vrijdag, augustus 29, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 28 Augustus 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
28 Augustus 2014
De tijd is gekomen om wederom afscheid te nemen van iets dat jullie niet langer nodig zijn om met jullie mee te dragen. Want zie, terwijl jullie immer verder voorwaarts gestuwd worden door deze eindeloze stroom van licht, zullen jullie voortdurend aangemoedigd worden om jullie lading op iedere manier dat jullie kunnen te verlichten. Wij weten dat velen van jullie zich nu zullen voelen alsof dat is wat er vanaf het ware begin van jullie gevraagd werd om te doen en dat is inderdaad gemakkelijk om te begrijpen, want dit is op vele manieren een oneindig proces van het afwerpen van oude bagage geweest. Maar nu, waar wij naar refereren, zijn niet de oude en ingewortelde gewoontes van jullie die gewoontegetrouw in jullie weg stonden. Want deze zijn uit jullie wezen verwijderd, zelfs als enige treuzelende sporen hier en daar nog steeds gevonden kunnen worden. Nee, waar wij nu naar refereren, is feitelijk iets dat veel meer intrigerend is. Want jullie kwamen in/naar deze wereld en droegen met jullie mee enige ingewikkelde blauwdrukken, blauwdrukken die jullie rol/deel van deze doorgaande wederopbouw en herstructurering van jullie volledige planeet samenstellen, en dus, wat jullie met je meedragen is inderdaad een onmisbaar gedeelte van alles. Maar nu, is het tijd om die last los te laten, en door dat aldus te doen, laten jullie dit ingewortelde pakket van informatie binnenin jullie wezen los in/naar deze stroom van energie, en daardoor, helpen jullie in feite om het proces te versnellen terwijl jullie ondertussen jullie eigen lading verlichten.
Want deze nuttige lading zal nu afgeleverd worden bij diens bedoelde adres en op het bedongen tijdstip, dus is er geen noodzaak voor jullie om je zorgen te maken over het waar en het hoe van dit alles. Alles dat jullie hoeven te doen, is het toe te staan te gebeuren, en dit kan op een zeer eenvoudige manier gedaan worden. Want jullie werden voorbereid om dit te doen zelfs voordat jullie in/naar het bestaan binnenin dit fysieke kader kwamen, en nu, net zoals deze constructies die jullie de ruimte ingestuurd hebben instrumenten en bouwmaterialen met zich meedragen om een project ver van het oppervlak van de Aarde verwijdert te voltooien, zo ook zal dat wat jullie met jullie meedragen in goed gebruik genomen worden op een locatie die voor jullie moeilijk zal zijn om je in te beelden. En dus, terwijl jullie bezig gaan met jullie dagelijkse zaken, zullen jullie niet alleen deze verborgen deposito's onder jullie voeten aansteken, jullie zullen ook deze stukjes en beetjes van blauwdrukken in de ware luchtgolven loslaten, om een vertrouwde vergelijking te gebruiken. Nogmaals, wij proberen niet om jullie eruit te laten zien als naïef door het op deze manier uit te leggen, wij zeggen eenvoudigweg dat wat jullie met jullie meedragen en dat wat er losgelaten zal worden in/naar de ethers als het ware, veel te ingewikkeld is om uit te leggen, dus het is nodeloos te zeggen dat jullie rol hierin eenvoudig de boodschapper zal zijn die het op het tijdstip en inderdaad de ruimte aflevert waarop het bedoeld is om in gebruik genomen te worden. Dit mag meer dan een klein beetje ongeloofwaardig voor sommigen van jullie klinken, en dat is gemakkelijk te begrijpen, want hoe kan je een dergelijke belangrijke taak uitvoeren zonder er ook maar een idee over te hebben wat het gewoonweg is dat je op het punt staat om te doen?

Laat het ons uitleggen, want dit is inderdaad een cruciaal gedeelte van deze gehele massale ontwaking op jullie planeet, want wat jullie op het punt staan om los te laten zal inderdaad verreikende gevolgen hebben. Want als jullie deze zorgvuldig verhulde boodschap toestaan om naar buiten in de openheid te komen, zal dit op diens beurt ermee beginnen om reeks na reeks te beginnen te triggeren in een goed gevestigde hiërarchie van energetische frequenties, en dit zal wederom verzekeren dat ieder enkelvoudig stukje dat losgelaten wordt samengesteld zal worden in/naar een ingewikkelde structuur van Licht dat een veel diepere transformatie in staat zal stellen om plaats te vinden, binnenin jullie en inderdaad binnenin deze planeet. Wederom, is het geen nieuws dat jullie deel zullen nemen aan iets dat voorbij gaat aan jullie bekwaamheden om waarlijk het volledige bereik ervan te zien, want dit is iets dat jullie werd gevraagd om steeds maar weer opnieuw te doen, maar deze keer, denken wij dat het veilig zal zijn om te zeggen dat jullie allemaal op de één of andere manier glimpen zullen gaan krijgen van wat het is dat jullie in/naar deze wereld gedragen hebben en wat jullie zullen helpen in vrijheid te stellen als de deuren naar die vrachtruimte die jullie binnenin hebben wijd open gezwaaid worden. En zelfs als jullie nog steeds meer dan een klein beetje verbijsterd mogen zijn door waar dit alles over gaat, laat ons gewoon zeggen dat wij denken dat jullie allemaal sporen van informatie zullen vinden die jullie geest/gedachten binnenkomen terwijl jullie een manier vinden om je in contemplatie neer te zetten om te proberen om een beter begrip te bereiken van wat jullie rol in dit alles is.
Want jullie allemaal zijn unieke wezens, en waar jullie deze ronde mee binnenkwamen lijkt op niets van wat jullie voorheen binnengebracht hebben, noch kan het vergeleken worden met wat ieder ander voor dit leven rondgedragen heeft, en dus, zal jullie bijdrage ook uniek zijn. Dus terwijl jullie dit grootse pakket van transformatie toestaan om losgelaten te worden, zouden jullie jezelf ook moeten toestaan om, als het ware, een blik achter het inpakpapier te nemen, en te zien of je daar iets kunt vinden dat tegen jou zal spreken over jouw belangrijke rol hierin. Want jullie allemaal dragen een gelijk gewicht hierin, in iedere betekenis van het woord, zelfs als wat jullie ervan zullen zien net zo divers zal zijn als jullie zelf dat zijn.
Dus wij zeggen wederom dank je wel tegen elk en iedereen van jullie voor het op jullie nemen van de taak om dit wederom naar buiten in/naar de open lucht te brengen, zodat het kan beginnen te wisselwerken met de nuttige last die alle betrokkenen in deze gigantische grote operatie zullen bijdragen. En denk eraan, het is niet slechts jullie, maar ook Moeder Aarde zelf die zal beginnen om deze belangrijke codes naar buiten in/naar de ware atmosfeer die jullie allemaal omringt los te laten, dus hierin maken jullie allemaal deel uit van een groot en meer dan indrukwekkend team, allen werkend voor het herstel van deze schitterende planeet, en allen werkend voor de verlichting van de lading voor allen.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten