zondag, juli 06, 2014

Hilarion's Boodschap van 1 Jaar Geleden... Juli 7-14, 2013Hilarion's Boodschap van 1 Jaar Geleden...
"De Tekenen Zijn Overal dat Verandering de Stuwkracht van Deze Tijden Is…."
Juli 7-14, 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl de voltooiing van vele kwesties in jullie persoonlijke levens tot een einde komen, weet dat er een keerpunt naderbij komt dat erop toe zal zien dat jullie eindelijk vrij zullen zijn van de zwaardere dichtheden waar jullie mee geworsteld hebben. Dit was omdat velen van jullie gekozen hebben om deze lagere trillingen op zich te nemen en te ervaren als een manier om een snellere schoonmaak van het collectieve gebied van de mensheid mogelijk te maken welke de Aarde omringt. Het gebied is voor het overgrote deel gereinigd en dit maakt het nu gemakkelijker voor de ontwakende zielen om met hun persoonlijke kwesties om te gaan welke ermee beginnen naar de oppervlakte te komen terwijl de energieën toenemen en intensiveren. Dat wat jullie voltooid hebben wordt nu door de algemene bevolking ervaren maar zonder dat de opeengestapelde dichtheid van de vroegere generaties hen hindert.
Het is voor een ieder van jullie belangrijk om jullie hoge verbinding met jullie hogere zelf en spirituele begeleiding te allen tijd te onderhouden en om te voorkomen in/naar de persoonlijke en collectieve drama's getrokken te worden welke zich voordoen. Jullie taak is om gecentreerd te blijven op het creëren en het vasthouden van het visioen van een nieuwe werkelijkheid van een beter leven voor iedereen. Weet dat dit een lastig proces kan zijn als degenen waar je van houdt en om geeft door hun eigen groeiproces van ontwakend besef heen zullen gaan en dit kan jullie eigen evenwicht en balans in jullie verlangen om hen te helpen beïnvloeden. Bekrachtig hen zo goed als je kunt terwijl je weet dat zij alleen daar doorheen kunnen gaan wat het ook is waar zij doorheen gaan. Niemand anders kan hun gekozen pad voor hen bewandelen.Jullie zijn het die het licht van de wereld zijn tijdens deze tijden, dus is het belangrijk dat jullie doorgaan om jullie zelf te koesteren en voor jullie zelf te zorgen. Terwijl de downloads van de energie activering doorgaan, rust zoveel als je kunt, om deze met groter gemak en grotere gratie te assimileren en te absorberen, en handhaaf altijd je dagelijkse disciplines om je persoonlijke energiegebied sterk en gezond te houden. Zie en ken jezelf als een wezen van licht, een regenboogbrug tussen Hemel en Aarde, een buis/kanaal van liefde welke de hemel op Aarde binnen brengt en verankert. Eer jezelf voor het spelen van deze rol en houd jezelf stabiel. Jullie weg wordt nu gemakkelijker aangezien de mensheid als een geheel bereid is om een grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alles dat er in de wereld rondom hen heen gebeurd.
De tekenen zijn overal dat verandering de stuwkracht van deze tijden is en dit vereist veranderingen binnenin de maatschappij. Alles dat als de norm geaccepteerd was, daar kan niet langer als een gegeven op teruggevallen/vertrouwd worden, want alles is nu in een staat van voortdurende verandering en de mensheid moet ook aanpasbaar en veranderbaar worden. Zij moeten diep binnenin graven om hun eigen verbinding met de Bron te vinden en als de veranderingen zich voordoen, zal dit volbracht zijn. Zij zullen beseffen dat de verwerving van de dingen van deze wereld niet het primaire doel was voor hun leven op deze planeet en dat deze dingen snel op een manier kunnen verdwijnen die buiten hun controle ligt en dat wat echt belangrijk is de verbinding is die zij met elkaar hebben.
Ga door met stevig in jullie licht te staan terwijl jullie in jullie planeet geaard zijn terwijl jullie baanbrekend werk op de weg voorwaarts verrichten. Het is alleen op jullie eigen verbinding met de Bron waar jullie op kunnen rekenen. Wordt de waarnemer van alles dat in jouw eigen gebied van mogelijkheden komt zodat jij jouw eigen weg in/naar het onbekende kunt manoeuvreren. Ken Uzelve, want dit is de sleutel tot alles. Jij en jij alleen, bezit de sleutel naar het koninkrijk binnenin jou.
Tot volgende week…
IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten