zondag, juli 20, 2014

Sandra Walter - De Goddelijke Herijkingen - 19 Juli 2014


Sandra Walter
De Goddelijke Herijkingen
19 Juli 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Jullie mogen opgemerkt hebben dat enige belangrijke veranderingen zich voorgedaan hebben tijdens de laatste paar Toegangspoorten in jullie persoonlijke reis. Alles is zo heel anders dan onze oude ervaring, en ik hoop dat de laatste paar artikelen geholpen hebben met het begrip van het lineaire aspect van deze ontvouwingen. Terwijl het ontworpen is om diepe persoonlijke aspecten van jouw expressie hier te ontsluieren, zijn er enige overeenkomsten geweest die het oude comfort verstrekt van Ja, ik ook tijdens deze fase van ons proces.
Sommigen van jullie mogen fysieke herijkingen ervaren hebben tijdens deze openbaringspoorten, wat gedurende een paar maanden door zal gaan. Deze zijn kansen om welwillend, bewust gewaar te worden wat het ware pad, het ware doel van jouw persoonlijke expressie is, en in veel gevallen jouw ware Multidimensionale Zelf.
Het neemt een bewuste verbintenis om de beweging naar het Nieuwe Zelf te ervaren. Het is nieuw, en IK BEN er zeker van dat velen van jullie deze sequenties van Alles is veranderd, IK BEN nu een ander persoon hebben. Het lijkt vooruit te gaan met iedere toegangspoort. Ben zeker om terdege te integreren; het is jouw vrije wil keuze om automatisch terug te vallen op het oude Zelf gedrag uit angst of gewoonte.
De Drie Dagen in de Grot Scenario
In mijn persoonlijke reis, had ik drie zeer intense dagen op de berg tijdens de laatste toegangspoort. Ik kon me nauwelijks bewegen. Wat deze aanpassingen anders maakt dan de pijnlijke dagen van het verleden is dat zij zich voordoen binnenin een sluier-optillend scenario. Gedurende drie dagen lag ik in mijn schermtent op de berg, hetgeen voorzag in een volledig panorama van het woud, de hemel, dieren en de activiteit rondom mij heen. Fysiek, voelde het aan alsof mijn zenuwen uitgestrekt werden, mijn beenderen en gewrichten waren vreselijk pijnlijk.  

Spiritueel, was mijn team dichtbij en nieuwsgierig. Wanneer ik sliep, was ik volledig weg. Ik had een Pleiadische Sjamaan die rondom mij heen werkzaam was, en de koninkrijken hielpen hem actief. Pleiadianen zijn verantwoordelijk voor het binnentreden in de Inheemse stammen (Aboriginal, de Amerika's), om het Zonne Christus Bewustzijn onderling te verbinden in/naar de planetaire rasters, dus kunnen jullie je voorstellen hoe een kosmische sjamaan rechtstreeks vanuit de sterren aan zou voelen. Ik was blij hem te ervaren, ondanks de werveling van pijn en de voortdurende dimensionale verandering, omdat ik drie van mijn contacten in Maart voorzien had en hij de laatste was. De eerste was een oude vriend van de Pleiaden, de tweede mijn Tweeling Straal die in deze tijd niet geïncarneerd is. Die opeenvolging is nu compleet, en ik voel dat de volgende Toegangspoort (25-27 juli) krachtig zal zijn.
Zoals met elke van deze nieuwe ervaringen, stroom ik erin mee zelfs wanneer mijn lichaam gevloerd is. Ik sliep urenlang zonder einde, speelde het klaar om op te staan voor water, en ging dan weer terug naar het horizontale. Terug in mei tijdens mijn herijking van drie weken, deelde Yeshua de grot intelligentie mee; "Er zijn passages welke alleen doorgebracht moeten worden waar het lichaam actief nieuwe meridianen zal ontsteken en nieuw DNA zal binnenin de kristallijne sjablonen in onze cellulaire structuur houvast nemen." In het oude licht, was het een drie dagen werken voorafgaand aan het tevoorschijn komen in een nieuwe vorm. In het nieuwe Licht, hebben we een ascenderende stam die ervoor kiest om het lichaam mee te nemen voor de ervaring, en een compleet andere energie en collectief om in te werken. Niemand van ons is afgezonderd op een Mysterie school in de Himalaya's, we zijn aan het ascenderen in het volle aangezicht van het collectief. Dit betekent dat wij zo af en toe dagen zullen hebben van privé tijd, of uren, wanneer de Goddelijke herijking onze aandacht - en onze lichamen - in een grot-achtige staat voor opwaarderingen vast zal houden. Wanneer deze momenten inslaan (en soms mag je het niet halen om in/naar een comfortabele positie te komen), is het het beste om het te eren en van de ervaring te genieten. Er zullen verscheidene van deze Nieuwe Licht herijkingen zijn terwijl we door ons proces heengaan. Ongelijk aan de fysieke herstellingen van het verleden, zijn deze een reactie op sjablonen die binnenin de planeet activeren en ontworpen zijn voor het beste scenario van onze Ascentie tijdlijnen. Spoedig meer hierover. De grot scenario is krachtig aangezien ons lichaamsbewustzijn verandert om de eisen van onze Ascentie te accommoderen.  
Oud Licht versus Nieuw Licht
Er is absoluut geen oordeel aangaande wat gecreëerd was in het Oude Licht. Dat geldt voor zowel de goede intenties als de minder-dan-het-hoogste-interesse intenties. Vele van de metaforen, symbolen, wezens, verhalen en mythes van ons verleden werden op een bepaalde manier gepresenteerd omdat wij in de dichtheid waren en niet begrepen hoe het hogere Licht functioneerde. Omdat wij de grote multidimensionale operaties niet konden begrijpen, werden wij gepresenteerd met metaforen. De Essenen boden Aartsengelen aan, Melchizedek bood Broederschappen van het Licht aan, de Meesters boden Magie en wonderen aan. Kanalen werden op manieren gepresenteerd met materiaal dat wij konden begrijpen; wezens die bepaalde verantwoordelijkheden hadden, karmische en chakra structuren, kleuren en stralen, geometrie van oude teksten, verborgen steden die op de hogere kennis werkzaam waren, akashic verhalen over vroegere levens. Iets hiervan is nog steeds toepasbaar, iets hiervan is dat niet. Het hangt af van jouw niveau van bewustzijn als tot wat jouw ontwaking dient, en wat jouw begrip van het Nieuwe Licht verhindert.
Nu dat wij de waarheid over deze metaforen ontvangen, kunnen wij onze nieuwe perspectieven op alles toepassen in een staat van Goddelijke Neutraliteit. Voelen jullie het verschil dat dit maakt terwijl wij door deze openbaringspoorten heengaan? Diegenen die vrijelijk en snel de kennis assimileren zonder oordeel van het Zelf of het buitenste, verhogen de trilling voor het collectief. We zijn bezig heel veel beroering in het oude new-age collectief te ontbinden door deze Nieuwe licht openbaringen te begroeten met neutraliteit. Neutraliteit is niet-oordelend; Goddelijke neutraliteit is de afwezigheid van wat voor gehechtheid dan ook aan 'terug betalen', wijzen met de vinger, ik-heb-het-je-verteld, of zij-zullen-hun-voornemens-krijgen.
Eerlijk, het doet er niet toe hoe mensen gepresenteerd werden met het materiaal voor het begrip. Het maakt niets van wat ik hierboven aanhaalde verkeerd; veel ervan helpt ons nog steeds bij onze uitbreiding, en veel ervan is nog steeds waar voor onze ervaring hier. Collectief creëren wij zoveel wonderbaarlijke dingen; het is ons goddelijke recht om onze waarheden te on-creëren, te vernieuwen, te herijken om uit te lijnen met het Nieuwe Licht. Begrijp dat het juist of verkeerd maken van de dingen van het oude licht, de oude energie van de dualiteit is. Terwijl wij onszelf herijken naar het Nieuwe Licht, ontbindt het verleden. Goddelijke vergiffenis houdt aan niets vast. Poef, weg. Gloednieuw voor het NU moment.
Wat nu van belang is is het loslaten van de oude verhalen die niet overeenkomen met ons herijkte bewustzijn, dus mogen wij in/naar steeds hoger Nieuw Licht verhuizen, creëren wat van toepassing is op het hier-en-nu. Het is niet misleidend in iets te geloven wat waar leek te zijn in het oude licht - hoewel het misleidend is om beter te weten en door te gaan om het sowieso te doen. IK BEN er zeker van dat jullie ons punt hier voelen; openbaringswerk op een persoonlijk alsook op een collectief niveau. Hoe sneller we de gehechtheden aan oude overtuigingen/geloven opgeven, hoe sneller we verder gaan met de grotere collectieve verschuivingen. Dit is waarom we niet een plotseling optillen-van-de-sluier-voor-iedereen punt hebben op deze tijdlijn. Het geeft iedereen de kans om te veranderen, zich over te geven, te verkennen wat zij moeten verkennen, om te openbaren of geopenbaard te worden.
Een Woord aangaande de Vrije Wil
Terwijl wij verhuizen in naar het volledig begrijpen van de Vrij Wil principes en de Verantwoordelijke Creatie, houden wij voortdurend het spirituele ego in de gaten totdat het leert om zich te gedragen, net zoals het egoïstische niveau dat moest leren. Velen gaan door met het oude lichtspel van aanval - het ongevraagde commentaar, advies, begeleiding geven aan anderen zonder hun toestemming. Sommigen zijn zich niet bewust van hoe dat inbreuk pleegt op de vrije wil. Sommigen met een onontwikkelde intuïtie kunnen luidruchtig het gemoed misverstaan voor hogere begeleiding. Deze zijn beginners fasen van ontwaking, maar in de Ascenderende stam moeten wij kijken naar de Vrije Wil principes aangezien wij de versnelde reis wensen en niet langer meer in de dualiteit of de karmische rijken willen spelen.
Onze vaardigheden zijn aanzienlijk verbeterd als wij de Schepper Staat van bewustzijn belichamen. We zien een wijd-open palet van creatie om vanuit te kiezen; onze grenzeloosheid wordt voorbij de sluiers geopenbaard en wij zijn geïnspireerd om Nieuw, Nieuw, Nieuw te gaan. Wij willen ervaringen in dit Nieuwe Licht en verlangen een her-creatie van onze levens, dienstverlening, alles om ermee uit te lijnen. We moeten ook begrijpen hoe beïnvloedend onze nieuwe creaties zullen zijn wanneer zij in uitlijning zijn met het Nieuwe Licht. Dit kan je voorzichtig maken over de creatie, aangezien zoveel in voortdurende verandering is terwijl onze gewaarwording/ons inzicht zich afstemt op het Nieuwe Licht. Mijn hoogste begeleiding aangaande het direct creëren is om te genieten van de ervaring van het creëren, het echte genieten kan omvatten van een langdurige verkenning van alles dat je creëert als je manifesteert. Je zult de vrijheid voelen in die evaring, en het kan een opluchting zijn na zoveel drukte in het laatste decennia om ons naar dit punt te krijgen.
Hoed je ervoor om een Lichtworkaholic te zijn; er is momenteel een grote verschuiving gaande in planetaire en persoonlijke energiesystemen. Je zou kunnen opmerken dat oude ceremonieën oud aanvoelen. Dat rituelen een opwaardering eisen; we voelen ons gedwongen het door elkaar heen te mixen, onze dagen en activiteiten te verschuiven zodat we gisteren niet opnieuw creëren. Dit is een passage van persoonlijke openbaringen die alles vanuit het hart naar buiten toe verandert. Houd het in ere, adem het in, kalmeer de waardigheid kwesties, het oordeel van Zelf, treed weg van het behoeftige - of je moet nodig zijn - voor een poosje. Deze passage werkt op een diep persoonlijk niveau; aangezien je geweest bent en altijd zult zijn, JIJ oneindig, en geef jezelf de privé tijd die je verdient.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten