dinsdag, juli 01, 2014

Elohim Arcturus - De Transformatie van JOU - 28 Juni 2014 / Julie Miller


Elohim Arcturus
"De Transformatie van JOU"
28 Juni 2014 / Julie Miller

De mens ondergaat bij het ontwaken een dramatische transformatie, een pad van waarheid en bevrijding ontvouwt zich voor hen dat vanuit de dieptes van hun ziel komt, wat na een grote worsteling in/naar het Licht tevoorschijn komt, hetgeen hun goddelijkheid en authenticiteit jegens de wereld tot uitdrukking brengt.
Het woord, "transformatie" raakte zeer populair in jullie menselijke jaren van de 1960er jaren en werd overgedragen in/naar de 1970er jaren, en dat is wanneer de benaming het " Nieuwe Tijdperk" geboren werd. Iedere paar jaren erna, veranderde het woord transformatie, en werd iets van een trend, maar transformatie is geen modetrant om te dragen, het gaat helemaal over een aanzienlijke verandering, een loslaten van iets ouds en niet langer van waarde met de voorkeur voor nieuwere en lichtere manieren van zijn en leven. Tijdens de vroege jaren van het woord, "transformatie", raakten diens spirituele betekenis en belangrijkheid begraven en verloren.
Transformatie is wederom in opkomst en het is essentieel om de spirituele betekenis en het doel van de transformatie te begrijpen. Te begrijpen wanneer je transformeert, wanneer je opzettelijk een oude manier loslaat, een manier welke jou teruggehouden heeft ten gunste van een lichtere manier van leven en bestaan begint een grote metamorfose als jouw ziel eindelijk ontwaakt vanuit diens diepe sluimer en opstijgt naar diens ware spirituele essentie, na levensspannen van ondergedompeld te zijn geweest in zelfgecentreerde materie. Wanneer de ziel ontwaakt, begin je aan jouw spirituele reis en ontdek je de manier en de betekenis terug naar het Licht, hetgeen jouw ontwaking in beroering bracht. Als je dichter bij het einde van jouw transformatieve pad komt, wordt de buitenzijde van jou, het deel waar de emoties jouw acties, woorden, gedachten, gevoelens, intenties en keuzes controleren, gebalanceerd, terwijl jouw ziel voor de wereld om te zien tevoorschijn komt en jouw authentieke zelf draagt.
Helaas heeft het voor de mensen vele duizenden aan jaren genomen om het moment van hun evolutie te bereiken waar dergelijke veranderingen zich voordoen. Er zijn nog veel meer geachte zielen die eindelijk ontwaken jegens hun ware spirituele natuur, nochtans zijn er tezelfdertijd net zoveel ofwel die doen alsof of nog niet helemaal ontwaakt zijn. Denk eraan, je reis begint waarlijk wanneer God die Vonk binnenin jou aansteekt en ermee begint jou weg te bewegen van de materiële inhoud voor het geprefereerde doel van het ontwikkelen van jouw bewustzijn en besef. Wanneer dergelijke veranderingen beginnen, mag je via een gevoelige energie herkennen dat een wrijving zich binnenin jou voordoet; een wrijving tussen spirit en de materiële materie, en het is dezelfde wrijving dat jou tegengehouden heeft van het voorwaarts gaan zoals je gedaan zou kunnen hebben in voorafgaande levensspannen. Maar wanneer de Vonk helder is en jij je eindelijk bewust wordt van diens Lichtbron, wordt de wrijving jouw duw om door jouw lijden heen te gaan en in/naar het gebied van het Licht, de Liefde en naar de Bron die eindelijk in staat was om jou te doen laten ontwaken.

Nu in jullie gemoderniseerde tijdperk, zijn de mensen aan het ontwaken, en sommigen proberen om hun ontwaakte zelf te dwingen op een versneld tempo te gaan. Begrijp dierbaren, jullie ontwaking komt wanneer het tijd is, wanneer de Schepperbron vaststelt dat het nu jouw tijd is om de schaduwen achter je te laten en het Licht te omhelzen. Daar zijn al groeiende aantallen van ontwaakte geachte zielen onder jullie, en zij beseffen dat zij niet alleen zijn, dat er anderen zijn die ook ontwaakt zijn en dat er sommigen ontwaakt geboren werden, en die slechts een kleine aanstoting nodig hadden om naar voren te komen. Nu is de tijd om de spirituele zijde van jullie aard te erkennen, en één met jullie zelf te worden … met jullie volledige zelf. Het is onvermijdelijk dat wanneer jouw ziel eenmaal ontwaakt, jouw pad jou op een transformatieve reis zal nemen dat zal omvatten het ontdekken van wat ware goddelijke schoonheid, kracht/macht en Licht werkelijkis en dat deze karakteristieken een inherent deel zijn van het spirituele zelf, het deel van jouw ziel dat ontsluierd wordt.
Je bewustzijn ontwaakt niet of stijgt niet op gedurende één nacht tijds. De transformatie van jouw bewustzijn heeft verscheidene stadiums en het houdt nooit op te groeien wanneer je eenmaal begonnen bent jouw ware spirituele zelf te ontvouwen. Transformatie, transmutatie en transfiguratie zijn de belangrijkste stadiums van jouw ontwaking en van de stijging en verandering van jouw bewustzijn. De voltooiing van jouw metamorfose begrijpen is niet iets dat na een paar weken van serieuze overdenkingen en inspanningen zal  gebeuren. Het vergt van velen hun volledige levensduur om de volledige metamorfose te voltooien hetgeen het laatste gedeelte van hun transfiguratie zal afronden, waar het licht van hun eigen ziel omlaag zal stromen door hun volledige uiterlijke façade heen en permanente veranderingen maakt. 
De paar geachte zielen die onvermoeibaar gewerkt hebben aan hun transformatieve pad en die het geavanceerde stadium van hun reis naderen, zullen demonstreren wat het proces hen gebracht heeft en hoe hun spirituele pad zich verdiept heeft. Wij hebben heel veel boeken waargenomen, sommige workshops en andere evenementen die dergelijke ervaringen aanbieden en ervoor zorgen dat het als een vakantie ervaring klinkt, wanneer in feite het een levenslange verplichting is. Wat het boek, de workshop of ieder ander evenement mag doen is jouw motivatie aansteken om te beginnen aan jouw levenslange reis van verplichting naar de ontsluiering van jouw ware spirituele natuur, hetgeen jou voor altijd zal transformeren. De reis van transformatie gaat niet altijd gemakkelijk zijn, het kan behoorlijk pijnlijk zijn als je vele gebieden ontdekt van je Zelf die je ofwel weggestopt had, of waarvan je niet besefte dat het bestond en dat je moet leren om akkoord te zijn met jouw gehele zelf, alles dat je bent accepterend, in plaats van te smachten om iemand te zijn die je niet bent. Jij bent bedoeld om jezelf te zijn, niet jouw vriend, niet jouw buur, niet de persoon van het boek dat je aan het lezen bent of wie anders dan ook. En zij zijn niet bedoelt om jou te zijn.
Iemand die al toegang verkregen heeft tot de geavanceerde stadiums van diens transformatie begrijpt al waarom het proces pijnlijk kan zijn. Op het kernniveau dierbaren is er een versmelting van spirit en materie die daar plaatsvindt … een eenheid welke extreme polariteiten samenbrengt in een harmonieus evenwicht dat de capaciteit heeft om de subtiliteiten van de versmelting te zuiveren en te verfijnen. De Goddelijke Vonk die uiteindelijk aangestoken wordt groeit terwijl je meer bewustzijn en besef vergaart, waar je binnenin jouw geest, lichaam en emoties gebalanceerd raakt. Je vergaart een dieper besef door uiteenlopende gebieden van ervaring, welke noodzakelijkerwijs een innerlijke spirituele alchemie zal creëren zich voor te doen waar jouw lagere zelf zich meer bewust wordt van diens hogere zelf. Wanneer een dergelijk besef hoog genoeg reikt, dan begint de ware ontwaking. Weldra daarna word je een zoeker van jouw eigen Lichtbron en demonstreer je zonder veel woorden, aangezien woorden niet altijd in staat zijn om de ervaring te beschrijven. Maar via handelingen zoals herboren te zijn, nieuw en gereed voor je nieuwe reis welke gevuld zal zijn met nieuwe wonderen, ervaringen en uitdagingen die je verder zullen verlichten en alle informatie en wijsheid aan jou zullen verstrekken om jou de rest van je levende dagen te dragen.
Doch, totdat het moment van ontwaking zich voordoet, wordt jouw ziel het best omschreven als gekooid te zijn door een mix van krachten die het opengaan van het hart belemmeren en van het kennen van Eensgezindheid en het potentieel van het leven. Wanneer de persoon zich nog steeds identificeert met de materiële vorm en het bewustzijn is nog steeds ondergedompeld in het zelfgecentreerde leven, dan wordt het niveau van besef hoofdzakelijk gecontroleerd door egoïstische behoefte, persoonlijke ambitie, hebzucht en een onjuist bestuur van de waarheid van zelf.
Wanneer je eenmaal op het pad van transformatie bent, worden de materiële krachten welke jouw spirituele groei en ontwikkeling hebben verhinderd getransmuteerd in/naar spirituele energie, waar je ontdekt en waardeert wat het betekent om onvoorwaardelijk lief te hebben, je hebt een hoger besef van wijsheid en respect wat het betekent om een spiritueel, hoger doel te hebben. Er is een subtiele taal aan het werk, en door de subtiliteit van diens toon, ben je in staat te leren hoe een onderscheid te maken tussen energie en kracht. Begrijp dat het woord "energie" refereert naar dat wat vormeloos is … substantie dat vrijelijk stroomt. Terwijl het woord "kracht" refereert naar die energie welke verstrikt zit in de materie en door de vorm beperkt wordt.
Op jou transformatieve reis, is transmutatie de eerste belangrijke fase. Het is het beginpunt van het proces waarin de materiële krachten, waar je voor zo lang in ingekapseld bent geweest, worden opgetild door de krachtige bewegingen van jouw geest waar het ultieme doel is om hen in/naar spirituele, bruikbare energie te transmuteren. Tijdens dit vroege stadium van jouw spirituele zoektocht, is de ziel niet volledig bewust van zichzelf binnenin diens eigen bestaansvlak, maar wordt zich bewust van andere spirituele werkelijkheden. Op dit punt dierbaren, wordt jouw persoonlijkheid nog steeds geconsumeerd door zich te identificeren met jouw fysieke lichaam, emoties en met jouw geest, maar de integratie is begonnen en de coördinatie begint met de monumentale taak van het transformeren van deze kracht in/naar energie.
De materiële kracht van dit stadium is versterkt in/naar zielenergie door jouw geest en wil. Het is hier, dierbaren, dat je waarlijk begint de geest te leren en te focussen om de subtiele krachten van het geest-zelf, het astrale-zelf, het emotionele-lichaam en het dynamische energielichaam welke onder de fysieke gestalte van je Zelf is te schudden. De kracht van jouw gefocuste gedachte wordt gebruikt om de emotionele krachten van jouw verlangende natuur te verhogen. De kracht van het persoonlijke verlangen is dan getransmuteerd in/naar de magnetische energie van spirituele liefde, een vorm van liefde welke onvoorwaardelijk is en naar voren komt wanneer het hart en de ziel verenigd zijn, en als één samenwerken.
Wanneer jouw geest gekalmeerd is, en onder controle en wanneer het succesvol de krachten van diens identiteit kan gidsen, en wanneer de lagere krachten van zijn naar tevredenheid getransmuteerd zijn in/naar hogere, bruikbare energieën, dan opent transmutatie het pad naar transformatie. De volgende fase van jouw reis omvat het verenigen van de kracht van jouw karakter en de energie van de ziel in/naar een moeiteloze lopende eenheid. Tegen de tijd dat je het einde van dit stadium bereikt zullen jouw persoonlijkheid en karakter verzadigd zijn met jouw ziels energie tot zo een krachtig punt dat jouw uitwendige personage en façade getransformeerd zijn in/naar het zijn van een instrument van jouw ziel om zichzelf naar de wereld tot uitdrukking te brengen.
Tijdens het transformatie stadium, begin je meer te ontwaken jegens de werkelijkheid van je eigen ziel, voor diens bestaan. Je zult jouw eigen spirituele identiteit beginnen te herkennen welke opmerkenswaardig is van de persoonlijkheid die je in de materiële wereld portretteert. Het is hier, dit tijdsgewricht op jouw pad, waar de dualiteit tevoorschijn komt. De menselijke zijde van jouw ziel ervaart het leven hoofdzakelijk als een persoonlijkheid binnenin uiteenlopende uitwendige identiteiten, zoals: leraar, poëet, moeder, echtgenoot, broeder, schrijver, enzovoorts. Maar tezelfdertijd, begint de oneindige spirituele identiteit van jouw ware ziel-zelf door te breken in/naar de hogere rijken van bewust besef.
Tijdens dit stadium, is er een ontwikkelend innerlijk weten dat je leeft binnenin twee aspecten van jouw Zelf … een werelds zelf welke diens eigen unieke rol speelt, en dan het hogere, goddelijke zelf dat aan het leren is om zich te accommoderen met de hogere gebieden van werkelijkheid. Het is tijdens dit stadium, dat de twee afgescheiden zelven een nauwere verbinding met elkaar smeden, en er is ook een geleidelijke verschuiving van focus betreffende jouw bewustzijnsniveau van de externe wereld van de vorm naar de innerlijke wereld van spirituele diepte en betekenis. Wanneer dergelijke veranderingen onderweg zijn, zal er een grote worsteling zijn die komt waar jij je bereidwillig aan over zult geven, en het is tijdens deze worsteling en overgave dat een parallelle en gelijkwaardige verschuiving in identiteit zich voordoet … van jouw persoonlijkheid naar de Ziel 
In de vroegste stadiums van deze verschuiving, is het vrij normaal voor jou om grote conflicten te ervaren tussen de twee aspecten van je Zelf. Jouw ziel worstelt om jouw lagere natuur te controleren, welke aan het vechten is om diens macht over zichzelf en van de gebruikelijke manier dat het tot dusverre geleefd heeft te behouden. De zelf-gecentreerde motivaties en ambities van de identiteit, het gedeelte dat diepe wortelen en gehechtheden heeft voor de materiële wereld zijn niet zo gemakkelijk te bewegen naar het hogere aspect van jouw Zelf. Daarom, wordt je vaak in/naar twee richtingen getrokken … één richting in naar het onbekende rijk van spirit en de andere richting het bekende en comfortabele aantrekkelijke rijk van de materie en het materialisme. De uitdaging hier dierbaren is het ontdekken van een middenweg … het uitdenken van een pad dat jou leidt tussen deze twee grote krachten terwijl jouw persoonlijkheid trapsgewijs onbedekt is voor het transformatieve Licht van de ziel.
Er is een technische naam voor dit stadium van jouw reis, velen die het ervaren hebben en door dit stadium heengingen noemden dit het pad van Discipelschap. Het is het ambitieuze pad om een eenvoudig, doch spiritueel leven te leiden, waar je de transmuterende lagere krachten toestaat in/naar de hogere energieën om een bredere geboorte aan een bewustzijn te geven dat toegewijd is aan een leven dat gevuld is met discipline en actieve dienstverlening aan anderen op de manieren waartoe je in staat bent.
Aangaande dit aspect van jouw pad, worden bepaalde spirituele disciplines diep gevestigd tot het punt van dat het een automatische manier van leven is. Het is hier dat jouw ziel ermee begint om de controle van jouw uitwendige zelf te nemen en diens richting verhoogd naar dat van de student en het leven dat je momenteel leeft transformeert naar een leven met een diepere betekenis en verlichting. Wanneer je onder de transformatieve kracht en invloed van de ziel bent, dierbaren; begint jouw persoonlijkheid de goddelijke kwaliteiten te demonstreren zoals een allesomvattende Liefde, Wijsheid en onvoorwaardelijk mededogen. De geachte ziel op dit pad wordt ingewijd in spirituele wezenlijkheid en is in staat om zichzelf uit te lijnen met de goddelijke bron van diens natuur, ondertussen diens verplichting uitbreidend om anderen voor het hoogste goed te dienen. Je wordt je nu bewust van het doel van jouw ziel voor jouw huidige leven en je bent stevig verplicht om iedere stap van dit hogere doel te vervullen.  
Deze fase van jouw reis is een bewuste zoektocht naar zelf-perfectie en deze zoektocht staat bekend om meer dan één levensspanne te nemen. Er zijn vele persoonlijke slagvelden die je onder ogen moet komen en waar je doorheen moet gaan en dat je de egocentrische geneigdheden elimineert die afscheiding creëren van jouw ware zelf. Uiteindelijk, via de uiteenlopende processen waar je doorheen ging en die ook helpen om jezelf van binnenuit te zuiveren, helpen om jou als een student voorwaarts te brengen die in staat is te herkennen dat de Ziel van de Bron van hun goddelijkheid de Ziel is van ALLE mensen ongeacht van wie zij zijn of het pad waarop zij zijn. De goddelijke kwaliteiten die in ieder persoon zijn aan het begin van hun evolutionaire pad beginnen te groeien en zich te manifesteren in het leven en de tijden van de bewuste ziel. Alle innerlijke schoonheid, waarheid, wijsheid en zelfs Licht, wat gigantisch bedekt was door de schaduw die door vele levensspannen heen gedragen werd, worden ontsluierd. Een verrukkelijk uitgutsen van Licht stroomt omlaag als de ziel de identiteit transformeert in/naar een prachtig voertuig voor de goddelijke expressie en het goddelijke bestaan. Je bent dan getransformeerd in/naar iemand met een ziel-bezield karakter wiens leven geheel van binnenuit gericht is door de wijsheid van de Ziel.
Terwijl we dichterbij de conclusie van onze transmissie van vandaag komen, zullen wij wat wij al besproken hebben recapituleren of samenvatten. Tijdens het eerste stadium van jouw transformatieve reis begon je de geest te transmuteren aangezien de geest een grote rol heeft bij het verhogen van de kracht in/naar energie. Bij succes, ga je het tweede stadium binnen, het transformatieve stadium waar jouw ziel eindelijk doorkomt in/naar het bewustzijn … jouw volledige zelf is gezuiverd van diens eerdere manier van leven en zijn/bestaan, en jouw ziel begint jouw uiterlijke gedaante te controleren. Het laatste stadium is bekend als de transfiguratie. Dit is wanneer de spirit naar voren komt om het proces te voltooien dat begon op het moment dat jouw ziel eindelijk ontwaakte uit diens diepe sluimer. Op dit punt is het zeker, zonder enige twijfel dat jouw ziel diens worsteling won om iedere persoonlijkheidskwestie te controleren, daarom een einde plaatsend aan de dualiteit ten gunste van eenheid. Wanneer dit aspect van jouw reis bereikt is, zal de ziel-bezielde persoonlijkheid rechtop staan, getransfigureerd en veranderd voor allen, jou eindelijk verlichtend als een stralend wezen van Licht.
Het is begrepen dat de ervaring van transfiguratie voor iedereen komt die het pad kiest van transformatie, aangezien het het eerste teken is van de ware initiatie van de mens die de Bron van jouw Licht betreedt, Gods Goddelijke en Spirituele Koninkrijk, welke het Koninkrijk is van alle authentieke zielen. Het is hier, dierbaren, waar jouw bewustzijn jouw leven en de Spirit van jouw Licht ontwikkelt, Gods Licht en zijn Oneindige aanwezigheid is geopenbaard door alle externe gestaltes van jouw Zelf. Jouw persoonlijkheid is eindelijk blootgesteld aan de volle omvang van Licht dat vanuit jouw ziel komt, en van de persoonlijkheden die instrumenten van energie geworden zijn, en die geheel getranscendeerd zijn … deze delen van jou, die eens vastgelijmd waren aan de materiële vormen en manieren zijn nu energie voertuigen waar doorheen spirituele Liefde in staat is om uit jou vandaan te stromen, in/naar de wereld overal om jou heen met iedere in- en uitademing … jij bent een ontwikkeld voertuig van waarachtige spirituele Liefde, en een wezen dat alle anderen als gelijk aan zichzelf omvat. Het is door dit innerlijke weten van de kracht van Liefde en wat het kan volbrengen dat jou zal dwingen te helpen de levens van anderen in veiligheid te brengen door onzelfzuchtige dienstverlening, liefdadigheid en vriendelijkheid.
De reis van transformatie is geen snelle, van de ene op de andere dag fiks voor wat dan ook, maar met wat tijd en inspanning en verplichting zal het jou vele belonende ervaringen en kennis brengen die alleen door ervaring gevonden kunnen worden. Jouw wijsheid zal exponentieel groeien net zoals jouw Liefde en mededogen voor de mensheid.
IK BEN Elohim Arcturus

…via Julie Miller
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

3 opmerkingen:

 1. Pfff, dit is niet echt inspirerend en hoopgevend......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is maar net hoe je ernaar kijkt.... ♥

   Daarnaast moet je niet vergeten, dat in voorafgaande levens al heel veel opgebouwd is, en dat zal straks, of nu, of dat is al gebeurd, allemaal 'online' komen. Maar inderdaad voor diegene die dit pad nu pad gaat bewandelen zal het wat meer tijd nemen.

   Ook moet niet vergeten worden, dat heel veel voorafgaand werk al gedaan is door de Lichtwerkers (toen en nu) en die kennis ligt opgeslagen in het menselijke collectief. Degenen die het pad dus willen gaan bewandelen, zullen beduidend minder tijd nodig zijn dan voorheen, omdat we dus collectief ascenderen....

   En ook als de herinneringen terugkomen, zullen velen van ons zich realiseren dat ze al eens, of meerdere keren, geascendeerd zijn, dus dan zou het echt een peulenschil moeten worden. Maar uiteraard is dat een bepaalde categorie... En waartoe jij behoord...., de tijd zal het leren...

   In Liefde en Licht,
   Cobie

   Verwijderen