woensdag, augustus 27, 2014

Ascentie en de Fysieke Bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen - 26 Augustus 2014 / Trish LeSage


“Ascentie en de Fysieke Bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen"
26 Augustus 2014 / Trish LeSage
Wanneer je op het pad van ascentie bent, mag je uiteindelijk de fysieke bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen ervaren. Helder Invoelingsvermogen is de bekwaamheid om te voelen wat anderen voelen.
Als je de bekwaamheid van Helder Invoelingsvermogen bezit mag je de emoties die anderen momenteel ervaren voelen, en je mag ook de emoties die anderen in het verleden ervaren hebben voelen. Wij dragen alle emoties die wij ooit gevoeld hebben met ons mee. Wanneer het ook is dat wij een situatie in het leven ervaren dat ons aanleiding geeft om emoties te voelen of tot uitdrukking te brengen, worden deze emoties op ons ingeprent. Zij blijven op ons ingeprent en worden niet losgelaten tenzij we hen elimineren via genezing. In de loop van de tijd stapelen zij laag op laag opeen.
We dragen ook alle emoties bij ons die we ervaren en gevoeld hebben gedurende onze vroegere levens. Wij, als mensen, hebben zielgroei bereikt door de situaties die we ervaren hebben door ons volledige bestaan als zielen heen. Deze situaties die we ervaren hebben werden geladen met specifieke emoties die we gevoeld hebben. Mensen leren merendeels door het voelen van emoties. De emoties die wij geaccumuleerd hebben als een resultaat van onze zielgroei, door ons gehele bestaan als een ziel heen, mogen gevoeld worden door diegenen die de intuïtieve bekwaamheid bezitten van het Heldere Invoelingsvermogen.

Diegenen die de bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen bezitten mogen ook in staat zijn te voelen of anderen wel of niet in vrede zijn of dat zij zich in een chaotische staat van zijn bevinden. Als een voorbeeld hiervan, bezocht ik een vriend terwijl hij in het ziekenhuis was. Velen van zijn familieleden bezochten hem ook op dat moment. Hij was bewusteloos en in en coma terwijl wij daar waren. Een paar uren later nadat ik gearriveerd was, kwam hij te overlijden. Op het moment dat hij overleed voelde ik dat zijn ziel van zijn lichaam bevrijd werd, en ik voelde ogenblikkelijk, nadat hij overleden was en gedurende verscheidene minuten na zijn dood, vredigheid. Zijn familieleden voelden ook die vredigheid. Aangezien wij allemaal de vredigheid voelden die de overledene voelde, ervoeren wij het Heldere Invoelingsvermogen.
In aanvulling op het gevoel of een persoon wel of niet vredig is, mogen diegenen die het Heldere Invoelingsvermogen bezitten de energietrilling van anderen voelen. Zij mogen in staat zijn te voelen of de energie van anderen ondoordringbaar is, zwaar, of van een lagere trilling of dat een persoon diens energie lichter of van een hogere trilling is. Zij mogen zelfs een kamer binnenkomen en zich ongemakkelijk voelen rondom een bepaald persoon of zich gewaarschuwd voelen over een specifiek persoon.
Diegenen die de bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen bezitten mogen ook de ziekte van anderen voelen. Zij mogen de ziekte voelen in wat voor stadium dan ook of het nu een vroeg stadium van de ziekte is of een later stadium van de ziekte. Sommigen die de bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen bezitten mogen zelfs ziektes in anderen detecteren wanneer apparatuur een dergelijke ziekte niet kan detecteren. Medische intuïtieve personen bezitten vaak een dergelijke bekwaamheid.
Diegenen die het Heldere Invoelingsvermogen ervaren mogen zelfs voelen wat zielen die overgegaan zijn in het huidige moment voelen of in het verleden gevoeld hebben. Als een voorbeeld hiervan, paragnostische mediums kunnen vaak de pijn en het trauma van niet belichaamde zielen ervaren terwijl zij overgingen. Als je ooit gekeken hebt naar wat voor paranormale-onderzoek-televisieshows dan ook, zijn sommige paragnostische mediums in staat geweest om de energie en emoties van geesten te voelen (zielen die klem zitten tussen het Aarde gebied en de Hemel) en de energie en emoties van diegenen die overgegaan zijn naar de ander zijde (de Hemel).
Hoewel het bij tijden ongemakkelijk mag schijnen te zijn om de emoties van anderen te voelen, zijn er enige voordelen om een dergelijke bekwaamheid te hebben. Bijvoorbeeld, wanneer wij in staat zijn om de emoties van anderen te voelen, maakt het ons bewust van hoe anderen zich over een gegeven situatie voelen. Het staat ons, op een bepaalde manier, toe om "in hun schoenen te lopen" zodat wij hun gezichtspunt en hun ervaringen van een specifieke situatie mogen begrijpen. Wanneer wij in staat zijn te begrijpen wat anderen ervaren, leidt het ons om mededogen richting anderen te voelen. Wanneer wij mededogen voor anderen voelen, bereiken wij zielgroei. Wanneer wij zielgroei bereiken, neemt onze energietrilling toe, en ons Lichtquotiënt neemt toe. Wanneer onze energietrilling toeneemt, en ons lichtquotiënt toeneemt, ascenderen wij naar het hogere bewustzijn, naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Iemand die op het pad van ascentie is mag uiteindelijk ieder type van Helder Invoelingsvermogen zoals aangehaald of andere vormen ervan ervaren. Als je emoties voelt die als vanuit het niets vandaan lijken te komen, verschuiven wij van de gewaarwording van afscheiding naar gezamenlijkheid, en beginnen wij ons meer met anderen verbonden te voelen. We beginnen te voelen wat zij voelen, zelfs hun geluk/blijheid en vreugde!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© Trish LeSage is a best selling author on Amazon and is a writer of magazine articles on Metaphysics, self-empowerment, spiritual awakening, ascension, and body-mind-spirit topics.  She is the author of four books:  "Meditations For Past Lives, Starseeds, Soul Mates and Beyond"; "Manifesting Success In Relationships, Career, and Business Via Numerology"; "Traveling To Parallel Universes"; and "How To Achieve Fifth Dimension Consciousness".  More information about her work is available on her website at http://www.beyond3dbooks.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten