIE JIJ VERKOOS TE ZIJN … BENT HEERSER OVER HET ZIELEZELF.
Maar daar is veel discipline voor nodig?
Dat is een interessante woordkeuze. Waarom zou iemand zich discipline moeten eigen maken om een Hogere versie van zichzelf te worden? Wat voor discipline is daarvoor nodig? Het gaat toch zeker alleen maar om het verlangen om het te WORDEN?
Ja … maar als gevolg van conditionering … kan er een hoop denkstof komen van een lager begripsniveau … en het loslaten van de oude gedachtepatronen, met name die over mijn ‘zelf’ … vraagt daarom … van mij … discipline.
Maar … van ONS … wordt er geen discipline gevraagd … als een verlangen maar sterk genoeg is. Alleen maar het feitelijke verlangen. En de energie die dit verlangen voortbrengt … maakt mogelijk dat VREUGDE DE WEG WORDT om deze Hogere aspecten van het zelf te bereiken.
Is er dan wellicht discipline … van de keuze van gedachte nodig? Het is zo gemakkelijk om oude, niet helpende gedachtepatronen te herhalen. Al denk ik wel dat steeds meer mensen ‘de illusie doorzien’, al is het maar een beetje en ‘zich een weg banen’ door het loslaten van oude patronen en het steeds meer ‘vasthouden’ aan de nieuwe.
Dat gebeurt inderdaad. Wat wij hopen te doen is jullie te helpen om op deze wijze ‘hoger op de ladder’ te komen.
Dus, als ik het goed begrijp … onlangs zeiden jullie dat ALLES WAT WIJ HOEFDEN DOEN … is ons te concentreren op het ZIJN VAN DE HOOGSTE EN PUURSTE LIEFDE die we kunnen ZIJN en DAT IS ALLES? Dat is alles wat we hoeven doen? Omdat wij, door dit te doen, ‘de trilling van ALLES veranderen’?
Dat klopt. EENVOUDIG en waar.
Echter, in mij is nog steeds het verlangen … of misschien moet ik zeggen een frustratie … om de snelheid van ontwaken van anderen te willen versnellen. Want we weten dat hoe meer er ontwaken, des te sneller ALLES verandert. Maar wat jullie vandaag zeiden … is min of meer de manier om dit te doen, nietwaar?
Ja … Omdat … nogmaals … DOORDAT JULLIE ERVOOR KOZEN OM JE TRILLING TE VERHOGEN … verhogen jullie AUTOMATISCH DE TRILLING van Het Geheel … want jullie zijn ALLEMAAL ÉÉN.
Door de trilling VAN HET ZELF te verhogen … verhogen jullie de trilling VAN HET GEHEEL … ALLES … IEDEREEN.
Daardoor … vervullen jullie je missie. Jullie laten die frustratie los … omdat JULLIE ALLES DOEN WAT JULLIE KUNNEN OM HET TE VERANDEREN … DOOR JEZELF TE VERANDEREN.
Zij, die nog slapen … zullen onrustig worden in hun sluimeren … omdat JIJ als INDIVIDU HET GEHEEL dient … WAT JIJ OOK BENT … en DE HOGERE TRILLING WAARVAN JIJ JE BEWUST BENT … DIE JIJ SCHEPT … zal … bij gebrek aan een betere manier om het te beschrijven … tijdens hun slaap in hun WEZEN ‘sijpelen’. Het kan nergens anders heen en het kan niets anders doen dan IEMAND DE OGEN OPENEN VOOR HET GEVOEL BINNENIN … dat die trilling veroorzaakt. De enige manier die voor hen openstaat is hun ONTWAKING! KLAAR IS KEES!
Het is daarom niet moeilijk om het patroon dat zich vormt te zien. Hoe meer er ontwaken … hoe meer er ontwaken! Tot het klaar is!
ZO EENVOUDIG … ZO VREUGDEVOL … ZO LIEFDE!
Denk over deze suggesties maar eens na, liefste vrienden. Overdenk en ontdek hun SIMPELE WAARHEDEN.
Oh, dat wil ik … en DOE ik. Heel hartelijk bedankt. Tot de volgende keer … IN LIEFDE EN DANK.
Tot de volgende keer … gaan we door met jullie onze LIEFDE en het Gevoel ERVAN te geven … AAN IEDER VAN JULLIE.

* Vanwege de channeling van vandaag … biedt ik wederom deze link aan tot mijn YouTube-filmpje … THE FEDERATION OF LIGHT'S WISDOM ON LOVE: http://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss&feature=youtu.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten