zaterdag, juli 12, 2014

Overziel Leringen - Enthousiasme is Essentieel - 6 Juli 2014 / Wes Annac


Overziel Leringen
Enthousiasme is Essentieel
6 Juli 2014 / Wes Annac
Zolang als jullie een inspanning maken, kunnen jullie je bekwaamheid aanscherpen om receptoren voor de energie en informatie van de goddelijkheid te zijn, en door dit aldus te doen, zullen jullie gewaarworden dat jullie oneindig in staat zijn om je met ons te verbinden en deze verbinding ten gunste voor het bewuste publiek te gebruiken.
Je moet in staat zijn om in jezelf en in jouw goddelijke uitgevaardigde bekwaamheden te geloven voordat je kunt genieten van de vruchten van een dergelijk geloof, en wij hebben in het verleden overvloedig vaak gezegd dat het geloven in jezelf en je bekwaamheden de sleutel is om hen te gebruiken anderen te helpen.
Sommigen van jullie neigen ernaar om zich te voelen alsof jullie creatieve vonk uitgeblust is; alsof je niet bij kunt dragen aan de evolutie van de mensheid op de immense manieren waartoe je graag in staat zou willen zijn. Jij bent in controle van je energie en uitputting, en als je ervoor kiest, kan je tot overstromen toe gevuld worden met opgetogenheid.
Jullie resulterende enthousiasme om aan de evolutie van jullie planeet bij te dragen zal immens groeien, en wij kunnen golven van zoekers visualiseren die naar voren treden om zichzelf aan te bieden voor jullie ascentie wanneer zij nochtans beseffen hoe oneindig bekwaam zij zijn in het gebruik maken van hun gaven en talenten om bij te dragen aan de restauratie van het bewustzijn.
Spirituele Geïnspireerde Creatieve Werken
Iedere dag worden meer zoekers zich bewust van spirit, en als zij dat doen, streven zij ernaar om zichzelf aan te bieden aan jullie doorgaande evolutie met creatieve werken die door spirit geïnspireerd zijn. Iedere zoeker heeft de kans om te beginnen bij te dragen aan jullie ascentie op immens krachtige en behulpzame manieren, maar als je niet enthousiast bent om de mensheid te helpen met diens ontwikkeling, zou je een vervormde creatieve stroom kunnen ervaren.
Enthousiasme is essentieel voor het doen of het zijn van alles, en samen met het geloven in jezelf, zal enthousiasme je helpen de potentie van jouw creatieve werken te versterken en het veel gemakkelijker maken om in/naar de creatieve stroom te gaan waar zovelen van jullie van genieten om in te zijn.
Channelen is één van de beste manieren om de stroom te vinden en erin te blijven, maar er zijn overvloedige dingen die jullie kunnen doen om er toegang tot te verkrijgen en jullie voordeel ermee te doen. Of je nu schrijft, channelt, muziek speelt, prachtige beelden en landschappen schildert, of al het andere creatieve doet, zij dragen heel veel bij aan jullie collectieve evolutie.


Ieder creatief werk dat bedoeld is om de mensheid te helpen zich bewust van spirit te worden is uitermate nodig en zeer, zeer gewaardeerd, en wij streven ernaar om diegenen van jullie te helpen die toegewijd zijn aan het gebruiken van jullie creativiteit om bij jullie planetaire evolutie te helpen.
Wij doen alles dat wij kunnen om jullie zoveel en zo vaak als mogelijk is te helpen handelen op jullie respectievelijke creatieve stromen. En als je beslist te handelen op het advies en de begeleiding die wij verstrekken, zou je gewaar kunnen worden dat jouw creatieve ondernemingen een heel stuk gemakkelijker en aangenamer zijn.
Diegenen van jullie die ervan genieten om te schrijven, bijvoorbeeld, kunnen de energie van jullie gidsen oppikken en hen door jullie heen laten "schrijven" als je dat wilt.
Je hoeft jezelf op geen enkele manier te beperken, en jou bekwaamheid om jouw creatieve werken voor het goede te gebruiken hangt af van hoe open je bent voor de invloed van spirit en hoe bereid je bent om toegang te verkrijgen tot de diepere delen van jouw bewustzijn en het te gebruiken om jouw creativiteit te versterken.
De beroemde zoekers door jullie gehele geschiedenis heen die hun talenten gebruikten om te helpen de mensheid te verheffen en te informeren waren op een dieper en meer zuiver deel van henzelf ingetapt, en een ieder van jullie kan toegang verkrijgen tot diens innerlijke creativiteit en het gebruiken om de rest van de mensheid te helpen een hogere trilling te vinden, en in het proces zoveel als mogelijk is Liefde en Kennis te verspreiden.
Jullie zijn op de Aarde om de mensheid te helpen zich bewust van spirit te worden en, uiteindelijk, te ascenderen, maar het is belangrijk om je te herinneren dat jullie ook ascenderen. Geef een overvloed aan tijd en focus aan jullie eigen ascentie paden, en begrijp dat jullie creativiteit zeer belangrijk is bij het vinden van een hogere staat van bewustzijn.
Hoe creatiever je bent, hoe meer jij jouw hogere dimensionale schakels zult versterken, en als je specifiek geïnspireerd bent om de invloed van spirit te creëren en te gebruiken om dergelijke creaties te helpen, zal je gewaar worden dat jou bekwaamheid om een hogere staat van bewustzijn te bereiken groeit.
Diegenen van jullie die specifiek creatief zijn worden aangemoedigd om te mediteren voor en na jullie werk. Op voorhand mediteren zal jullie creativiteit een flinke zet geven wanneer de tijd komt om het op papier te zetten, en naderhand mediteren zal op de energieën uitbreiden waartoe je in staat was om deze door te brengen en maak jij jouw volgende onderneming aangenamer.
Focus, Verplichting en Toewijding
Diegenen van jullie die jullie creativiteit gebruiken ten gunste van anderen zullen beginnen het veel gemakkelijker te vinden om de diepere staten van bewustzijn te bereiken die in het verleden zo moeilijk bereikbaar schenen te zijn, en met focus, verplichting en toewijding, zullen jullie creatieve en meditatieve stromingen sterker en soepeler zijn dan dat zij ooit eerder geweest zijn.
Wij merken op hoe gereed sommigen van jullie zijn om de grotere staten van bewustzijn te ervaren waar jullie zoveel over gehoord hebben, en dit is één van de vele redenen dat wij meditatie aanbevelen of een andere, gelijkaardige uitoefening welke jullie helpt bij het ontvangen en verankeren van een hogere trilling naar jullie planeet voor jullie zelf en de rest van de mensheid om er jullie voordeel mee te doen.
Sommige zoekers begrijpen de voordelen van meditatie, maar heel veel zoekers zijn nog steeds in het duister over wat het voor jullie kan doen en aan jullie kan verstrekken. Meditatie verstrekt een zeer directe schakel met de andere zijde van de sluier, en hetzelfde kan gezegd worden voor het channelen van andere, gelijksoortige hogere-trillings uitoefeningen.
Hoe meer je deze dingen oefent, hoe gemakkelijker het zal zijn om de hogere trilling die je nastreeft te verfijnen, en wanneer je in een specifieke zuivere staat van geest en hart bent, alles dat je nastreeft - creatief of anderszins - stroomt zeer gemakkelijk en soepel.
De duidelijke en zuivere stroom die velen van jullie zoeken kan gevonden worden in een hogere staat van bewustzijn, en diegenen van jullie die geïnteresseerd zijn in het ontdekken van jullie passie en van daaruit te stromen worden, wederom, aangemoedigd om te mediteren aangaande jullie talenten en om dergelijke meditatieve tijd te gebruiken om na te denken over wat voor jou het beste werkt en waar je het meest van houdt om te doen.
Als je iets vindt waar je van geniet en het voelt aan alsof je het zou moeten gebruiken om jullie planeet te helpen, heeft niets jou tegen te houden van het precies doen van dat. Als je enthousiast raakt over een bepaald creatief project of onderneming, is er geen reden om het niet te omhelzen met ieder facet van jezelf.
Ego-gecentreerde gedachtevormen mogen proberen jou ervan te overtuigen dat het jouw tijd niet waard is en dat je het eenvoudigweg op zou moeten geven, maar je doet jezelf of ieder ander geen recht door hen jou te laten beïnvloeden.
In plaats van het volgen van de begeleiding van deze gedachtevormen, die willen dat het ontwakende publiek terug in hun schelpen kruipen, kan je jouw gewaarwording/inzicht of beperking transcenderen en de nieuwere, constant uitbreidende versies van jezelf begroeten die zich voor de rest van de Schepping ontvouwen om te aanschouwen.
Ondanks jullie oneindige bekwaamheden, moedigen wij jullie aan om uit te vinden wat het beste voor jullie werkt en het te gebruiken om anderen te helpen bewust te worden van de heilige waarheden van jullie bestaan, want met dat aldus te doen, versterken jullie de algehele schakel van de mensheid met de hogere rijken en maakt het voor de golven van potentiële zoekers gemakkelijker om zich open te stellen voor spirit wanneer de tijd komt.
De gehele mensheid is voorbestemd om zich voor spirit en het grotere inzicht open te stellen waar een ieder van jullie mee begint om op in te tappen, en wij hebben eerder gezegd dat het doel van het Gezelschap van de Hemel voor de gehele mensheid is om deze ronde te ascenderen. Wij mikken erop om dat doel te bereiken, maar bepalingen werden ingesteld voor aardse zielen die deze ronde onderbewust beslissen niet te ascenderen en om hun lagere dimensionale groei in ander rijken en op andere planeten in plaats daarvan te ervaren.
Velen van de zielen die overgegaan zijn vanaf jullie wereld hebben ervoor gekozen om in de vierde dimensie te blijven en hun levenspad werk vanaf daar te voltooien, maar anderen hebben ervoor gekozen om op andere driedimensionale planeten en de condities te leven waar veel gemakkelijker in te bestaan is.
Deze zielen zullen in hun eigen tijd in/naar de hogere rijken teruggroeien, en het zou voor sommigen van hen enige lange levenscyclussen kunnen nemen om dat te doen, maar dit is hun keus en het wordt in ere gehouden, gerespecteerd en er wordt van gehouden.
Wij kunnen niet en zullen niet wat voor ziel dan ook dwingen om diens trilling te verlichten en te ascenderen, omdat de keuze volledig bij jou ligt en wij geen wens hebben om dit te veranderen. De Vrije Wil wordt absoluut en onversaagd in ere gehouden door het Universum, en of het nu de lagere vrije wil is om anderen te kwetsen of de hogere vrije wil om in een bepaalde staat van bewustzijn te blijven, het wordt in ere gehouden.
Wij zijn allemaal facetten van de Bron; van onze Schepper, en dit is ten dele waarom wij elkaar zoveel respecteren en eren. We zouden nooit een aardse ziel van een pad af willen halen die zij voor zichzelf gekozen hebben, en diegenen die er niet voor kiezen om te ascenderen deze ronde zullen daar uiteindelijk tot toe in staat zijn.
Een Element van Ruwheid
Het doel van de lagere dimensies is om de zielen een ruwe omgeving te verstrekken om te bereizen en om daarin te groeien en lessen te leren, maar de meeste andere lagere-trillings omgevingen zijn nagenoeg lang niet zo ruw als dat van de Aarde.
Het milieu van de Aarde heeft altijd een element van ruwheid gehad, met de uitzondering van wanneer jouw oppervlakte onversaagd resoneerde met de vijfde dimensie, maar in het voorbije millennia van jullie tijd, werden de duisternis en dichtheid omhoog gedraaid naar extreme proporties, aangezien de oppervlakte van de Aarde een centrum werd voor zelfdienende strijdmachten die ernaar streefden om Haar als een fysieke boerderij te gebruiken en de mensheid als een fysieke/energetische boerderij.
Deze strijdmachten streefden ernaar om de mensheid te controleren door het merendeel van jullie maatschappij in/naar schijnbare billijke vormen van slavernij te forceren, en het gemaskeerde systeem van contractuele dienstbaarheid waar het meeste van jullie ontwikkelde wereld onder is, was niet altijd zo "rechtschapen" en "gelijkwaardig" zoals het nu is.  
Inderdaad, het is nog steeds nauwelijks zo "rechtschapen" als een groeiend aantal van zoekers graag zouden willen dat het zou zijn, maar de methode van slavernij waar jullie vandaag de dag onder zijn is minder onderdrukkend dan de slavernij die gebruikelijk was in meer dan genoeg andere eeuwen van jullie tijd en, helaas, nog steeds is in sommige delen van jullie wereld.
De methode waarop jullie gedwongen werden om jullie energie weg te geven is verschuldigd aan verandering, maar het kan alleen veranderen als jullie allemaal het besef hierover kunnen verhogen en het innerlijke werk doen dat zal helpen het collectieve bewustzijn te transformeren.
Als iedereen op jullie planeet zichzelf op een hogere trilling zou stationeren, zouden ontelbare belangrijke veranderingen in staat zijn om op een gemakkelijkere manier gemaakt te worden dan als wanneer jullie trilling hetzelfde zou blijven.
Contractuele dienstbaarheid moet tot een einde komen voordat jullie de galactische maatschappij, waar zovelen gereed voor zijn om deze te zien, kunnen construeren en dit is waarom wij diegenen van jullie die spirit en de oneerlijkheid van jullie huidige systeem ontdekt hebben verzoeken om zo hard als jullie kunnen te werken aan het verhogen van jullie trilling en alles aangaande jullie planeet te transformeren dat niet resoneert met de idealen van de Nieuwe Maatschappij die jullie willen creëren.  
De voortgang van jullie collectieve trilling zal synoniem zijn met jullie constructie van de maatschappij van jullie dromen, en het is bezig voor steeds meer zoekers duidelijk te worden dat het levenspad werk dat jullie doen de grootste vaststeller is van de vooruitgang die op het wereldpodium gemaakt wordt.
Het mag vreemd toeschijnen voor sommigen van jullie om te begrijpen dat het leven in Liefde en het verhogen van jullie trilling een meer directe en behulpzame manier zal zijn van het creëren van verandering dan, zeg, het ontslaan van al jullie zelfdienende regeringen, maar dit is inderdaad waar.
De veranderingen die gemaakt moeten worden voor jullie fysieke werkelijkheid zal het voorbeeld volgen wanneer iedere zoeker een krachtige inspanning maakt om diens trilling te verhogen, en wij zullen onze laatste expressies voor deze communicatie maken met een eindeloze aanmoediging om door te gaan jullie trilling te verhogen en te verfijnen ter voorbereiding op de evenementen die zullen komen, hetgeen, natuurlijk, jullie zullen creëren.
Wij kunnen niet genoeg de belangrijkheid tot uitdrukking brengen van het leven in Liefde en de oriëntering op de Goddelijke Kwaliteiten, en als jullie jullie planeet zouden kunnen zien vanuit ons perspectief, zouden jullie zien dat de dingen die jullie doen en binnenin voelen belangrijker zijn dan bijna al het andere.
Jullie hebben de bekwaamheid om jullie maatschappij volledig en de inoperatieve manier waarop het te werk gaat te veranderen, maar om dat aldus te doen, moeten jullie wat voor inoperatieve energieën en emoties dan ook die binnenin overblijven transmuteren. Jullie kunnen dit doen, en jullie hebben de hulp van de volledigheid van het Gezelschap van de Hemel, waar jullie aan kunnen onttrekken wanneer jullie je uitgeput voelen of als wanneer jullie de missies die jullie uitgezet hebben om te bereiken niet bereiken.
Jullie maken veel meer vooruitgang dan dat de meesten van jullie zich realiseren, en wij zullen doorgaan om jullie toe te juichen vanaf de zijlijnen, blijmoedig en enthousiast wachtend op de dag wanneer onze communicatie meer direct kan zijn.
Deze dag is niet veraf vanuit ons perspectief, en dat hoeft het ook niet vanuit jullie perspectief te zijn. Geduld is net zo belangrijk als iedere andere Goddelijke Kwaliteit, en hoe harder je in dit en ieder moment van Nu werkt, hoe minder tijd er voorbij gegaan zal lijken te zijn voordat wij recht tegenover elkaar staan.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en de Spirituele Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site.
The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten