zaterdag, augustus 09, 2014

Arcturiaanse Boodschap - De Lichten AAN Houden - 7 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie


Arcturiaanse Boodschap
De Lichten AAN Houden
7 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie
Geachte leden van ons "uitzendteam" op Aarde,
Wij zijn blij om jullie te helpen met jullie aardse kwesties, aangezien wij zien dat zij zeer afleidend kunnen zijn voor ons gegrondvestigde uitzendteam. Eerst zouden wij graag met jullie willen delen dat jullie op het punt staan om een prachtige verrassing te hebben. Wij hebben ons uitzendteam zien lijden onder de inperkingen die op hen geplaatst werden door de ware Dracs, nu vermomd als mensen, die zij gedurende de Galactische Oorlog bevochten.
Deze oorlog, waar de mensen van de Aarde volledig onwetend van waren, werd in de Galactische Ruimte beslist en verhuisde naar jullie planeet de Aarde. De Draconianen konden niet langer onze ruimte meer afschuimen en ons problemen veroorzaken, maar zij zochten wel naar een kwetsbare planeet waarop zij door zouden kunnen gaan met hun overheersing over anderen. Het is voor deze reden dat wij onze vrijwilligers van het Ashtar Commando gestuurd hebben om in fysieke aardse voertuigen te incarneren.
Ons uitzendteam is vermoeid geraakt aangaande hun positie en hun onvermogen om diegenen te helpen die zich volledig overgegeven hebben aan hun persoonlijke slavernij van de Draconiaanse overheersing. Het is om deze reden dat velen van ons uitzendteam geen levens in rijkdom kozen. Zij hebben in voormalige missies op de Aarde ontdekt dat het vergaren, het hebben, en beheren van financiële rijkdom een grote afleiding kan zijn van hun missie.
De leden van ons galactisch uitzendteam die een aards voertuig dragen, hebben geprobeerd om een financieel evenwicht te creëren waarin zij voldoende geld hadden om comfortabel te zijn, maar niet genoeg om corrupt te zijn. Zoals jullie gezien hebben, is er een hypnotisch effect dat de "macht van geld" in/op iemands bewustzijn kan plaatsen. In feite, hebben wij meer van ons uitzendteam verloren aan de lust naar geld dan aan het feitelijke gevecht met de vele verborgen vijanden van de Aarde.
Het is het vinden van de manier waarop iemand diens leven kan balanceren, zodat er voldoende geld voor comfort en gemak is, maar niet zozeer dat geld een obsessie wordt. Het is wanneer het verzamelen van geld een primair doel wordt dat ons uitzendteam in/naar de geïnduceerde trance van de Draconianen, Illuminatie en/of de Kliek laat vervallen. Deze zijn drie verschillende namen voor dezelfde groep.
Deze groep is de "Wachters voor Duisternis en Overheersing." Aan het andere einde van de gepolariseerde werkelijkheid van de Aarde zijn de "Opzichters van het Licht en de Liefde." Deze twee groepen zullen in de strijd vergrendeld zijn totdat de twee extreme polariteiten van licht en duisternis het Centrum kunnen vinden van waaruit zij begonnen.
Dit Kernpunt is binnenin de Kern van iedereen die op Gaia geïncarneerd is, alsook binnenin Gaia. De strijd tussen het Duister en het Licht werd gevoerd binnenin het bewustzijn van Gaia's mensen sinds de ondergang van Atlantis. Wij zeggen "mensen," aangezien dat de strijdmachten van het duister in de menselijke gestalte en de strijdmachten van het Licht in de menselijke gestalte omvat.
Wat wij aan jullie allemaal vragen om je te herinneren is dat zelfs de duisterste persoon iets van licht bezit en zelfs de lichtste persoon iets van duisternis draagt. Dit feit is de kern van jullie missie. Als al diegenen van het Licht hun onvoorwaardelijke Liefde kunnen vinden en hun eigen duisternis transmuteren, zullen zij geen enkele angst voor de externe duisternis hebben.

De initiatie welke al onze gegrondvestigden onder ogen moeten zien is niet de duisternis buiten hen, maar de duisternis binnenin. De duisternis is vaak getiteld als "angst" met al diens vele gezichten. Angst is de creatieve kracht voor de duisternis en Liefde is de creatieve kracht voor het Licht. Met het oog op het feit dat de vermenging van de polariteiten zich voor kan doen, moeten diegenen van het Licht hun eigen innerlijke duisternis onder ogen komen, hetgeen angst is, en het in vrijheid stellen door ervan te houden.
Met deze kennis, kozen de leden van ons uitzendteam de duisternis/angst welke zij zouden incorporeren in het aardse voertuig dat zij zouden dragen terwijl zij op hun geïncarneerde missie op de Aarde zijn. Sommigen van onze leden kozen ervoor wat jullie zouden noemen "een spion" te zijn, in die zin dat zij geboren zouden worden om binnenin de werkelijkheid te leven van één van de vele Illuminati families.
De Illuminatie families zijn de primaire dragers van het Draconiaanse DNA op de planeet Aarde. Helaas, raakten velen van deze dappere spirituele strijders verloren door de dood of aan de indoctrinatie die zij ondergaan moesten terwijl zij in dat leven waren.
Als jij je niet bewust bent van de term "Illuminati" bieden wij deze link aan: http://hetgrotereplaatje.nl/illuminati.html

Wij komen naar jullie binnenin jullie NU om jullie te informeren dat het conflict met de Draconianen zoals doorgegeven via Jaqual de Antariaan, zich nog steeds voordoet in jullie dagelijkse leven. Het is NIET binnenin jullie NU om de strijd aan te gaan, maar het IS met jullie NU om de ontelbare aspecten van jullie ZELF te redden die "uit jullie besef vandaan gehaald werden."
Net zoals Jaqual een missie leidt om de mensen van zijn gemeenschap te redden, vragen wij dat een ieder van jullie op de "missie" gaat van het redden van de ontelbare "mensen" die jullie grote, Multidimensionale ZELF representeren. Leven na leven ben je in een aards voertuig geïncarneerd om Gaia te helpen. Herinner je alsjeblieft dat jouw Multidimensionale ZELF binnenin het NU van de ENE leeft. Vandaar dat, jij vele verschillende tijdlijnen gekozen hebt waarin je een aards voertuig genomen hebt.
In sommige van deze tijdlijnen raakte je overweldigd en verloren aan de duisternis. Het is één van jouw taken in jouw laatste incarnaties, uitzendmissies naar Gaia's Aarde, om deze fragmenten van jouw ZELF te herwinnen die eens verloren raakten en hen in/naar jouw eigen ware Licht en Liefde te brengen. Maak je geen zorgen over hoe je dit herwinnen zult volbrengen, want als je jouw transmutatie begint in/naar Lichtlichaam zal jouw frequentie alle fragmenten van jouw ZELF aantrekken die verloren geraakt zijn aan de duisternis.
Want zie, net zoals jouw Licht jullie huidige werkelijkheid zal transmuteren, zal het ogenblikkelijk gedeeld worden met alle expressies van jouw ZELF die een aards voertuig genomen hebben op/in andere locaties en tijdlijnen. Als Gaia terugkeert naar het HIER en NU, zo ook zullen alle personen, plaatsen en dingen dat, die een voertuig op Haar planeet genomen hebben.
Wij horen jullie vragen, "Maar wanneer zal deze grote oogst van ons ZELF gebeuren?" Natuurlijk, zal het binnenin het NU gebeuren. Jullie zullen het NU binnenin de vijfde dimensie vinden, en jullie zullen de vijfde dimensie binnenin jullie ZELF vinden. "Wanneer" is een driedimensionale vraag welke GEEN driedimensionaal antwoord heeft.
In plaats daarvan, leer om te vragen, "Op wat voor frequentie zal deze grote oogst van ZELF zich voordoen?" Het antwoord op die vraag is dat het zich zal voordoen terwijl jullie bewustzijn resoneert aan de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Wanneer jullie bewustzijn resoneert met de hogere frequenties zodat jullie de moed hebben om jullie gekwetste zelf in actie gewaar te worden.
Dan, zal jouw hogere bewustzijn die jij omhelzen zodat je het bevrijdt door ervan te houden. Natuurlijk, de omhelzing van je eigen angst/duisternis zal tijdelijk jouw bewustzijn weer verlagen. Dan zal jij je jouw Multidimensionale ZELF moeten herinneren en een oproep doen voor hulp.
Natuurlijk, de Galactische en Hemelse leden van jouw hogere expressies van ZELF zullen jouw schreeuw beantwoorden en komen om jou te redden. Nadat je her/erkend hebt, gered, erin gevallen bent en hulp verkregen hebt, zal je genieten van een vervullende en genezende hereniging met je ZELF.
Deze hereniging zal zich alleen lijken voor te doen wanneer de "deken van de derde dimensionale illusie" verwijderd is via jouw hogere bewustzijn. Wij, ook, delen blijmoedig met jullie dat vanuit ons perspectief er steeds meer gebieden van Gaia's planeet zijn die resoneren met de drempel van de vijfde dimensie.
Wij, de leden van jullie hogere dimensionale ZELF applaudisseren voor jullie toewijding en moed. Binnenin deze "drempel gebieden," zoals zij genoemd worden, zien wij onze vrijwilligers voor de "Aarde plicht" die menselijke, dierlijke en etherische lichamen genomen hebben om te helpen bij het vasthouden van het vijfdimensionale Licht. Om een "Opzichter van het Licht" te zijn, hoef je geen mens te zijn. Maar je moet wel de Meester over jouw angst zijn.
Dit meesterschap hoeft zich niet de gehele "tijd" van jullie tijd voor te doen, aangezien jullie vele verschillende uitdagingen onder ogen komen in de vele momenten van jullie leven. Jullie meesterschap is geen tijd of zelfs een plaats. Jullie meesterschap is een "staat van zijn," hetgeen het natuurlijke resultaat is van het vijfde dimensionale bewustzijn. Er zijn, natuurlijk, bepaalde tijden of plaatsen waarin het gemakkelijker voor jullie is om die staat van bewustzijn te handhaven.
Daarom, raden wij aan dat jullie:
1.     Jullie jezelf vergeven voor het toestaan van het omlaag gaan van jullie frequentie.
2.     De tijden, plaatsen en activiteiten op te merken welke jullie leven uitbreiden, alsook de tijden, plaatsen en activiteiten welke jullie Licht verminderen.  
3.     Eraan te denken om tegen jullie zelf te zeggen, alsook tegen ieder persoon, plaats of situatie dat jullie Licht uitput,
“Ik Houd onvoorwaardelijk van JOU.”
Deze eenvoudige verklaring zal jouw bewustzijn resetten in/naar de hogere frequenties.
Wij geven jullie deze oefening aangezien wij ontdekt hebben dat wanneer de onzen in de menselijke uniformen hun bezorgde zelf een taak om uit te voeren geven, zij voldoende van hun "problemen" afgeleid raken om zich op de oplossingen te focussen.
Wij wensen om jullie te vertellen dat vele veranderingen zich op de innerlijke niveaus van onze gegrondvestigden voordoen, bedoelend de mensheid. Diegenen die hun bewustzijn toestaan zich uit te breiden voorbij de illusie van de tijd zullen deze veranderingen op een dagelijkse basis voelen. Echter, diegenen die nog steeds verbonden zijn aan de tijd zullen waarschijnlijk de veranderingen voelen in wat zij zouden noemen "later".
Natuurlijk, er is geen tijd en er is geen later, behalve voor binnenin jullie driedimensionale holografische projectie. Deze holografische projectie begint te vervormen en te veranderen omdat zoveel bewoners van het hologram hun bewustzijn beginnen uit te breiden voorbij de grenzen van de holografische werkelijkheid om een andere werkelijkheid gebaseerd op waarheid te ervaren.
Deze "nieuwe werkelijkheid" is niet nieuw, aangezien het oneindig is. Het is oneindig omdat het resoneert voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Wij hebben vaak gesproken over de "echte wereld" voorbij het 3D hologram, maar daar is iets dat wij niet verteld hebben. Denk niet dat wij op het punt staan om schokkend nieuws mee te delen. In feite, hebben wij vele keren op deze boodschap gezinspeeld. Het verschil is dat in jullie NU meer van jullie in staat zijn om de kern van onze boodschap te begrijpen in plaats van de lagere uitstraling ervan.
Zoals wij bij veelvoudige gelegenheden gezegd hebben, de werkelijkheid die je waarneemt is de werkelijkheid die je leeft. Wat er zich NU voordoet is dat er een prachtige oogst van Licht is. Als jullie jullie wereld vanuit ons perspectief zouden kunnen zien, zouden jullie een prachtige lichtshow kunnen waarnemen ongeveer zoals wat jullie zouden kunnen hebben bij een concert.
Wij nemen Gaia's Aarde gewaar als een levend wezen met verschillende vlakken van Licht en duisternis. Gedurende vele eonen was Gaia's lichaam hoofdzakelijk in duisternis met tijdlijnen van licht die uiteindelijk uitgedoofd werden door de overhand krijgende duisternis. Wat wij nu zien is dat er steeds meer vlakken van licht onvoorwaardelijke liefde uitstralen naar de vlakken van duisternis.
Jullie zouden je af kunnen vragen hoe een vlak van land onvoorwaardelijk zou kunnen liefhebben. Vandaar dat, wij jullie eraan herinneren dat de planeet Gaia een levend wezen is. Net zoals jullie menselijke lichaam een immuunsysteem heeft om delen van jullie lichaam te genezen die ziek of gewond zijn, kan Gaia Haar immuunsysteem gebruiken om Haar planetaire lichaam te genezen.
Gaia's vijfdimensionale vlakken van Licht hebben een grote hoeveelheid aan genezingsvermogen omdat zij resoneren aan de kracht van onvoorwaardelijke Liefde. Daarom, worden Gaia's vlakken van duisternis in toenemende mate kleiner omdat zij getransmuteerd/genezen worden door Haar Licht.
Zoals onze ontwaakten zich bewust zijn, de duisternis van angst kan alleen getransmuteerd worden met het Licht van onvoorwaardelijke Liefde. De strijdkrachten van de duisternis zijn doorgegaan met hun angst campagnes en confrontaties, maar er is een groeiende meerderheid van de mensheid die weigert om deel te nemen aan hun "spel" van illusie.
Aangezien de derde dimensionale Aarde een hologram is, heeft iedereen, inclusief dieren en al Gaia's schepselen, de bekwaamheid om deel te nemen aan dit veranderende hologram. Tijdens de lange Kali Yuga, wat de Aarde het verst verwijdert van het Gouden Tijdperk van rechtstreeks Licht vanuit het Multiversum. Vandaar dat, de duisternis de voornaamste programmeur was.
Echter, nu dat de Aarde in Haar Gouden Tijdperk is, zijn jullie in directe uitlijning met het Licht van het Multiversum. Daarom, hebben jullie allemaal, dat is ieder schepsel op de Aarde, toegang tot dit hogere Licht als jullie ervoor zouden kiezen om het te accepteren. Voordat jullie binnenin het Gouden tijdperk waren moesten jullie het Licht opzoeken, wat vaak verborgen in de duisternis was.
In jullie NU van 2014 zijn jullie in directe uitlijning geweest met deze stroom van oneindig Licht gedurende twee van jullie jaren. Wij zeggen tegen jullie geachte mensen die vele jaren in de donkerste tijden van de Kali Yuga geleefd hebben, dat twee jaren niet een zeer lange tijd is in jullie uitmeting van de tijd.
Gelukkig, is de eerste taak van dit multidimensionale Licht dat stroomt vanuit de ENE om de illusie van de tijd los te laten. Jullie zullen je allemaal aan deze illusie vastklampen omdat "tijd" een gewoonte geworden is waarnaar jullie gedurende vele incarnaties jullie levens gestructureerd hebben. Aan de andere kant, observeren wij dat velen van jullie de illusie van de tijd beginnen los te laten en in/naar jullie vijfdimensionale, en daaraan voorbij, expressies van ZELF zweven. Wij zien ook hoe gevaarlijk dit kan zijn voor jullie Aardse voertuig. Als je voorbij de tijd zweeft wanneer je een auto bestuurd, een straat oversteekt of op het fornuis aan het koken bent, zou je jouw aardse voertuig schade toe kunnen brengen.
Vandaar dat, wij voorstellen dat jullie bepaalde "tijden" in jullie dag terzijde zetten waarin jullie je aardse voertuig veilig in een stoel kunt plaatsen en jullie ZELF toe kunnen staan om jullie ware multidimensionale THUIS te bezoeken. Deze activiteit is zeer gelijk aan het geven van een kind van zijn of haar "speeltijd," zodat het "kind" geduldig kan zijn tijdens tijden van derde dimensionale verplichtingen en activiteiten.
Voor ons perspectief in de hogere dimensies lijken jullie allemaal zoals racepaarden te zijn die bij het hek op de bel wachten om op te klinken zodat jullie zo snel als jullie kunnen gaan rennen. Jullie willen naar "HUIS toe rennen," maar jullie Moeder Gaia heeft jullie groeiende Licht nodig zodat Zij ook naar HUIS kan rennen. Wij weten dat wij heel veel van jullie vragen.
Denk eraan onze dierbaren dat ascentie geen ontsnapping is. Ascentie is de Missie waarvoor jullie je vrijwillig aangemeld hebben voordat jullie deze incarnatie namen. Ja, niet de gehele mensheid meldde zich vrijwillig aan voor deze missie, maar als je bij jezelf gewaarwordt deze boodschap te lezen, ben je waarschijnlijk onder deze vrijwilligers.
Het is een onontbeerlijk component van jouw ascentieproces dat jij je herinnert dat JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent. Daarom, programmeer JIJ alles in/naar jouw hologram dat zich in jouw leven voordoet. Wij voelen jullie collectieve weerstand voor dit gedeelte van onze boodschap, maar wij herinneren jullie eraan dat jullie ook jullie andere levens programmeerden in ontelbare parallelle en afwisselende werkelijkheden. Daarom, zijn er altijd opties.
Vanuit een 3D perspectief is het sterven een tragedie welke groot verdriet en verlies creëert. Maar, vanuit het perspectief van jullie Multidimensionale ZELF die jullie 3D leven programmeerde, betekent het sterven dat je uit het hologram vandaan logt. Ook, is het confronteren van de dood een krachtige initiatie dat jou dwingt om diep in/naar jouw leven te kijken om vast te stellen wat echt belangrijk is en wat een driedimensionale afleiding van jouw missie is.
In feite, hebben velen van jullie een bijna dood ervaring geprogrammeerd in jullie holografische leven wanneer jullie te afgeleid raken van jullie ware reden voor de incarnatie. Op deze manier, kan jij jouw programma "resetten". De bijna dood ervaring mag zich ook voordoen tijdens een grote/belangrijk initiatie in/naar een hogere expressie van je ZELF.
De derde dimensie leert jullie dat de dood jullie vijand is en dat jullie "de sterkeren" moeten zijn om te overleven. Deze boodschap doet zich hoofdzakelijk voor in de vlakken van de duisternis. Wanneer dat gebied transmuteert in/naar een hogere frequentie van Licht/bewustzijn, beginnen de wezens van dat gebied zich te realiseren dat het driedimensionale leven een illusie is en het LEVEN dat zij wensen te ervaren is feitelijk in de hogere dimensies van werkelijkheid.
Terwijl steeds meer van jullie Meesters van jullie energie gebied worden, wat jullie bewustzijn is, herinneren jullie je dat JULLIE ook de meester moeten zijn van jullie emoties en gedachten. De gedachten en emoties die jullie toestaan te blijven in jullie aura beïnvloeden jullie staat van bewustzijn, net zoals jullie staat/frequentie van bewustzijn jullie gedachten en emoties beïnvloedt. Wanneer je verstrikt bent in de gebieden van duisternis, is het zeer moeilijk om tot die conclusie te komen. Vandaar dat, wij groots de Meesters prijzen die Gaia helpen om deze vlakken van duisternis op te ruimen.
Ook, wanneer je eenmaal een Meester geworden bent van jouw energie besef je dat AL het leven van gelijk belang is. Terwijl in de derde dimensionale holografische projectie het gemakkelijk is om te geloven dat alleen mensen belangrijk zijn en de ontelbare levensvormen die jullie planeet met jullie delen ver beneden jullie zijn.
De waarheid is dat de Aarde gemakkelijk zou kunnen overleven, en in feite meer tot volle wasdom zou komen, als de gehele mensheid zou vertrekken. Echter, zonder de "onbelangrijke" insecten, zou het volledige ecosysteem voor Gaia's planeet ineenstorten. Het is belangrijk voor onze mensen om zich te herinneren dat zij op geen enkele manier "beter" zijn dan ieder ander component van Gaia's immense ecosysteem.
Wij zijn er zeker van dat diegenen die deze boodschap lezen zich bewust zijn dat de mensheid grote schade veroorzaakt heeft aan hun thuisplaneet en Gaia op de rand van vernietiging gebracht hebben aangaande meer gelegenheden dan jullie beperkte "historische" openbaringen. Daarom, herinneren wij jullie eraan dat AL het leven op Gaia's lichaam onontbeerlijk en heilig is.
Geachte menselijke expressies van jullie grote Multidimensionale ZELF, denk eraan om zachtjes op het lichaam van jullie Moeder te lopen. Stuur Haar jullie onvoorwaardelijke Liefde met jullie iedere ademhaling. Denk eraan dat jullie huidige fysieke incarnatie, welke aldus belangrijk voor jullie schijnt te zijn, een loutere fractie is van jullie ZELF en minder dan een milliseconde van Gaia's 'tijd'.
Als jullie voorbij de beperkingen van de illusie van de tijd gaan, gaan jullie ook voorbij vele illusies die jullie vastgehouden hebben als de "waarheden" van ontelbare incarnaties. Dit uitgebreide besef van de waarheid doet zich binnenin jullie NU voor.  Soms kunnen deze waarheden jullie ertoe verleiden om in/naar angst, kwaadheid, verdriet of oordeel te vervallen, hetgeen jullie bewustzijn zal verlagen.
De frequentie van jullie bewustzijn stelt de dimensies van jullie gewaarwordingen in, en de werkelijkheid die jullie gewaarworden is de werkelijkheid die jullie leven. Aangezien wij waarnemen dat jullie wensen te leven binnenin de hogere frequenties van het Licht, herinneren wij jullie eraan dat jullie altijd jullie bewustzijn kalibreren aan de hogere dimensies.
Terwijl jullie doorgaan met jullie ascentieproces, zullen jullie uit de uitlijning verhuizen met de driedimensionale holografische projectie van de Aarde en in/naar de uitlijning met Gaia's ware Planetaire ZELF in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. In jullie andere ascentie levens, aangezien jullie allemaal (zelfs diegenen die nu verloren in de duisternis zijn) ascentie ervaringen hebben.
Ascentie maakt geen Heilige van je. Ascentie betekent louter dat jij jouw bewustzijn teruggekeerd hebt naar de frequenties van jouw Multidimensionale ZELF welke resoneert boven de illusies van de derde/vierde dimensionale werkelijkheden. Wat anders is in jullie huidige tijdlijn is dat de derde/vierde dimensionale holografische projectie van de Aarde aan het afsluiten is. Gaia en al Haar bewoners zijn aan het terugkeren naar hun ware Multidimensionale ZELF.
Diegenen die wensen om een fysieke gestalte aan te nemen om op een "planetaire school van oorzaak en gevolg" te studeren zullen in een andere planeet in moeten loggen. De mensen die zich niet compleet voelen met hun lessen van oorzaak en gevolg zullen eenvoudig uit Gaia's holografische projectie naar een andere planetaire projectie verschuiven om hun onderricht te voltooien. Er is geen oordeel door een externe bron, aangezien het concept van "externe bronnen" een derde dimensionale illusie is.
In feite, het concept van "oordeel" is ook een derde dimensionale illusie. Terwijl jullie je nog steeds verstrikt voelen zitten in de derde dimensionale illusie, zullen jullie niet in staat zijn deze boodschap te begrijpen. Desalniettemin, het "ei" dat jullie ingekapseld heeft als jullie embryo zelf is aan het barsten, en jullie komen tevoorschijn in een nieuwe versie van werkelijkheid. JULLIE MOGEN je wel of niet afvragen of onze boodschap "echt" is. Deze handeling van te beginnen om jullie wereld in vraag te stellen zal vensters in jullie geest openen die het immer uitbreidende Licht toestaan in jullie bewustzijn te schijnen.
Ter afsluiting, herinneren wij jullie eraan om ALLE aandacht terug te trekken van datgene wat jullie niet willen om te manifesteren. Ondertussen, denk eraan om de "alledaagse wonderen" die in toenemende mate jullie leven zegenen te her/erkennen en dankbaarheid te sturen.
Zegeningen naar onze ascenderenden,
Wij zullen het Licht aanhouden terwijl wij in afwachting zijn van jullie terugkeer,
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten