donderdag, juli 17, 2014

Overziel Leringen - Jullie Overtuigingen zijn Niet Permanent - 9 Juli 2014


Overziel Leringen
"Jullie Overtuigingen zijn Niet Permanent"
9 Juli 2014 / Wes Annac
Diegenen van jullie die zich geïnspireerd voelen om de hogere rijken te channelen als een dienstverlening aan de mensheid worden aangemoedigd om jullie verdiepende verbindingen zoveel als jullie kunnen na te streven en, als dat mogelijk is, van het channelen ietwat een prioriteit te maken.
Veel kanalen hebben onze energieën en communicaties al als een top prioriteit doorgebracht, en wij kunnen visualiseren dat velen meer dit aldus doen als het bewuste publiek doorgaat te ontwaken jegens de diepere verbindingen die jullie met jullie hogere zelven, jullie gidsen en uiteenlopende facetten van het Gezelschap van de Hemel kunnen maken.
Je verbindt je met een zachtaardige stroming van de energie van je hogere zelf wanneer je met de hogere rijken communiceert, en ongeacht met wie je communiceert, je verbindt je eerst met jouw hogere zelf en ontvangt de bries van energie waar hij/zij als een buis/kanaal voor handelt.
Wanneer jij je met wat voor hogere dimensionale entiteit of collectief dan ook verbindt, ontvang je eerst de energetische communicatie van het hogere zelf, die als een buis handelt voor de energie van de entiteiten waar jij je mee wilt verbinden. Jullie worden aangemoedigd om je met jullie hogere zelven op een dagelijkse basis te verbinden, omdat de resulterende intuïtieve stroom waar jullie toegang tot kunnen verkrijgen jullie zal helpen bij het gemakkelijker navigeren van jullie moeilijke aardse bestaan.
Je Sterkste Link
Jouw intuïtie is jouw sterkste link met jouw hogere zelf en de hogere rijken in het algemeen, en de zoekers die ermee begonnen zijn om ons te channelen hebben hun bekwaamheid verscherpt om toegang te verkrijgen en uit te breiden aangaande de heilige leringen van hun intuïtie, in het proces een volledige verbinding nastrevend met hun hogere zelven en de rest van het Gezelschap van de Hemel.
De zoekers die hun intuïtieve stromingen zozeer uitgebreid hebben dat zij in staat zijn om zich met ons te verbinden, ontdekken de werkelijkheid van de geestelijke communicatie, en zelfs diegenen die niet geloven dat uiteenlopende hogere dimensionale zielen gechanneld kunnen worden, zullen zich mettertijd aangaande dit idee openstellen, zolang als het iets is dat hen helpt om een hogere trilling te vinden.

Het weten of bekrachtigen van bepaalde concepten of ideeën is niet vereist om de hogere rijken te hervinden, maar het helpt heel veel zoekers om zich open te stellen voor deze rijken op veel diepere manieren dan dat zij gedaan zouden hebben als zij niet bepaalde dingen leerden die bewijzen hen behoorlijk veel te helpen.
Als de zielen die ons momenteel channelen niet het proces van channelen ontdekt hadden, bijvoorbeeld, zouden zij niet het verdiepende inzicht gehad hebben waar zij mee gezegend zijn te hebben, maar ons te channelen is geen vereiste om de hogere rijken te bereiken.
Het helpt, zoals overvloedig voor andere dingen, niettemin worden jullie aangemoedigd om te doen waar jullie van genieten om te doen en wat het beste voor jullie werkt op jullie pad van ascentie en verlichting.
Jullie allemaal gaan bepaalde ideeën en uitoefeningen vinden en bekrachtigen, sommigen daarvan zullen jullie helpen bij het vinden van de hogere rijken en sommigen daarvan zullen dat niet doen, en jullie geven deze ideeën door aan jullie collectieve bewustzijn als jullie hen bekrachtigen of ontkrachten.
Zoals wij en overvloedig veel anderen in het verleden gezegd hebben, overtuigingen zijn niet inherent belangrijk of noodzakelijk wanneer het op ascentie aankomt. Zij helpen de zoekers die hen bekrachtigen bij het begrijpen van de hogere rijken op afnemende vervormende manieren, maar jullie geloofsystemen zullen onophoudelijk verbrokkelen of uitbreiden terwijl jullie verder gaan met het in uitlijning te komen met jullie hogere zelven.
Jullie overtuigingen zijn niet concreet of permanent, en terwijl jullie inzichten/gewaarwordingen groeien, zullen zij ofwel uitbreiden om dit groeiende inzicht te accommoderen of zoals stof verbrokkelen. Zolang als jullie verstand of ego's jullie niet tegenhouden van het transcenderen van deze overtuigingen, zouden jullie in staat moeten zijn om met relatief gemak aan hen voorbij te zien.
Jullie zullen klaar moeten zijn om de wijsheid te verankeren en tot uitdrukking te brengen dat komt met het situeren van jullie zelf op een hogere trilling, en dit vereist om voortdurend onderdrukkers te zijn van de energieën van de hogere facetten van jullie bewustzijn.
Naar deze hogere facetten werd gerefereerd als jullie hogere zelven, maar er zijn uiteenlopende andere facetten van jullie totale wezen die jullie nog niet ontdekt hebben. Jullie zullen de andere aspecten van jullie bewustzijn ontdekken die bestaan en ernaar streven om jullie te helpen als jullie inzicht uitbreidt, maar voor nu, is jullie zicht beperkt in termen van wat jullie wel en niet gewaar kunnen worden.
Jullie breiden jullie gewaarwordingen/inzichten uit als jullie de voornoemde energetische briesjes verwelkomen die wij blijmoedig jullie kant op sturen, en er zijn uiteenlopende manieren die jullie voor jullie uitgebreide gewaarwording/inzicht kunnen gebruiken om deze energieën tot uitdrukking te brengen. Jullie kunnen de gehele dag in meditatieve stilte zitten en je afstemmen op deze energie, of jullie kunnen het tot uitdrukking brengen als jullie door jullie dagelijkse levens heengaan.
Jullie spelen een Spel
Sommigen van jullie hebben het gevoel dat jullie het veel te druk hebben om tijd vrij te maken om je met een hogere staat van bewustzijn uit te lijnen, en jullie worden aangemoedigd om jullie innerlijke, meditatieve energie in/naar jullie hectische agenda's te incorporeren. Breid jullie liefdevolle vriendelijkheid naar totale vreemden uit. Laat jezelf gelukkig voelen, opgetild, en uitbundig wanneer het er niet naar uitziet dat je dat kunt.
Herinner je dat jullie je levens niet te serieus moeten nemen.
Jullie lagere dimensionale ervaring is een spel dat jullie besloten om te spelen, zowel voor jullie amusement als voor het belang van het helpen van anderen, en met dit in gedachten, verzoeken wij jullie om te beseffen dat jullie gelukkig en verheven kunnen zijn, zelfs in het aangezicht van stressvolle situaties of omstandigheden.
Vreugdevolle blijheid is bedoeld om zoveel en zo vaak als mogelijk is gevoeld en tot uitdrukking gebracht te worden, en als jij jezelf niet op een levendige trilling kunt plaatsen, zal je niet de heldere en zuivere staat van bewustzijn gewaarworden waar zovelen van jullie naar streven.
Als je bereid bent om in liefde te leven en de energieën van het zielzelf toe te staan om in/naar de expressie te komen gedurende jullie dagelijkse leven, zullen jullie de weerstand loslaten welke jullie verstand anderszins gehad zou hebben voor jullie groeiende inzicht als jullie ontdekken dat jullie vrijheden en bekwaamheden grenzeloos zijn.
Stel jullie zelf in vrijheid in iedere betekenis, en laat jullie zelf verrukken in het toenemende zuivere inzicht dat jullie beginnen te cultiveren. Beoefen de dingen die jullie op een hogere trilling plaatsen vaak, want door dat aldus te doen, verhogen jullie je bekwaamheid om je op de Goddelijkheid af te stemmen.
Jullie breiden jullie tempels uit om een grotere hoeveelheid en zuiverheid van energie te accommoderen met iedere poging die jullie maken om het door te brengen, en diegenen van jullie die geïnteresseerd zijn in het channelen zullen ontdekken dat hoe meer je channelt, hoe langer de channeling sessies zullen worden als je hen toestaat.
Het channelen gaat niet over de lengte van de communicaties of wat anders dan ook waar het ego bezorgd over zou zijn - het gaat over het vinden en blijven in een staat van zuivere en ononophoudelijke verbinding met een hoger facet van jezelf.
Hoe gefocust sommige kanalen ook zouden kunnen zijn op de entiteiten die zij nastreven om door te brengen, je verbind je iedere keer dat je channelt met een hoger facet van jezelf en het is dit grotere facet; deze grotere creatieve, bewuste energie, die wij aanbevelen om je op te focussen.
Wij willen geen enkel kanaal vertellen hoe zij hun taken moeten doen of waar zij hun interesse op moeten richten, maar wij streven ernaar om de dingen te onderstrepen die jullie voort zullen helpen op jullie paden en de weg vrij zullen maken wat anderszins verwarrend zou kunnen zijn.
Diegenen van jullie die diverse entiteiten en collectieven channelen worden aangemoedigd om jullie te verbinden met jullie hogere zelf, want door dit te doen, zullen jullie een rijkdom van waardevol persoonlijk advies en begeleiding ontvangen dat betrekking heeft op jullie ascentie paden en de richting waar jullie graag in zouden willen gaan.
Diegenen van jullie die ernaar streven om levensstijl veranderingen te maken, bijvoorbeeld, worden aangemoedigd om jullie intuïtieve verbinding te versterken en de wijsheid van jullie hogere zelf, meer dan jullie ooit eerder gedaan hebben, te ontvangen omdat de begeleiding die je ontvangt, in vele gevallen gericht is op de veranderingen die je wenst te maken.
Jullie zullen geadviseerd worden over wat jullie in ieder moment kunnen doen om deze veranderingen te bekrachtigen, en jullie zullen een rijkdom van algemene, niettemin directe hulp ontvangen met de uitlijning met de hogere visie die velen van jullie voor zichzelf uitgezet hebben.
Globaal genomen worden jullie aangemoedigd om open en ontvankelijk te zijn voor jullie persoonlijke stromingen en de dingen die zij op een dagelijkse basis aan jullie presenteren, omdat jullie nieuwe ervaringen zullen vergaren waartoe jullie niet in staat waren om die te vergaren als jullie stijf op jullie manieren ingesteld zijn.
Begrijp dat jullie de volle bekwaamheid hebben om je met spirit te verbinden en de resulterende beloningen te oogsten, en gebruik deze bekwaamheid om een veel gemakkelijker en meer vrij stromend leven te ervaren. Ego-gecentreerde stijfheid houdt je tegen van het verkrijgen van ervaringen die, in sommige gevallen, essentieel zijn voor jullie groei en ontwikkeling, en je vergaart niets door de natuurlijke stroom te weerstaan in wat voor vorm dan ook dat het naar voren komt.
Het is gemakkelijk om het aldus te doen, natuurlijk, maar je zult ontdekken dat het veel meer jouw tijd waard was om er eenvoudigweg in mee te gaan en het toe te staan om jou te brengen waar het dat wil.
Creatief Hoog Vliegen
Het is belangrijker dan ooit om te begrijpen dat jullie voertuigen zijn voor de expressie van jullie hogere zelf, en door dit te begrijpen, zullen jullie het gemakkelijker vinden om creatief hoog te vliegen.
Je uitlijnen met spirit voordat je jouw creativiteit tot uitdrukking brengt wordt aanbevolen, omdat jouw bekwaamheid om de verbindingen te maken die je wenst versterkt zullen worden en de stroom gemakkelijker zal zijn om te ontvangen en op te handelen als een resultaat. Uitlijning met de hogere rijken is één van de meest belangrijke aspecten van jullie aardse missies, en het is essentieel dat je al jouw chakra's toestaat om zuivere en heldere hogere dimensionale receptoren te zijn.
Jullie hogere en lagere chakra's moeten in evenwicht gebracht worden voordat je de innerlijke harmonie die je zoekt kunt ervaren, en als je op wat voor manier dan ook uit evenwicht bent, zullen jouw chakra's dit reflecteren en jouw resulterende bekwaamheid om te handelen op jouw hogere creativiteit zal vertroebeld zijn.
Wanneer je een gebalanceerd, deugdelijk leven van liefde en dienstverlening aan anderen leeft, alsook een bescheiden dienstverlening aan zelf, zullen de chakra's voldoende in evenwicht zijn om overvol te zijn met energie en zullen jullie levens op gemakkelijkere en meer authentieke manieren schijnen te stromen.
Als je het moeilijk vindt om de energie en informatie van jouw hogere zelven en gidsen tot uitdrukking te brengen, is het waarschijnlijk vanwege een onbalans binnenin; iets dat jou tegenhoudt van het je te verbinden op de grotere manier waar je de bekwaamheid toe hebt.
Voortdurend open blijven voor de invloed van spirit en ernaar te streven het voornoemde evenwichtige leven te leven zal jouw creatieve bekwaamheden meer dan wat anders dan ook laten toenemen, en het is belangrijk om te herinneren dat in evenwicht te blijven net zo essentieel is als het dienen van de mensheid.
Leven in Liefde zou eenvoudig kunnen lijken te zijn, maar in werkelijkheid is het één van de moeilijkste dingen voor het bewuste publiek om te doen vanwege de opoffering dat het vereist. Leven in Liefde vereist alles overgeven dat eens het ego comfortabel maakte; alles dat de veiligheid in de lagere trillingen aanbood.
Het ego moet overgegeven worden als jullie een hogere staat van bewustzijn willen vinden, en wij zullen onze laatste expressies maken voor deze communicatie met Liefde uitstralend vanuit onze ene hart en mededogen voor de waargenomen moeilijkheid van het vinden van het grotere inzicht dat jullie zoeken.
Wij merken op dat jullie ascentie heel veel moeilijkheden, ontberingen en opofferingen omvat, en wij kunnen niet voldoende tot uitdrukking brengen hoe geliefd en gewaardeerd jullie zijn voor alles dat jullie gedaan hebben en doorgaan te doen. Jullie, de geïncarneerde Lichtwerkers en Sterrenzaden, hebben jullie planeet veel meer geholpen dan dat jullie je nochtans realiseren, en wanneer jullie terug zijn in de hogere rijken, zal de immense dienstverlening die jullie uitgevoerd hebben overduidelijk zijn.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en Spirituele Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten