donderdag, juli 17, 2014

Het Team - Voorbij de Tijd - 16 Juli 2014 / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
"Voorbij de Tijd"
16 Juli 2014
Wij zijn hier; wij erkennen jullie moed en vasthoudendheid om een fysieke gestalte te behouden, specifiek tijdens deze tijden van grote opschudding en verandering. Wij eren jullie in dit stadium van het transformeren van jullie werkelijkheid. Om dat te doen, moeten vele overtuigingen van jullie zijn waar de transformatie plaatsvindt. Het grootste aspect van de evolutie en uitbreiding is om wat voor beperkte concepten dan ook los te laten. Wij bieden wederom de kans en de uitnodiging aan om één van jullie geaccepteerde en heilige overtuigingen uit te strekken.
Laat ons gewoon het concept van de tijd nemen. De tijd die in jullie geloofsysteem bestaat, de tijd die deel uitmaakt van deze driedimensionale constructie, bestaat niet of manifesteert niet hetzelfde in de andere dimensies.
Er is een aangenomen en stevig vastgehouden geloof over de tijd en het concept van de tijd in jullie dimensie. De tijd is één van de ankers van deze dimensie. De mensheid heeft tijd opgenomen met de geschiedenis, vroegere gebeurtenissen, klokken en kalenders en de manieren en methodes van afmeting.
De mensheid heeft een relatie met de tijd die zeer interessant is. Wij zouden jullie graag een suggestie aan willen bieden dat de verwijzingen die jullie jegens de tijd maken jullie in een beperkte werkelijkheid opgesloten houden.
De tijd is hier op deze planeet een concept. Al jullie woorden over de tijd; gaan door om jullie in een geestestoestand van inperkingen te houden. Laat ons jullie enige voorbeelden geven die in jullie werkelijkheid gangbaar zijn.
Jullie zeggen dat er niet genoeg tijd is, de tijd is kort, zonder tijd komen te zitten, de tijd gaat te snel, tijd verliezen, voor meer tijd wensen, ik wens dat de tijd opschiet, de tijd gaat zo langzaam en waar is de tijd gebleven?

Wij geloven dat jullie het idee doorkrijgen. Deze zijn geloven/overtuigingen over de tijd. Tijd, zoals al het andere, reageert op jullie houding, jullie overtuigingen, jullie verklaringen, jullie woorden, jullie trillingen.
De tijd is één van de weefsels van jullie aardse spel. Het is een sluier; het houdt jullie in de illusie. Het is wijs om te beseffen dat de tijd alleen gecreëerd werd om een bepaald aspect van de werkelijkheid te dienen. Wij kunnen jullie verwarring begrijpen.
Laat ons jullie dit voorbeeld geven: Stel je een grote stromende rivier voor. Je bent op deze rivier met een rubberboot, de rivier is de tijd. Je stapt in het geloof van de tijd en het beweegt jou of jij beweegt ermee. Breid nu jouw visie uit om de oevers van de rivier te zien, breidt uit naar de beboste omgevingen waar de rivier stroomt en wederom, breidt uit om het volledig bos te zien waar de rivier stroomt. De stromende rivier is slechts een klein aspect van het volledige bos.
De tijd is de stromende rivier van frequente trillingen die werkelijk een zeer klein aspect zijn van het volledige Universum. Het is slechts een illusie van jullie Aarde gebonden geest. Wij beseffen dat wij één van de heilige overtuigingen van jullie planeet behandelen. Wij verwachten niet dat deze informatie de wetten van het spel zal veranderen.
Wij zouden wensen dat jullie besef zou verschuiven. In die verschuiving van jullie overtuigingen/geloof over de tijd, daar is veel vrijheid. Als jullie je overtuigingen over de tijd transformeren, wordt het in jullie fysieke werkelijkheid en daaraan voorbij gereflecteerd.
Wij nodigen jullie uit om met de tijd te spelen, strek het uit, kneed het, zie of je er iets van kunt grijpen, treed uit de tijd vandaan, sta in de tijd. Hoe zou jouw dag of jouw leven eruit zijn als de "tijd" slechts één kamer was waar je in naar binnen gaat en zou kunnen blijven of slechts doorheen zou kunnen gaan.
Ieder individu wordt geconfronteerd met diens oude driedimensionale tijdsovertuigingen en het conflict als zij in bewustzijn naar de andere dimensies verhuizen. Verbeeld je te verhuizen in/naar een nieuwe frequentie waarin de tijd zoals je die gekend hebt niet bestaat. Verbeeld je de ervaring van een uitgebreide staat van bewustzijn en uitgebreide staat van besef waarin wat je denkt en wat je tot uitdrukking brengt ogenblikkelijk zonder tijdsvertraging gemanifesteerd wordt. Je zou het denken en het zou tevoorschijn komen. Je zou het denken en het zou daar zijn.
Daar zijn diegenen onder jullie die dit concept vele keren en op vele manier tot uitdrukking hebben gebracht. Jullie wijsgeren en verhalenvertellers zeggen het heel goed. Richard Bach merkt op in Jonathan Livingston Seagull, "Om zo snel als de gedachte te vliegen, om overal te zijn dat er is, moet je eerst beginnen door te weten dat je al gearriveerd bent."
Jullie zijn aan het ontwaken om te beseffen dat jullie niet beperkt zijn door jullie fysieke lichaam. Jullie zijn niet beperkt door jullie overtuigingen over de tijd. Jullie zijn niet beperkt. Jullie ontwaken aangaande jullie schitterende multidimensionale expressie van de Goddelijke Geest.
Je ervaart het innerlijke conflict van jouw oude overtuigingen en concepten over de tijd en het besef dat je meer bent dan jouw fysieke lichaam. Jij bent een onbeperkt wezen van uitgebreide staten van bewustzijn.  
Denk eraan, tijd is een onderdeel van de illusie. Denk eraan om je besef op te tillen voorbij de overtuigingen van deze dimensie. Herinner je dierbare, waar jij vandaan komt ben je veel groter dan de tijd. De essentie van wie je bent is voorbij de tijd. De essentie van wie je bent ziet de tijd als een fantasiespel dat veel lijkt op de spellen die kinderen spelen.
Ja wij horen jullie en wij weten dat jullie hier in dit spel met de tijd leven. Wij begrijpen ook dat jullie niet de tijd met diens beperkte concepten in ere kunnen houden en dan nog steeds de vrijheid van "GEEN TIJD" te kennen. Het is in de ruimte van "GEEN TIJD" dat jullie zullen reizen.
Je kunt de tijd bereizen, de tijd verschuiven, de tijd eren, worstelen met de tijd, tijd verzamelen of proberen je vast te houden aan de tijd of je kunt je ontspannen en de energetische verschuiving die er aan het plaatsvinden is met je bewustzijn en het bewustzijn van alle gevoelhebbende wezens omhelzen.
Wij beseffen dat wij één van jullie meest heilige geloofssystemen blootleggen en wij begrijpen jullie weerstand en misschien jullie verwarring en jullie verbouwereerdheid vanwege de wetten van de tijd op jullie planeet en jullie geprogrammeerde concepten over de tijd. Dus voor dit contact zullen wij jullie toestaan om deze informatie die wij gepresenteerd hebben te verwerken en te onderzoeken. Wij nodigen jullie uit om je bewust te zijn van de manieren waarop jullie de "tijd" en jullie overtuigingen over de "tijd vasthouden en door te gaan om voorbij hen uit te breiden.
Ben zachtaardig met jezelf. Maak van de tijd jouw vriend, het is zeer elastisch, het is zeer flexibel. Speel er op een nieuwe manier mee. Herinner je het belang van gelach. Oefen het lachen over de tijd. Neem de tijd om te lachen. Vul jouw tijd met gelach. Ontspan in jouw taken, lach, licht op en ben je bewust dat jullie een gigantische verschuiving in de evolutie ervaren. Ja, wij spelen een beetje met jullie. Niettemin bezitten deze woorden veel waarheid en zullen jullie helpen bij het bereiken van een nieuw besef.
Herinner je, jij bent een tijdreiziger. Je verhuist en staat jouw gedachten en energie toe om naar het verleden en de toekomst te gaan gedurende jouw dag zonder enige aarzeling. Energie volgt gedachten. Dus nodigen wij jullie uit om te oefenen het voorbij deze tijd en dimensie te verhuizen. Ben in vrede geliefden, wetende dat alles goed en meer is.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten