donderdag, augustus 14, 2014

Ascentie en Dromen - 13 Augustus 2014 / Trish LeSage


“Ascentie en Dromen”
13 Augustus 2014 / Trish LeSage
Terwijl wij geïncarneerd zijn op de Aarde, is onze focus hoofdzakelijk op het fysieke. Wanneer wij beginnen te ascenderen naar een hoger bewustzijn via Ascentie, begint onze focus te veranderen naar het spirituele hetgeen onze ware natuur is. Als een resultaat hiervan, beginnen wij te werken op een spiritueel niveau, en beginnen wij ervaringen te hebben die de grenzen van het driedimensionale Aardse Vlak transcenderen. Het spirituele begint te vermengen met het fysieke, en bij tijden, is het moeilijk om tussen hen onderscheid te maken.
Als een voorbeeld hiervan, terwijl op het pad van Ascentie, mogen onze dromen terwijl wij slapen meer helder worden, en zij mogen zelfs doorbloeden in/naar onze dagelijkse wakende levens. Het mag moeilijk worden om tussen hen onderscheid te maken over wat er gebeurt tijdens onze dagelijkse wakende levens en wat er gebeurt terwijl wij de nacht ervoor sliepen en droomden. Bij tijden, mogen wij er niet zeker van zijn of wij nu iets droomden of dat het werkelijk gebeurde tijdens onze dagelijkse wakende levens.
De dromen die wij hebben terwijl we slapen zijn vensters in/naar onze onderbewuste geest, aangezien alle informatie in onze dromen vanuit onze onderbewuste geest komt. Al onze herinneringen, onze kwesties waar wij ons wel of niet bewust van mogen zijn, enzovoorts, zijn opgeslagen in de onderbewuste geest. De onderbewuste geest mag ook oplossingen voor onze kwesties vasthouden waar wij ons zelfs niet bewust van zijn op een wakend bewust niveau. Terwijl wij dromen, werkt onze geest op een hoger niveau van bewustzijn.

Wanneer wij eenmaal op het pad van Ascentie zijn, begint de sluier omhoog te gaan, en onze geest begint permanent te werken op een hoger niveau van bewustzijn. Informatie vanuit de onderbewuste geest begint naar het oppervlak te komen tijdens onze dagelijkse wakende levens. Op deze manier, worden onze kwesties onder onze aandacht gebracht zodat wij hen mogen oplossen en hen los mogen laten, en wij zijn daarom, in staat om te ascenderen naar een zelfs hoger niveau van bewustzijn. Terwijl er steeds meer informatie naar de oppervlakte komt van de onderbewuste geest, mag het, bij tijden, moeilijk worden om onderscheid te maken tussen onze wakende levens en onze droomstaat.
Bijgevolg, wanneer wij op het pad van Ascentie zijn, mag ons niveau van bewustzijn uiteindelijk beginnen te verschuiven naar een meer metaforisch (overdrachtelijk) niveau van werken. Dromen zijn symbolisch en zijn, daarom, metaforisch. Zij zitten vol met symbolen die een op maat gemaakte betekenis voor ons hebben zodat met het interpreteren van hen, wij voorzien worden met specifieke begeleiding voor onze levens. Terwijl wij op het pad van Ascentie zijn, omdat we intuïtiever mogen worden, mogen wij meer ontvankelijk worden voor de symbolen en tekens die tijdens onze dagelijkse wakende levens verschijnen. Net zoals het geval is met de symbolen die in onze nachtelijke dromen verschijnen, mogen wij de tekens en symbolen die zich tijdens onze dagelijkse wakende levens voordoen op zo een manier interpreteren dat wij ook van hen van begeleiding voorzien zijn. Hoe meer wij aandacht schenken aan onze dromen en de tekens die zich tijdens onze dagelijkse wakende levens voordoen, hoe meer onze geest verschuift naar een metaforische, hogere staat van bewustzijn.
Terwijl wij door de Ascentie heengaan, verschuift ons niveau van bewustzijn steeds meer naar het spirituele. Als een resultaat hiervan, staan wij aan weerszijden van de grens van twee werelden, de fysieke en de spirituele. Vanwege het feit dat wij aan het terugkeren zijn naar het spirituele, maar wij ook nog steeds in een fysieke wereld leven, is het soms moeilijk om onderscheid te maken tussen de twee.

 Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Trish LeSage ©:  is a best selling author on Amazon and is a writer of magazine articles on Metaphysics, self-empowerment, spiritual awakening, ascension, and body-mind-spirit topics.  She is the author of four books:  "Meditations For Past Lives, Starseeds, Soul Mates and Beyond"; "Manifesting Success In Relationships, Career, and Business Via Numerology"; "Traveling To Parallel Universes"; and "How To Achieve Fifth Dimension Consciousness".  More information about her work is available on her website at http://www.beyond3dbooks.com 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten