donderdag, juli 31, 2014

Steve Beckow"- De Tegenstribbelenden worden in Vrijheid Gesteld door van Hen te Houden & Galactisch Advies aangaande het Werken met het Reval Geld


Steve Beckow
De Tegenstribbelenden worden in Vrijheid Gesteld door van Hen te Houden
29 Juli 2014
Ik zou graag terug willen keren naar de commentaren van een bron die ik de Galactische Groep noem aangaande de Reval, de Illuminatie, enzovoorts, omdat ik hun gezichtspunt zeer behulpzaam, zelden gehoord enz. vond.
Ik handhaaf de anonimiteit van de groep omdat het kanaal, die goed bekend is (niet Linda Dillon), geen doelwit van de Illuminati wil worden.
De Reval is een onderdeel van de Ascentie, en de Galactische Groep zegt: "Het zal er een deel van zijn. Het zal de opstart zijn, zogezegd."
De Groep observeert dat vele Lichtwerkers aan de rand van armoede leven. En "Leven op de rand van overleving is een welkomstmat voor de duisternis."
In de huidige tijd, "Daar is zo een grote angst van overleving op de planeet - met goede reden. En de hoop is dus dat deze angst van overleving losgelaten kan worden. Geld is iets dat mensen kan toestaan om die duisternis voor eens en voor altijd los te laten."
De duisternis kan het Licht niet zien. Zij kunnen niet in/naar de hogere frequenties doordringen. Wanneer wij de hogere frequenties bereiken, zoals dat zich momenteel voordoet met de Tsunami van Liefde, en zij doen dat niet, zegt de groep, "Deze gelden kunnen vrijgegeven worden aan diegenen die het voor Gaia en het voor Liefde en Licht zullen gebruiken, maar diegenen die resoneren met de duisternis, met macht-over anderen zullen niet in staat zijn om dat moment van Nu gewaar te worden."
Het is, "Niet dat de Reval nu niet aan het gebeuren is. Er is een werkelijkheidsfrequentie waarin het gebeurt," zeggen zij.
De Illuminatie gelooft dat zij winst zullen halen uit hun aankoop van de valuta. De groep vertelt ons:
"De Illuminatie is zich goed bewust van de gelden en zij hebben het plan om het tegen te houden, maar zij hebben ook het plan om enorme grote hoeveelheden te kopen aldus zij er het meeste van krijgen, maar dat is op een zeer lage frequentie omdat dat de frequentie van controle en duisternis is."

De Reval, "moet bereikt worden op een frequentie die voorbij de greep van de duisteren is die het met verkeerde bedoelingen zullen gebruiken."
Wanneer ik als een Lichtwerker mijn karmische kwesties rondom geld loslaat, zegt de groep, "dan verhuis ik mijn bewustzijn uit die Driedimensionale valstrik waarin geld het doel van het leven was."
"En als dat zich binnenin die staat van bewustzijn voordoet komt daar een laag van frequentie waarin dat geld uitgedragen kan worden.
"Met andere woorden, net zoals de Nieuwe Aarde een frequentie en geen plaats is, is het uitdragen van dit geld een frequentie, geen tijd.
"En het komt dichterbij omdat meer wezens naar die frequentie toekomen."
We zullen de tegenstribbelenden moeten helpen om door hun schelp van hebzucht, machtshonger, enzovoorts heen te breken, de groep zet uiteen:
"Want dit hogere licht is aan het binnenkomen en het koestert hen en sommigen van hen mogen in staat zijn om het te voelen, specifiek als diegenen van het Licht iedere dag in hun meditaties de vergiffenis van de duisternis op kunnen nemen - "Ik vergeef jullie onvoorwaardelijk" - dan … kunnen jullie hen helpen om door die schelp heen te breken."
Wij neigen aan dimensies te denken als altijd hoger, maar dit is niet noodzakelijkerwijs waar. Het verschil tussen de Derde en Vierde Dimensies is dat in de Derde wij fysieke lichamen hebben en in de Vierde hebben we dat niet.
Wel in de Vierde Dimensie zoals gezien vanuit het astrale gebied. Niet gezien zoals van ons ascenderend door de Vierde naar de Vijfde. Wij behouden onze fysieke lichamen.
Maar de lagere Vierde of het lagere astrale bevat ook het subgebied waar wij aan denken als de "Hel". De Groep legt uit:
"Er is nog steeds grote duisternis in de Vierde Dimensie. Het is beter dan het was, veel beter. Omdat feitelijk het meeste van de Aarde nu in de Vierde Dimensie is. Daar is een grote hoeveelheid dat de Vierde Dimensie is dat Licht heeft. Maar daar is nog steeds dat lagere astrale gebied.
"Binnenin dat lagere astrale is waar alle wezens die in/naar duisternis vervallen zijn nog steeds zijn, quote, zoals jullie het noemen, de Hel. Deze wezens in de Hel worden in vrijheid gesteld door van hen te houden."
Gezien het gegeven dat wij gekozen hebben om als een planeet te ascenderen met zoveel mensen die met ons meekomen die Ascentie kiezen en het benodigde Licht geassimileerd hebben, moeten wij helpen om de bewoners van plaatsen zoals de Duistere Gebieden in de Vierde Dimensie in vrijheid te stellen.
We zullen de Illuminati moeten vergeven als wij bedoeld zijn om te helpen bij het bevrijden van hen van het knechtschap van het kwaad, ons van het knechtschap aan hen, en wij allemaal in/naar een Ascentie van het grootst mogelijke aantal. De groep zegt:
"Jezus zei, "Vergeef hen, Heer. Want zij weten niet wat zij doen." Al onze ascenderenden moeten de strijdmachten van het duister vergeven. Zij lijden dagelijks. Zij zijn niet gelukkig. Zij allemaal gingen door afgrijselijke dingen heen toen zij kinderen waren om hen te indoctrineren in/naar het verschrikkelijke milieu waarin zij een afschuwelijk leven doorgebracht hebben.
"Het is gemakkelijk te kijken en te zeggen dat zij slecht zijn. Maar zij werden niet slecht geboren. Zij werden slecht. En met het oog op te ascenderen naar de frequenties waarop de vreugde van deze nieuwe fundering zich voordoet, alles van het licht, de wezens van het Licht, moeten zich verenigen in/naar de eenheid/eensgezindheid van vergiffenis van de duisternis, onvoorwaardelijk van de duisternis houden. Het is een zeer grote initiatie en het is zeer moeilijk."
Wij kijken vaak voor een gedetailleerd onderzoek achter de schermen dat uitlegt wat er precies nu gebeurt. Ik denk dat de Galactische Groep het net aan ons gegeven heeft. Morgen zullen wij naar hun advies voor Lichtwerkers kijken die wensen deel te nemen in het erop toezien dat het Reval geld naar buiten komt naar een steeds bredere cirkel.

***

Galactisch Advies aangaande het Werken met het Reval Geld
30 Juli 2014 / Steve Beckow

Nu een woord aan de Lichtwerkers die willen werken met het geld dat de Reval beschikbaar zal maken.
De Galactische Groep herinnert ons aan:
"Het geschenk ervan is om te helpen. Echter, het is een zeer delicaat geschenk. Ten eerste, kan het zich richten op bepaalden van jullie die enorme grote bedragen ontvangen. En voor een ander, zijn hebzucht en angst de beste vrienden. En plotseling geplaatst te zijn in een volledige nieuwe werkelijkheid waar je enorme grote hoeveelheden aan geld hebt zal angst brengen.
"Gedurende millennia hebben Lichtwerkers veiligheid gevonden in de anonimiteit van armoede. Dus daarom voor deze Lichtwerkers om die anonimiteit van armoede te verliezen en dan rijkdom te hebben, brengt een andere initiatie voort."
De Reval, "is bedoeld om een hoeksteen voor Ascentie te zijn." Daarom:
"Alle kwesties van geld, welke immens zijn in de planetaire incarnaties op de Planeet Aarde, moeten losgelaten worden binnenin de ontvangers om hun bewustzijn te verhogen zodat het ontvangen wordt in een niet-egoïstische, collectieve, planetaire staat van bewustzijn. Dit geld is niet voor de individuen. Het is voor de Nieuwe Aarde."
Verschillende Lichtwerkers zullen het geld voor verschillende dingen gebruiken.
"Sommigen zullen hun geld nemen en terug omlaag gaan in/naar de rijken om het met de Duisternis uit te vechten, zogezegd, aangezien dat in hun Goddelijke Plan is.
"Sommigen zullen blijven om deze Stichting te vestigen van een Aarde dat geen geld nodig zal zijn en dezen zullen degenen zijn die zo een grootmoedigheid van hart hebben dat zij wensen dat het geld in de initiatie van de Nieuwe Aarde gaat. Dus er zijn verscheidene initiaties."
Lichtwerkers zullen in de Vijfde en hogere dimensies werken terwijl zij terug reiken in/naar de derde om met geld te werken. Zij zullen verplicht zijn om alle oude-paradigma begrippen ervan los te laten. Zegt de Groep:
"Jullie, jullie allemaal, zijn ascenderenden. Er wordt een beroep op jullie gedaan om de illusie dat geld gelijk is aan macht los te laten. Dat is een zeer gevaarlijke illusie en het is de kern van wat alle afschuwelijke dingen op Gaia veroorzaakt heeft."
Wie het ook is die in dit gebied werkt zal in staat moeten zijn om geld als een energieveld te zien, niet als een middel van macht-over anderen en niet als een persoonlijk bezit.
"Want geld is de grote misleider. … Het geld moet binnenkomen op die frequentie van zijn-heid dat geld gewaarwordt als een energieveld waardoor zij een groter goed aan Gaia kunnen geven.
"Op dit moment is het percentage van wezens dat dit geld op deze manier kan ontvangen minder dan 50% van allen die afweten van dit geld."
Het Gezelschap van de Hemel wil, "dat dit geschenk niet het bewustzijn corrumpeert" van de Lichtwerkers die het behandelen en het beheren.
Die verzekering van integerheid, "is veel waardevoller [voor ons] dan wat voor goud, wat voor stukjes van papier dan ook, dus doen wij een beroep op diegenen die aangetekend hebben voor deze nieuwe expressie van de nieuwe werkelijkheid om hun energie gebieden niet te focussen op wanneer en waar zij het geld zullen krijgen, omdat wanneer in de tijd [illusie] is, van de frequentie welke angst vasthoudt … Wanneer [het geld zal komen] is binnenin die tijdloze staat van bewustzijn waarin er vrijheid van angst is."
Mensen geassocieerd met de financiële programma's gaan door vele "initiaties".
Gezien het gegeven dat de Illuminatie te werk gaat door angst te bespeuren, moeten deze Lichtwerkers "meesters van hun bewustzijn" zijn," zoals de groep het uitdrukte, voorbij hun angsten. Dit is één bron van deze initiaties.
"Jullie zullen in een enorme grote initiatie zijn, absoluut. Je moet te allen tijd de meester van jouw bewustzijn zijn. Dat is een zeer grote uitdaging. Het is ook jouw initiatie.
"Het is volledige en complete acceptatie, toewijding aan en weten dat deze gelden een Driedimensionale illusie zijn en daarom zijn zij een zeer grote initiatie voor jullie Ascentie in/naar werkelijkheden waarin geld niet langer meer een werkelijkheid is."
Er zijn bepaalde ervaringen, "dat elk en iedereen van deze leden geplaatst hebben in hun contract voor deze specifieke incarnatie zodat zij zouden kunnen verzekeren dat zij in staat zouden zijn om te ascenderen."
Maar wanneer je die paragraaf leest, neem je misschien niet aan dat zij spreken over ascenderen naar de Vijfde. Je zou kunnen denken dat je al jouw werk voor de Ascentie naar de Vijfde gedaan hebt, maar zij mogen over de Zesde, Zevende of Achtste spreken.
"Angst is jullie enige vijand. Jullie harten zijn zuiver maar angst kan zelfs in een zuiver hart glippen om dit bewustzijn in omvang te verlagen. Het is zoals het voorbeeld van iemand die zich verbergt, dus daarom doen zij iets dat zeer belangrijk is maar zij weten dat de vijand niet wilt dat zij dat doen en dus daarom moeten zij iets heimelijks doen.
"Angst zal hun geheime schuilplaats wegnemen. Omdat de duisternis de angst ruikt."
Zij bieden het voorbeeld van het dieren koninkrijk aan.
"Zoals het dieren koninkrijk, het roofdier weet niet dat een ander dier ziek is. Het dier weet dat het ziek is en voelt angst. Het roofdier ruikt de angst en gaat achter dat dier aan.
"De baby's hebben angst. Het roofdier gaat achter de baby's aan. Zij weten niet specifiek dat dat een baby is. Het kan niet zo snel rennen. Zij ruiken de angst.
"De wezens van de duisternis ruiken de angst en kunnen alleen jullie angst aanvallen. Zij kunnen zelfs jullie Licht niet waarnemen."
Dus deze zijn de uitdagingen en initiaties welke diegenen onder ogen moeten komen die wensen om met het Reval geld te werken, het naar buiten willen krijgen naar de Lichtwerker gemeenschap eerst en dan later naar de bredere gemeenschap.
Waarom de Lichtwerkers gemeenschap eerst? Omdat Lichtwerkers aldus bevrijd, dan in staat zullen zijn om de rest te helpen. En waarschijnlijk zullen alleen Lichtwerkers zich bewust zijn van wat er nu op de planeet gebeurt. Dus de rimpeling moet zich verbreden, eerst onder de Lichtwerker gemeenschap en later onder de bredere gemeenschap als steeds meer mensen ontwaken.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten