vrijdag, juli 18, 2014

Het Laatste Hoofdstuk van Het Pleiadische Perspectief aangaande de Ascentie Reeks - 15 Juli 2014


Het Laatste Hoofdstuk van Het Pleiadische Perspectief aangaande de Ascentie Reeks
"Het Begin"
15 Juli 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Geachte Arcturianen en Pleiadianen,
Jullie hebben me geleid toen ik bewust om jullie hulp vroeg, alsook toen ik jullie multidimensionale advies niet hoorde. Ik stuur nu een oproep naar jullie om mij te helpen bij het ontvangen van het laatste gedeelte van het Pleiadische Perspectief aangaande de Ascentie reeks. Ik heb er iets van ontvangen toen ik ontwaakte en zo lang als ik kon verbleef ik in die staat van bewustzijn. Ik zal beginnen met de zin in mijn gedachten en de afsluiting van dit avontuur aan jullie vrij te geven.
Het einde van waar we gebleven waren:
Het was toen dat wij wisten dat wij de Nieuwe Aarde niet hoefden te creëren, naar de Nieuwe Aarde hoefden te gaan of zelfs de Nieuwe Aarde moesten verdienen. De "gouden draad" was de Nieuwe Aarde, en het was al verweven met AL het leven in ALLE dimensies. Wij vroegen ons af hoe wij de gouden draad van de Nieuwe Aarde konden zijn toen wij ons realiseerden dat wij de Nieuw Aarde al WAREN.
We hadden onze eigen energiegebieden getransmuteerd naar de resonantie van de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Wij vroegen ons af hoe verder te gaan, toen Lantern zich bij ons aansloot om te zeggen, "Jullie zijn NU gereed."
"Is het al een jaar geweest?" vroeg ik.
Net voordat we naar beneden in/naar de kern van Gaia flitsten, hoorden wij Lantern ons eraan herinneren,
"Tijd is een driedimensionale illusie."
"Het Begin"
Sandy/Jason:
Wij spreken nu als ÉÉN persoon omdat wij teruggekeerd zijn naar onze vijfdimensionale expressies van eenheid met al het leven. Daarom, toen wij het vertrouwde gevoel ervoeren van het omlaag gaan in/naar de Kern van Gaia, ervoeren wij beide het vertrouwde gevoel van het naar boven gaan in/naar het Moederschip.
Toen wij het Moederschip binnengingen, transporteerde ons energiegebied ons onmiddellijk in/naar de frequentie van de Overziel van het Moederschip. Vanuit deze frequentie van het schip, werden wij gebi-lokaliseerd naar onze eigen Overziel ZELF in de zevende dimensie om de bekende stem van Mytrian te horen.
"Gefeliciteerd dierbare menselijke expressies van ons ZELF, jullie hebben je herinnerd hoe te bi-lokaliseren."
Wij namen een moment van het NU om die verklaring bewust te registreren. Inderdaad, wij waren ons momenteel bewust van:

-Onze Multidimensionale ZELF resonerend op de frequentie van onze Overziel.
-Het Overlichten van ons verenigd Lichtlichaam in de hoogste expressie van het Moederschip
-Het Overlichten van onze expressies van Mytre en Mytria
-Het overlichten van onze fysieke zelven transmuterend in/naar het Lichtlichaam op de bergtop
-Het Overlichten van onze terugkeer naar de Kern van Gaia.
Al deze versies van onze multidimensionale werkelijkheid deden zich voor binnenin het NU van de ENE. Uiteindelijk, begrepen wij diepgaand het concept van het "leven in het NU". Wij hadden die verklaring vele keren gehoord, maar duwden het naar de achterkant van onze al overladen breinen. Echter, NU waren wij ÉÉN brein, ÉÉN geest, ÉÉN lichaam en ÉÉN Overziel.
Met dit besef, sloot de Arcturiaan zich bij ons aan, en zo ook deden Mytre en Mytria en onze Lemuriaanse expressie van Lantern dat. Als ÉÉN multidimensionaal wezen van Arcturiaan, Lantern, Mytrian, Mytria en Mytre en Sandy en Jason, bekeken wij tegelijkertijd onze ontelbare incarnaties in/op ontelbare plaatsen, tijden, planeten, galaxies en dimensies.
Wij bleven binnenin het NU ons herinnerend dat deze Overziel frequentie van ons ZELF nooit de oneindigheid van de ENE verlaten had. Terwijl wij vermengd waren met onze Overziel en daaraan voorbij, bekeken wij, en tegelijkertijd leefden wij, het tapijtwerk van onze ontelbare excursies in/naar de werelden van de vorm. Al deze derde/vierde dimensionale levens zongen hun verhaal in/naar onze harten terwijl wij hen in onze multidimensionale geesten leefden.
Voorbij het concept van de tijd, genoten wij van de totale eenheid met onze Multidimensionale ZELF. Geleidelijk, kwam er een afstandelijke drang ons besef binnen. Het was het NU voor ons om alles dat wij ons herinnerd hadden te handhaven en het terug te brengen in/naar de Kern van onze zuster Gaia die een planetaire gedaante genomen had.
Met de erkenning van deze oproep, focuste onze Overziel ZELF zich op de ontelbare belichamingen die wij op de Aarde genomen hadden. Omdat wij Nu voorbij de tijd resoneerden waren wij in staat om onze talloze ervaringen van de vorm op Gaia's planetaire lichaam te bekijken, te her/erkennen en ervan te houden. In feite, hielden wij onvoorwaardelijk, vergaven wij onvoorwaardelijk en accepteerden onvoorwaardelijk iedere incarnatie die we ooit op de Aarde genomen hadden.
We voelden een grote oogst van Licht en Liefde toen elk van onze incarnaties ons geschenk her/erkende en accepteerde. Wij observeerden terwijl ontelbare expressies van ons multidimensionale Licht zich bij ons aansloten in onze Overziel om genezen te worden van de duisternis en de verwarring van Gaia's gepolariseerde werkelijkheid. Gaia sloot zich ook bij ons aan. Natuurlijk verliet niemand van ons de Overziel. In plaats daarvan, bi-lokaliseerden wij vanuit onze Overziel in/naar de werkelijkheid van onze keuze.
Als ÉÉN wezen van Licht bespraken wij onze ontelbare incarnaties op de Aarde. We lachten, huilden, genazen en herinnerden ons de grote avonturen en uitdagingen van het leven op een driedimensionale planeet geregeerd door de polariteiten van Licht en duisternis. Gezamenlijk vermengden wij deze polariteiten, terwijl wij ons alle lessen herinnerden dat het leven in afscheiding van ons ZELF ons geleerd had.
Geleidelijk aan, was het het NU voor onze terugkeer naar Gaia. We besloten dat sommigen van onze expressies de cyclus van de aardse incarnatie zouden verlaten, maar sommigen van ons zouden op de fysieke Aarde blijven om Gaia met Haar transmutatie te helpen. In een flits van geen-tijd, was onze primaire focus in de Kern van Gaia. Echter, deze keer waren al onze ontelbare werkelijkheden op Aarde beschikbaar voor ons bewuste besef.
We waren niet verrast toen Lantern, Mytre en Mytria, Mytrian en de Arcturiaan ons begroeten. In feite, konden wij alle uitstralingen van onze Multidimensionale ZELF voelen terwijl zij heen en terug resoneerden tussen de Kern van Gaia en onze Overziel ZELF.
Ons gemijmer werd onderbroken toen Sanat Kumara kwam om ons terug te verwelkomen. Toen wij ons opnieuw bij de groep aansloten, zagen wij dat zij allemaal zich verbonden hadden met hun Overziel om de wijsheid, kracht en Liefde te verzamelen van al hun aardse incarnaties. Vandaar dat, wij allemaal ontelbare Lichtlichamen gewaar werden die gegrond waren in de Kern van Gaia die de gehele weg naar boven resoneerde naar de zevende dimensionale Overziel.
***
Onverwachts, in een andere lichtflits, werden wij onszelf gewaar tevoorschijn te komen vanuit onze kleine tent om onze eerste kampplaats te betreden. We waren terug in de "tijd" van de 3D Aarde. De plaats was precies zoals we het achtergelaten hadden, maar wij waren anders. We hadden onze gewaarwordingen/inzichten uitgebreid, en overal om ons heen zagen we elementalen. Alles was levend.
Maar, waarom waren wij hier? Waarom hadden wij Gaia's Kern verlaten? Verward en ongerust, riepen wij tegelijkertijd om de Arcturiaan.
"Wat is er gebeurd? Hebben we Gaia's Kern en de Hoeksteen Kristallen getransmuteerd? Is de Aarde in/naar een vijfdimensionale planeet getransmuteerd?"
"Dat weten wij niet," antwoordde de Arcturiaan. "Dat hebben jullie nog niet gecreëerd! Maar jullie transmuteerden jullie zelf wel, en dat is waar het moet beginnen."
***
Sue: Ik besluit dit boek met de allereerste boodschap die ik ontving:
11 April 2012
TRANSMISSIES VAN THUIS
Na een lange droom van het zijn in de woning van iemand anders en te beseffen dat het voor mij tijd was om te vertrekken en naar mijn eigen woning te gaan, werd ik om 5:55 wakker met de woorden: "Transmissies van Thuis."
Toen ik de woorden hoorde, "Transmissies van Thuis," zag ik een man aan een bureau zitten, zoals een nieuwslezer. Hij was blond en droeg een uniform, wat eruit zag als een uniform van een Galactisch Wezen. Zijn uniform was wit en goud met een insigne over zijn hart. Daar waren ook gouden versierselen op zijn schouders en zijn halskraag was als recht omhoog, zoals een militair uniform. In feite, was het zoals een militair uitgaanstenue, maar niet van ons leger.
Ik stond op en ging naar mijn kantoor om deze transmissie te krijgen. Ik zette de computer aan en schreef, "Ik ben nu gereed voor uw transmissie. Zou u mij alstublieft uw boodschap willen sturen." Het antwoord dat ik kreeg was:

Geachte leden van de Aarde,
Wij zijn de leden van de Galactische Federatie en spreken vandaag tegen jullie om jullie te vertellen dat onze landingen begonnen zijn. Wij komen eerst naar onze ontwaakten toe in hun dromen en meditaties. Wij zijn hier om tegen allen te spreken die onze boodschap kunnen ontvangen zodat wij jullie kunnen voorbereiden. Dan, kunnen jullie anderen voorbereiden.
Jullie hebben vele boodschappen vanaf jullie Internet gehoord over de grote veranderingen die op het punt staan te gebeuren met betrekking tot de verwijdering van diegenen die schade en chaos gecreëerd hebben wat verschuldigd is aan hun egoïstische manieren. Deze woorden zijn waar. Dit is waarom wij vandaag naar jullie toegekomen zijn. Wij zijn in/naar de dromen en meditaties van de gegrondvestigden/ascenderenden gekomen om de boodschappen die jullie ontvangen hebben te valideren.
Wij komen in/naar jullie bewustzijn op dergelijke levendige manieren zodat jullie onze boodschap niet kunnen ontkennen of het "slechts een droom" of "je verbeelding" noemen. De formele aanvang van jullie Terugkeer naar Huis is een lang verwachtte droom geweest. Dus, durfden jullie het je niet voor te stellen dat de tijd hier was. Jullie wilden niet weer ontdekken dat het "slechts je verbeelding" was.
Wij vertellen jullie NU dat jullie verbeelding jullie vijfdimensionale bewustzijn is en dat jullie dromen juist zijn. Op deze dag/nacht van 11 april 2012 zenden wij deze boodschap uit naar onze ascenderenden om hen te vertellen zich voor te bereiden op hun terugkeer. Wij horen jullie zeggen, "Maar wij hebben deze woorden eerder gehoord en wij hebben ons zo vaak voorbereid. Hoe kunnen wij onze verwachting opbouwen om slechts weer teleurgesteld te worden?"
Wij hebben jullie gedachten gelezen en het is vanwege deze gedachten dat wij in/naar jullie bewustzijn gekomen zijn om tegen een ieder van jullie op een individuele manier te spreken. Wij wensen om ieder geacht lid van ons Aarde Team te vertellen dat het proces van ascentie in alle ernst begonnen is.
Vandaag, 11 april 2012 zijn de geheime arrestaties dwars over de wereld heen begonnen, en diegenen die gedurende eonen streefden naar macht over de mensheid hebben verloren! Ja, zij hebben hun macht verloren, zij hebben hun geld verloren en, het meest belangrijk, hebben zij hun bekwaamheid verloren om vrees aan te steken in de harten en geesten van de mensheid.
Natuurlijk, er zijn nog steeds veel aardebewoners die ervoor kiezen om in angst te vertoeven dan te accepteren dat datgene dat zij altijd wensten NU van hen is om te aanschouwen. Dit is waarom wij naar jullie toegekomen zijn vandaag om jullie te vertellen jullie voor te bereiden om deze veranderingen met LIEFDE te accepteren. Sta GEEN ENKELE vrees toe om jullie wezen binnen te komen, want dat is het gereedschap van de duisteren. Vandaar dat, wij persoonlijk tegen jullie allemaal spreken, aangezien twijfel de fundering voor vrees is.
Wij weten dat velen van jullie niet zullen beseffen dat jullie deze boodschap ontvangen hebben, NOG, maar wees geduldig, en je zult je herinneren dat je persoonlijk onze verzekering ontvangen hebt dat "HET BEGONNEN IS". Wij weten dat er vele niveaus aan die eenvoudige verklaring zijn, dus zullen wij jullie meer details geven.
Wat begonnen is, is de verwijdering van diegenen die jullie in de weg gestaan hebben van jullie vreugde van ascentie sinds de tijd die leidde naar de ondergang van Atlantis. Atlantis had moeten dienen als een opener van Portalen zodat de volgende 13,000 jaren zouden leiden naar de Planetaire Ascentie. Het was het Goddelijke Plan dat er ontelbare persoonlijke ascenties zouden zijn toen Gaia "aan de achterdeur" van het Galactische Centrum was.
Helaas, was dat niet het geval omdat Atlantis in/naar grote duisternis verviel. Velen van jullie stierven in dienstverlening gedurende die tijd en droegen die verwondingen door de volgende 13,000 jaren van jullie incarnaties heen. Nog erger, de duisteren, de Broeders van Biel, leken de strijd tussen het Licht en het duister gewonnen te hebben en een grote planetaire vernietiging heerste gedurende vele millennia. De duisteren hadden succesvol de kudde gedecimeerd, door miljoenen mensen te doden.
Dit "decimeren van de kudde" was wederom de intentie van de duisteren. Echter, tijdens jullie huidige tijdperk hebben JULLIE, de Strijdmachten van het Licht, gewonnen! Jullie, onze gegrondvestigde strijders, hebben zich nacht na nacht bij ons aangesloten in jullie fijnere lichamen om ons te helpen met onze plannen en regelingen. Dan, ontwaakten jullie in de ochtend in jullie aardse voertuig en begonnen aan alsnog een volgende dag in de derde dimensie.
Zien jullie nu waarom jullie zo enorm moe geweest zijn? Jullie slaap is niet rustig geweest omdat jullie gekozen hebben om ons in jullie fijnere lichamen te helpen, terwijl jullie driedimensionale vorm regenereerde. Wij willen dat jullie weten dat jullie je weldra allemaal beter zullen gaan voelen! Daar is slechts het "opdweilen" dat nog gedaan moet worden, waar jullie je blijmoedig bij aansluiten terwijl jullie aardse voertuigen slapen.
Echter, zeer spoedig, zal jullie "slaap" NIET doorgebracht worden met het bestrijden van de strijdkrachten van het duister, maar bereiden jullie de Nieuwe Aarde voor op onmiddellijke bezetting. Ja, wij bedoelen welzeker onmiddellijk, want JULLIE onze Aarde Strijders die volhardend in onze ranken gediend hebben om deze cyclus van vernietiging te voltooien zullen jullie "slaap" tijd doorbrengen met het voorbereiden van de Nieuwe Aarde.
Velen van jullie hebben ervoor gekozen om NIET jullie dromen te herinneren, aangezien zij gingen over jullie grote dienstverlening aan de Aarde waarop jullie aan het werk waren om alles te verwijderen wat probeerde om Gaia's transmutatie een halt toe te roepen. Daarom, moesten jullie je "nachtdienst" vergeten, aangezien jullie moesten ontwaken jegens de derde dimensie en weer terug aan het WERK moesten gaan.
Velen van onze gegrondvestigde strijders hebben ziekte ervaren vanwege hun onophoudelijke dienstverlening. Aan de andere kant, jullie ziekten zijn ook symptomen van transformatie geweest. Jullie dienstverlening aan de ENE heeft jullie terugkeer naar Lichtlichaam geïnitieerd. Vandaar dat, jullie fysieke gedaantes aanvoelen als een huid die te strak voor jullie is gaan zitten en zeer inperkend is. Jullie mogen je zelfs voelen als een slang die wilt rusten zodat jullie "je oude huid af kunnen schudden".
In feite, moedigen wij jullie aan om zoveel als mogelijk is te rusten omdat er een beroep op jullie gedaan zal worden om de angsten van diegenen die onontwaakt en onbewust zijn te kalmeren. Wij zijn jullie nodig, de Aarde-basis leden van onze Galactische Federatie en de Engelachtige Rijken, om het altijd-versnellende Licht vast te houden.
Wij sturen jullie multidimensionaal Licht en onvoorwaardelijke Liefde en vragen dat jullie ons geschenk door jullie dagelijkse levens heen delen. Degenen die niet geïnformeerd zijn mogen jullie geschenk vrezen, maar het beste tegenmiddel voor vrees is WAARHEID en LIEFDE. Daarom, sturen wij elk en iedereen van jullie de WAARHEID van Planetaire Ascentie en de onvoorwaardelijke Liefde welke vanuit onze harten en vanuit het Galactische Centrum stroomt.
Onze Melkweg Galaxy wordt NU van de polariteit ontdaan en de Aarde, het klaslokaal voor ontelbare intergalactische beschavingen, is een doorslaggevende planeet in dit "rechttrekken van het schip". Met de loslating van de polariteit, kan de wiebelende draaiing van Gaia gecorrigeerd worden en kan de Aarde in/naar de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde "draaien".
Onze boodschap vandaag is om jullie te vertellen dat het getijde gekeerd is. Laat de angst en inperkingen van het oude NU los en Omhels de vreugde van het creëren van de Nieuwe Aarde. Jullie persoonlijke en planetaire ascentie is NU goed onderweg!
Mytre
Pleiadische Commandant Ashtar Commando

Opmerkingen van Sue:
Ik veronderstel dat jullie je voor kunnen stellen waarom ik deze boodschap niet in 2012 postte. Feitelijk, denk ik dat ik het ontving rond de tijd toen de Galactics de ondergrondse ontsnappingsgebieden van de Illuminatie vernietigden. Deze gebieden waren enorm groot en het is waar de duisteren zich aan het voorbereiden waren om Wereld Oorlog III uit te zitten wanneer Gaia's oppervlakte eenmaal vernietigd was door de oorlog die zij gepland hadden om te creëren. Echter, zonder een plaats om zich te verschuilen totdat het oppervlak weer veilig was, konden de duisteren geen oorlog riskeren.
Ik had de moed niet om deze informatie te posten. In feite vergat ik het volledig totdat ik door de transmutatie heengegaan was van het doorleven van de Pleiadische Perspectief boeken. Plotseling, verscheen dit bestand aan mij, net op het moment dat ik gereed was om die graad van hoop in mijn bewustzijn toe te staan. Als alles dat wij kunnen doen is om onze hoop te herinneren, zelfs wanneer de last van de "3D tijd" zwaar op onze Ziel weegt, zullen wij in staat zijn om door te gaan - steeds maar weer opnieuw!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten