dinsdag, juli 08, 2014

Overziel Leringen - Wij Hebben Eeuwenlang Met Jullie Gecommuniceerd… - 2 Juli 2014 / Wes AnnacOverziel Leringen
Wij Hebben Eeuwenlang Met Jullie Gecommuniceerd…
2 Juli 2014 / Wes Annac

Wanneer je enige tijd neemt om je af te stemmen op de energieën en impressies die aan jullie gegeven worden vanuit de hogere rijken, openen jullie je voor een grotere invloed hetgeen een overvloed aan energie en advies verstrekt, waarvoor de hoop is om jullie voort te helpen op jullie paden.
Jullie zijn jullie ascentie paden aan het navigeren met zoveel gratie als dat jullie op kunnen brengen, en wij merken op dat zelfs in jullie tijd van schijnbare uitputting, jullie een enorme hoeveelheid aan energie uitstralen dat de geesten en harten van iedereen op jullie planeet beïnvloed en ervoor zorgt dat het veel gemakkelijker voor hen is om zelf deze energie op te pikken.
Heel veel gechannelde bronnen gebruiken de tijd waar wij mee gezegend zijn om met jullie over de toenemende zuivere energie te spreken die verstrekt wordt door jullie geopende en uitgebreide harten, en dit is omdat deze energie zeer belangrijk is voor jullie evolutie en jullie eventuele bekwaamheid om jullie trilling te verheffen en het uit te lijnen met de vijfde dimensie.
Zoals wij en overvloedig veel anderen in het verleden gezegd hebben, de mensheid en specifiek het bewuste publiek beginnen om jullie energieën in/naar de rijken van de vierde dimensie te voeden, en als jullie dat doen, verfijnen en verlichten jullie in toenemende mate jullie collectieve trilling ter voorbereiding op de voornoemde uitlijningstrilling.
Een Hogere Versie van Jezelf
Deze uitlijning is doorgaand, en je kunt het helpen door bewust jouw frequentie met een hogere versie van jezelf, zo vaak als mogelijk, uit te lijnen.
Wanneer je in ieder moment in Liefde kunt leven, dan zal alles waar je naar streeft om te doen gemakkelijker en meer genietbaar zijn en alle pijn en angst dat jou in het verleden teruggehouden heeft zal vervangen worden met een onovertroffen gevoel van vreugde en uitbundigheid dat je in het verleden niet van jezelf verwacht zou hebben te hebben.
Wij raden niet het leven in Liefde aan tot zo een graad dat jullie zelfgenoegzaamheid in jullie levens toelaten, en als je gewaar wordt dat er gebruik van je gemaakt wordt door anderen vanwege jouw vriendelijkheid, kan je weten dat jij je liefdevol terug kunt trekken en jouw vriendelijkheid en positiviteit voor andere, meer lucratievere dingen kunt gebruiken.
Zoveel als je kunt in Liefde te leven, zal een zeer positieve lange termijn effect op je trilling hebben, en jouw bekwaamheid om de duidelijke en zuivere staat van bewustzijn te vinden die je nastreeft zal verscherpt worden met iedere dag die je in een liefdevolle, harmonieuze gemoedstoestand doorbrengt.

Alles dat jullie nastreven te doen zal gemakkelijker worden wanneer jullie jezelf laten bestaan in de eenvoud van de hartruimte en weigeren om je door wat dan ook van jullie ontwikkelingspaden af te laten halen.
De immense verbindingen waarvoor jullie het potentieel bezitten om te maken, vereisen van jullie om in een zo duidelijke en zuivere staat van bewustzijn als mogelijk is te zijn, en wanneer je een constante, onophoudelijke inspanning maakt om in Liefde te leven en de lagere, egoïstische kwaliteiten die jullie teruggehouden hebben in het verleden langs de kant van de weg te laten vallen, zullen jullie je eerste stappen op de weg naar de Hemel zetten, welke jullie voor jezelf geplaveid hebben.
Jullie zijn jullie trilling aan het verlichten en verfijnen terwijl jullie leren om geduld tot uitdrukking te brengen in onvoordelige momenten of omstandigheden, en zoals wij het vaker gedaan hebben, juichen wij voor jullie allemaal voor de stimulans die jullie doorgaand hebben laten zien door jullie zelf aan te bieden voor de ontwikkeling van de mensheid en diens evolutie.
Velen van jullie beoefenen en polijsten jullie diepere spirituele bekwaamheden, zoals channelen, terwijl anderen meer gefocust zijn op de fysieke restauratie en transformatie van jullie planeet, en iedere inspanning die zij maken wordt oprecht en eeuwig gewaardeerd.
Jullie zullen in de hogere rijken gewaarworden dat jullie beloond worden voor jullie onzelfzuchtige dienstverlening aan de Aarde, en hoewel wij weten dat de meesten van jullie niet veel geven om wat het de beloningen betreft waar jullie van zullen genieten nadat jullie reizen voorbij zijn, willen wij nog steeds dat jullie weten dat zij al immens zijn.
Dit is zelfs waar voor diegenen van jullie die het gevoel hebben alsof jullie een "alledaags" leven leiden, de dingen die jullie doen kennende maar niet veel bijdragend aan de restauratie van het bewustzijn. Jullie dragen veel meer bij dan dat jullie je realiseren, en jullie loutere bestaan op de Aarde is een bijdrage aan het collectieve bewustzijn omdat besef, besef voortbrengt.
Of je nu wel of niet willens en wetens je besef voor goed gebruik inzet, het feit dat het binnenin bestaat betekent dat het een overvloed aan andere zielen op jullie planeet zal beïnvloeden om zich te openen voor de heilige waarheden van hun bestaan en, uiteindelijk, hun trilling voldoende verlichten om te ascenderen.
Zoveel als Mogelijk
Jullie collectieve ascentie is de hoofdreden dat wij zo gefocust zijn op jullie planeet en jullie helpen je te ontwikkelen, en wij willen voor zoveel Aardse zielen als mogelijk is om hun weg door het Ascentie portaal te maken en de wonderen te ervaren welke de vijfde dimensie te bieden heeft.
Het merendeel van de mensheid heeft nog steeds heel veel werk te doen voordat zij dit punt kunnen bereiken, en het bewuste publiek heeft ook werk te doen voordat jullie trilling zuiver genoeg kan zijn om met de vijfde dimensie te resoneren.
De trilling van de meesten van jullie gaat heen en weer tussen de derde en vierde dimensies, en diegenen van jullie die ernaar neigen om zich te voeden in negativiteit op een extreem niveau, dippen van tijd tot tijd jullie energieën in de lagere vierde dimensionale rijken, maar de hogere aspecten van jullie bewustzijn helpen erop toe te zien dat ieder moment doorgebracht in de lagere rijken verzacht wordt en op de lange termijn geen al te negatief effect heeft.
Uiteindelijk, zal geen enkele zoeker diens toevlucht nemen tot kwaadheid of de veelvoud aan andere lagere kwaliteiten die hen in zo een plaats plaatsen, en de meesten van het bewuste publiek zijn ver, ver weg van de lagere vierde dimensionale rijken.
De trilling waarop je bestaat wordt volledig bepaald door hoe jij kiest te denken en te handelen, en als jij jezelf ervan overtuigd dat jouw leven of ervaringen te gelimiteerd zijn om aangenaam te zijn, dan zal je dit voor jezelf creëren terwijl jij je afvraagt waarom jij niet zoveel van je leven schijnt te genieten als dat je weet dat je zou kunnen.
In veel gevallen, is het vanwege jullie geesteshouding, en als je er maar al te zeer van overtuigd bent dat beperking jouw werkelijkheid is dat erop toeziet dat het dat niet is, zal jij jezelf blokkeren van de beschikbare verbindingen waartoe je de kans hebt om die te voelen en ernaar te handelen. Jullie kunnen vrijer zijn dan dat jullie ooit gedacht of verbeeld zouden hebben, en het begint met de beslissing om te her/erkennen hoe bevrijd jullie levens al zijn.
Ja, velen van jullie hebben heel veel beperkingen om het hoofd te bieden die zeer beperkend aan kunnen voelen, maar aan hen voorbij, zijn jullie grenzeloze wezens van volledig bewustzijn die nog maar net jullie heilige, hogere dimensionale aard en de dingen waar jullie capabel toe zijn om te doen beginnen te ontdekken.
Jullie bekwaamheden overstijgen ver waar zelfs de meest "supermenselijke" zielen op jullie planeet tot toe in staat geweest zijn om te bereiken, en als jullie je dat alleen maar zouden realiseren, zouden jullie het grootste van jullie werk beginnen en dingen bereiken waarvan voorheen gedacht werd dat deze onmogelijk waren.
De voornoemde zoekers die hun grotere, hogere dimensionale bekwaamheden polijsten zijn waarlijk pioniers voor de rest van jullie planeet om als voorbeeld na te leven, en channeling, bijvoorbeeld, is zo buiten de belevingswereld van jullie maatschappij dat zelfs onder sommige bewuste kampen, het vermeden wordt als iets dat gewoonweg te "nieuwe tijdperkachtig" is om echt of acceptabel te zijn.
Channeling is tamelijk een taboe uitoefening afhankelijk met welke aardse ziel men spreekt, maar de zielen die hun channeling bekwaamheden praktiseren in het aangezicht van alle waarschijnlijkheden en al het geschreeuw van onwaarheid zijn een uitoefening aan het pionieren waar miljoenen aan zielen zich uiteindelijk voor zullen openstellen en zullen beginnen te doen.
Diegenen van jullie die specifiek geïnteresseerd zijn in het idee van het zijn van pioniers worden aangemoedigd te weten dat jullie dat absoluut kunnen zijn, en diegenen van jullie die de taboe bekwaamheden praktiseren die jullie begonnen zijn te ontdekken maken de weg vrij voor golven aan aardse zielen om hetzelfde te doen wanneer de tijd komt en het bewustzijn en besef van de mensheid naar nieuwe hoogtes groeit.
Snelle Transformatie
Met de richting waar jullie maatschappij momenteel in beweegt, is het begrijpelijk dat heel veel zielen aan zouden nemen dat het voor altijd in die richting doorgaat.
Echter, als jullie gewoonweg gedurende een korte tijd in jullie toekomst zouden kunnen koekeloeren, zouden jullie zien hoe drastisch het bewustzijn zal stijgen en hoe gepassioneerd de gehele mensheid zal zijn over de ontwikkeling van hun grotere inzichten/gewaarwordingen en de goddelijke uitgevaardigde bekwaamheden die daarbij horen.
Wij hebben niet de bedoeling om de metaforische wortel voor jullie neuzen te laten bengelen door te spreken over een gedenkwaardige tijd die niet te ver weg in jullie toekomst is, maar vanuit ons perspectief, zijn het bewustzijn en het besef al naar enorme hoogtes gegroeid.
Zij zullen doorgaan dat aldus te doen totdat de volledige planeet zich bewust is van spirit en gereed is om de veranderingen te maken die gemaakt moeten worden voordat jullie een overvolle maatschappij kunnen worden die de gastheer zal zijn van de aanwezigheid van duizenden van andere galactische beschavingen en organisaties, en met al het werk dat al gedaan is om jullie toekomst te manifesteren, kunnen wij met liefde zeggen dat het niet te ver weg is zoals sommige zoekers zichzelf ervan overtuigd hebben dat het is.
Wij zeggen weer dat als jullie in jullie toekomst zouden kunnen gluren, zelfs voor een moment, dan zouden jullie zeer verrast zijn over wat er voor de mensheid op voorraad ligt.
Er zal geen duistere, negatieve of verwoestende toekomst zijn, en de aardse kliek zal diens dromen van het slaaf maken van de mensheid en het doen van veelvoudige andere dingen niet bereiken, dat nooit toegestaan geweest is door de raden die de ascentie van de Aarde overzien, die ver buiten jullie planeet bestaan en een veel grotere bekwaamheid hebben om de richting waarin het gaat te beïnvloeden.
Er is een grotere kracht die de zaken van jullie planeet overziet, en wij spreken rechtstreeks met jullie - in sommige gevallen, dagelijks.
Als de rest van jullie planeet zou kunnen begrijpen dat er grenzeloze hogere dimensies bestaan, en de burgers ervan zeer geïnteresseerd zijn om zich met jullie te verbinden, dan zouden zij kunnen zien hoe actief wij geweest zijn bij het helpen van jullie en het "dwarsbomen" van jullie aardse kliek. Zij zouden ook begrijpen dat wij gedurende eeuwen met jullie gecommuniceerd hebben.
Direct en Telepathisch Contact
Aardse zielen hebben het advies en de begeleiding van ons in de hogere dimensies veel langer opgepikt dan waar de meeste mensen op jullie planeet zich bewust van zijn, en jullie sterren broeders, die facetten van het Gezelschap van de Hemel zijn, hebben jullie direct in jullie verleden bezocht in een poging om de heilige leringen te verspreiden waar we nu kanalen voor gebruiken om over te dragen.
Jullie kunnen je telepathisch met jullie sterren familie verbinden, en hetzelfde gaat voor de rest van het Gezelschap van de Hemel. Wij moedigen jullie echter aan om je te verbinden met jullie hogere zelven voordat er wat voor andere hogere trillingsverbindingen dan ook gemaakt worden, omdat jullie hogere zelven handelen als voertuigen voor andere entiteiten om hun communicaties door te brengen.
Het hogere zelf absorbeert de frequentie en informatie van de entiteit die iemand zoekt om zich mee te verbinden, en trechtert het omlaag naar de geest en het hart van de aardse ziel, voor hen om te absorberen en in/naar fysieke woorden te vertalen.
Het hogere zelf speelt een zeer grote rol bij het helpen van hun aardse vonken om zich te verbinden met uiteenlopende entiteiten en collectieven, en jullie zijn allemaal grenzeloze ontvangers van de wijsheid en energie van de hogere rijken en allen die in hen verblijven.
Bepaalde hogere dimensionale zielen kiezen ervoor om hun energieën en impressies alleen naar bepaalde zielen op Aarde te sturen, maar dit beperkt jouw vermogen niet om je te verbinden met iedere andere ziel in deze rijken die blij is om zich met jou te verbinden en zoveel energie en informatie te verstrekken als ze kunnen.
Wij maken onze laatste expressies voor deze communicatie met de aanmoediging om jullie gereed te maken voor de positieve manier waarop jullie levens zullen transformeren terwijl jullie het innerlijke werk blijven doen dat vereist is voordat jullie een dergelijke transformatie kunnen waarnemen.
Jullie hebben veel meer verbazingwekkende wonderen waar te nemen dan dat jullie je op dit moment realiseren, en wij kijken uit naar de tijd wanneer jullie kunnen zien waartoe jullie gewoonweg in staat zijn en waar jullie maatschappijen op het punt van staan om in te veranderen. Met jullie harde werk, zal het oppervlak van de Aarde getransformeerd worden in/naar de nieuwe maatschappij van jullie dromen, maar jullie moeten bereid zijn om zoveel als mogelijk is van jullie zelf aan te bieden voordat jullie getuige kunnen zijn van wat er in het verschiet ligt.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat velen van jullie blijmoedig de missies op jullie zullen nemen waar jullie jezelf voor aangetekend hebben, En wij wachten opgetogen op de tijd wanneer wij direct met jullie kunnen werken. Deze tijd is niet al te ver weg, en hoe meer jullie je individuele en collectieve trilling verhogen, hoe dichter jullie bij de hogere rijken komen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Than you to my higher self and spiritual guides.
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)

I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.

The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten