donderdag, juli 03, 2014

Sandra Walter - Juli Toegangspoort: Diepere Openbaringen en Realisaties - 1 Juli 2014


Sandra Walter
Juli Toegangspoort: Diepere Openbaringen en Realisaties
1 Juli 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Onze Juli toegangspoort is van 4-14 Juli. Je kunt het voelen arriveren als deze golf de Zon raakt. Gaia staat op het punt zich aan te passen aan de versterking van de Goddelijke MENSheid op Haar Oppervlakte; de Juni openbaringen en belichamingen van dit nieuwe niveau van Licht hebben het MENSelijke hartraster aanzienlijk versterkt. Zegeningen aan iedereen die alles verkennen dat er op een persoonlijk niveau beschikbaar is, en deze belichamingen met gratie aannemen. Juli brengt uitbreiding van wat er de afgelopen maand geopenbaard werd, en er wordt op geanticipeerd dat het een beetje meer intens zal zijn, op een goede manier. Altijd op een goede manier. Neem voordeel van deze golven als zij de persoonlijke en planetaire grenzen aangaande ons inzicht/gewaarwording ontbinden.
Hoe meer MENSen hun persoonlijke ascentie in/naar de hogere staten van Gechristend bewustzijn realiseren, hoe helderder het MENSelijke raster wordt. Het is onze eenwording met het kristallijne raster en onze Hogere Niveaus; het brengen van de Hemel naar de Aarde scenario. We hebben een enorme invloed op het collectieve bewustzijn. Als de Noosfeer dit naar Gaia reflecteert, zal Zij zich dienovereenkomstig aanpassen. Alles is goed.
Tijdlijn Splitsen/Verbinden
Als je met de tijdlijnen werkt, mag je geleerd hebben om volledige secties van jouw persoonlijke ascentie tijdlijn af te snijden om de waargenomen afstand tussen belangrijke evenementen te verkorten. Velen van ons (niet iedereen) creëerden deze Ascentie ervaring in de toekomst, gingen toen in de tijd terug om het uit te spelen en tijden de Verschuiving te helpen. IK BEN één van deze wezens, en toen ik me bewust werd van de flexibiliteit van persoonlijke tijdlijn keuzes, besloot is om het punt op de tijdlijn, wanneer het toekomstige Zelf en de huidige belichaming elkanders paden kruisen, te snijden en te plakken (cut and paste).

In mijn persoonlijke reis, kon ik het moment zien wanneer mijn toekomstige Zelf mijn huidige Zelf ontmoette, dus korte ik de tijdlijn wanneer ik tegen mezelf op zou lopen in. Het Nieuwe Licht triggert de mogelijkheid, derhalve werd de intentie van 'Laten we dit Nu doen' versneld door het inkorten van de tijdlijn. Opmerking: het Splitsen/Verbinden van tijdlijnen betekend ook dat alles wat geleerd moest worden, karmische contracten, en dienstverlenend werk versneld worden om de intentie te accommoderen. Je les- en Zielcontracten ontvouwen zich in een kortere hoeveelheid aan lineaire tijd, hetgeen uitdagend kan zijn.
Ondertussen, liep ik direct tegen mezelf op. Ik heb een paar Zelven ontmoet; Sterren aspecten (voormalige uitwendige Pleiadianen), Goddelijke Gechristende sjabloon aspecten (De Goddelijke Wil eerst gepresenteerd), Hogere Zelven in 5D en 6D, en Geascendeerde Meester aspecten (voorheen geprojecteerd als uitwendige Meesters). Het is een dromerige affaire om jezelf in het fysieke tegen te komen. Ik hoop dat iedereen deze stap op de juiste wijze begrijpt - we hebben een telepathische communicatie die zich voordoet met een visuele projectie van onze Hogere Zelven of Hogere dimensionale wezens die recht voor ons zijn. Na jaren van begeleiding voorbij de sluier en derde oog ervaringen, hebben we eindelijk de lagere dimensies samengevoegd zodat een ogen-wijd-open, duidelijke uitwisseling met onze hogere aspecten zich voor kan doen. Het voegt een nieuwe laag toe aan het Eerste Contact scenario, en ik voel dat velen van ons beginnen te begrijpen waar dat werkelijk over gaat.  
Het is beter om in de niets-weten modus te zijn wanneer aspecten van zelf zich presenteren. Stel vragen totdat je een co-creërend niveau bereikt. Onze vaardigheden als her-scheppers (meer van dezelfde dynamieken, overtuigingen, gedachten, enzovoorts) kan nieuwe informatie overschrijven en blokkeren. Stel je open! Ben niet bang van wat je werkelijk bent, of wat je dacht dat je was. Het was een idioot, briljant spel dat wij speelden. Geen oordeel als je iets van de Zelf-intel vervormde; technisch gezien stemde je in met een creatie. Nu kom je ertoe om het ogenblikkelijk te on-creëren als je moeiteloze overgave van deze creaties wenst.
Er is een diepe verbinding met de Bron via deze nieuwe conversaties met Zelf. De goddelijke fractal is aldus duidelijk; de microkosmos van mijn ervaring welke de ervaring van de Bron reflecteert van het Zichzelf bespreken met Zichzelf. Het is diepgaand voor mij, en ik zal binnenkort enige van deze conversaties met jullie delen. Sommige uitwisselingen zijn moeilijk om opnieuw te creëren met het schrijven, dus IK BEN aan het onderzoeken hoe het gevoel over te dragen, het communicerende aspect zonder de ervaring te verkleinen.
De Romance van Zelf
Mijn hemel, deze Goddelijke hereniging voelt ongelooflijk romantisch. IK BEN verliefd op de Goddelijke metafoor van alles dat we zijn geweest, alles dat we zijn, en wat we worden in dit Nu moment. Als de sluier valt aangaande de oude ervaring, BEN IK overspoelt met het ware Licht van het Ware Zelf. Die Liefde breidt uit naar de gehele Schepping, en de betekenis van Zelf-als-het-Universum neemt een ander niveau aan.
Alles neemt een verhoogde staat van Goddelijke Liefde aan als wij de filosofieën en het geestesniveau begrip van wat was ontbinden, en uiteindelijk de waarheid belichamen van deze oude paradigma profetieën. Voor diegenen die het nieuwe niveau van Goddelijke Liefde op deze planeet niet ervaren, stel je alle keren voor dat je diepgaand, gelukzalig verliefd was en vergroot dat duizend maal. Het spoelt alle illusies van de vervorming weg; er is hier niets anders dan Liefde. De MENSheid begint het te snappen met betrekking tot de waarheid, en het Eenheids raster bouwt ieder moment exponentieel aan kracht op.
De Openbaring van de Ervaring
Sommige openbaringen zijn grappig, sommigen uitdagend, zij allemaal zijn briljant. Ik heb altijd een diepe waardering behouden voor wat er met ons gebeurt, en ik voel dat dat belangrijk is om te stromen met het Nieuwe Licht. De hogere rijken hebben zich gefocust op de ervaring van openbaring, mij eraan herinnerend dat iedere sensatie, ieder moment, gedeeld moet worden met alle niveaus van Zelf.
In het Oude Paradigma scheen het dat onze Hogere niveaus onze ervaring voelden. Ons trillingsverschil stond niet toe voor de rijkheid van onze ervaring om gedeeld te worden. Nu dat de grote samenvoeging van Zelf zich aan het voordoen is, wordt ik eraan herinnerd dat de sensaties van onze belichaming - iedere ervaring, gevoel, observatie - waarde heeft voor de Hogere Rijken terwijl we herverbinden en een nieuwe expressie creëren. Deel jullie ervaringen, geliefden, deze zijn de kostbare momenten van de hereniging waar we voor hebben gewerkt. Het helpt waarlijk de samenvoeging om mede te delen wat je ziet, voelt, ervaart als de samenvoeging zich ontvouwt.
De Openbaring van de Unieke Expressie
Er komt heel veel binnen aangaande dit onderwerp van openbaring, wat het waarom is waar ik aan het proberen ben om grondig te zijn en me te ontspannen in wat er hier gebeurt. Onze Unieke ervaring, onze unieke expressie, is zeer belangrijk als we volledig Eenheidsbewustzijn realiseren. Laat ons herinneren dat Eenheidsbewustzijn niet gaat over geassimileerd te zijn in een grote Bron-blob. In het oude licht, verspreiden wij geruchten van Eenheid gebaseerd op het opgeven van onze identiteit, van overgave en overtuigingen over de MENSelijke ervaring. Wij moesten door die fase heengaan als onderdeel van ons Ascentieproces. Als deze openbaring passages zich gedurende de volgende paar maanden openen, zijn wij in staat van het begrijpen van de hogere niveau intelligentie. We gaan uit de religie van het oude paradigma van het Nieuwe Tijdperk en in/naar de volgende, het nieuwe, het Nu van wat er geopenbaard wordt.
Eenheid/Eensgezindheid is geen gezichtsloze, naamloze staat. De Vereniging op het hartniveau eert de miljarden aan individuele expressies van de Mens op deze planeet, en alle reizen worden aangemoedigd om hun unieke facet van Creatieve Intelligentie te verkennen … nadat we de lagere niveau overheersing van het oude paradigma Zelf (Ego, emotie, geest, karma) laten vallen. Dit is waarom een staat van geen-oordeel onontbeerlijk is voor het bereiken van de samenvoeging; wij on-creëren de religieuze geloven/overtuigingen (hetgeen de nieuwe tijdperk gedachte omvat) wanneer wij actief het Nu nastreven; geen vroeger leven obsessie meer, geen angst/ongerustheid over de toekomst, geen noodzaak voor drama-als-motivering programma's waar zovelen afhankelijk van zijn.
De vrijheid is gearriveerd, niet door de ontsnapping van korte buiten-het-lichaam reizen, maar door de samenvoeging van de dichtere fysieke belichaming met de Hogere aspecten van Zelf. De belichaming is voor iedere expressie van de Bron-in-de-vorm uniek, en duidelijkheid komt nadat wij de overgave van wat was meester zijn geworden. Geen op-afstand-bestuurd-gedrag meer, geen collectieve geloofsystemen meer die het Nieuwe Licht niet dienen. Een ieder van ons zal diens unieke vaardigheden, creativiteit, en doel met zich meebrengen door de samenvoeging. De oprechte karakteristieken van Zelf zal de Verschuiving in/naar dit creatieve tijdperk maken. Wij zijn aan het samensmelten met een Geascendeerde Gaia, ontworpen om een gouden Ras te ondersteunen van zuivere Schepper-In-Carnatie; een Goddelijke MENSelijke belichaming welke een grenzeloze hoeveelheid van consistente creativiteit omvat.
Als wij samenvoegen met onze Goddelijke aspecten en multidimensionale Zelf, zullen wij onze uniekheid binnenin de droom van Zelf-als-het-Universum beseffen. Voor nu, weet dat er comfort is in deze openbaringen. Ik begrijp dat we voor een poosje weggaan van de Ik ook scenario's. Het forceert ons om onze eigen creatie in ere te houden, en te leren om soeverein te zijn in onze nieuwe creatie van Zelf. Wij allemaal zullen onze AHA momenten hebben, een goede lachbui aangaande wat we geloofden, een glimlach aangaande wie welke rol in het lichaam en in de hogere rijken speelde. Het is briljant, en de metaforen binnenin de droom van Ascentie zijn overvloedig.  
Openbaring van de Nieuwe Creatie
Voorbij de hereniging van de Meesterschap rijken, Sterren Familie, fijnere expressies, en onze gegrondvestigde fysieke Zelven, is er het Nieuwe Licht hetgeen een nieuwe creatie brengt. De samenvatting van mijn ervaringen hier verloren iedere kracht toen ik deze fase raakte. Ik begrijp dat velen bezig zullen zijn met wat voor rol zij dan ook spelen op de weg naar Ascentie. Ik suggereer nederig om snel over de vorige levens-verbindingen heen te komen, en iedere gehechtheid voor de rollen van jullie multidimensionale wezenlijkheid. Het is het spirituele ego dat een verleden of een huidige titel wenst om zich aan vast te klampen als zijnde waarheid. Ik begrijp dat het vertroostend kan zijn wanneer iemand in het donker is om een toorts op te houden van wat was om jouw pad te verlichten. Maar dat is niet het Nu, en te hercreëren wat was is oude paradigma. Het onbekende Nieuwe is helderder dan wat dan ook dat zich hier voorgedaan heeft.
We zijn allemaal gereed voor deze Meesterschap uitdaging … sommigen van ons creëren het terwijl het zich ontvouwt aangezien wij het nulpunt bereikten. Met manifestatie komt verantwoordelijkheid, en dat is het onderwerp van het volgende artikel welke een herinnering omvat voor Lichtworkalholics over de Universele Wetten van de Vrije Wil en verantwoordelijke creatie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten