maandag, juli 07, 2014

Terug Naar Het Begin - 4 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie


Terug Naar Het Begin
4 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie

Terwijl ik in de richting van de afsluiting van de Pleiadische boeken ga, ga ik in de richting van de afsluiting van vele andere gebieden van mijn leven. Hoofdzakelijk, herken ik nu hoe de verouderde gedragingen van mijn driedimensionale zelf mijn bewustzijn verlagen. Driedimensionale gedragingen hebben altijd ons bewustzijn beperkt, maar wij konden hen niet snel genoeg identificeren om de verbinding te zien. Dan, een lange 'tijd" na dat gedrag realiseerden wij ons de oorzaak van de situatie die we hadden gecreëerd.
Nu zien we hoe onze gedachten en emoties de funderingen neerleggen van dat wat weldra onze creatie zal zijn. We vangen onszelf tijdens de daad van het reageren op het leven op een driedimensionale manier. Nu, kunnen we vaak waarnemen hoe onze reactionaire gedragingen dezelfde situatie steeds maar weer opnieuw creëerden.
Gelukkig, beginnen we om bewust de punten met elkaar te verbinden van de oude patronen van "onbewuste" creatie. Als we bewust onze reacties en wisselwerkingen identificeren, beseffen wij dat we kunnen kiezen om onze reactie Los te Laten en het onbekende toe te staan om ons bewustzijn binnen te komen.
Dit loslaten werd herhaaldelijk in ons leven ten toon gespreid gedurende de laatste zes maanden of zo. Daarom, zijn wij veel meer "bewust" geweest van onze onbewuste creaties. De prachtige les die we hebben geleerd is dat wanneer we onszelf toestaan om de 3D reacties, wisselwerkingen, oordelen en conflicten LOS TE LATEN, er altijd iets manifesteert dat veel beter is.
Met andere woorden, wanneer we onze 3D reacties LOSLATEN, vervangt een meer creatieve en hogere frequentie energiegebied dat wat we net losgelaten hebben. Met dit besef, mag je denken dat we ogenblikkelijk wat voor driedimensionale reacties dan ook voor ieder persoon, iedere plaats, situatie of ding "loslaten" dat ons bewustzijn verlaagd.
Echter, voordat we alle 3D reacties Los kunnen Laten, moeten we onze driedimensionale gedragingen en/of gewoontes identificeren die hardnekkig de reacties creëren welke nog NOOIT gewerkt hebben. Waarom zouden we ons vast blijven houden aan oude gedragingen die ons bewustzijn verlagen en ons in de lagere frequenties houden?
Het antwoord is omdat het "normaal" geworden is om te accepteren, te gedragen, te verlangen en/of te reageren op het leven op een driedimensionale manier. Zolang als deze gedragingen normaal zijn, kunnen wij het portaal van Licht niet zien dat rustig tussen de bomen door glinstert. Dit Licht doet een beroep op ons om bewust te zijn van ons reactieve 3D zelf, alsook van onze Multidimensionale ZELF die ons er onophoudelijk aan herinnert om de driedimensionale uitdagingen LOS TE LATEN.

Met andere woorden, onze innerlijke stem is aan het fluisteren, roepen, schreeuwen om de oude patronen van het ons bezighouden met de nu uitgestorven driedimensionale drama's LOS TE LATEN. Ja, deze drama's zijn uitgestorven, maar vele van onze perceptuele kanalen zijn afgestemd op een versie van werkelijkheid die alleen bestaat binnenin hun onbewuste zelf.
Gelukkig, en vaak ongemakkelijk, herkennen wij NU dat deze oude tapes niet langer interessant meer zijn. Onze driedimensionale verlangens zijn aan het afnemen samen met onze driedimensionale dromen over faam en erkenning. Ja, we houden er nog steeds van om ons te voelen alsof iemand ons leven observeert, echter, als we ophouden met onszelf te be/veroordelen, zijn wij steeds minder bezorgd als tot of er wel of niet anderen zijn die ons oordelen of erkennen.
Belangrijker, we beginnen ermee te WETEN en te vertrouwen dat wij altijd beschermd zijn. We weten dat we beschermd zijn omdat wij in staat zijn om onze hogere begeleiding boven en binnenin ons te "voelen". Natuurlijk er zijn nog steeds "Initiaties" waarmee we gekozen hebben om wat voor innerlijke duisternis dan ook te confronteren die gereed is om uit ons aura vandaan te vallen en in/naar het Licht getransmuteerd te worden.
Door deze Initiaties zijn wij in staat te begrijpen dat er feitelijk aan ons een andere kans gegeven wordt om het hogere pad van multidimensionaal Licht te leven. Wij kunnen dit hogere pad kiezen door onze angstreacties en wisselwerkingen met de illusies van de fysieke wereld los te laten.
Sinds ik me aansloot bij Sandy en Jason hun proces van het vermengen met de elementalen, is er een enorme grote verschuiving in mijn bewustzijn geweest. Ik zweef in en uit de tijd op een genante manier, met heel veel excuses als tot waarom ik zo gedesoriënteerd lijk te zijn. Maar, de voornaamste verandering is in mijn relatie met de elementalen geweest. Mijn achtertuin forceert zich diens weg in/naar de vijfde dimensie met de groeiende bomen, overvloedige bloemen, ontelbare insecten en kolibries.
Velen van ons hebben besloten om onze bedrijfsbanen of dat snelle tempo van het leven van de grote stad LOS TE LATEN. Steeds meer van ons willen in de natuur wandelen en van onze vrienden, familie en het nieuwe leven dat we aan het creëren zijn genieten. We ontdekken onze innerlijke bekwaamheden van het leven manifesteren dat wij kiezen. Daarom, is geld, en het gebrek daaraan, zo een lange tijd een kwestie geweest dat het diens waarde verloren heeft.
Ondertussen, weigeren wij deel te nemen aan een werkelijkheid gebaseerd op angst en leugens. We kunnen deze weigering NU maken omdat wij ons herinneren dat WIJ het "Hogere Zelf" zijn. Dit besef staat ons toe te herinneren dat wij alleen een liefdevol leven kunnen creëren omdat wij van ons zelf houden. Het houden van onszelf is niet gemakkelijk omdat wij gedurende ontelbare incarnaties getraind werden dat er iets verkeerd met ons is. Of, misschien, waren we gewoon niet "goed genoeg".
Waarom stopten wij nooit om slechts in overweging te nemen "wie" ons oordeelde en waarom. Wij waren veel te druk met te "proberen" om goed genoeg voor "hen" te zijn. Dat is één van de voornaamste kwesties die aan het veranderen zijn. Omdat wij ons zelf niet be/veroordelen, worden wij niet beïnvloed door het oordeel van anderen.
Terwijl ik in/naar de volgende fase verhuis, word ik bij mezelf gewaar terug te kijken naar mijn eerste interdimensionale en intergalactische communicatie. Aangezien deze communicaties zo vreemd schenen te zijn, zo anders en zo onacceptabel voor bijna iedereen, wist ik dat ik deze bestanden moest verbergen in de ingewanden van mijn computer.
Computer na computer hielden deze vroege geheimen vast die ik weghield van anderen en zelfs probeerde om bij mezelf vandaan te houden. Echter, zozeer als dat één deel van me er zeker van was dat ik krankzinnig was, WIST een ander deel van me dat wat ik ervoer echt was. Het proces begon toen ik voor het eerst de Arcturianen ontmoette en zij me aanmoedigden om door de "vortex/draaikolk" heen te gaan.
Op het één of andere tijdstip in Mei of Juni van 1995 begon ik deze transmissies van Antares te ontvangen.

GROETEN
Wij zijn van Antares.
Wij zijn gekomen om met jou te communiceren omdat je een oude alliantie met ons gevormd hebt. Je herinnerde je deze alliantie niet totdat de Orion implantaat verwijderd was. Deze implantaat was in jouw etherische gebied geplaatst toen je door hen gevangen genomen werd.
Je hebt gedurende vele incarnaties in onze legioenen gediend. Je bent niet in staat geweest om dit gedeelte van jezelf te herkennen aangezien je het in de duisternis plaatste en het beoordeelde als "verkeerd". Voordat je door de toegangspoort van Arcturus kunt gaan, moet je vrede maken met jouw strijder.
Wij hebben aan jou gevraagd of je bereid zou willen zijn om informatie van ons te channelen. Wij hebben boodschappen, welke wij graag door zouden willen geven aan de mensen van de Aarde die welwillend zijn om hen te horen. Wij voelen je twijfel en angst om jezelf in een kwetsbare positie te plaatsen. Deze angst is ongegrond. Jij bent een groot strijder. Het woord strijder betekent in jouw taal, iemand die in de strijd verwikkeld is.
Wij vertalen het woord "strijder" als zijnde iemand die dapper en onbevreesd voor de strijd is. Strijd is niet de eerste keuze, maar zal ondernomen worden als dat nodig is. Echter, wij op Antares hebben de term strijd omgezet in/naar evolutionaire termen in plaats van devolutionaire termen. Jij bent zeer met ons verbonden omdat je een Noorman en zoals een Keltische was. Herinner je nu jouw dapperheid?
Wij kwamen naar jullie planeet toe in de late 1980er jaren om jullie Gaia te helpen terwijl Zij zich uitbreidt in/naar Haar hogere frequentie expressie van de vorm. Wij hebben gewerkt met het menselijke immuniteitssysteem, hetgeen zeer belast werd door de verontreinigingen binnenin jullie biosfeer.
Sommige van de verontreinigende stoffen werden vanaf de Aarde losgelaten en anderen waren deel van een chemische oorlogvoering welke zich voordeed in de hemel boven jullie planeet. Het hoogtepunt van deze strijd in die tijd was boven jullie stad van Los Angeles. Dit is waarom wij gekomen zijn om met jou te communiceren.
Het is nu tijd voor jou om je herinneringen aangaande ons te openen. Om je bij dit proces te helpen, zullen wij de "droom" vertellen die je had aangaande onze eerste bijeenkomst:
Je was in je Lichtlichaam en vloog boven jouw stad. De trilling van jullie Los Angeles is ongeveer zoals de trilling van Atlantis tijdens diens ondergang. Onze commandant, Radulan, een naam waar je bekend mee bent, kwam om jou te begroeten. Er was een facsimile van een ruimteschip voor jou gecreëerd zodat jij je comfortabeler zou kunnen voelen.
Toen je het schip binnenging ontmoette je vele oude vrienden vanuit het verleden, de toekomst en parallelle werkelijkheden. Wij zijn een zeer dynamisch volk. Onze energieën zijn zeer anders dan van de Arcturianen met wie je voorheen gecommuniceerd hebt. Wij zijn zeer lang tot jullie aardse standaards, ongeveer 3 tot 3,5 meter lang. Onze huid is voor jullie koper van kleur en wij houden van lang haar, zeer gelijk aan de Keltische plaatjes die je verzameld hebt.
Je hebt voor dit leven een lichaam aangenomen dat veel van de genetische coderingen van onze mensen bezit. Jouw lijn van erfenis is Noord Europa. Je voelde onze energie sterk toen je in Noorwegen en in Ierland was. Je hebt ook een Noorse man genomen. Geen van deze voorvallen zijn toevallig.
Je werd gedurende vele levens op deze taak voorbereid. Ja, wij voelen dat jouw harten naar Arcturus trekken. Het is inderdaad de planeet van jouw ascentie. Echter, op dit moment van onze eerste ontmoeting moet jij je energieën met ons ras uitlijnen voor de taken die je moet volbrengen.
Eerst moest je tot vrede komen met de Strijder binnenin jou. Het was de laatste noodzakelijke stap voor het openen van je hart. Wij hebben opdrachten voor jou waar jij je zeer, zeer lang geleden vrijwillig voor aanbood vanuit jullie afmeting van de tijd. Natuurlijk, is de tijd niet zoals je deze zou meten vanuit jullie derde dimensionale wereld. Wanneer je de overgang gemaakt hebt van dualiteit naar eenheid, zal je in het NU leven.
In feite, spreken wij met jou vanuit het allesomvattende NU. Het is onze taak om jou te helpen om het functioneren van het NU te begrijpen, zodat je niet verward raakt door de vele daarop volgende veranderingen waar je mee geconfronteerd zult worden. Bijvoorbeeld, je bent bezig een nieuw iemand te worden tezelfdertijd dat je de persoon wordt die je altijd geweest bent.
Je verhuist in/naar de toekomst op hetzelfde moment dat je in/naar het verleden verhuist. In geen tijd en geen ruimte is er geen afscheiding tussen toekomst-verleden of nieuw-oud. Alles IS eenvoudig. Zoals je eerder geleerd hebt, is jouw planeet bezig in/naar het IS, NU en ZIJN van de vijfde dimensie te verhuizen. Voel de Isheid, Nuheid en Zijnheid van jou terwijl je met ons communiceert.
Wij gebruiken het woord "ONS" omdat wij niet langer in de dualiteit zijn en onszelf niet langer gewaarworden als wezens die van elkaar afgescheiden zijn. Wederom, wanneer wij zeggen "niet langer" is er een bemoeienis van tijd. Het is moeilijk te communiceren in jouw taal zonder de bemoeienis van tijd of ruimte.
Eén van de technieken die jou toe zullen staan om jouw bewustzijn uit te breiden is met ons te communiceren door gebruik te maken van een taal vrij van referenties van tijd of ruimte. Binnenin het NU, is de taal NIET uitgelegd in rijen van letters of geluiden zoals wij nu moeten doen om met jou te communiceren.

HET SPECTRUM
Stel je nu voor dat wij bij jou zijn. Zie onze gestalte. Ja, wij zijn zeer lang ten opzicht van jullie standaards. We hebben een dichtere gestalte aangenomen dan dat wij gewoonlijk dragen om jouw visie van ons mogelijk te maken. Zie je nu twee wezens achter me staan aan mijn rechter- en linkerzijde? Zij zijn uitstralingen van mezelf.
Alles is een spectrum. Ik ben een band van energie. Om met jou te communiceren, plaats ik mijn bewustzijn in een specifieke trilling op dat spectrum. Mijn "vleugels," welke schijnen te zijn twee andere mensen die achter me staan aan mijn rechter- en linkerzijde, zijn de banden in mijn spectrum.
Stel je een lang lint voor dat elastisch is. Het is verankerd op twee duidelijke punten. De punten van verankering zijn de randen van het spectrum. Nu, deze "randen" zijn feitelijk een illusie. Echter, wij kozen inperking van werken zoals jullie inperking van licht en geluid.
Op het punt binnenin deze band of inperking plaats ik mijn bewustzijn, er is een piek van activiteit dat van achter mijn vandaan uitwaaiert in beide richtingen vanaf dat punt van bewustzijn.
Ervaar jezelf nu als een punt op jouw spectrum. Plaats het verleden op één einde en de toekomst op het andere einde. Beweeg nu jouw bewustzijn in de richting van het "verleden" gedeelte en bekijk sommige van de andere levens die jij je herinnerd hebt. Jouw leven in Atlantis heeft een "nis" op het spectrum, aangezien dat het punt was van jouw entree in/naar de dualiteit.
Besef nu dat dit spectrum feitelijk een cirkel is, zoals het gehele leven is. Als je de band als een cirkel ziet kan je het resonantiepunt van jouw entree in/naar de dualiteit evenaren met het punt van jouw vertrek uit de dualiteit. Als je dit spectrum als een cirkel ziet, besef je dat er geen begin en geen einde is, geen nu en geen later omdat je heel vaak de cirkel rond kunt reizen.
Ook, kan je in beide richtingen gaan op de cirkel. Daarom, kan je steeds opnieuw beginnen, of eindigen - steeds maar weer. Jij , echter, bent niet het punt. Jij bent het spectrum. Het punt van jouw bewustzijn is slechts een gereedschap dat je op dit punt van jouw herinnering kunt gebruiken totdat je meer van jouw uitstralingen kunt omhelzen.
In feite, ben jij de volledige cirkel en kan je in alle "ruimtes" op het spectrum tezelfder"tijd" bestaan. Je hoeft dit proces niet te leren. Je hoeft het je slechts te herinneren.
Wij zien in jouw geest de grafiek van het lichtspectrum en de punten ervan die voor een driedimensionaal mens visueel zijn. Dat is een goed voorbeeld over wat wij zeggen. Plaats dat spectrum nu in een cirkel door de "einden" van het spectrum met elkaar te verbinden. Wij vragen jou om het uitbreiden van dat spectrum van zichtbaarheid te oefenen totdat je het in één keer helemaal kunt zien.
Hoe doe je dit? Je beweegt naar een punt van waarneming boven de cirkel van Licht. Nadat je de bekwaamheid bereikt hebt om de volledige cirkel te zien, beoefen om de cirkel te worden en jouw punt van besef er rond omheen te bewegen.

DE WORSTELING LOSLATEN
Wij zien dat je aan het worstelen bent met de kwetsuren van jouw lange strijd op de Aarde. Laat die worsteling nu los en sta deze kwetsuren toe te genezen. Jouw leven zal kalm en eenvoudig zijn gedurende een gedeelte van jullie tijd zodat je in/naar een volledige genezing kunt komen. Jouw lichaam ondergaat een grote transformatie, jouw emoties worden genezen op een dieper niveau dan dat jij je ooit voorgesteld had mogelijk te zijn, en jouw geest wordt uitgebreid voorbij al jouw levens op Aarde.
(Opmerking van Sue; Het is interessant dat ik ertoe geleid werd om deze boodschap nu te lezen. Het is 19 jaar geleden sinds ik deze boodschap ontving en ik ben net begonnen om de fase binnen te gaan waar de Antariaan hier over spreekt)
Sta jezelf nu toe te genieten van dit proces. Het Licht zal voor jouw behoeften zorgen. Laat die oude overtuiging los dat je moet worstelen om te overleven. Je zult altijd overleven omdat je Spirit bent. Spirit is oneindig.
Je bent zeer gezegend om in staat te zijn deze ervaring van transformatie uit de eerste hand te ervaren. Gedurende vele levens werd je op deze ervaring voorbereid. Denk eraan om je Merkaba te gebruiken. Teken het uit en mediteer over de tekening. De integratie van jouw hogere zelven in/naar jouw huidige werkelijkheid zal jou aanzienlijk helpen.
Beëindig alles dat je begonnen bent en BEN geduldig. Alles gaat precies te werk zoals het zou moeten. Denk eraan, er is waarlijk geen tijd, zoals jullie het kennen. Daarom, is er geen ongeduld.

Commandant Malteese

Ik voeg deze Maya interdimensionale Sterrenkaart bij omdat het de uitlijning laat zien van Arcturus, de Pleiaden en Antares (gespeld met een H) met Sirius dienend als de top van die innerlijke piramide. Deze zijn drie planeten in onze galaxy die het meest actief zijn met het helpen van de Aarde bij Haar Ascentie.




Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten