dinsdag, augustus 05, 2014

Aartsengel Gabriel - Boodschap aan de Mensheid - 4 Augustus 2014


Aartsengel Gabriel
Boodschap aan de Mensheid
4 Augustus 2014 / Karen Dover
Geliefden Ik Ben de energieën waar jullie naar verwijzen op een menselijk bewust wakend geestesniveau als Aartsengel Gabriel en ik kom om te begeleiden en te ondersteunen terwijl jullie nu in/naar het EINDE VAN DE DAGEN verhuizen. Ik refereer dit naar jullie op een menselijk niveau aangezien het einde van de oude 3d Aarde gecreëerde constructie en velen van jullie nu het verbrijzelen van de genoemde constructie ervaren. ALLES DAT NIET VAN WAARHEID IS VERBRIJZELT nu want het wordt niet in het UNIVERSUM van 3 ondersteund.
Geliefden, de Aartsengeloi staan nu bij jullie gereed om jullie uitbreiding in/naar WAARHEID en in/naar het LICHT van de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden te ondersteunen. Kijk niet naar dat wat rondom jullie heen aan het verbrokkelen is, plaats jullie ogen op het LICHT van jullie ZIEL  en volg dit LICHT want jullie zijn LICHT IN WAARHEID en nu leidt jullie ZIEL jullie uit de duisternis vandaan en in/naar de wonderen van de HEMEL OP AARDE. Want dat is waarom jullie incarneerden in/naar de menselijke gestalte op deze planeet.
Streef ernaar om jullie hartruimte te openen en WAARHEID te VOELEN want WAARHEID wordt niet gevonden met jullie blote menselijke ogen, WAARHEID IS GEWOON en wordt door jullie ZIEL uitgestraald, luister naar jullie ZIEL en laat de verbrokkelende beschaving los welke jullie GELEERD werd jullie werkelijkheid te zijn, want dit is geen WAARHEID. Als een geïncarneerde energie in een menselijke gestalte zijn JULLIE de makers van jullie externe werkelijkheid, jullie zijn de architecten van jullie wereld en jullie zijn de magiërs hier om magie met iedere ademhaling te creëren. Terwijl de constructie welke jullie onderwezen werd om binnenin te overleven nu verbrokkelt en verbrijzelt kijk VOORBIJ de constructie, VOEL de vrijheid terwijl de muren ineen storten, want deze muren geliefden zijn de GEVANGENIS welke jullie GELEERD werd thuis te noemen. Dit is geen WAARHEID en wordt niet in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund.


Jullie worden nu gevraagd om volledig met jullie ZIEL uit te lijnen, om uit de constructie vandaan te stappen en voor de eerste keer ooit in dit jullie menselijke gestalte te ADEMEN. STRAAL het LICHT UIT dat JULLIE in WAARHEID ZIJN en sta het toe om de weg uit de duisternis vandaan te verlichten, want als de hemelen instorten zal de duisternis proberen om een vacuüm rondom jullie heen te creëren. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund, waarom zou je in een gebouw blijven dat verbrokkelt en omlaag stort? De deuropening is jullie hartruimte geliefden, ga de hartruimte binnen en VERLAAT de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Het resteert niet meer, de funderingen gebouwd op zand worden nu in WAARHEID weggeveegd.
ALLES dat geen WAARHEID is zal nu volledig verbrijzelen, je vast te houden aan de verbrijzelde fragmenten van een leven dat jou ONDERWEZEN werd te accepteren is geen WAARHEID en het zal pijn doen, want je zult de oude 3D Aarde constructie toestaan om jou te leren je stevig vast te houden aan de fragmenten en zij snijden diep. Laat hen los, open je handen en je hart en begrijp dat ALLES GEWOON IS en JIJ BENT.
Het dagLICHT vestigt zich nu op de Planeet Aarde, voor velen zal de aanpassing aan het LICHT hen tijdelijk blind zien als zij zich herijken met de hogere frequenties. Sta ALLES toe te stromen en kijk terwijl jullie nu het grootste wonder van alles geboren laten worden, ZELF in de HEMEL OP Aarde in de menselijke gestalte op de Planeet Aarde in WAARHEID.
Ik Ben de energieën welke naar jullie gerefereerd worden als AE Gabriel en de trompetten laten nu de roep opklinken van de verbrijzeling van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. ALLEN verheugen zich nu in WAARHEID terwijl het menselijke ras nu in/naar de vrijheid geboren wordt dat het geboorterecht van ALLE gevoelhebbende Wezens in het UNIVERSUM van 3 is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
(c) Karen Dover, all rights reserved
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen