zaterdag, juli 12, 2014

Innerlijke Eenwording en de Revolutie van Eenheid op de Innerlijke Gebieden - 12 Juli 2014 / DL Zeta


Innerlijke Eenwording en de Revolutie van Eenheid op de Innerlijke Gebieden
12 Juli 2014 / DL Zeta
Spirituele leraren, genezers en sjamanen van de nieuwe tijd dromen diep in de wateren van alle-tijden om de slapende herinneringen te ontwaken die ons de verhalen van de Nieuwe Aarde leren. Deze verhalen van de toekomstige tijd gebieden zijn gecodeerd in het DNA van diegenen die hier in deze tijd incarneerden om te helpen de Aarde naar ontwaakte tijdlijnen te verschuiven. Om deze codes te activeren, zaaiden ziel reizigers die naar dit tijdskader kwamen frequenties die ontworpen waren om de ontwaking van diepere potentiëlen die voorbij de derde dimensie bestaan tot actie aan te zetten.
Deze frequenties leiden ontwaakte zielen door overgangsrituelen heen die hen toestaan om het driedimensionale fineer weg te pellen die hun bekwaamheid belemmeren om diep in/naar het energetische doolhof van waar wij aan denken als te tijd te staren. Door ons in dit doolhof te wagen, zijn wij in staat om de grote afstandsmarkeringen van de ontwaking waar te nemen. Deze markeringen zijn een soort van etherisch broodkruimels spoor, waarneembaar voor diegenen wiens innerlijke zintuigen op hen afgestemd zijn.
Wakende en Nachtelijke Dromen brengen Glimpen van Toekomstige Tijd Gebieden
Deze rites van ontwaking leiden ons voorbij energieën die anderszins onze aandacht zouden verstrikken. In de wereld om ons heen is er veel om te affirmeren dat wij klein en hulpeloos zijn. Er is veel om onze focus te grijpen en onze energie in/naar herhalende lussen te sturen die ons retrograde houden door voormalige energieën heen. Wanneer wij door deze heen kijken en aan hen voorbij treden gaan we het energetische gebied van de Nieuwe Tijd binnen. Dit gebied is nu aan het uitbreiden aangezien meer wezens voorbij de illusie kijken en hun focus naar de innerlijke gebieden brengen waar de nieuwe Aarde levend en wel is. Velen van jullie vangen een glimp van deze werkelijkheden op via jullie wakende dromen; op andere keren ontwaken jullie uit jullie nachtelijke dromen met beelden van andere tijden en plaatsen die fris binnenin jullie voorstellingsvermogen zijn. Deze glinsteringen zijn diepere golven van de Nieuwe Tijd die terug rimpelen naar ons huidige moment.

Er zijn manieren waarop jullie de gewaarwordingen van deze energieën kunnen versterken. Voordat je naar bed gaat, breng je focus naar dit energetische gebied, dat als je in slaap valt jouw bewustzijn geleid wordt door de intentie in/naar de toekomstige tijd gebieden van de nieuwe Aarde. Binnenin deze tijd gebieden ben je in staat om je in bewustzijn aan te sluiten bij anderen om de droom van de Nieuwe Aarde te intensiveren.
Jouw Voorstellingsvermogen/Verbeelding is Jouw Gereedschap om Toekomstige Tijd Gebieden te Verkennen
Jullie werden geleerd dat jullie voorstellingsvermogen/verbeelding het oord van dwazen en dromers is, een gereedschap voor ontsnappers die bevrijding zoeken van de moeilijke werkelijkheden die zij in de derde dimensie gecreëerd hebben. In plaats daarvan, is het precies het tegenovergestelde. Het voorstellingsvermogen is een gereedschap om toekomstige tijd gebieden die gecodeerd zijn met de frequenties van de hoger rijken gewaar te worden en te verkennen. Ons voorstellingsvermogen is ons voertuig voor het verkennen van deze rijken en magnetiseert hen in/naar ons energiegebied. Daar zijn diegenen die het gevoel hebben dat er geen praktische reden is voor het brengen van deze energieën in/naar de fysieke werkelijkheid. Daar zijn diegenen die zich door hen bedreigd voelen en ernaar streven de toegang naar deze deuropeningen van hogere gewaarwording/inzicht te onderdrukken.
Deze deuropeningen zijn verlengingen van ons eigen bewustzijn. Wanneer wij door hen heen stappen komen wij aspecten van onszelf tegen die wij nochtans moeten ontmoeten. Het is door deze ontmoetingen dat wij het proces van de innerlijke eenwording beginnen. Wanneer wij in de kracht staan van onze spirituele kennis, is er niets dat ons kan scheiden van deze toegangspunten. Wanneer wij eenmaal de grootsheid van ons wezen gewaarworden, kunnen wij het nooit niet-zien. Daarom, kunnen wij nooit voor lange tijd beperkt of gecontroleerd worden door externe krachten. Dit is waarom innerlijke eenwording essentieel is. Op dit punt, is onze voornaamste taak om eenheid en eendrachtigheid te verkrijgen onder ons repertoire van zelven.
De Ketenen van Beperkende Inzichten Afwerpen
We zijn in een tijdskader waar we in staat zijn om de ketenen af te werpen van alles dat ons gebonden hield aan beperkende identiteiten hetgeen onze eenheid ontkende met onze ziel en hogere zelf.
Wij zijn één met de Bron energieën, maar het is moeilijk om dit te her/erkennen omdat wij sinds de geboorte geprogrammeerd werden om binnenin een kleine plaats binnenin ons zelf te blijven. Daar zijn diegenen die voordeel halen uit het vastgebonden houden van zielen aan de derde dimensie, hoewel wij ons zelf hier niet mee bezig hoeven te houden. We kunnen in plaats daarvan ons focussen op hoe de beperkingen vroeg in het leven ons hielpen bij het ontwikkelen van ons bewustzijn. Een beperkt perspectief dient ertoe om ons te gronden/aarden met de fysieke werkelijkheid terwijl wij de ervaring en het spirituele begrip verkrijgen, dat voldoende is om onze huidige focus van zelf te ontwaken.
Vroeg in het leven, zou een uitgebreide visie van onszelf onze groei en de behoefte voor begrip niet gediend hebben. Toen wij ontwaakten, leerden wij om beperkte en uitgebreide inzichten zoals nodig was te balanceren. Nu zijn wij in staat om onze focus meer volledig naar de hogere rijken te brengen waar wij door de tijd heen in staat zijn om te wisselwerken en te verenigen met onze zelven.
Terwijl we verder in/naar de Nieuwe Tijd gaan ontwaken wij tot de vele facetten van ons bewustzijn die tegelijkertijd door de tijd heen bestaan. Wanneer we eenmaal gewaarworden dat wij velen zijn, ontwikkelen wij een dialoog met onze veelvoudige zelven om de gaven, talenten, vaardigheden en kennis die wij samen door de gehele reis van onze ziel heen gecultiveerd hebben in te zetten.  
Ons inzicht breidt uit als wij ons met onze "Zelven" verenigen
Onze lens van inzicht breidt exponentieel uit als wij ons met onze zelven verenigen die door de tijd heen bestaan. Verbeeld je een enkele camera die op één perspectief afgesteld is versus een honderd of een duizend camera's, iedere camera biedt een uniek perspectief. Dit representeert de essentie van het uitgebreide bewustzijn. Wanneer wij eenmaal eenheid/eensgezindheid met onze "zelven" bereikt hebben zijn wij in staat om ons bij anderen aan te sluiten op de innerlijke gebieden om de codes en frequenties van de Nieuwe Aarde te activeren.
Je Aansluiten bij de Revolutie van Eenheid op de Innerlijke Gebieden
De Nieuwe Aarde is een energetisch raamwerk dat bestaat langs het grenzeloze raster dat gecreëerd wordt wanneer verenigde zielen jegens hun ware identiteit ontwaken en zich aansluiten bij deze revolutie van ontwakend bewustzijn. Wanneer dit energetische gebied van de Nieuwe Tijd versterkt is, breidt het zich buitenwaarts uit, de lagere frequenties overspoelend, via virussen, verslavende tijdlussen en alles dat het bewustzijn op een lagere trilling gehouden heeft.
De Nieuwe Tijd is bezig energie te verzamelen en achterwaarts uit te breiden met energetische golven die gedurende eeuwen het menselijke bewustzijn beïnvloed hebben. Terwijl wij de resonantie binnengaan met dit energetische gebied, wordt het meer solide, meer echt in onze ervaring. Ontwaakte zielen hebben innerlijke zintuigen die in staat zijn om de gouden golven van de Nieuwe Tijd waar te nemen die dwars over de kusten van onze toekomstige horizonten inslaan.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2014 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen