woensdag, juli 09, 2014

Vreugdevol Creëren Jullie een Regenboog van Diversiteit - 8 Juli 2014 / Brenda Hoffman


Vreugdevol Creëren Jullie een Regenboog van Diversiteit
8 Juli 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Wij wensen om deze boosheid en angsten te adresseren waarvan sommigen geloven dat zij volledig de rest van hun aardse leven zullen doordringen.
Hoewel dat niet waar is, blijven dergelijke angsten een ongerustheid voor velen die recentelijk hun cocon verlaten hebben. Het leven is misschien een beetje lichter dan voorafgaand aan het betreden van je cocon, maar niet voldoende om te voelen dat je een leven van vreugde leeft.
Het zal helpen om je angsten te verlichten als jij je herinnert dat je zoals een pasgeboren baby bent, amper verwijderd uit de baarmoeder en dat je in een koude en schijnbare liefdeloze omgeving geplaatst wordt. In die zin, totdat er iets miraculeus gebeurt. Je ligt in de armen van je moeder en wordt gekoesterd door de stem en gedragingen die deel uitmaakten van jouw baarmoeder-leven. Je ervaart de uitwisseling van aardse liefde dat jou voor altijd verschuift door een onbeschrijflijke band welke op vele manieren gevoeld en tot uitdrukking gebracht wordt. Als een pasgeborene, ging je snel over van koude, kwaadheid en vrees naar een liefdevolle omhelzing gevuld met wonderbaarlijke objecten om te verkennen en nieuwe vaardigheden om te ontwikkelen. Aldus is het voor jullie nu.
De angsten die je ervaren hebt of ervaart is jouw nieuwe omgeving welke nog niet als "thuis" aanvoelt, maar dat weldra zal doen. Je bent kwaad omdat je jouw comfortabele cocon moest verlaten - je moet nieuwe vaardigheden ontwikkelen om volledig de beloofde liefde en vreugde te ervaren - en diegenen waar je van houdt zijn in een andere plaats.
Laat ons de vrees onderzoeken van dat diegenen waar je van houdt in een andere plaats zijn. Misschien ben je een pasgeboren klein meisje met een broer van twee jaren ouder dan jij. Jouw grote broer heeft vaardigheden die jij nog niet ontwikkeld hebt. En hij is behoorlijk verward wanneer jouw ouders hem vertellen dat hij jou moet beschutten en beschermen, in plaats van jou bij zijn spel te betrekken. Je observeert je grote broer terwijl jij je vaardigheden ontwikkelt want je wenst om alles na te doen dat hij doet. Door iets van zijn kundigheid te volgen, ontdek jij je nieuwe vaardigheden. Tezelfdertijd, probeert jouw grote broer om jouw ouders na te doen door te helpen het gras te maaien en te doen alsof hij een auto kan besturen.

Diegenen van jullie die jullie cocon verlaten voelen zich nu koud en ongeliefd, maar dat zal voorbijgaan wanneer jullie de Liefde van de Universums toestaan om jullie te koesteren - zoals dat altijd waar geweest is, maar dat jullie ontkenden zodat jullie volledig de 3D Aarde konden verkennen.
Diegenen die jou volgen zijn zoals het kleine zusje die alles probeert te doen waar haar grote broer tot toe in staat is - om slechts te ontdekken dat zij van sommige activiteiten van haar grote broer geniet, maar ook wenst om andere activiteiten te verkennen. Aldus zal het zijn.
Jullie maken nu deel uit van een liefdevolle Universele familie.
Velen van jullie die deze Vader weet het Beter familie televisieshow omschrijving lezen zijn ontstemd omdat het niet is wat jullie in dit leven of vele andere levens ervaren hebben. Iets dergelijks is niet langer van belang. Want jullie sluiten je nu openlijk en vreugdevol bij een nieuwe familie aan. Een beetje alsof je geadopteerd zou zijn door een aardse familie en nu ontdekt dat je ware familie van de Universums is.
Jullie kunnen nog niet helemaal begrijpen waar wij over spreken. Velen hebben jullie aardse ouders ontkend of zijn hen verloren - en zovelen anderen tijdens dit overgangsproces.
Aardse liefde is gedurende eonen voorwaardelijk geweest. Niet omdat de deelnemers geen liefdevolle entiteiten waren, maar dat familie groeperingen besloten om naar de Aarde terug te keren om karma op te ruimen en te creëren. Het meeste van wat pijn omvat want dat was de les die het vaakst besloten werd om te ervaren - en waarom jullie de Aarde betraden tijdens de 3D tijd van pijn.
Hoewel de familie liefde die jullie ervaren hebben vreugdevol geweest mag zijn, was het zeer waarschijnlijk voorwaardelijk - als je dit doet of je op deze manier gedraagt, zal je geaccepteerd zijn. Zo niet, zal je verbannen worden. Dezelfde voorwaardelijke liefde werd in gemeenschappen en landen over de gehele wereld heen toegepast - om slechts te verschuiven met de tijd en plaats.
Jullie Nieuwe Aarde lessen zijn dat er van jullie gehouden wordt zoals jullie zijn.
Diversiteit verbetert je familie, de Aarde en de Universums. Er is niet langer één juiste manier om te zijn of te leven, maar in plaats daarvan een regenboog van diversiteit om te creëren en te verkennen. Net zoals dat kleine meisje, waar wij eerder over spraken in deze channeling, enige van de gebieden verkend waar haar grote broer in uitblinkt of in geïnteresseerd is, maar niet allemaal.
Er wordt van jou gehouden voor het zijn van wie je bent. Net zoals toen je een pasgeborene op de Aarde was en jou toegestaan werd te zijn wie je was voor op z'n minst een paar maanden. Geen regels werden er toegepast anders dan wat jij dicteerde inclusief wanneer je at en sliep.
Nu dat jij je cocon verlaten hebt, is de acceptatie van de echte jij wederom van toepassing. Sta jezelf toe om te Zijn.
Verwacht geen gevolgen voor het buiten wat voor lijn of beleid dan ook te treden welke in het Oude Tijdperk gecreëerd werd. Jij bent jij. Hij is hij, en zij is zij.
Dit concept is bijna onmogelijk voor jullie om te begrijpen in deze tijd. Maar dat zullen jullie. Jullie zullen langzaam (in jullie geest/gedachten), in het gemak van het zijn van jou glippen. Diegenen die jou niet waarderen zullen anderen vinden die voor hen plezieriger zijn om bij in de buurt te zijn.
Je hebt een Universeel recht om te zijn. En zo ook doet jouw buur dat en de buur van jou buur.
Betekent dat dat alle entiteit stukjes een prachtig tapijtwerk zullen vormen? JA. Zal je wensen om alle delen van dat tapijtwerk te zijn? NEE. Niet meer dan dat een teennagel wenst om een haarcel te zijn.
Je bent een prachtig nieuw wezen aan het creëren met de unieke rol(len) die je vreugdevol vindt. Niet wat jouw maatschappij nodig heeft - maar wat jij vreugdevol vindt. En zoals het waar is voor een harmonieus koor, jouw unieke vreugdevolle rol(len) zal de meest liefdevolle muziek creëren die jij je voorstellen kunt.
In het Oude Tijdperk, werd beleid gecreëerd om te verzekeren dat er genoeg tenoren en sopranen waren of wat voor gewenste groepering dan ook door diegenen met de meest externe kracht. Hoewel diegenen aangeduid als tenoren en sopranen niet noodzakelijkerwijze vreugde vonden bij het uitvoeren van deze rollen, het was niet van belang want deze rollen waren het meest passend voor jouw land, gemeenschap, familie of wat voor groepering dan ook die het meeste stemgeluid had of krachtig was.
De Nieuwe Aarde gaat veel meer over dat iedereen een favoriet gerecht meebrengt naar een picknick wetende dat al het noodzakelijke voedsel zal verschijnen. Aldus gaat het … en zal dat voor eeuwig verder op de Aarde.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten