dinsdag, juli 22, 2014

Overziel Leringen - Behoud de Kracht - 11 Juli 2014 / Wes Annac


Overziel Leringen
"Behoud de Kracht"
11 Juli 2014 / Wes Annac
Sta jullie zelf toe om je met andere rijken te verbinden; andere dimensies van bewustzijn, de bewoners daarvan wachten opgetogen op het contact dat jullie met ons kunnen maken.
Laat jezelf geloven dat je capabel bent van het gewaarworden van de hogere rijken en je ermee te verbinden, want door dat aldus te doen, zal je jouw hogere dimensionale schakels versterken en beginnen de energieën en impressies door te brengen van jouw gidsen op veel duidelijkere manieren dan waar de meesten van jullie momenteel tot toe in staat zijn.
Wij sturen onophoudelijk onze energieën en impressies voor zoveel aardse zielen als mogelijk is om op te pikken, en wij wachten erop dat jullie je onze voortdurende aanwezigheid rondom jullie heen beseffen zodat jullie onze aanwezigheid ten gunste van jullie zelf en die van jullie planeet kunnen gebruiken.
Met het verbinden met de hogere rijken, kunnen jullie een grotere hoeveelheid en zuiverheid van energie doorbrengen dan tot nu toe gezien werd op het oppervlak van jullie prachtige kleine planeet, en jullie zullen het collectieve bewustzijn behoorlijk zuiveren wanneer jullie dat doen.
Onopzettelijke gefixeerdheid
Wanneer jij jezelf laat geloven in jouw bekwaamheden om je met spirit te verbinden en deze verbinding te gebruiken om jezelf en de rest van jullie planeet te helpen bewust te worden, zal je ontdekken dat jouw werk voor de ascentie van de mensheid veel sterker en meer vrij-stromend is.
Het resultaat zal een volledige planeet zijn van ontwaakte en bewuste zielen die gereed en bereid zijn om alles te doen dat vereist is om een nieuwe wereld op te bouwen, en hoe harder jullie nu werken, hoe meer vooruitgang jullie zullen maken bij de voorbereiding voor de prachtige toekomst waarvan jullie het potentieel bezitten om in/naar jullie gebied van manifestatie te trekken.
Overvloedig veel gechannelde bronnen hebben jullie verteld over de wonderbaarlijke, hemelse toekomst die jullie aan het betreden en creëren zijn, en met dat te doen, werd er een onopzettelijke gefixeerdheid aangaande deze toekomst gekweekt in de geesten en harten van sommige ontwaakte zoekers. Wij willen dat jullie naar jullie toekomst kijken, maar wij willen ook dat jullie naar dit oneindige en altijddurende moment van Nu kijken voor alle Liefde, geluk en heelheid dat jullie wensen.

Dit moment van Nu biedt meer Liefde en hemelsheid aan dan wij zouden kunnen hopen om tot uitdrukking te brengen, maar als je te diep in de geest geworteld bent om op de immense manieren te voelen waartoe je de bekwaamheid hebt, zal jij jezelf hinderen en het moeilijker maken om het grotere inzicht, waar zovelen van jullie gereed voor zijn, te bereiken.
Het verstand en het ego handelen als grote belemmeringen van jouw grotere inzicht, en alleen met voorbij hen te zien kan je een sterke spirituele verbinding maken of jouw creativiteit uitbreiden. Jouw ontwikkelende creativiteit kan opgeëist en tot uitdrukking gebracht worden in dit en in ieder moment, maar je moet in een bereidwillige, ontvankelijke, hartgecentreerde ruimte zijn voordat je het kunt voelen en er in al diens zuiverheid op kunt handelen.  
Alles dat het ontwakende publiek doet is voor het doel van het helpen van het verhogen van het bewustzijn en besef, en zelfs wanneer het lijkt alsof je volledig stil staat, je doet veel meer dan dat je beseft. Zelfs als je het gevoel hebt alsof je niets van waarde bijgedragen hebt aan de evolutie van jullie planeet, draag je voortdurend meer bij dan jullie oppervlakkige gewaarwording zou willen hebben dat jullie weten.
Jullie bijdragen zijn waardevoller dan wij zouden kunnen hopen om tot uitdrukking te brengen, en voor deze en overvloedig veel andere redenen, moedigen wij jullie aan om door te blijven gaan wanneer het toeschijnt dat jullie dat niet kunnen. Behoud de kracht, dierbaarste zielen, omdat jullie het nodig zullen zijn gedurende de volgende etappes van jullie reis.
Jullie planeet repareren zal niet gemakkelijk zijn, en hoewel aan jullie overvloedig veel hulp gegeven zal worden, gaan jullie de kracht willen die helpt om iedere bewuste zoeker tot bloei te laten komen. De kracht waar wij over spreken is niet fysiek, maar eerder, spirituele kracht die de zoekers helpt die zich ervoor openstellen bij hun creatieve en herstellende werk.
Spirituele kracht zal erop toezien dat jullie voort gaan in jullie meest moeilijke tijden, en dit is de kracht waar zoveel bewuste zoekers op ingetapt hebben toen zij aan het einde van hun latijn waren en zich voelden alsof zij met geen mogelijkheid door zouden kunnen gaan.
Je kunt absoluut doorgaan op jouw schitterende reizen, maar het verstand en het ego zullen vechten om jou ervan te overtuigen dat jij je over zou moeten geven aan de lagere invloeden die uiteindelijk niet zoveel tevreden stellen als de grotere invloeden die je op begint te pikken.
Deze grotere invloeden zijn deze van jouw hogere zelf, jouw gidsen, en ieder ander facet van het Gezelschap van de Hemel die blijmoedig en liefdevol jou op jouw reizen helpen, en je openstellen voor onze energieën binnenin is absoluut de beste manier om te beginnen met ons te communiceren.
De Signalen die wij Geven
Velen van jullie hebben de signalen opgemerkt die wij geven van onze aanwezigheid rondom jullie heen, wat wij hoofdzakelijk gebruiken zijn numerieke synchroniciteiten om over te dragen, en wanneer je deze signalen opmerkt, kan je in een diepere bewustzijnsstaat komen en je binnenin met ons verbinden als jij je ertoe geïnspireerd voelt om dat te doen.
Met het je met ons verbinden, is het belangrijk te begrijpen dat het verstand en het ego volledig beheerst moeten zijn om de grotere verbinding te maken die je nastreeft. Als zij dat niet zijn, zullen zij alles in hun macht doen om de diepere verbinding te blokkeren en jou afgeleid te houden met oppervlakkige gedachten en gevoelens die jou bij lange na niet zoveel dienen als het verdiepende inzicht dat je begint te ontdekken.
Als het ego de controle over jouw inzicht/gewaarwording handhaaft, blokkeert het je gemakkelijk van het ontdekken van je missie en de verbazingwekkende dingen die binnenin en overal rondom jou heen bestaan, die opgetogen in afwachting zijn van hun kans om opgemerkt te worden en op te handelen.
Het vinden van een heldere en zuivere hogere dimensionale verbinding vereist weinig meer dan het beheersen van de invloed van het ego en eenvoudig te gaan zitten en te wachten in een comfortabele, ontspannen kader van de geest/het hart om de stromende, glinsterende energieën te ontvangen die de verbinding aankondigen die je nastreeft.
Natuurlijk, enige daadkracht is vereist om de energieën en impressies van de hogere rijken op te pikken, maar het is niet ego-gecentreerd en na zoveel dat getoond is, wordt het onnodig. Daadkracht is vereist omdat het de "push" verstrekt die men nodig heeft om zich met spirit op een echte en zuivere manier te verbinden als in tegenstelling tot een oppervlakkige, verstandelijk-gecentreerde manier.
Die kleine extra "push" haalt jullie uit de indamming van jullie mentale comfortzone vandaan, en wanneer jullie eenmaal vrij van deze ketenen zijn, kan spirit jullie fysieke tempels als buizen gebruiken voor de expressie van jullie hogere zelven, jullie gidsen en uiteenlopende andere hogere dimensionale zielen die ernaar verlangen om met en door de mensheid te spreken.
Kanalen voor onze energieën en impressies nemen iedere dag toe, en om de zuivere verbinding te vinden die zovelen van jullie zoeken, is het belangrijk te beseffen dat voorbij de voornoemde daadkracht en het verwijderen van jezelf uit de invloed van het ego, er weinig vereist is om een verbinding te maken die je, in werkelijkheid, allang gemaakt hebt.
Zoekers hebben zich eeuwenlang met de hogere rijken verbonden, en dit heeft onze algehele bekwaamheid versterkt om ons met de mensheid te verbinden. Onze bekwaamheid om ons met jullie te verbinden was al behoorlijk sterk in de 1960er jaren van jullie tijd, en sinds deze tijd, toen het bewustzijn en het besef naar nieuwe hoogtes stegen, is het sterker en sterker geworden.
We zouden aanvankelijk niet in staat geweest zijn om door deze schrijver te communiceren, wiens tempel zeer geblokkeerd was met lagere, egoïstische invloeden toen hij voor het eerst met channelen begon, was het niet voor de vooruitgang die wij al gemaakt hadden met het ons verbinden met overvloedig veel anderen.
Wij maken meer inspanningen om ons met de mensheid te verbinden dan sommige zoekers zich realiseren, en sommige inspanningen moeten getoond worden aan de zijde van de zoekers die zich met ons willen verbinden als zij hun verbindingen zuiver willen hebben in plaats van oppervlakkig en vervormd.
Wij zijn enthousiast over het spreken met en door de mensheid, en dit is omdat wij heel veel hebben om jullie te helpen herinneren waarvan wij denken dat jullie allemaal zullen waarderen om te herinneren. Wij hebben heel veel om jullie het te helpen weten, te voelen en te begrijpen, en de grootste wetenschappelijke en spirituele concepten die jullie nog gewaar moeten worden zullen te zijner tijd begrepen worden, zolang als de mensheid open blijft voor de invloed van spirit.  
Er zijn heel veel ingewikkelde dingen voor jullie om te voelen en je te herinneren, en de aanvoerder onder hen is de manier waarop de wetenschap en spirit zoals jullie hen gewaarworden hand-in-hand werken. Jullie werkelijkheid is samengesteld van fysieke materie, maar de materie rondom jullie heen werd vervormd vanuit de grotere, meer verfijnde spirituele materie welke in de rijken eraan voorbij bestaan.
Deze spirituele materie is verantwoordelijk voor de creatie van jullie werkelijkheid, en terwijl het in/naar jullie fysieke werkelijkheid gevoerd wordt vanuit de hogere lichtgebieden, wordt het langzaam doch zeker dichter en dichter totdat diens trilling overeenkomt met dat van jullie oppervlakte en collectieve bewustzijn.
Spirit voert jullie voortdurend de werkelijkheid-creërende energie dat aldus bestendig en solide schijnt te zijn vanuit jullie perspectief, en dit is anders dan de toenemende zuivere energie dat naar jullie ontwakende geesten en harten gestuurd wordt, wat jullie helpt om je aan te passen aan jullie vierde en vijfde dimensionale gewaarwording/inzicht.
De solide, fysieke materie waar wij eerst over spraken wordt beïnvloed door de zuivere energie die jullie helpt te evolueren, maar zo ver als het proces van het sturen van de respectievelijke energieën gaat, zijn zij zeer anders.
Wat wij over wensen te brengen is dat de wetenschap en spirit meer gelinkt zijn dan de meeste zielen op jullie planeet zich realiseren.
Jullie reguliere wetenschap wijst het bestaan van spirit af in plaats van te begrijpen dat het een belangrijk aspect is van de functionaliteit van jullie Universum, maar dit is verschuldigd aan de verandering als meer "spirituele wetenschappers', zoals wij hen zullen noemen, naar voren treden om jullie planeet te helpen bewust te worden van de heilige, mystieke leringen die verloren gingen voor jullie maatschappij.  
Het is noodzakelijk dat deze leringen hersteld worden, en jullie zullen voor altijd jullie werkelijkheid op een vervormde manier waarnemen totdat jullie hen leren.
Jullie reguliere wetenschap zal altijd een beetje "ernaast zitten" totdat het bestaan van spirit een wijd bekend en geaccepteerd feit kan worden, en met de omvang waarop spirituele wetenschappers het bestaan van spirit bewijzen, alsook het feit dat de twee concepten welke schijnbaar ten einde zijn (wetenschap en spirit) kunnen zij en bestaan zij welzeker samen, het zou niet zeer lang meer moeten duren voordat de gehele mensheid ontwaakt en bewust is.
Coëxistentie en harmonie zijn twee dingen waar jullie planeet heel veel moeite mee heeft om te accepteren, en totdat de gemoeds-gecentreerde stijfheid dat zovelen van jullie tegenhoudt van het begrijpen van de grotere waarheden van jullie bestaan getranscendeerd kan worden, zal het doorgaan jullie af te houden van jullie grotere inzicht/gewaarwording.
Ascentie vereist openheid, hetgeen het tegenovergestelde is van stijfheid. En hoewel wij niet de bedoeling hebben om dualistisch te klinken, moedigen wij een open geest veel meer aan dan stijfheid vanwege de voordelen welke de eerste optie biedt.
Een open geest zal jullie helpen om waarlijk verbazingwekkende dingen waar te nemen dat jullie nooit waargenomen zouden kunnen hebben met een gesloten geest of hart, en hoewel sommige zielen op jullie planeet het abusievelijk voor naïviteit houden, de twee hoeven niet hetzelfde te zijn.
Geen Naïviteit Meer
Naïviteit zoals jullie het gewaar worden bestaat niet in de hogere rijken, omdat onze positieve en zorgzame houdingen nooit wat voor negatieve consequenties dan ook overbrengen. Het is oké te zijn wat jullie waarnemen als "naïef" in de hogere rijken, en niets negatiefs gebeurt er met iemand die een positieve, liefdevolle en ondersteunende houding behoudt.
Wij zouden willen zeggen dat dit is hoe jullie Aarde zou moeten functioneren, maar wij hebben geen wens om de mensheid te vertellen hoe jullie zouden moeten leven noch hebben wij de wens om bij jullie zaken tussenbeide te komen, tot aan de omvang dat jullie vrije wil geschonden zou worden.
Zoveel zoekers, specifiek diegenen die de uiteenlopende gechannelde boodschappen publiceren op jullie internet iedere dag (waarvan sommigen zuiver en sommigen vervormd zijn) wachten erop dat de aanwezigheid van het Gezelschap van de Hemel meer rechtstreeks gekend of gevestigd wordt, en anderen zijn gereed om de glorieuze en memorabele sociale/spirituele veranderingen te zien waar jullie zolang op gewacht hebben om te zien.
Zoals veel zoekers beginnen te leren, de restauratie van jullie planeet is meer van een lange termijn project dan van een korte termijn, maar nu al, werd er een overvloed aan vooruitgang gemaakt en meer zal doorgaan gemaakt te worden totdat de Utopia maatschappij waarvoor jullie zo hard gewerkt hebben om te zien volledig gevestigd is.
Jullie maatschappijen zijn in duisternis en dichtheid gedurende een lange hoeveelheid van jullie vervagende concept van de tijd geworteld geweest, heel veel werk zal er gedaan moeten worden om de gebrekkigheden die jullie collectieve bewustzijn verstopt hebben te herstellen en de mensheid te herintroduceren aan de hogere rijken op manieren die voor iedereen gemakkelijk om te accepteren zijn en om zich ervoor open te stellen.
De meeste zielen op jullie planeet zijn zich niet bewust van wat voor grotere spirituele waarheden dan ook, en zij zijn tevreden om levens te leven die afgesloten zijn van spirit en het begrip dat jullie veel meer zijn dan dat jullie jezelf daar de eer voor geven.
Iedereen op jullie planeet zal de heilige waarheden van hun bestaan te zijner tijd zien, voelen en begrijpen, maar voor dit te gebeuren, zal de voornoemde stijfheid en de angst van naïviteit, dat zoveel zielen tegenhoudt van het gewaarworden van hun grotere potentieel en ernaar te handelen, getranscendeerd moeten worden.
Transcendentie is belangrijker dan dat wij zouden kunnen hopen om tot uitdrukking te brengen, en om de heldere, hartgecentreerde gewaarwording/het inzicht te vinden dat zovelen van jullie nastreven, is het essentieel dat jullie iedere stijve, ego-aangestuurde willens en verlangens die jullie tegenhouden van het handelen op jullie potentieel transcenderen.
Als jij jezelf in een levendige, spirituele staat van de geest en het hart kunt plaatsen, op z'n minst één keer per dag, zal je veel meer goed voor jezelf doen dan je zou kunnen denken. We raden altijd meditatie en de transcendentie van alle ego-aangestuurde dingen aan die jou terug zouden kunnen houden, maar je hoeft niet te mediteren of wat voor bepaalde techniek dan ook uit te oefenen om de spirituele duidelijkheid/helderheid te vinden die je zoekt.
Je wordt aangemoedigd om je af te stemmen op de hogere rijken op wat voor manier dan ook dat het beste voor jou werkt, en als je het moeilijk vindt om je af te stemmen door één oefening te gebruiken, kan jij je vrij voelen om een andere, en een andere aan te wenden totdat je vind wat voor jou het beste werkt. Wanneer je dat doet, zal je worden aangemoedigd het na te streven met ieder stukje van jezelf, en als je dat niet doet, zou jouw werk met het helpen van de mensheid om bewust te worden en met het bewust worden van jezelf moeilijker kunnen worden.
Enthousiaste Uitoefening
Net zoals het hard werken om de mensheid te helpen bewust te worden, zal het de resultaten die je nastreeft veroorzaken, hard werken om spirit op een diepere manier gewaar te worden zal dat aldus doen.  
Als je enthousiast het afstemmen op de hogere rijken iedere dag uitoefent, zal je ontdekken dat de verbindingen die je maakt veel gemakkelijker worden en aangenamer en jouw resulterende motivatie om de gehele mensheid te helpen zich bewust van spirit te worden is omhoog gedraaid.
Wij voelen zoveel liefde voor de ontwakende mensheid, zoveel waardering voor jullie immense en praktisch eindeloze inspanningen, en wij willen dat jullie allemaal weten hoezeer geliefd en gewaardeerd jullie zijn wanneer jullie geloof en liefde uitgeput lijken te zijn en jullie achtergelaten zijn met een koude en holle waarneming.
Als jullie alles dat jullie doen vanuit een hoger standpunt waar zouden kunnen nemen, zouden jullie zien dat zelfs jullie stille momenten veel drukker en actiever zijn dan jullie oppervlakkige waarneming jullie zou willen laten geloven.
Als jullie nochtans de verbazingwekkende metafysische wonderen waar zouden kunnen nemen die jullie aan het oppervlak van de Aarde verankeren met jullie loutere aanwezigheid daar, zouden velen van jullie beginnen met het nastreven van jullie grotere missies met veel meer energie en enthousiasme dan waar jullie tot dusverre tot toe in staat geweest zijn.
Wij zullen onze laatste expressies voor deze communicatie maken met onbelemmerde vreugde voor de dingen die jullie gaan waarnemen en eindeloze aanmoediging om op jullie paden te blijven zodat jullie uiteindelijk deze dingen waar kunnen nemen.
Doorzettingsvermogen is het beste dat jullie hier en nu kunnen laten zien, en bereidheid om zoveel van jullie zelf bij te dragen aan de evolutie van de mensheid als mogelijk is komt daar niet ver achteraan. Wanneer jullie terug zijn in een hogere staat van bewustzijn, zullen jullie begrijpen hoe belangrijk jullie aardse aanwezigheid was en is, maar voor nu, blijf doorgaan.  
Jullie hebben de liefde en hulp van de volledigheid van het Gezelschap van de Hemel, en met deze hulp, is er niets dat jullie niet kunnen doen of zijn. Met de hulp van de grotere facetten van jezelf die afdalen naar jullie geesten en harten, zal jullie werk om de mensheid te helpen bewust te worden kinderspel zijn.
Je moet je eenvoudig openstellen en iedere stijfheid toestaan te vervagen, en door dat te doen, zal je zien dat je nooit ook maar iets had om je zorgen over te maken of in angst over te zijn.
Liefde is alles, en mettertijd, zal Liefde de collectieve vrees overtroeven dat nog steeds jullie maatschappij terughoudt van het maken van de glorieuze veranderingen die jullie ongeveer een eeuw geleden gemaakt konden hebben, was het niet voor de massale onderdrukking van uiteenlopende leringen en technologieën die jullie zullen helpen hen te maken.
Met dank aan mijn Hogere Zelf en Spirituele Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
(Permission is given to spread this post far and wide, as long as the following bio is included.)
I’m a 21 year old awakening seeker and creator of The Culture of Awareness daily news site. The Culture of Awareness features daily spiritual and alternative news, as well as articles I’ve written and more. Its purpose is to awaken and uplift by providing material that’s spiritually inspired and/or related to the fall of the planetary elite and our entrance into a positive future. I can also be found at Oversoul Teachings, The Golden Age of Gaia, Lightworkers.org, Ashtar Command Crew, Facebook (Wes Annac and The Culture of Awareness), and TwitterPhoto Credit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten