donderdag, juli 03, 2014

Saint Germain - De Huidige Ontvouwingen - 3 Juni 2014 / Méline Portia Lafont


Saint Germain
"De Huidige Ontvouwingen"
3 Juni 2014 / Méline Portia Lafont

Groeten, IK BEN Saint Germain
Het is met welgemeende oprechtheid dat ik de Mensheid complimenteer voor het zijn van zulke dapper-hartige zielen en zielsverwanten door deze manifestatie van de Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld is in diens volle nieuwe versie programma waar een herijking de festiviteit van dat evenement is. Er zijn diverse manieren, aanbiedingen en paden aan jullie allemaal gegeven om de fameuze en gigantische boom van het leven te beklimmen. Wees voorzichtig om niet van de takken af te vallen die jullie bijeen houden tijdens jullie klim. Deze takken functioneren als een gewortelde werkelijkheid die jullie net zoveel in jullie trilling en werkelijkheid houden als dat jullie jezelf toestaan om in te zijn.
Hoe meer je uit evenwicht bent of hoe meer je deze werkelijkheid ontgroeid, hoe onstabieler de tak zal worden om jou te ondersteunen … hetgeen betekent; de tak functioneert als jouw trillingswerkelijkheid. Het is tijd om naar een andere tak te verhuizen, is ons advies, of ruim gewoon enige gedachtepatronen van jezelf op om die werkelijkheid waarvan je gemaakt bent in stand te houden.
De keuze is altijd aan jouw eigen hart en ziel als tot waar je naartoe wenst te gedijen, dus neem iedere dag en paar momenten van je tijd om werkelijk die keuze oprecht te maken om aldus met jouw reis en levenspad op de meest resonante trilling van je wezen door te gaan.
Het is tot dusverre een behoorlijke gewaagde onderneming geweest, nietwaar mijn vrienden? Wel, werd dit niet door mij en ook anderen voorspeld?! Hmmm?! Het is altijd met ware vreugde en eer om die specifieke energie naar jullie allemaal uit te stralen als een co-creatie met het collectief op deze planeet Gaia. Daarom zijn wij allemaal ware Meesters die dat Gechristende bewustzijn belichamen en functioneren als de Poortopzichters en leraren van deze wereld en werkelijkheid. Wij functioneren niet als leraren in de geesteshouding van het zijn van meer dan en boven de ander, het is met een begrip van ieders Goddelijkheid dat wij de leringen brengen van onze eigen resonantie en trillingsgebied van Kosmisch bewustzijn om bij te dragen aan iemands Goddelijk ontwaakte pad.

Het is ook jullie functie in dit leven, dus leiden door voorbeeld zou de lering van de dag hier kunnen zijn, aangezien ook jullie naar dat begrip komen. Wel mijn vrienden, wat een tijd het is om waarlijk deel uit te maken van dat Goddelijke Kosmische bewustzijn, is het niet zo? Wel, ik moet jullie vertellen dat meer daarvan tussen de coulissen in afwachting van jullie is. "Is er meer?" vragen jullie? Jazeker, er is veel meer. Want het is alleen het ware begin, mijn vrienden, van een grootse herontwakingskracht op jullie vlakken van het menselijke bewustzijn. Hoe moeten wij jullie vertellen en jullie laten zien hoe ver jullie je werkelijk ontwikkeld hebben in een kort tijdskader, als sommigen er nog steeds naar neigen om de Goddelijkheid door bewijs buiten henzelf te zoeken? Hmmm?! Er is er geen, zeg ik tegen jullie aangezien jullie het God levende bewijs van de Ascentie zelf zijn.
Waar jullie doorheen gaan en allemaal doorheen gaan, is de koers van Ascentie op een Aards vlak dat in de trilling van de dualiteit en polariteit is. Hebben we niet via de leringen van Einstein geleerd dat wanneer je één zijde van de polariteit in een ogenblik wegneemt, het gebied zo uit controle zou zijn in diens zwaartekracht dat er veel schade berokkend kan worden? Het is hetzelfde voor de Aarde die jullie kennen. Wij kunnen niet eenvoudigweg het duister in een fractie van een seconde uitwissen zonder na te denken over het volledige bewustzijn dat nog steeds in de duisternis vertoeft alsook in het Licht wat verschuldigd is aan de dualiteit/polariteit. Het eist tijd, processen en bewustzijnsontwaking om naar dat meest natuurlijk punt van het ontbinden van het oude te komen, hetgeen in dit geval het duister is. Herinner je ook dat alles zuiver bewustzijn is en in feite een deel van zuivere Goddelijkheid is, zelfs het duister mijn vrienden.
Nu, wat kan ik jullie nog meer vertellen over de aankomende tijd in dit tijd en ruimte continuüm? Wel, ik zou willen zeggen dat het noodzakelijk voor jullie allemaal is om in de innerlijke gebieden van het hart te gaan en om daar te blijven totdat jullie je de grootse gebieden van desillusie eigen gemaakt hebben omdat, laat mij duidelijk zijn hier, er een Meesterplan achter dit alles is dat tot bloei aan het komen is terwijl wij spreken. Dit jaar gaat over het grote Goddelijke potentieel met betrekking tot creaties en manifestaties. Het oude wordt duidelijk ontmanteld terwijl waarheden op ieder vlak naar buiten komen, in iedere werkelijkheid alsook in de collectieve werkelijkheid van jullie wereld.
Zielen zoals regerings-, politici en wereldleiders worden nu geconfronteerd met de waarheden van hun eigen bijeengebrachte delen welke in/naar de vorm gecreëerd werden op deze Aarde. Deze waarheid zal niet langer meer voor deze werken aangezien zij opgeroepen worden door hun eigen Goddelijke God Zelf om vrede te maken met hun eigen ware hart en Goddelijkheid. Hoe meer die Liefde uitgestraald wordt naar dit vlak, hoe meer zielen vrijgesteld worden van hun rollen van polariteit en duisternis, dus vergiffenis en slachtofferrollen zijn zeer aanwezig deze dagen aangezien het jullie allemaal te allen tijde het pad van de Goddelijke Liefde laat zien.
Er is heel veel beweging gaande in de astrale gebieden deze dagen, aangezien veel zielen aan het transcenderen zijn en misbruik maken van deze 4de dimensionale gebieden om herboren te worden in/op het Gechristende 5de Dimensionale vlak van Kosmische wijsheid. Verschuivingen binnenin verschuivingen vinden binnenin jullie allemaal plaats en ook binnenin de Aardse gebieden, allen maken deel uit van de wereldwijde transformatie in/naar de Gechristende energieën. Nu, laat ons hier eerlijk zijn; deze beweging brengt heel veel ongemak voor jullie allemaal voort in deze gebieden op veel niveaus en ook voor vele redenen. Laat ons gedurende een kort moment hierover spreken.
Het is het begrip en het kennen van jullie God Goddelijkheid dat jullie zal helpen tijdens deze fase van transcendentie, want het gaat allemaal over het transcenderen van het oude hier en het opnieuw van jullie hechten aan de Gechristende vlakken via een wedergeboorte of herontwaking. Het weten en de acceptatie van dat proces en die gebeurtenis is jullie sleutel en jullie weg uit het ongemak en de kwesties vandaan terwijl jullie dit toestaan te zijn op jullie vlak van werkelijkheid, want hiertegen vechten en het willen controleren is jullie helemaal niet van dienst. Het gaat over toestemming en vertrouwen dat je een God gegeven ziel bent, een God gelijkaardig wezen dat gereed en uitgelijnd staat met de Kosmische Bron van creatie om ieder op zichzelf staan wezen die door de "wringer"van de wedergeboorte heengaat te helpen.
Geef jouw fysieke voertuig de rust die het eist, want het is echt belangrijk om je voertuig tijdens dit verlicht en gebalanceerd te houden, om jou in staat te stellen om dat Gechristende Kosmische bewustzijn van jou voort te brengen via de ademhaling van de Schepping. Golven van energieën slaan dagelijks in op jullie gebieden en levens terwijl wij spreken, en het neigt er niet naar om voor een poosje te gaan zitten als jullie de toegangpoorten van de Hemel binnengaan en als jullie door die "wringer" van wedergeboorte heengaan … wederom met jullie fysieke expressie deze keer … Alles dat niet van jouw Kosmische Gechristende Zelf is, wordt weggezogen om verdampt te worden in de vlammen van transcendentie en verlichting. Het is dat proces dat ervoor zorgt dat jullie je allemaal zo moe en uitgeput voelen en veroorzaakt dat jullie bij tijden weer gaan twijfelen.
Wel, er is geen tijd om twijfels op jullie bord te hebben, mijn dierbare vrienden, gooi hen nu weg en behandel dat wat al op jullie bord ligt, dat zou voldoende moeten zijn, er is geen noodzaak om meer op je te nemen of meer van jezelf te eisen. Werk hier doorheen met dat waar je heel goed in bent en sta het toe. Geef jezelf de tijd en de rust die je nodig bent maar houd je ogen op het doel, alles is in de eerste plaats zuiver gebaseerd op intentie tijdens dit Ascentie proces. De intentie om te verhuizen naar een nieuw geboren vlak in dit Gouden Tijdperk! En zo zij het mijn vrienden!
IK BEN die IK BEN 
Saint Germain


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline: http://melinelafont.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten