vrijdag, juli 25, 2014

Overziel Leringen - Omhels Jouw Missie - 12 Juli 2014 / Wes Annac


Overziel Leringen
"Omhels Jouw Missie"
12 Juli 2014 / Wes Annac
Wat sommige zielen kennen als "meditatie" is een handeling van het je openstellen tot de stromende energieën en impressies die binnenin leven, en de uitoefeningen die jullie helpen je uit te lijnen met de energieën en impressies, die liefdevol aan jullie gegeven worden, zijn bedoeld om jullie inzicht/gewaarwording van iets te versterken dat daar al is en opgepikt kan worden ongeacht of je hen wel of niet gebruikt.
Wij moedigen het niet aan om naar iedere enkele uitoefening te kijken alsof het de enige manier is om een hogere staat van bewustzijn te vinden, en jullie hoeven geen speciale technieken te gebruiken om de hogere trillingen die jullie nastreven te vinden.
Alles dat jullie hoeven te doen is jullie geesten en harten open te stellen voor de bovengenoemde energieën en impressies, en zolang als de invloed van de geest en het ego niet te sterk of zelfingenomen zijn, zal je gewaarworden dat je in staat bent om de verbindingen te maken die je nastreeft.
De technieken die jullie kunnen gebruiken om de hogere rijken te hervinden dienen om jullie gewaarwording/inzicht van de energie die binnenin zit te verbeteren, maar als jullie focus op deze uitoefeningen zijn in plaats van op de hogere trilling die jullie willen bereiken, zullen jullie inspanningen bij het bereiken ervan vervormd zijn en sommigen van jullie mogen zich afvragen waarom jullie het niet schijnen te kunnen voelen op de manieren waarop jullie dat graag willen.
Dat kunnen jullie, natuurlijk, maar jullie perspectief is belangrijker dan alles wanneer het aankomt op het je verbinden met de hogere rijken.
Hogere-Trilling Afstemming
Meditatie of iedere andere vorm van hogere-trilling afstemming wordt voor diegenen van jullie aanbevolen die gereed zijn om het uitvaagsel van de lagere trillingen achter zich te laten, en in veel gevallen, is alles dat er vereist is om een zuivere meditatieve staat van bewustzijn te bereiken het loslaten van jullie geestes-aangestuurde verlangen om dat aldus te doen.
De enige rol welke het verstand kan spelen in de meditatie is een belemmering, en je zult bereid moeten zijn om het verstand volledig te verlaten om een hogere trilling te vinden en deze trilling te gebruiken om jezelf en de planeet rondom jou heen te verheffen.
Jullie taak als ontwaakte Lichtwerkers en Sterrenzaden is om alles te doen dat jullie in ieder moment kunnen om te helpen het bewustzijn en het besef te verhogen, maar als jullie eigen bewustzijn te ondoordringbaar is om van hulp te zijn, zal de collectieve trilling negatief beïnvloed worden.

Het is belangrijk om jouw missie en alles dat daarmee komt te omhelzen, want door dat te doen, zal jij jezelf motiveren om harder dan ooit tevoren te werken, gebruik makend van de natuurlijke talenten die je opnieuw ontdekt om zoveel anderen te helpen om zich bewust te worden van spirit en hun goddelijke uitgevaardigde bekwaamheden als mogelijk is.
Wanneer de gehele mensheid de hogere trilling gewaar kan worden af te dalen naar jullie geesten en harten en deze integreren, zal de collectieve trilling stijgen en zullen jullie veel meer in staat zijn om de eventuele aanwezigheid van het Gezelschap van de Hemel op jullie planeet te begroeten.
Wanneer wij over de tijd spreken wanneer wij samen met jullie op jullie planeet zullen bestaan, hebben wij niet de bedoeling voor jullie om je op ieder onbepaald punt in de toekomst te fixeren.
Eerder, bedoelen wij om jullie te motiveren om aan het werk te gaan om de collectieve trilling te verhogen aldus wij uiteindelijk de vlam weer aan kunnen steken die eens sterk tussen de mensheid en de uiteenlopende hogere dimensionale entiteiten en collectieven brandde, en het is geen geheim dat de trilling van de mensheid op een zeer andere plaats moet zijn voordat wij openlijk bij jullie kunnen bestaan.
Vanuit ons perspectief, zal het slechts een paar minuten van jullie aardse tijd zijn voordat jullie allemaal op een hogere trilling zijn en wij in staat zijn om met jullie samen te komen, en dit is waarom zoveel gechannelde boodschappen spreken over jullie hemelse toekomst alsof het direct om de hoek is.  
Het is vanuit ons perspectief, maar aangezien jullie in een dichtere en langzamere staat van bewustzijn zijn, zal het tempo van de tijd tussen nu en het "officiële" begin van jullie hemelse toekomst langer schijnen.
Stel je voor hoe jullie gewaarwording van de 'tijd' eruit ziet vanuit ons perspectief. Onze schrijver channelt ons bijna iedere dag, bijvoorbeeld, en terwijl hij voelt alsof lange uren verstreken zijn voorafgaand aan onze volgende communicatie, is voor ons deze tijd slechts een oogknipper.
Slechts een paar korte momenten van onze "tijd" gaan voorbij voordat wij wederom door onze schrijver spreken, en weer, en weer. Wij ervaren de tijd niet op dezelfde manier als jullie op de Aarde doen, en in plaats daarvan, zijn wij gezegend om van dit altijddurende moment van Nu te genieten en het te waarderen.
Terwijl de mensen een illusionair, lineair concept van de tijd ervaren, bestaan wij niet onder dergelijke limieten. En dingen die jaren en jaren van jullie tijd zouden kunnen nemen, kunnen in een paar momenten in de hogere rijken gebeuren.
Jullie hebben heel veel om te Herinneren
Het niet-bestaan van de tijd is slechts één van de vele dingen over deze rijken dat de mensheid zal verassen en verbijsteren, en nodeloos te zeggen, dat jullie je heel veel te herinneren hebben voordat jullie terug kunnen zijn in deze rijken.
Het merendeel van de mensheid heeft heel veel te leren op de manier van het spirituele voordat jullie kunnen bestaan op onze trilling, en zelfs sommigen van het bewuste publiek hebben een aantal dingen te leren over hoe hun houding en de bijbehorende acties hun groei en ontwikkeling kunnen helpen of schade toebrengen.
Hoewel het niet gemakkelijk zou kunnen zijn om te vertellen, jullie acties en de dingen die jullie kiezen om te bekrachtigen en te ontkrachten zijn belangrijker voor de creatie van jullie toekomst dan wij tot uitdrukking zouden kunnen brengen. Terwijl jullie duidelijk voorbestemd zijn om in/naar een hogere staat van bewustzijn te ascenderen, zal jullie toekomst altijd gebaseerd zijn op de keuzes die jullie in ieder moment maken.
Jullie hebben de leiding over jullie toekomst en de richting waarin jullie gaan, en wij kunnen jullie niet tegenhouden van het nemen van een andere richting dan dat jullie de bedoeling hadden voordat jullie je weg naar de Aarde maakten. Wij kunnen jullie signalen en boodschappen geven die bedoeld zijn om jullie in de juiste richting te wijzen, maar wij kunnen jullie niet belemmeren van het bereizen van een pad dat jullie voor jullie zelf kiezen.
Dit, onder overvloedig veel andere redenen, is waarom jullie acties en jullie keuzes zo belangrijk zijn, en zolang als dat jullie een begrip van hun belang hebben, hebben wij er vertrouwen in dat jullie voldoende gebalanceerd kunnen blijven om jullie zelf niet in/naar de oude manieren van gewoonte patronen terug te laten vallen die jullie overduidelijk niet dienen.
Als jullie jezelf toe zouden staan, zouden jullie af kunnen zwenken in/naar een zeer ander pad dan dat jullie voor jezelf uitgezet hebben, maar wij zijn hier om alles te doen dat wij kunnen om te verzekeren dat dit niet gebeurt. Onze bekwaamheid om jullie werkelijkheid te beïnvloeden en jullie de bovengenoemde signalen te sturen is eerzaam, maar als het erop neerkomt, zitten jullie op de bestuurdersstoel en zijn jullie de enigen die jullie acties of het pad kunnen bepalen dat jullie graag zouden willen nemen.
Er zijn overvloedig veel andere paden die jullie op de Aarde kunnen nemen - sommigen van hen zijn behulpzaam, sommigen vernietigend - en nu dat zovelen van jullie het licht zien en het resulterende grotere inzicht verankeren, groeit jullie bekwaamheid om te onderscheiden welk pad jullie het beste naar nieuwe hoogtes zal dienen.
Het zou niet te moeilijk moeten zijn om te beseffen wat helpt en wat schade toebrengt aan jullie groei, maar handelen op dit besef is wat toeschijnt te zijn het meest moeilijke voor vele ontwakende lichtwerkers en Sterrenzaden. Jullie zijn verlichte zielen die op de Aarde op een zeer heilige missie zijn, maar het is gemakkelijk om jullie natuurlijk lichtfrequenties te vervormen ten gunste van de verwoestende dingen die de Aarde biedt.
De vernielzucht van deze dingen, hetgeen genetische gemodificeerd voedsel en culturele vergiften omvat die heimelijk bedoeld zijn om jullie gewaarwording/inzicht van spirit te belemmeren, kan getranscendeerd worden door het bewuste publiek als jullie er een echte en stevige inspanning van maken.  
Het is belangrijk om de mechanismes niet te voeden die de oude wereld aansturen als jullie wat voor echte of krachtige vooruitgang dan ook willen om gemaakt te worden met het veranderen van jullie planeet, en te zijner tijd, zullen vele van de dingen die het bewustzijn van de mensheid in/naar de lagere rijken voeden gezien en begrepen worden voor wat zij werkelijk zijn.
Wanneer dit gebeurt, kunnen wij de mensheid luisterrijk visualiseren met dat schrappend wat niet langer meer voor jullie werkt ten gunste van dingen die jullie grotere groei en ontwikkeling promoten.
Een Cultuur Floreert
Een cultuur floreert al op jullie planeet welke oriënteert naar het sociale en spirituele besef in plaats van de afleiding die eeuwenlang ten toon gespreid werd. Het merendeel van de mensheid wordt afgeleid en op een extreem niveau gestild, en dit te beseffen is essentieel om deze programmering, welke de geesten en harten van zoveel onbewuste zielen geblokkeerd heeft, te doorbreken.
Sommige mensen zijn veel meer comfortabel met jullie paradigma zoals het momenteel staat, en zij zouden oncomfortabel zijn alle lagere trillingsdingen op te geven dat ertoe gekomen is om hun werkelijkheid en hun ervaring van entertainment te vormen.
Zelfs deze zielen zullen uiteindelijk de vernielzucht beseffen van de dingen waar zij zich mee voeden, en wanneer zij dat doen, kunnen wij hen visualiseren zich aan te sluiten bij de al sterke beweging van zielen die gereed zijn om het lagere voor het hogere om te wisselen; het destructieve voor het constructieve.
Wij hebben niet de bedoeling om dualistisch te klinken, maar vanuit ons perspectief, is het voor de mensheid belangrijk om alles te transcenderen dat jullie terughoudt en doorgaat dat te doen ten gunste van dingen die jullie ontwikkelende lichamen en geesten ondersteunen en te verzekeren dat de doorgaande verandering van koolstof naar kristallijn aan de zijde van jullie fysieke lichamen gemakkelijker is.
En wij en overvloedig veel anderen hebben in het verleden gezegd, dat de mensheid een keuze zal hebben als tot hoe jullie wensen te ascenderen.
Jullie opties voor ascentie zullen oneindig zijn, en wij zullen een voorbeeld geven door te zeggen dat jullie kunnen kiezen om wel of niet individueel of samen met de mensheid te ascenderen in een reeks van toenemende zuivere energetische gebeurtenissen die gaande waren en zullen doorgaan om jullie te helpen bij het vinden van een hogere staat van bewustzijn met ieder belangrijk tijdskader dat voorbij gaat.
Jullie hebben ook de keuze als tot het wel of niet achter willen laten van jullie fysieke lichamen, en dat jullie bestaan als zuivere, vijfdimensionale energie, of hen bij jullie te houden en hen te transformeren in/naar vijfdimensionale kristallijne lichamen. De ontwakende mensheid zal overvloedig veel meer opties hebben die gerelateerd zijn aan jullie fysieke en spirituele ascentie processen, en de keuzes zullen volledig jullie keuzes zijn.
Wij kunnen visualiseren dat sommigen van jullie blij het lichaam van vlees achterlaten waarin jullie comfortabel in vast zaten gedurende zovele ontelbare levensspannen in de lagere trillingen, maar diegenen van jullie die specifiek gehecht zijn aan of comfortabel zijn met jullie fysieke lichamen zullen waarschijnlijk kiezen om hen met jullie mee te nemen en te genieten van hun opgewaardeerde, vijfdimensionale bekwaamheden.
Of jullie nu wel of niet ascenderen in/naar een kristallijn lichaam, jullie zullen van een rijkdom aan vijfdimensionale bekwaamheden genieten waarvan jullie nooit verwacht zouden hebben zelfs maar echt te zijn, nog minder binnen jullie sfeer van bekwaamheid. Dat zijn zij welzeker, maar jullie moeten jullie geesten voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten/gewaarwordingen openstellen, om te beseffen hoe echt zij zijn en hoe in staat jullie zijn om hen te gebruiken.
De mensheid is veel meer capabel van miraculeuze wonderen dan dat jullie je nochtans realiseren, en wij zullen onze laatste expressies maken voor deze communicatie met de aanmoediging om jullie goddelijke natuur en de oneindige bekwaamheden die jullie binnenin bezitten te herinneren.
Beseffen dat jullie bekwaamheden bestaan is de eerste stap met het handelen op hen op een echte en zuivere manier, en wij kijken ernaar uit om te zien hoeveel ontwaakte zielen hun grotere bekwaamheden ontsluiten en erop handelen wanneer de tijd komt.
Uiteindelijk, zullen jullie allemaal handelen op jullie bekwaamheden en verbazingwekkende metafysieke dingen creëren die anderen zielen op andere planeten zullen helpen zich bewust van spirit te worden en uiteindelijk ascenderen, maar voor nu, blijf de bekwaamheden oefenen die jullie beginnen te beseffen te bezitten, want door dat te doen, zullen jullie hen aanscherpen ter voorbereiding op de prachtige toekomst die jullie binnengaan en creëren.
Begrijp het belang van jullie aardse aanwezigheid, en streef ernaar zo hard als jullie kunnen te werken, het bewustzijn en het besef herstellend en iedereen helpend om de noodzaak te begrijpen om zich tot liefde te oriënteren in plaats van de verdeelde manieren van haat en gevoelloosheid.
Wij houden meer van jullie dan wij zouden kunnen hopen tot uitdrukking te brengen met fysieke woorden, en wij hopen dat jullie deze liefde in jullie donkerste en zeer uitputtende tijden kunnen voelen.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en Spirituele Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten