woensdag, juli 23, 2014

El Morya - De Spirituele Woestijnen Volharden - 22 Juli 2014 / Julie Miller


El Morya
De Spirituele Woestijnen Volharden
22 Juli 2014 / Julie Miller
Wat is toewijding op het spirituele pad? Wel dierbaren, het betekent dat in jouw hart van alle harten, je zult volharden in een bepaalde koers van handelen of richting, ongeacht wat voor uitdagingen er naar boven mogen komen. Je ziet dit vaak bij ouders die volledig toegewijd zijn aan het welzijn van hun kinderen, ongeacht de situatie of uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden, zij zijn toegewijd om op de best mogelijke manier voor hun kinderen te zorgen. Natuurlijk, zijn creativiteit en soms het sluiten van een compromis vereiste gereedschappen en baten wanneer om te gaan met situaties die het moeilijk maken om een positieve of succesvolle uitkomst te zien. En wanneer je met creativiteit en compromis werkt vind je manieren die niet jouw verplichting breken tot wat het is dat jij gelooft en wat je navolgt of waarnaar je zoekt. Je bent doortastend en vastberaden in jouw geest en gelijkwaardig doortastend en zachtaardig in jouw hart.  
Heb jij je ooit afgevraagd hoe vastberaden je bent tot de verplichting voor een bepaalde koers van handelen of om een bepaalde richting te volgen? Natuurlijk, als ouders wordt dit altijd omringd door liefde en zuiver geweten, de instincten van jouw hart volgend van wat juist en goed is, wat het meest van belang is. Terwijl je op het spirituele pad bent, is het precies hetzelfde. Het gaat over het houden van iedere stap die je neemt, zelfs de onstuimige en onverwachte stappen die bekend staan om tevoorschijn te komen om slechts jouw huidige reis een beetje meer opwindend te maken. Beseften jullie niet dierbaren, dat liefde en intuïtief de waarheid aanvoelen over jezelf en de wereld waarin je leeft je zal bevorderen voorwaarts te gaan in een veel sterkere, en meer alles-omvattende toewijding jegens de richting die je aan het ondernemen bent als onderdeel van jouw spirituele reis? Natuurlijk, de situatie die de verplichting/toewijding bracht zal van persoon tot persoon verschillend zijn. Hoe je begon is fascinerend en niet specialer of belangrijker dan de volgende persoon die aan diens spirituele reis begon, slechts anders; gevuld met veronderstelde toevalligheden en onverwachte incidenten.
Wanneer jij aan jouw spirituele reis begint, begint het altijd met opgetogenheid als jij je inscheept aangaande een nieuwe richting welke belooft jou naar nieuwe ontdekkingen te brengen, waarschijnlijk iets nieuws om van te houden en te waarderen. Terwijl je dieper in jouw spirituele zoektocht gaat, wordt je bij jezelf gewaar te kiezen om bepaalde uitoefeningen, methodes en procedures te leren die ontwikkeld werden om jouw ervaring te verbeteren, en je beoefend hen nauwkeurig. De leraren tot wie jij je wendt ongeacht of zij via boeken, het Internet of zelfs van bronnen komen geleerd op prestigieuze scholen, helpen om zelfvertrouwen te inspireren en dit zelfvertrouwen is bedoeld om gebruikt te worden in de transformatie en opgewondenheid van jouw hoop dat al jouw oprechte hart en ziel inspanningen jouw ver op het pad en in/naar een succesvolle uitkomst zullen brengen welke rijk met verlichting is. Wanneer je de vroege resultaten van jouw toegewijde toepassing en oefening van bepaalde behulpzame en gezondheidsvolle methodes herkend, verheug jij je … de verrassing toestaand van te beseffen dat je het goed doet om de juistheid van jouw benadering te bevestigen en voor het vestigen van respectabele, productieve niveaus van zelfvertrouwen dat jouw pad nodig heeft.

 
Oh boy, en dan raak je een verdroogde spreuk of hoogvlakte. Jouw vooruitgang schijnt niet in beweging te zijn, gaat nergens naartoe. Je wordt bij jezelf gewaar binnenwaarts te kijken, jouw gedachten identificerend, jouw gevoelens, emoties en die van je lichaam en voordat je het weet, wordt je vermoeid van de normaalheid van het leven. Je bent op een punt waar je gewoonweg je zoektocht niet kunt stoppen omdat je al zover gekomen bent, maar hier ben je niet in staat om wat voor hoeveelheid van vooruitgang of richting dan ook aan te duiden. Dit veroorzaakt een vermoeidheid om in te treden, een soort dat jou gaande heeft in overdreven denken en rondgaan in cirkels in je hoofd. Jouw geloof en toewijding voor de zoektocht worden getest aangezien beide noodzakelijk zijn om de zoektocht door te zetten die je begon en door alle spirituele woestijnen heen te gaan. Terwijl je doorzet, en door de bewegingsloze wateren van de normaliteit heen waadt kom je bij een brug in de leegte van nietsheid. Je komt tot het begrip dat wat je uitoefent, hoewel je gedurende een poosje al niet vooruit gegaan bent, nog steeds een noodzakelijk moeten is. Terwijl je dieper in de reden achter het "moeten" reikt, ontdek je dat deze reden voorbij jouw normale bereik van bewustzijn en in het verborgen rijk van het geloof is. Het is dit waarachtige besef dierbaren, dat leidt naar een niveau van zelfvertrouwen dat je niet zult stoppen slechts omdat een deel van de reis niet seconde na seconde opgetogenheid verstrekt. Je besluit dat je het niet op zult geven. Terwijl jij je verplicht aan deze beslissing, bereikt het innerlijk deel van jouw Zelf een nieuwe hoogte van besef en diepte, hetgeen vertrouwen toestaat in de feitelijke transformatie dat jij liet gebeuren vanuit jouw onophoudelijke uitoefening van bepaalde oefeningen en methodes, en door dat aldus te doen versterk jij deze ware uitoefeningen. Het zijn deze onvoorziene ervaringen van hogere staten van bewustzijn en besef en indicaties van diepere mogelijkheden van onderzoek van alles dat zich voordoet en hoe jij in staat bent om deze veranderingen voor jou in het alledaagse leven te laten werken. Dit nieuwe innerlijke weten helpt ook om jouw toewijding aan het pad en de richting die behulpzaam is voor de ontvouwing van een betere, meer authentieke jij te herbekrachtigen.
Uitdagingen en onverwachte situaties schijnen altijd naar boven te komen wanneer de dingen ermee beginnen er weer veelbelovend uit te zien. Een nieuwe moeilijkheid maakt diens aanwezigheid bekend, een nieuw soort van mogelijke afleiding die de bekwaamheid heeft om jou van jouw voortgang af te halen terwijl je nochtans een volgende hoogvlakte bereikt van geen verdere vooruitgang of ontwikkeling. Al dit tot staan brengen en deze aanvangen en uitdagingen die altijd schijnen te proberen om jou van jouw doel af te halen hebben een handelswijze van het omlaag brengen van jouw zelfvertrouwen. En voordat je alles beseft dat je toegepast en uitgeoefend hebt om diepe transformatie en groei te brengen, schijnt het plotseling te ontbinden en voor een onbepaalde hoeveelheid aan tijd te vertrekken. Deze hoogvlakte mag jou je verloren laten voelen. Het is hier wanneer je God of een andere godheid waar je mee werkt op mag zoeken voor Hogere Begeleiding. Jouw vertrouwen en hoop verschuiven naar dat van de Goddelijkheid en je ontdekt dat geloof jou naar de deur naar onvoorwaardelijk liefde brengt, en andere rijken en hogere werelden openen zich uiteindelijk voor jou als je gereed geacht wordt om te zien en te worden.
Dit nieuwe Geloof/Vertrouwen inspireert hoop en je gaat verder met jouw reis, begrijpend dat soms jouw beweging gevuld zal zijn met alle passie en onversaagdheid en in andere tijden, zullen jouw bewegingen langzaam zijn, soms zelfs aan de wanhopige kant. Probeer te begrijpen dierbaren, dat toewijding/verplichting en wanhoop gescheiden zijn maar afgeleid zijn vanuit dezelfde kracht of plaats … het is vanuit het vuur van jouw verlangen voor het Echte, het Ware en het Authentieke. Wanneer je wanhoop combineert met jouw gepassioneerde verlangen met de ongelukkigheid van iedere afscheiding en van de angst van te falen aangaande de zoektocht waar je op bent, wordt je bij jezelf gewaar in brand te staan en dit branden transporteert jou in/naar nieuwe hoogtes die snel zullen flakkeren en uit zullen branden. Terwijl toewijding/verplichting, zal overblijven om jou te verwarmen en jou te verzorgen door het onvermijdelijke woestijn-achtige gevoel wanneer er een gebrek is aan vooruitgaande spirituele beweging.
Het is het elementaire verlangen dat achter zowel verplichting/toewijding als wanhoop zit dat jou waarlijk in/naar iedere soort van actie beweegt, het biedt jou een nieuw voorbeeld van nieuwe plaatsen, werelden en richtingen aan die helpen om het vertrouwen in jezelf te verhogen, in de reis zelf  en in de Goddelijkheid die daar op de achtergrond zijn, zelfs als je hen niet kunt zien of voelen, zij zijn daar en begeleiden en ondersteunen jou wanneer je die extra push en aanmoediging nodig bent.
Jouw reis, ongeacht van het pad dat je neemt is aan jou om er het beste van te maken. De beste leraar wordt waarlijk binnenin je Zelf gevonden, niettemin is het duidelijk dat je anderen nodig bent om jou in naar actie te inspireren. Wat dacht je ervan om voor de verandering jezelf in/naar actie te inspireren, jezelf te bekrachtigen door de nieuwe keuzes, gedachten en manieren die je voort gaat brengen en waar jij je aan verplicht voor het verbeteren van jezelf en diegenen die het meest nabij jou zijn. Wanneer jij je volledig aan een weg/manier verplicht, zal je de opgedroogde spreuken bewaren en zal je slagen; het is slechts een kwestie van tijd, en wat is tijd sowieso … het is werkelijk irrelevant voor de serieuze spirituele zoeker. Als iets lang duurt om te bereiken, denk gewoon van hoeveel meer kennis en wijsheid je zult vergaren, hoeveel meer zuiver gestemd voor de wereld en jouw gehele persoon je zult worden. Tijd is niets om te haten of angstig voor te zijn, maar iets om te waarderen en er vrienden mee te worden. Tijd is altijd aan jouw zijde. Denk eraan, ALLE dingen komen naar jou toe wanneer het de Juiste tijd is.
En zo zij het…

IK BEN Geascendeerde Meester, El Morya…
…via Julie Miller
 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten