zaterdag, juli 26, 2014

Overziel Leringen - Treed Buiten Jullie Zelf - 13 Juli 2014 / Wes Annac


Overziel Leringen
"Treed Buiten Jullie Zelf"
13 Juli 2014 / Wes Annac
Jullie hebben een rijkdom van interessante en verbazingwekkende dingen om te voelen en te herinneren, maar om hen gewaar te worden, is het essentieel dat jullie je uitlijnen met een hogere trilling zoveel en zo vaak als mogelijk is. Wij hebben dit advies vaak herhaald, en dit is omdat wij denken dat het zeer belangrijk voor diegenen van jullie is die schijnbaar doorgaan om creatieve of meditatieve stenen muren te ontmoeten.
Het is gemakkelijk om dingen te doen die jou blokkeren van de grotere verbindingen die je begint te maken, maar het is veel moeilijker om terug naar boven te klimmen en hen te doen laten herleven. Sommigen van jullie hebben hen steeds maar weer opnieuw gemaakt, om slechts van "het paard af te vallen", zogezegd en de lange reis terug omhoog te maken voordat het nochtans wederom gedaan wordt.
Het doel van jullie evolutie is vooruitgang en verbetering, maar het gaat voor sommigen van jullie enige tijd nemen voordat jullie in staat zijn om je het vakmanschap en de bekwaamheden eigen te maken, zoals meditatie/algemene afstemming met een hogere trilling, die jullie meester willen worden.
Moeilijkheden zijn onvermijdelijk
Iedere zoeker heeft moeilijkheden op het pad van ascentie en verlichting - er is geen enkele zoeker daarbuiten die geen stenen muren en andere moeilijkheden ontmoet heeft die hen er tijdelijk van overtuigden dat zij de eindige mensen waren die zij zijn, gereed om te transcenderen.  
Moeilijkheden zijn inherent noodzakelijk op het pad, omdat in veel gevallen, het de zoekers die het ervaren motiveert om zoveel als dat zij kunnen van zichzelf aan te bieden aan de evolutie van de mensheid, zelfs als hun energie niveaus veel te uitgeput schijnen te zijn om wat voor grotere verbinding dan ook te maken en het ten gunste van anderen te gebruiken.
Geloven in jezelf is altijd belangrijk wanneer het aankomt om het bereiken of doen van wat dan ook dat belangrijk is, en een begrip van jullie goddelijke natuur en de manier waarop jullie hoog kunnen vliegen met de gelukzaligheid die jullie ontdekken zal jullie in jullie meest moeilijke tijden helpen; wanneer jullie verbindingen meer geblokkeerd dan ooit schijnen te zijn.

Zij kunnen alleen geblokkeerd zijn als jullie hen dat toestaan, en jullie worden liefdevol aangemoedigd om door de geestelijk-aangestuurde mechanismes heen te kijken die bedoeld zijn om jullie in de bovengenoemde beperkte staat van bewustzijn te houden, hetgeen jullie gemakkelijk kunnen transcenderen als jullie het jezelf toestaan.
Verplichting en toewijding aan het proces zijn ook belangrijk, en zij zullen jullie helpen om ijveriger te streven om jullie verbindingen te maken wanneer jullie het gevoel hebben alsof jullie dat niet kunnen.
Soms, alles dat er nodig is is een klein duwtje; een kleine inspanning, om deze verbindingen te maken en op hen te handelen in de grootste betekenis. Zolang als enige inspanning en enthousiasme getoond wordt, zal het slechts een klein beetje werk nemen om opnieuw de creatieve "zachte plek" te bereiken welke zovelen van jullie beginnen te bereiken.
De goddelijke stroming kan betreden worden door elk en iedereen, maar jullie moeten je er bewust van zijn, en ook van jullie bekwaamheid om het te interpreteren om het op te pikken voor langer dan een paar voorbijgaande momenten van jullie aardse tijd.
Jullie zijn elk receptoren voor de creatieve energie van de hogere rijken, en de energie die jullie binnenin jullie fysieke voertuig dragen is bedoeld om gebruikt te worden voor creatieve werken waar jullie van genieten en die jullie vullen met de passie en heelheid die verdwenen schijnen te zijn uit jullie maatschappij.
Zij zijn verloren geraakt omdat de energie van de mensheid gevoed wordt aan de lagere strijdmachten welke door jullie aardse kliek aangestuurd worden, die jullie kliek geholpen hebben om een systeem op te zetten dat zich de natuurlijke, creatieve energie van de mensheid toe-eigent ten gunste van hen. Energie wordt gepacht; gevoed aan de zielen die jullie gelimiteerde systeem gebruiken rondom hun fysieke behoeftes en wensen.
De positieve energie van het merendeel van de mensheid, wat anderszins gebruikt zou kunnen worden voor behulpzame, creatieve doeleinden die jullie met heelheid vullen, wordt volledig aan banen/werken/taken gegeven waar de meeste zielen niet van genieten en aan schulden waar geen zielen van genieten om te betalen, al hetgeen de kliek en de lagere strijdkrachten die hun acties aansturen ten voordele strekt.
Wanneer de mensheid zich realiseert dat de natuurlijke, creatieve energie die jullie binnenin dragen gedurende eeuwen gepacht en misbruikt werd, kunnen wij een revolutionaire renaissance zien ontkiemen die de gemiddelde persoon zoals nooit tevoren zal bekrachtigen.
Wij kunnen golven van zielen visualiseren die hun innerlijke rijken en de creativiteit verkennen die komen met de grotere gewaarwording/het grotere inzicht dat jullie beginnen te ontdekken, en creativiteit zal overal floreren als de mensheid streeft naar de heilige creatieve bevrijding die de bovengenoemde strijdkrachten eeuw na eeuw overgeheveld hebben.  
Een begrip van spirit zal overduidelijk de mensheid helpen, maar het meest belangrijke aspect van de toekomst die jullie binnengaan en creëren is het wijd verspreide begrip van de belangrijkheid van Liefde.
Leven in Liefde Zal de Collectieve Trilling Verhogen
Het zal essentieel zijn dat iedereen het belang begrijpt om van elkaar te houden en elkaar te respecteren, en als de mensheid zou proberen om jullie planeet op jullie huidige trillingsniveau te veranderen, zouden er heel veel moeilijkheden en tegenvallers kunnen zijn.
Dit, onder overvloedig veel andere redenen, is waarom het essentieel is dat de trilling van de mensheid veel meer stijgt dan dat het al gedaan heeft voordat jullie collectief jullie nieuwe maatschappij kunnen opbouwen, derhalve, wanneer jullie trilling gestegen is, zal het door de resulterende vrede, harmonie en coöperatie het veel gemakkelijker zijn om met jullie werk te beginnen.
Wanneer iedere ziel op jullie planeet elkaar kan liefhebben en respecteren, weigerend te vechten over verschillen in overtuiging/geloof of begrip, zal al het positieve en progressieve waar jullie naar streven om te doen relatief gemakkelijk gedaan worden en zal jullie nieuwe maatschappij in een relatief kleine hoeveelheid van jullie vervagende concept van de tijd gebouwd worden.
De tijd zoals jullie het kennen heeft en zal doorgaan te versnellen ter voorbereiding op diens desintegratie, en wanneer wij zeggen dat de tijd aan het desintegreren is, bedoelen wij dat jullie de gelimiteerde geestestoestand waarin het nodig was verlaten en, als zodanig, neemt jullie waarneming ervan af. 
Tijd op zichzelf zal doorgaan te bestaan in de lagere staten van bewustzijn waar het heersend in is, maar hier in de hogere rijken, zal jullie waarneming van de tijd zo anders zijn dat het concept zoals jullie het nu zien praktisch niet-bestaand zal zijn.
Het zal vervangen worden met een oneindig begrip van een waardering voor dit altijddurende moment van nu, en het niveau van energie en enthousiasme dat jullie zullen voelen om jullie bovengenoemde creativiteit te gebruiken om uiteenlopende planeten en beschavingen te helpen zich bewust van spirit te worden en te ascenderen zal immens zijn.
Wanneer jullie terug zijn in de vijfde dimensie, zullen jullie veel meer dan jullie zouden kunnen denken of verwachten begrepen en gehandeld kunnen hebben op jullie creatieve bekwaamheden, en jullie bereik zal zich ver voorbij de Aarde uitgebreid hebben.
Jullie zullen een overvloed van planeten en beschavingen helpen bij het vinden van het Licht, en het belang van jullie aardse aanwezigheid op dit moment begrijpen zal jullie helpen te handelen op jullie creatieve bekwaamheden en, uiteindelijk, hen uitbreiden naar het punt dat niet alleen de gehele mensheid, maar diverse andere zielen en collectieven en andere planeten zich bewust zullen worden van de dingen die jullie aan het doen zijn.
Dit is de bestemming van een ieder van jullie die bereid is jullie creativiteit en waartoe jullie in staat zijn te verkennen, en diegenen van jullie die intappen op de energieën en impressies van jullie hogere zelven kunnen overvloedig veel aan krachtige begeleiding ontvangen dat gerelateerd is aan dit en aan uiteenlopende andere onderwerpen die relevant zijn voor jullie paden en waar jullie in deze krachtige tijd van persoonlijke en planetaire transformatie naartoe gaan.
De buitenwaartse transformatie die jullie waarnemen weerspiegelt de innerlijke transformatie welke ervaren wordt door een groeiend aantal van bewuste zoekers, en zelfs diegenen die onbewust zijn ervaren deze transformatie op meer subtiele manieren die zij niet opmerken omdat hun observatie van het oppervlak veel te opgeschroefd/omhoog gedraaid is.
Wanneer de mensheid diens innerlijke gewaarwording ontdekt en daarnaar handelt, zullen jullie beseffen dat jullie allemaal ascentie ervaren hebben voor meer den één aards leven.
Het is eenvoudig dat de meeste zielen het zich niet gerealiseerd hebben vanwege de omvang waarop zij geworteld zijn in de bovengenoemde oppervlakte observatie, maar de ontwakende Lichtwerkers en Sterrenzaden die lang geweten hebben over ascentie, hebben en zullen doorgaan om persoonlijke vooruitgang te bereiken dat erop toeziet dat zij toegang verkrijgen tot hun innerlijke rijken op toenemende diepe en zuivere manieren.
Binnenwaarts Avonturieren
Wij merken op dat velen van jullie genieten van het maken van de immens zuivere verbindingen waartoe jullie nu in staat zijn om te maken, en wij merken ook op dat jullie zelf te onthouden van het maken van deze verbindingen ernaar neigt om ervoor te zorgen dat velen van jullie je zeer ongelukkig voelen; alsof jullie geen doel hebben om op jullie planeet te zijn in deze tijd.
Wij moedigen jullie aan om jullie missie en de bekwaamheden die jullie opnieuw ontdekken te omhelzen, want door dat te doen, versterken jullie de link met jullie innerlijke rijken en breiden jullie de potentie uit van het resulterende werk dat jullie doen.
Hoe meer jullie binnenwaarts avonturieren, hoe zuiverder jullie resulterende creaties kunnen zijn, en als je bereid bent om dieper dan ooit tevoren te gaan en harder te werken dan jullie jezelf gevisualiseerd zouden hebben te werken, zullen jullie verbijsterende dingen bereiken en iedere ziel helpen zich te verheffen die verloren geweest is in de duisternis van de lagere dimensionaliteit.
Jullie missie als ontwakende zielen is om alles te doen dat jullie kunnen om het bewustzijn en het besef te verheffen, en voor sommigen van jullie, omvat dit diep binnenin jullie zelf te gaan en de creatieve inspiratie en energie te gebruiken dat resulteert om verscheidene andere zielen te informeren, ontwaken en op te tillen die immens zullen profiteren van het werk dat jullie kiezen om te doen.
Jullie onthouden van dit werk is verwant aan het blokkeren van jullie zelf van de grootste creatieve en meditatieve bron welke zou kunnen bestaan voor praktisch geen reden, en jullie profiteren veel meer van het openhouden van jullie creatieve kanalen in ieder moment.
Houd jezelf niet terug wanneer jij je geïnspireerd voelt om iets te creëren.
Laat jezelf handelen op iedere en alle creatieve inspiratie die je ontvangt, en als je er niet op kunt handelen op het moment dat je het ontvangt, neem het op en herinner het je voor later zodat je er op een meer geschikte tijd op kunt handelen. Het is essentieel dat jullie jullie kanalen open en zuiver houden, en nogmaals, merken wij op dat het blokkeren van jullie kanalen ernaar neigt om velen van jullie je zeer laag en uitgeput te doen laten voelen.
Hoe dieper je gaat, hoe meer je in staat zult zijn je te verbinden met de hogere rijken of wat dan ook creatiefs en behulpzaams te doen, en zolang als je bereid bent om jezelf in iedere betekenis te onderzoeken, zal je verscheidene anderen helpen hetzelfde te doen.
Mettertijd, zal iedere ziel bijdragen aan jullie collectieve evolutie, en nadat zoveel liefdevolle dingen gedaan werden om jullie planeet in/naar het Licht te brengen, kunnen wij jullie beschaving gelukkig zien ascenderen als een solide eenheid die jullie planeet zal openen voor de uiteenlopende andere beschavingen die in jullie kosmische achtertuin bestaan.
Jullie zullen je ook naar buiten toe vertakken naar uiteenlopende andere planeten om hun beschaving te helpen verlichting te vinden en te ascenderen.
Wij zullen onze laatste expressies voor deze communicatie maken met de eindeloze aanmoediging om dieper te gaan dan dat jullie ooit gedacht of verwacht hadden van jullie zelf om in staat te zijn te gaan. Zonder jullie zelf op te branden, duw jullie zelf een klein beetje en zie wat jullie kunnen doen.
Overduidelijk raden wij het niet aan om jullie zelf onder ongepaste druk te zetten, maar er is niets verkeerd met het uitbreiden van jullie bekwaamheden en buiten jullie gewaarwording/inzicht van wat er mogelijk is te treden. Jullie zullen jezelf verrassen wanneer jullie dat doen, en jullie zullen zien dat jullie veel meer dan dat jullie beseffen oneindig en in staat zijn om bij te dragen aan de evolutie van de mensheid op manieren waar jullie van genieten en die jullie met passie vullen.
Jullie moeten eenvoudig buiten jullie zelf treden gedurende een moment en terugtrekken in/naar jullie ontwikkelende en uitbreidende innerlijke gewaarwording. Vertrouw ons, jullie zullen zeer blij zijn dat jullie dat deden.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en Spirituele Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten