woensdag, juli 09, 2014

"Het 5de Dimensionale Bewustzijn" - Trish LeSage


"Het 5de Dimensionale Bewustzijn"
Trish LeSage
Wij leven tijdens een monumentale tijd waarin de mensheid een verschuiving naar het hogere bewustzijn ervaart. Wij verschuiven van het 3de dimensionale bewustzijn naar het 5de dimensionale bewustzijn. Het volgende is wat iemand ervaren mag wanneer hij/zij eenmaal het 5de dimensionale bewustzijn en daaraan voorbij bereikt heeft.
Wanneer een persoon het 5de dimensionale bewustzijn bereikt, mogen zij het bestaan in een permanente staat van vreedzaamheid, gelukzaligheid, liefde en vreugde ervaren. Er is geen inspanning van hun kant vereist om in deze staat te blijven. Dit vindt op een natuurlijke wijze en automatisch plaats. Alle disharmonische energie wordt er automatisch uit vandaan gefilterd.
Bovenop het automatisch bestaan in een permanente staat van vreedzaamheid, gelukzaligheid, liefde en vreugde, mogen de mensen die het 5de dimensionale bewustzijn bereikt hebben ermee beginnen om zichzelf automatisch in iedereen te zien, of zij nu mensen of dieren zijn. Zij mogen er ook mee beginnen om automatisch voor iedereen liefde te voelen.
Verder, stromen er geen negatieve gedachten de geest van een persoon binnen die het 5de dimensionale bewustzijn bereikt heeft. In feite, worden alle negatieve gedachten automatisch uit hun geest vandaan gefilterd.
De geest is ook automatisch rustig zonder het voortdurende geklets dat de 3de dimensionale geest binnenstroomt. In feite, zijn er niet heel veel gedachten die een geest binnenkomen dat het 5de dimensionale bewustzijn bereikt heeft tenzij de gedachten nodig zijn bij het verhuizen van hen van het ene evenement of moment naar het volgende evenement of moment.


Wanneer een persoon het 5de dimensionale bewustzijn bereikt, mag hun gewaarwording van de tijd aanzienlijk vertragen. De tijd op de klok aan de muur mag sneller voorbij lijken te gaan, maar de geest neemt niet waar dat er zeer veel tijd gepasseerd is. Dit mag vergeleken worden met wat gezegd wordt dat er gebeurd wanneer een persoon de fysieke dood ervaart. Tijdens de fysieke dood, gaat een persoon over van het 3de dimensionale bewustzijn naar het 4de dimensionale bewustzijn. Het wordt gezegd dat, terwijl er jaren voorbij mogen schijnen te gaan op de Aarde, het mag lijken dat er slechts een paar minuten voorbij gegaan zijn in de geesteswereld. Onze gewaarwording van de tijd vertraagt als we van het 3de dimensionale bewustzijn overgaan naar het 4de dimensionale bewustzijn tijdens de fysieke dood. Dit is waarom het mag lijken te zijn dat er niet veel tijd voorbij gegaan is in de geestelijke wereld terwijl er juist heel veel tijd voorbij gegaan is op de Aarde.
Diegenen die ooit een bijna dood ervaring gehad hebben als een resultaat van een ongeluk of bijna in een ongeval te zijn, mogen opgemerkt hebben, dat hun geest ook veel langzamer in deze situaties begint te bewegen. Alles lijkt in slow motion te gebeuren. De ziel maakt zich gereed om van het 3de dimensionale bewustzijn over te gaan naar het 4de dimensionale bewustzijn in deze situaties zodat de persoon door het portaal van de dood mag vertrekken. Vandaar dat, hun gewaarwording van de tijd vertraagt. Soms wordt er echter een verandering met betrekking tot het goddelijke plan voor het leven van de persoon gemaakt, en zij ontsnappen vaak nauwelijks, in de laatste seconde, op miraculeuze wijze aan letsel.
Je mag ook opmerken dat als je Zelf-Hypnose of meditatie gebruikt, het ook mag toeschijnen alsof er niet veel tijd voorbij gegaan is, maar volgens de klok aan de muur, mag er heel veel tijd verstreken zijn. Wederom, in deze gevallen, is de geest aan het overgaan voorbij de 3de dimensie.
Hetzelfde fenomeen gebeurt terwijl we fysiek levend zijn in een driedimensionaal lichaam op de 3de dimensionale Aarde, en onze energietrilling verhoogt, en wij naar het 5de dimensionale bewustzijn ascenderen. Onze gewaarwording van de tijd vertraagt.
Wanneer een persoon het 5de dimensionale bewustzijn bereikt, leven zij alleen in het huidige moment zonder referentie naar het verleden. Zij kunnen toegang krijgen tot vroegere herinneren al zij dat nodig zijn, nochtans, een persoon die het 5de dimensionale bewustzijn bereikt heeft verblijft niet in het verleden. Diens geest is automatisch gefocust op het huidige moment zonder helemaal geen vereiste inspanning, hoe dan ook, van hun kant. Het is eenvoudig een staat van zijn waar zij automatisch in leven. 
Aangezien een persoon die het 5de dimensionale bewustzijn bereikt heeft automatisch in het huidige moment leeft, hebben zij ook geen enkele referentie voor de toekomst, hetgeen betekent dat zij ook geen zorgen aan hun hoofd hebben over de toekomst. Zij leven eenvoudig van moment naar moment en van de ene naar de andere gebeurtenis.
Een persoon die het 5de dimensionale bewustzijn bereikt heeft mag ook van een geestesstaat gebaseerd op liefde verhuizen naar een geestesstaat gebaseerd op intuïtief weten. Intuïtief weten gaat voorbij aan iemands geloofsysteem. Het is een innerlijk weten.
Manifestatie is ook veel gemakkelijker wanneer een persoon het 5de dimensionale bewustzijn bereikt. Geen meditatie, visualisaties, rituelen, plaatsen heel veel energie in verklaringen van betekenis, noch wat voor focus dan ook op noch wat voor kennis dan ook van de Wet van aantrekking is vereist. Gewoon een eenvoudige, licht/lichte gedachte over wat gewenst is, is voldoende om het in/naar de fysieke werkelijkheid te manifesteren, en in heel veel situaties, is zelfs geen enkele gedachte over hun wensen vereist, aangezien alles eenvoudigweg synchroniseert zodat wat zij nodig zijn daar voor hen is precies wanneer en waar zij het nodig zijn.
Dit is inderdaad een zeer interessante tijd waarin op de Aarde in leven te zijn. Wij stevenen af op een staat van bestaan die vrij is van de wanklank en de beperkingen van de 3de dimensie, en het is een wonderbaarlijke en prachtige staat van bestaan om in te leven.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Trish LeSage is a bestselling author on Amazon and is a writer of magazine articles on Metaphysics, self-empowerment, spiritual awakening, ascension, and body-mind-spirit topics.  She is the author of four books:  "Meditations For Past Lives, Starseeds, Soul Mates and Beyond"; "Manifesting Success In Relationships, Career, and Business Via Numerology"; "Traveling To Parallel Universes"; and "How To Achieve Fifth Dimension Consciousness".  More information about her work is available on her website at http://www.beyond3dbooks.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten