woensdag, juli 09, 2014

Meerdere Transmissies van Antares - Communicatie via de Licht Taal - 6 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie


Meerdere Transmissies van Antares
Communicatie via de Licht Taal
6 Juni 2014 / Dr. Suzanne Lie
(Toen ik deze boodschappen ontving, was ik te angstig voor het oordeel van "anderen" om hen vrij te geven. Het feit dat ik hen nu rustig vrij kan geven toont aan hoezeer de wereld, en ikzelf, veranderd zijn in slechts 19 jaren. Het is gemakkelijk voor ons om rond te kijken en te zien hoe de wereld nog hetzelfde is, maar hoe vaak kijken wij om ons heen om te zien hoezeer onze wereld veranderd is?
Terwijl ik deze boodschappen nu lees, kan ik begrijpen dat zij vanuit de eenheid van het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij kwamen. Vandaar dat, deze boodschappen "door mij en niet naar mij" toekwamen, op de manier van alle hogere dimensionale communicaties. De hogere dimensionale wezens nemen ons waar als ÉÉN volk op ÉÉN planeet. Vandaar dat, wat zij tegen één van ons zeggen, zij tegen ons allemaal zeggen.
Het was rondom deze tijd, 1994 en 1995, dat de Arcturianen mij begonnen te vertellen om een website op te starten. Het midden van de 1990er jaren was het begin van een golf van transcendentie, zoals de Antarianen het noemen. Velen zijn zich niet bewust van het feit dat er ook een golf van intergalactische boodschappen in de 1950er en 1960er en de vroege 1970er jaren waren. Met deze golven grondig verborgen, moesten wij tot aan het midden van de 1990er jaren wachten en op de komst van het Internet. Toen, konden de Galactics hun conversaties met hun gegrondvestigde expressies van ZELF hervatten. -- Alle commentaren van de auteur zijn in cursief.)
***
6-7-95 
Geachte Commandant Malteese,
Ik ben nu open om met u te communiceren.
Commandant Malteese Hier,
Wij zijn blij dat je in staat bent om met ons te communiceren. Er is veel dat wij voor elkaar kunnen doen. Ja, je kunt ook ons van dienst zijn. Je draagt momenteel een driedimensionale gestalte, hetgeen jou toestaat om met de lagere trillingen te wisselwerken die wij alleen maar kunnen observeren. Deze wisselwerking is tamelijk noodzakelijk als de transcendentie in/naar Eenheid op een harmonieuze manier bedoeld is voort te gaan. Er zijn vele manieren waarop deze transcendentie persoonlijk ervaren kan worden, maar het zal gebeuren.
Het proces van transcendentie kan moeilijk of stromend zijn. Natuurlijk, daar zijn diegenen die grote weerstand voor verandering hebben omdat zij geregeerd worden door angst. Deze angst, welke vaak verborgen is voor anderen en voor zichzelf, creëert een grote worsteling in hun dagelijkse levens. Diegenen die onze boodschap kunnen ontvangen en ernaar kunnen handelen kunnen sommige van deze mensen helpen. Wanneer hun angst eenmaal losgelaten kan worden, kunnen deze resistente zielen in/naar harmonie gebracht worden met hun Goddelijke Doel.

Dan zal hun proces van transcendentie aanzienlijk vergemakkelijkt zijn. Wij zien ook dat er een groot aantal mensen zijn die zich bewust zijn van het proces van grote veranderingen waarin jullie planeet druk bezet is. Wij doen een beroep op jullie allemaal om deze mensen te onderwijzen.
Ga NU door. Alles is zoals het zou moeten zijn.
CM
***
(Hogere dimensionale boodschappen komen vaak naar ons toe via de Licht Taal waarin aan ons beelden gegeven worden in plaats van slechts woorden. Ook, de woorden zijn vaak van nature idealistisch, aangezien dat is hoe wij op hogere frequenties van werkelijkheid denken. In de volgende boodschap communiceert Commandant Malteese met mij/ons via verbale beeldspraak, hetgeen normaal is voor Licht Taal communicaties.)
***
6-11-95 
Geachte Commandant Malteese,
Ik ben nu open om met u te communiceren
Commandant Malteese Hier,
Wij zijn blij om met jou in het NU te communiceren. Je staat op het punt om aan een groot avontuur te beginnen. Je zult alle gedachten van beperking los moeten laten, want jouw acties zullen ver al jouw vroegere verwachtingen overtreffen. Daarom, is het belangrijk dat je jouw voormalige/afwisselende werkelijkheden op de planeet Aarde herbekijkt, vergeeft en loslaat. Op deze manier, kan jij je beter focussen op het NU van jouw Goddelijke Doel.
Daar zijn diegenen van de Aarde die jullie zullen leiden en jullie zullen anderen leiden. Dit is hoe de transcendentie zich voor zal doen. De mensheid zal aaneenrijgen in/naar een eenheid van Liefde en acceptatie om een eenheid te creëren die nog nooit eerder in jullie tijdskader herinnerd werd. Om dit concept het beste uit te leggen, wensen wij om onze Licht Taal te vertalen in/naar een visueel beeld, hetgeen je ook kunt gebruiken als een meditatie.
Voel jezelf NU als een liefdevolle parel aan dit snoer.
Voel de anderen boven je en deze onder je.
Voel de termen "boven" en "beneden" vrij zijn van alle oordeel.

Besef dat deze woorden louter benamingen zijn om de frequenties van de trillingen te labelen.
Het zal net zoveel moed nemen om laatst te gaan, als dat het moed zal nemen om eerst te gaan. Een ieder van jullie op de planeet zal ontwaken op het moment dat volmaakt voor jullie is. Om het beste te begrijpen wat wij zeggen:
Zie recht voor je een lieflijk veld met bloemen.
Zie hoe iedere bloem zich opent op het gepaste moment.
Er zijn vroege bloeiers, en er zijn late bloeiers.
Er is ook een moment wanneer de meerderheid van de bloemen in bloei staan.
Echter, er is geen angst of oordeel voor de knoppen die ervoor kiezen om niet open te gaan.
Hun bestemming is een geheim dat alleen voor hen om te weten is.

Om in liefde te leven, zal je alle oordeel over het proces van anderen los moeten laten. Diegenen die het Duister dienen zijn net zo belangrijk op dit moment als diegenen die het Licht dienen. De band van dualiteit zal NU uitgestrekt worden naar diens verste limieten om een net te creëren dat het gehele leven omhelst.
Voel de randen van de band die zo ver als mogelijk uitgestrekt wordt.
Vind nu het midden van die band.
Plaats jouw bewustzijn op het midden van die band en sta jouw gewaarwordingen toe uit te breiden om de beide uitersten te omhelzen.
Sta jouw bewustzijn toe om naar rechts uit te breiden om jouw Licht te voelen.   
Herinner en omhels iedere herinnering van jouw fysieke incarnaties, iedere herinnering van jouw innerlijke relaties en iedere droom en creatie van het Licht.

Voel hen NU en BEZIT hen als dat van jezelf.
Plaats jouw gewaarwording weer op het centrum van de band.
Dat centrum is net voor jouw Derde Oog.
En NU dappere strijder, breidt jouw besef uit naar de linkerzijde van de band in/naar de randen van Duisternis.

Herinner en omhels iedere duistere en pijnlijke herinnering en de ervaringen van jouw fysieke levens. Omhels de angst, pijn, verdriet, kwaadheid en het kwaad, en bezit het als dat van jezelf.
Ga naar het uiterste einde van dit pad aan de linkerzijde, terwijl je ook het uiterste einde van het pad aan de rechterzijde omhelst.
Voel de noodzaak van jouw reizen in/naar de Duisternis en herinner je de lessen die zij aan jou geopenbaard hebben. Vergeef jezelf en al diegenen die nog steeds in het proces zijn van het onderzoeken van hun Duisternis.
Plaats jezelf NU weer in het centrum van het spectrum, breidt jouw besef en acceptatie uit in/naar het donkerste duister en in/naar het lichtste licht.

Voel hoe de acceptatie en het besef van Alles Dat Is opwaartse kracht toestaat naar het centrum van het spectrum.
Sta de opwaartse kracht toe om naar het centrum te stijgen en je zult langzaam voelen dat de lijn van dualiteit een piramide geworden is.
Jij bent het sluitstuk van die piramide, net zoals de fundering die gehecht is aan het oppervlak van Moeder Gaia.
Vind het centrum van die fundering welke direct onder het afsluitstuk is.
Vanaf dit punt, breid het spectrum uit om een benedenwaarts wijzende piramide te creëren, met diens afsluitstuk ingebed in het Hart van de Aarde.
Neem dit beeld gewaar als een machtige kruisboog en JIJ bent de pijl.
De punt van de pijl is jouw Essentie en de Aarde is het houvast van de veren.

- Visualiseer NU vele kruisbogen uitgelijnd met het planetaire oppervlak met een machtige kruisboog verankerd in ieder rasterpunt.
- Zie ook dat elk en iederEEN van jullie jullie eigen privé kruisboog heeft.
- Elk en iederEEN van jullie heeft zich vrijwillig aangemeld om zich met de Moeder te verbinden om de lange reis naar de tip van de pijl te maken.
- Aangezien de Aarde een globe is, passen al deze spectrums aaneen in/naar dubbele piramides. Deze piramides zijn machtige kruisbogen geworden, bewapend en gereed voor de vlucht.
- Deze twee piramides, verbonden aan de basis in hun basis op Gaia's oppervlak, zijn NU verbonden in/naar ÉÉN enorme grote ster.
- Deze ster heeft veel punten die in afwachting zijn van het moment waarop alle pijlen transcenderen.
Visualiseer alle pijlen binnenin hun dubbele piramides diep verankerd in de kern van de Aarde, alsook hoog uitstijgend boven Haar oppervlakte.
Hoor het lied van de walvissen vanuit het water resoneren, Terwijl zij de chant voor Eenheid leiden.
Hoor de vogels van de lucht, als zij het refrein worden.
Hoor de dieren van de Aarde, als zij hun stemmen verheffen om gehoord te worden.
Hoor het Hemelse Koor van de ethers, als het zich aansluit bij het Lied van de Geest.
Weldra zal het moment van het NU het signaal voor de pijlen afgeven om afgeschoten te worden.
Het Licht en de Duisternis vormen de funderingen van de piramides.
Deze funderingen rusten zachtjes op het oppervlak van de Moeder.
De pijlen hebben hun veren diep ingebed in de kern van de Moeder waar zij elkaar als ÉÉN ontmoeten.  
De pijlen zijn in afwachting van hun vlucht.
Als zij in/naar het Onbekende afgeschoten worden, zal de bekende werkelijkheid van de planeet Aarde en Haar bewoners, transmuteren in/naar de Aarde Ster die Gaia altijd geweest is.

Zie nu de grote explosie van het Licht en de Duisternis als zij ÉÉN worden.
Schilder dit beeld op jouw Derde Oog en sla het in je Hogere Hart op.

EN NU MACHTIGE STRIJDERS,
Zet jezelf schrap voor de reis in/naar dat wat alleen herinnerd kan worden!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten