zondag, juli 13, 2014

Karen Dover - Scheiding van de Fysieke Werelden - 12 Juli 2014


Karen Dover
Scheiding van de Fysieke Werelden
12 Juli 2014
De energieën van de afgelopen 3 lineaire dagen zijn intens geweest. De volle maan van vandaag mag op dit moment door velen van jullie gevoeld worden. De vrijlating van de vervormde frequenties van VERDRIET, VERLATING en VERRAAD beweegt zich door het menselijke ras heen ter voorbereiding op de fysieke scheiding van de Werelden. Bekijk deze tijdsperiode, als je wilt, als "DAG 3". Voor diegenen van jullie die kinderen gehad hebben, jullie zullen "dag 3" herkennen als de dag dat de tranen kwamen, in de context van "dag 3" na de bevalling is waar de hormonen het lichaam van de moeder verlaten en zij een enorme loslating ervaart. Dit wordt als tranen gemanifesteerd. Ik herinner me "dag 3" nog erg goed toen ik het leven aan mijn zoon schonk en iedere vrouw, de één na de ander, die in de buurt rondom mij heen bevallen was stootte op "dag 3". Er was een massale uitstorting van tranen en de tranen werden vaak door iets zeer kleins getriggerd.
Velen van jullie mogen de laatste 3 dagen doorgebracht hebben met een enorme loslating, met wat alleen omschreven kan worden als een "emotioneel wegsmelten" dat deel van deze loslating uitmaakt. Een gevoel van intens verdriet dat geen "overduidelijke" oorzaak heeft, tranen en meer tranen en het gevoel van een volledig verlies waar niet naar verwezen kan worden. Ik heb de vervormde frequentie van VERDRIET, VERLATING en VERRAAD genoemd, deze vervormde frequentie werd geïmplanteerd in de energie handtekening van de Planeet Aarde en werd gedurende eonen binnenin het menselijke ras verankerd. De menselijke maatschappij is gebouwd op deze vervormde frequentie met de oude 3d Aarde die deze frequentie herhaaldelijk triggert. Dit houdt het menselijke ras in de afscheiding gelovend dat de wereld een vijandige plaats is en dit wordt vaak terug gereflecteerd als dat wat jouw externe wakende werkelijkheid is doch een reflectie is van datgene wat binnenin jouw menselijke voertuig lopende is.

Dus de Nieuwe Aarde frequenties bereiken een frequentie niveau dat erop toeziet dat dit naar het ware oppervlak van je Wezen komt. Frequenties die te ver van elkaar verwijderd zijn zullen elkaar afstoten, de invoer van de LIEFDE welke IS duwt deze vervormde frequentie naar het oppervlak van jouw menselijke voertuig met het oog op het feit dat je het loslaat. Het mag weinig genomen hebben om dit te triggeren gedurende de laatste 3 lineaire dagen en afhankelijk van hoeveel je verankerd hebt op het cellulaire niveau, velen van jullie mogen nog steeds in het triggeren en loslaten stadium zijn. Het is onontbeerlijk dat je deze loslating toestaat te stromen, probeer niet om de tranen te dempen, inderdaad velen van jullie mogen voorbij dit punt zijn, niet in staat om veel te doen behalve dan te huilen en te slapen en wederom te huilen. Dit is een proces, een proces dat niet toegestaan werd om als vanzelfsprekend te stromen, vandaar de diepte van het verdriet dat je aan het verwerken mag zijn.
Ik heb vaak geblogt dat wat dan ook van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid niet meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde en dit is frequentiewijze, wat dan ook dat niet van WAARHEID is kan niet met je meegenomen worden in/naar de Nieuwe Aarde werkelijkheid. Dit is de reden voor deze enorme grote loslating, want je kunt geen nieuw leven op de pijn van het oude leven opbouwen en het verdriet, verlating en verraad moeten volledig losgelaten worden.  
De scheiding van werelden begint nu, diegenen die hier zijn om de Nieuwe Aarde geboren te laten worden om het leven te leven dat zij BEWUST wensen te creëren, verhuizen nu in/naar een dimensionale ruimte welke de manifestatie van hun dromen zal ondersteunen. Diegenen die op ZIEL niveau gekozen hebben om door te gaan op het karmische wiel verblijven binnenin de inperkende energetische ruimte die zij creëren van binnenuit hun menselijke voertuigen terwijl zij nog steeds de oude 3D Aarde vervormde frequenties lopende hebben.  
Enorme chaos zal zich nu op de Planeet Aarde ontvouwen, de chaos welke geboren wordt vanuit de loslating van deze basis vervormde dimensionale frequentie loslating. Want jouw leven te leven gebaseerd op de frequentie van pijn moet je een referentiepunt van voornoemde pijn hebben. Deze referentiepunten worden nu losgelaten maar diegenen die naar hen zoeken zullen getriggerd blijven en niet volledig loslaten. Ik trek jullie aandacht hier naartoe aangeien velen van jullie binnenin menselijke families zitten die binnenin deze patronen zijn. Het is niet mogelijk om te bepalen wie welke beslissing gemaakt heeft anders dan door hun acties, de beslissing met betrekking tot het verhuizen naar de Nieuwe Aarde is op een ZIELniveau gemaakt en niet op een bewust menselijk wakend geestesniveau. De patronen zullen duidelijk zijn en het is onontbeerlijk te begrijpen dat er geen enkele manier is om iemand anders uit een patroon te verhuizen die ZIJ NIET KUNNEN ZIEN of HER/ERKENNEN.  
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."

Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/               
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen