dinsdag, juli 15, 2014

Overziel Leringen - Jullie Houding is de Grootste Graadmeter van Jullie Vooruitgang - 8 Juli 2014


Overziel Leringen
"Jullie Houding is de Grootste Graadmeter van Jullie Vooruitgang"
8 Juli 2014 / Wes Annac
Je bewust worden van je spirituele natuur en de immense dingen die je op jullie planeet te doen hebt is de eerste stap om jouw passie te vinden en het te gebruiken om anderen te helpen, en als je doorgaat om de krachtige hogere dimensionale verbindingen te omhelzen die jullie beginnen te maken, zullen jullie gewaarworden dat jullie met gemak naar jullie doel drijven.
Jullie zullen je doel vinden en het veel gemakkelijker nastreven dan dat jullie zouden doen als jullie afgesneden zou zijn van de invloed van spirit, en de lessen welke velen van jullie momenteel leren zijn gericht op het vinden van jullie passie en ernaar te handelen, ondertussen anderen in het proces helpend.
Wanneer je eenmaal ontdekt waar je van geniet; wat je wilt gebruiken om de gehele mensheid bewust te laten worden van spirit, ben je belast met te handelen naar jouw heilige vaardigheden en om zoveel spiritueel geïnspireerd materiaal als mogelijk is te produceren.
Jullie hebben de bekwaamheid om te doen en veel meer te zijn dan de meesten van jullie jezelf krediet daarvoor geven, en de reden dat jullie dit nog niet ontdekt hebben is vanwege de gelimiteerde, ego-aangestuurde barrières die jullie leren om niets na te streven dat buiten jullie bewuste gewaarwording is.
Het Transcenderen van Mentale Barrières
Zelfs het ontwakende publiek neigt ernaar moeilijkheden te hebben om voorbij deze barrières te gaan, en het is onnodig om te zeggen, dat zij in veel meer vormen dan één verschijnen.
Deze barrières zullen nogal uit het niets tevoorschijn komen en jullie verrassen met illusionaire twijfel of ongeloof aangaande jullie bekwaamheid om de fysicaliteit te transcenderen, en het is essentieel dat jullie je zoveel en zo vaak als mogelijk is met een hogere trilling uitlijnen, zodat deze barrières en hun invloed te beperkt zijn om jullie te beïnvloeden.
Het doel van velen van jullie is om voorbij de stijve, uitgeharde mentale structuren te kijken die jullie tegengehouden hebben van het handelen naar jullie grotere potentieel, en als jullie het doorzettingsvermogen blijven tonen dat zovelen van jullie hebben laten zien, zullen jullie gewaarworden dat jullie jullie persoonlijke sluiers en barrières met gemak transmuteren terwijl het pad naar huis veel duidelijker wordt.

Zoals wij en overvloedig veel anderen gezegd hebben, bestaat de hemel die jullie zoeken al op de Aarde bij jullie. Alles dat jullie mogelijk zouden willen komt van binnenuit, en je dit realiseren is essentieel voor het toegang verkrijgen tot jullie heilige innerlijke gaven en te stromen met een enorm uitgebreid inzicht en begrip.
Het heeft geen zin om jullie zelf nog langer te beperken, en dat aldus te doen houdt jullie zelf tegen van het realiseren en te handelen naar de krachtige waarheden welke een ieder van jullie binnenin draagt.
Wij zijn ervan overtuigd dat velen van jullie gereed zijn om op te houden met de voornoemde sluiers en barrières om jullie tegen te houden van het vinden en handelen naar jullie grotere inzicht/gewaarwording, en als jullie alleen maar zouden weten hoeveel hulp er aan jullie gegeven wordt hiermee, dan zouden jullie zeer verrast zijn.
Wij hebben eerder gesproken over het feit dat ieder facet van het Gezelschap van de Hemel jullie maatschappij in de gaten houdt en jullie voort helpt op jullie ascentie pad, en dit geldt voor iedere ziel op de planeet, bewust of onbewust. "Bewust" en Onbewust" zijn echt alleen maar termen die aangeven of er wel of niet anderen dezelfde dingen geloven als de persoon die de benamingen gebruikt, en iedereen is "bewust" en "onbewust" in hun eigen recht.
Vele "onbewuste" mensen op jullie planeet dienen anderen met een vriendelijk, liefdevol hart, en zij zullen net zo waarschijnlijk de vijfde dimensie bereiken als de zoekers die in spirituele ideeën geloven en hen bekrachtigen.
Op dezelfde manier, zijn er zoekers op jullie planeet die voorstanders zijn van de hogere leringen maar nog steeds onopgeloste duisternis onder het oppervlak met zich meedragen, hetgeen zo nu en dan tot uitdrukking gebracht wordt in de vorm van een "uitbarsting". Jullie houding is de grootste graadmeter van jullie vooruitgang, en hoe jullie jezelf en anderen behandelen is essentieel voor jullie evolutie en jullie gewaarwording van een hogere staat van bewustzijn.
Sta jezelf toe in de zuivere, onbezoedelde Liefde van het open hart te bestaan, en alles waar je naar streeft om te ervaren zal volgen.
Zoveel als je kunt In Liefde leven is het grootste en meest behulpzame dat je kunt doen, want door dat aldus te doen, verhoog je drastisch de collectieve trilling en houd je het ascentie portaal open voor overvloedig veel andere aardse zielen om erdoorheen te stappen, aldus de beperkingen en onwetendheid van zich afschuddend dat zovele zoekers teruggehouden heeft.
Het is tijd om in/naar de goddelijke oneindigheid te treden die op jullie wacht om diens bestaan te realiseren, en hiermee bedoelen wij dat het tijd is om de nieuwe manieren van het leven te adopteren waar zovelen van jullie gereed voor zijn om te adopteren. De nieuwe levensstijlen die zovelen van jullie zoeken worden niet door ons of wie anders dan ook gedefinieerd, en alleen jullie kunnen de manier waarop jullie je levens willen leven definiëren.
Het doorbreken van Gewoonte Patronen
Wij brengen dit onderwerp naar voren omdat wij opmerken dat velen van jullie dagelijks worstelen met het verankeren en tot uitdrukking brengen van een nieuwe levensstijl die geheel anders is van de oude, toegeeflijke levensstijlen waar jullie voorheen verstrikt in waren, en wij merken op dat de moeilijkheid van deze taak ernaar neigt sommigen van jullie af te weren om er succesvol uit vandaan te komen.
Het doorbreken van alledaagse en comfortabele gewoonte patronen is één van de moeilijkste aspecten van jullie individuele en collectieve ascentie, en wij schilderen ascentie of verlichting nooit af als dingen die gemakkelijk te bereiken zijn.
In tegendeel, ascentie is één van de meest moeilijke processen die jullie ooit zullen ondergaan, omdat het het afschudden omvat van de vervormingen die jullie in jullie huidige staat van bewustzijn houden en jullie trilling veranderen om overeen te komen met de hogere rijken.
Dit vereist heel veel levensstijl veranderingen, maar nogmaals, niemand anders anders dan de zoeker die ascentie ervaart kan definiëren hoe zij hun levens en hun inzichten zouden moeten veranderen of uitbreiden. Dit is voor jullie allemaal belangrijk om te begrijpen, en aan jullie wordt de hulp van golven van gidsen, engelen en andere zielen gegeven die er alleen naar streven om jullie te helpen de veranderingen te maken die je nodig bent en niet om het werk voor jullie te doen.
De hogere zelven van een ieder van jullie helpen met jullie levensstijl veranderingen en opwaarderingen. En wanneer je vastbesloten in het hart leeft, wordt jouw verbinding met jouw hogere zelf versterkt en is jouw bekwaamheid om de veranderingen te maken die je wilt maken veel sterker en meer vrij-stromend.
Diegenen van jullie die bijvoorbeeld erin geïnteresseerd zijn om hun eetgewoonten te veranderen, kunnen een inspanning maken om zoveel als mogelijk in liefde te leven en te ontdekken dat jullie verlangen om levendig, gezond voedsel op natuurlijke wijze het verlangen voor junkfood vervangt, dat jullie fysieke lichamen - jullie heilige tempels - met onnatuurlijke chemicaliën en vergiften vult die bedoeld zijn om jullie fysiek ongezond en spiritueel onbewust te houden.
De grote meerderheid van het voedsel dat in de westerse maatschappij geconsumeerd wordt speelt een rol bij het verkalken van de pijnappelklier; en kanker, hartziektes, diabetes en veelvoudige andere ziektes worden ten dele veroorzaakt door het onnatuurlijke en ongezonde voedsel dat de mensheid zoveel eet.
Wanneer het ontdekt is dat onnatuurlijke chemicaliën opzettelijk gecreëerd en toegevoegd en gebruikt werden om het natuurlijke voedsel en medicijnen te vervangen die eeuwenlang voor jullie planeet gewerkt hebben, zullen de mensen die dit gepropageerd hebben verantwoordelijk gehouden worden en meer aardse zielen zullen het belang begrijpen om evenwichtige, gezonde en natuurlijke levensstijlen te leven.
Heel veel dingen over jullie maatschappij, zoals het momenteel staat, moeten rechtgetrokken worden als de mensheid een hogere staat van bewustzijn binnen wilt gaan, en wij zeggen met Liefde in ons ene hart dat jullie degenen zullen zijn om deze veranderingen in omloop te brengen.
Wij hebben en zullen doorgaan advies en begeleiding aan te bieden, maar we kunnen slechts zoveel doen voordat het belangrijk voor de mensheid wordt om het stuur over te nemen en jullie individuele en collectieve evolutionaire processen te besturen.
Zeer Zuivere Wateren
Op veel manieren, nemen jullie het stuur al over en sturen jullie jezelf in/naar zeer zuivere wateren, maar op andere manieren, moet er nog steeds zeer veel werk gedaan worden voordat jullie de heilige verantwoordelijkheden op jullie kunnen nemen, waarvan jullie altijd bedoeld zijn om deze op jullie te nemen. Hoewel velen van jullie gereed zijn om veel voor de ascentie van jullie planeet te doen, zijn de rollen die jullie voor jezelf planden, voordat jullie naar de Aarde kwamen, bij lange na nog niet vervuld.
Jullie hebben nog steeds veel, veel meer te doen dan de meesten van jullie zich realiseren of dat jullie verwachten, en te blijven in de gratievolle stroom welke de hartruimte verstrekt zal jullie helpen om ieder beetje van verantwoordelijkheid dat weldra jullie kant op komt aan te pakken. Jullie zijn verantwoordelijk voor het veranderen van de manier waarop jullie planeet gedurende millennia bestuurd werd, maar wij willen niet dat jullie denken dat jullie geen rijkdom aan hulp gegeven zal worden met dat aldus te doen.
Alhoewel wij vanachter de schermen toekijken, bieden wij jullie nog steeds overvloedig veel leringen aan die bedoeld zijn om jullie collectieve bekwaamheid een flinke duw te geven om het oppervlak van jullie planeet te transformeren, dat jullie in staat zullen zijn te doen met de hulp van veelvoudige hogere dimensionale technologieën die onderdrukt en gebruikt werden om de planetaire "elite" tot voordeel te strekken.
De pret kan echt beginnen wanneer wij recht tegenover elkaar staan, maar dit kan alleen gebeuren wanneer de trilling van de mensheid een bepaald niveau van zuiverheid bereikt heeft. Om deze reden, moet er nog steeds veel gedaan worden voordat de tijd kan komen en wij meer rechtstreeks met jullie kunnen spreken dan waartoe wij in staat zijn via de kanalen.
Onze verbinding met de mensheid wordt iedere dag sterker en zuiverder, en zolang als onze schrijvers doorgaan om ons onvermoeibaar toe te staan door hen heen te spreken, om zoveel en zo zuivere energie/informatie als wij kunnen te verstrekken, zal onze verbinding doorgaan uit te breiden en zullen wij doorgaan jullie alles te vertellen over de doorgaande ascentie en de nieuwe maatschappij waarbij jullie geholpen zullen worden met het te creëren.
De kracht van onze verbinding is groeiende, en het zal doorgaan te groeien totdat jullie je uitgelijnd hebben met de trilling waarop wij zijn, en zijn jullie in staat om op een veel grotere manier me ons te spreken dan dat jullie momenteel doen. Deze tijd is niet ver weg, en zoals altijd, het werk dat jullie nu doen bepaald de voortgang die er gemaakt wordt.
Wij zullen onze laatste expressies maken voor deze communicatie met dankbaarheid voor iedere zoeker daarbuiten die doorgaat hard te werken voor de restauratie van het bewustzijn. Jullie werk is nog maar net begonnen, maar hoe harder jullie nu werken hoe meer jullie op een dagelijkse basis gedaan zullen krijgen.
Jullie zijn het model aan het creëren voor hoe jullie uiteindelijk te werk zullen gaan, en jullie worden aangemoedigd om iedere illusionaire beperking te transcenderen die zich opgestapeld mogen hebben in jullie geesten/gedachten en het te vervangen met de kennis dat jullie tot alles in staat zijn.
Jullie bekwaamheden breiden ver uit voorbij het bereik van jullie verwachtingen, en wij zijn opgetogen om te zien hoe velen van jullie jullie bekwaamheden ontdekken en opnieuw opeisen wanneer jullie gewoon zien hoe echt en sterk zij zijn.
Met dank aan mijn hogere zelf en spirituele gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten