maandag, juli 14, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 10 Juli 2014


Een Uur met een Engel - 10 Juli 2014
De Goddelijke Moeder
Wij zijn een Nieuw Ras van Mensen aan het Creëren
Suzanne Maresca: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Suzanne Maresca, die Graham Dewyea vervangt, en ik ben verheugd te zeggen dat onze gast vandaag de Goddelijke Moeder is. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve
Steve Beckow: Dank je wel, Suzy. En ook dank je wel dat je het vandaag voor Graham waarneemt.
Vandaag is onze gast de Goddelijke Moeder. En gewoontegetrouw zouden wij een beetje een voor presentatie hebben met Linda, maar Linda vroeg ons om rechtstreeks naar de Goddelijke Moeder te gaan, die veel tegen ons te zeggen heeft vandaag. Dus, hiermee, zal ik de Goddelijke Moeder Verwelkomen. 
Goddelijke Moeder: En welkom aan jullie. Ik Ben de Moeder van Verandering, Moeder van Standvastigheid, Moeder van allen, en Moeder van Eén. Zegeningen aan jullie allemaal.
Zoals ik elk en iedereen van jullie gewenkt heb, niet alleen deze avond, niet alleen deze dag, maar iedere dag. Doe ik een beroep op jullie. Ik doe een beroep op elk van jullie wezens, op jullie harten, op jullie gestalten, op jullie lichamen, op jullie wezen, op ieder op zichzelf staand deeltje van jullie.
Jullie schitterende engelen, hybriden, mensen, sterrenwezens in de vorm, jullie die geboren werden vanuit mijn hart en vanuit de ware kern van de Ene, of het nu honderd jaar geleden of een miljard jaar geleden was, het is niet van belang, want jullie dragen de goddelijkheid binnenin jullie. En die vonk, mijn geliefde kinderen, kan nooit gedimd worden.
Je kunt proberen het te negeren. Je kunt proberen het te verbergen. Je kunt proberen het te begraven. Maar het gaat nergens naartoe. En met mijn legioenen - en daar zijn velen van - steek ik opnieuw deze vonk binnenin jullie aan.
Waar denken jullie dat de uiteenlopende geschenken die ik naar jullie toegebracht heb, welke Ik, naar jullie toegebracht heb, hen afleverend op jullie drempel, hen afleverend binnenin jullie hart, jullie schenen, jullie knieën, jullie rug, jullie centrale wervelkolom, jullie uitgebreide gebied, waar denken, voelen, geloven jullie, mijn gezegende kinderen, waar deze geschenken over gaan?
Allereerst, benadruk ik voor jullie hoe kostbaar jullie zijn. Hoe diep gewaardeerd, niet als een instrument van onze wil, niet als een expressie van ons wezen, want zijn wij niet verenigd? Natuurlijk. Maar jullie uniekheid, jullie expressie, is schitterend. Laat mij daar zeer duidelijk over zijn.

Zijn er omleidingen geweest? Zijn daar diegenen van jullie die in dit of andere levensspannen die omslachtige paden gekozen hebben? Wel, die zijn er welzeker.
Dooft dat jullie uniekheid, jullie schoonheid, jullie wonder, de zegening van wie jullie zijn? Nee. Je mag vergeten, je mag je verbergen, je mag afdwalen naar de verre bereiken van de schaduwen van het Universum, maar wij vergeten niet. En dat is waarom wij jullie verzamelen.
En dat is waarom jullie je verzameld hebben als een verenigd geheel. Toen jullie tegen elkaar zeiden, tegen Gaia, tegen de koninkrijken, tegen mij, dat jullie naar deze gezegende planeet Aarde zouden komen tijdens deze tijd van transformatie, wij, de IK BEN, brengen naar jullie drempel, bescheiden, alles dat Ik Ben.
Jullie kunnen zelfs niet beginnen te bevatten wat ik zeg, en toch zeg ik dit niet als de stem in de Stilte, niet als de stem schreeuwend in de wildernis, (1) maar als de stem die tegen de mensheid spreekt. En ik bedoel niet alleen jullie, mijn zoete engelen, die deze avond luisteren; ik spreek tegen de mensen van de Aarde, Ik doe een beroep op de mensen van de Aarde, en ik wenk naar jullie allemaal: luister alsjeblieft niet alleen naar wat ik zeg, maar naar wat ik aanbied, wat ik breng, en waaronder wat ik breng zijn verklaringen en begrippen, wijsheid en visie/inzicht en informatie, dat jullie samen en in jullie uniekheid voorwaarts gaan.
Ik ben naar jullie kusten gekomen, de kusten van jullie planeet en de kusten van jullie wezen, om jullie te wassen, jullie te baden, jullie te reinigen, jullie te penetreren, jullie te integreren, ja, met mijn overzichtelijkheid, met mijn zuiverheid, met mijn Tsunami van Liefde. En deze zijn katalytisch voor jullie uitbreiding, voor jullie verheffing, voor jullie ascentie, voor jullie grote ontwaking. Maar het is tijd. Deze dag, voeg ik ook toe aan wat ik op jullie drempel leg, wat ik binnenin jullie hart inprent, en dat is de grotere verankering van gratie/genade. (2)
Welnu, hoe, hoe is gratie/genade op wat voor manier dan ook anders dan mijn essentie, mijn Liefde? Waarin jullie volledig ondergedompeld zijn, of jullie dit nu weten of niet. En ik zal dat ook adresseren.
Gratie/Genade is de verankering in een grotere vorm van de goddelijke kwaliteiten, van de zegeningen en deugden, in jullie gestalte, in jullie persoonlijkheid, beïnvloedend waar jullie aan denken als jullie ego, in jullie lichaam, in jullie gebied. 
Nu, waarom doe ik dit? Wel, ik zou jullie kunnen vertellen dat ik mijn redenen heb. Maar laat ons zeer praktisch zijn vandaag. Jullie worden opgeschoond, bezield, door mijn Liefde, maar er is een volgende stap waar sommigen van jullie, velen van jullie, voor pleiten. Nogmaals, jullie wisten dit zelfs niet, maar het is de integratie van de energie in/naar jullie alledaagse werkelijkheid.
Velen van jullie hebben gebeden en bepleit, gesmeekt, voor verlichting, voor uitstel. Mijn zoete engelen, ik zou aan jullie willen suggereren dat ik een groter begrip heb van wat jullie verlichting in de meest ware betekenis brengt, dat jullie voorwaarts mogen gaan en jullie plaats als geascendeerde wezens in de vorm claimen, als het schepper ras.
Voordat ik hierover spreek, wat ik wens te adresseren, als je me toe zult staan…
SB: Ja, Moeder.
Goddelijke Moeder: Dank je wel - is dit gevoel waar sommigen van jullie getuige van zijn en sommigen van jullie voelen betreffende mijn Tsunami van Liefde, hetgeen zelfs nog niet op diens hoogtepunt is, op dienst hoogste piek tot dusverre. Dus voeg ik deze goddelijke kwaliteiten in jullie menselijke gestalte toe zodat jullie om kunnen gaan met de verhoogde energie die ik op het punt sta om jullie te geven. En de Tsunami kan niet tegengehouden worden. Laat mij hier duidelijk over zijn. Jullie hebben gevraagd om als één te ascenderen, maar er moet werk gedaan worden.
Welnu, sommigen van jullie hebben zich bij mij aangesloten in de extase van gelukzaligheid, en Ik dank jullie. Ik dank jullie voor het binnenlaten van Mij. Jullie zeggen, "Wel, Moeder, ik wist dat U sowieso binnen zou komen." Dat is waar, maar er zijn velen die weerstrevend zijn.
Nu, laat ons over deze groep spreken (die weerstreven) - sommigen die onoplettend/vergeetachtig zijn. Zij boezemen Mij niet waarlijk zorgen in, want op vele manieren zijn zij de meest gemakkelijke om te penetreren. Maar diegenen die mismoedig zijn, depressief, in wanhoop, of die zeggen, "Ik voel helemaal niets," jullie bidden om verlichting en dan vertellen jullie Mij, waar ik geen bezwaar tegen heb, precies hoe deze verlichting zal plaatsvinden, hoe het eruit zal zien, wat de tastbare vorm ervan zal zijn, hoe het eruit zal zien, ruiken en proeven, en ik wil jullie daar meer van geven.
Ik spreek niet louter over het geven van meer gereedschappen. Ik spreek over, adresseer jullie, jullie allemaal van deze planeet, ik spreek over fundamentele verandering - niet de evolutie, de verschuiving - wat het betekent om mens te zijn. Jullie zeggen tegen Mij, "Moeder, kunt U dat doen?" Wij zijn Schepper Kracht. En alles dat wij creëren is van liefde, inclusief gratie/genade, inclusief overzichtelijkheid, inclusief zuiverheid, inclusief hoop, en liefdadigheid, en doorzettingsvermogen, en standvastigheid.
Welnu, daar zijn sommigen van jullie - er zijn drie groepen - sommigen die de zeer snelle en sterke stromingen van de Tsunami voelen, omdat jullie je vrijwillig aangeboden hebben om dit te doen voor de onoplettende/vergeetachtige groep, en om diegenen te helpen die aangaande het besef worstelen. Nu, de moeilijkheid hierin, als jij je werk doet, zal de bezieling van de gratie/genade helpen, en de centrale ademhaling van blauw. Haal jezelf uit de stroomversnelling vandaan, kind, en kom en zit bij de kust, of op je eigen voorste grasveld, of op je bed! Ik zal voor je zorgen.
Dan is daar de tweede groep die bang is om te geloven. Ik heb zoveel dingen geloofd, en ik heb op zoveel dingen gehoopt, dus durf ik niet te vertrouwen. En, zoete engelen, is het wederom niet zozeer dat je Mij wel of niet vertrouwd, ons, allen, het is de fundamentele ontkenning van het jezelf niet vertrouwen, van het niet alleen te vertrouwen dat je geleid wordt, maar je eigen begeleiding, over waarom je op de eerste plaats op de planeet van Gaia bent. Waarom heeft deze lieve planeet jou zelfs maar geaccepteerd?
Dus, zou ik jou mogen vragen om achteruit te gaan staan en om die angst en dat wantrouwen los te laten? Ik bons, klop op de deur van jouw hart. Laat Mij er alsjeblieft in. 
Dan is daar de derde groep. En deze zijn degenen die hulp nodig zijn, want zij zijn moe. Zij zijn moe gestreden, en het is niet dat jullie niet dienen. Het is dat jullie dienen met alles dat jullie hebben. En jullie hebben het gevoel dat jullie niets meer hebben om te geven. En jullie voelen je alsof jullie ietwat semi-comateus zijn.
Laat ons jullie naar het ondiepe brengen, naar het kristal-heldere blauwe water, en jullie vasthouden op de manier waarop wij jullie zo lang geleden in de Dode Zee vasthielden, dat jullie eenvoudig zullen drijven en de regeneratie en de Liefde ontvangen. Mijn geliefden, jullie zijn nog niet klaar. Ja, als je ervoor kiest om naar huis te komen, zal ik je verwelkomen. Ik zal je optillen, Ik zal jouw terugkeer vieren. Maar laat ons ook duidelijk zijn, dat het je reis niet zal beëindigen. Het verandert eenvoudig de koers. En je gaat verder.
Maar je kunt in de vorm blijven, en niet alleen Mijn Liefde kennen - niet denken, niet misschien, maar kennen - maar ook de Liefde van het Al. En jullie zullen zeer snel leren om weer van jezelf te houden. Misschien is dit niet wat je wenst, maar dit maakt deel uit van Mijn creatie, Mijn ontvouwing, Mijn Plan. Dus dit gaat niet over buitensluiting. Mensen van de Aarde, kinderen van Gaia, jullie hebben voorgesteld, jullie hebben gebeden, jullie hebben besloten en ervoor gekozen om als één te ascenderen.
Welnu, velen van jullie zijn het proces al begonnen. De Wegwijzers, de Poortopzichters, de Pilaren zijn nog nooit drukker geweest! En aan jullie werd feitelijk een aanvullende grootse hulp toegestuurd door het engelachtige rijk van ieder rijk. Ja. Dus als je een Serafijn bij de poort tegenkomt, maak je geen zorgen! Zij doen hun dienst en wachten op jullie. (3)
Zij nemen je hand en zij zullen jouw vleugels ontrollen, en je eraan herinneren wie je bent. Dus wie ben jij? Wie is deze groep, specifiek nu, deze groep van - zou ik jullie Lichtdragers, Liefdedragers kunnen noemen? - die de weg leiden. Jullie zijn oude zielen, uit iedere hoek van het Uuniversum vandaan komend, ieder rijk, iedere waar jullie aan denken als dimensie, die gezegd hebben, "Wij kunnen dit doen."
Wij zijn een nieuw ras aan het creëren - als ik het op deze manier zeg, zullen jullie het begrijpen - een nieuw ras van mensen, bewust, hartgericht, briljant, creatief en vastberaden. En jullie doen het niet door te vertrekken, maar door te blijven.
Velen van jullie zeggen tegen mij, "Maar Moeder, Ik ben moe." Zelfs diegenen van jullie die het meest krachtdadig zijn. En ik zeg, rust in de golven, rust in mijn armen, rust in de armen van Gaia, rust bij het vuur van de Raad, rust op het schip, rust in de wilde plaatsen, of de innerlijke stede. Wij zullen jullie aanvullen.
Wij hebben niet van jullie gevraagd om jullie leven of jullie levenskracht voor deze ascentie op te geven, voor deze verschuiving. Dat was nooit het Plan. Niet dat van jullie, niet dat van ons.
Dus natuurlijk zullen wij jullie genezen en aanvullen, specifiek mijn geliefde Raphael. Wat denken jullie dat hij aan het doen is? Zo weinig van jullie doen een beroep op hem! En zo weinig van jullie ondernemen dagelijks de acties die ervoor zorgen dat jullie je in feite sterker voelen in iedere betekenis van het woord! En zo weinig van jullie ondernemen iedere dag de acties die ervoor zullen zorgen dat jullie je meer welwillend, meer liefdevol, meer levend voelen! En ja, wij geven jullie iedere dag de verheffing!
Dat zeg ik niet om te bekritiseren. Maar ik vertel jullie ook, vandaag gaat het niet over de gereedschappen. Het gaat daaraan voorbij. Ik Ben het en, als jullie Moeder, roep Ik jullie niet alleen op maar vraag jullie om te volbrengen. Ik vraag jullie niet om naar Mij toe te komen. Ik Ben als nooit tevoren naar jullie toegekomen. Ik sta slechts voor jullie of naast jullie of overstroom de planeet. Ik Ben binnenin jullie. En dat is waarom ik gezegd heb, Ik Ben de Tsunami, en jullie zijn de Tsunami. Ik Ben Gaia, en Jullie zijn Gaia. Ik Ben vrede, en jullie zijn vrede.
Eén van de moeilijkheden met de Tsunami is dat zovelen van jullie hoog drama verwachten. Ja, de menselijke verslaving van het oude rijk. Ik vertel jullie hier en nu, jullie kunnen niet in gratie, in liefde, verliefd zijn en drama voortbrengen of belichamen. Zij bestaan niet samen en zij kunnen niet samen bestaan. Ik omvat het drama niet. Dus de mensen die zeggen, "Ik voel helemaal niets," verwachten hoog drama. Dat is niet de manier waarop wij werken.
Wij hebben tamelijk genoeg drama gehad om tot aan het einde van de tijd te blijven bestaan, hetgeen nooit zal gaan gebeuren, tussen haakjes. Dus schud de verslaving aan drama af. Geef het aan Raphael of aan Raj. Laat ons deze dwaze verslaving voor eens en voor altijd elimineren. Omdat drama alleen maar gecreëerd is om de lagere trilling te dienen - controle, hebzucht, lust, haat, angst - en dat zal nooit wat dan ook creëren, behalve uitstellen, bevriezen, klem zetten, zoals jullie het uitdrukken.
Dus, laat dit los. En wanneer jullie het drama waarnemen - en jullie hebben op het moment vele, vele pracht voorbeelden; jullie hoeven het niet persoonlijk te creëren; kijk eenvoudig naar het Midden Oosten - maar dit is waar het begon en waar het zal eindigen. Het is het proces waar wij niet erg vaak over spreken niettemin van eliminatie en dis-creatie. Bij de creatie van Nova Aarde, ja, daar zullen emoties zijn. Dat is de verrukking van het mens zijn. En de steden van Licht zullen met diversiteit stralen. Maar het drama dat het menselijke hart en de geest uiteen scheurt, daar is geen plaats voor.
En de Ascentie, wat het middelpunt is, kan niet voltooid worden zonder deze eliminatie. Zo vaak zeggen jullie tegen Mij, "Moeder, waar is het Gezelschap van de Hemel ons aan het helpen?" Wel, dit is iets waar wij jullie mee helpen. Wij beantwoorden jullie gebeden en jullie pleidooien op manieren die groter zijn dan dat jullie denken. En zeer specifiek.
Dus ik zeg niet, zoete engelen die zulk fysiek ongemak, ziekte, onevenwichtigheid ervaren - het doet er niet toe hoe je het noemt - Ik zeg niet, "Kan je alsjeblieft doorgaan te lijden totdat ik de volledige trilling van de planeet verhoog?" Dat is niet wat Ik tegen jullie zeg. Ik Ben jullie Moeder.
Dus, nogmaals, laat mij voor jullie zorgen. Laat mij jullie wenkbrauw afvegen en jullie kwalen genezen. En ja, mijn legioenen assisteren. Dus de thuis gezondheidszorg staat voor jullie deur. Nogmaals, laat ons alsjeblieft binnen.
Daar zijn diegenen onder jullie die de hoogste intentie hebben, die tegen jullie suggereren dat deze verandering waar ik over spreek, de creatie - ja, lieve Steve, Ik gebruik jouw woorden - van een wereld die voor iedereen werkt, iedereen en ieder wezen, decennia of millennia vergt. Dat zegt niet veel goeds over mijn bekwaamheden, nietwaar? Ik suggereer aan jullie, ik begeleid jullie: dit is niet juist.
Kan dit zich in de tijd van een oogknipper voordoen? Ja. Heeft het dat? Wel, voor sommigen van jullie heeft het dat feitelijk gedaan. Die knop ging om en jullie zeiden, "Ah, ik snap het. Ik Ben het." Maar de creatie, deze creatie waar wij over spreken, van een nieuw menselijk wezen, van de originele vorm, ietwat verbeterd, wordt in cocreatie ondernomen, in heilige vereniging en partnerschap met een ieder van jullie.
En ik spreek tegen jullie, natuurlijk, die vooraan van de golf zijn, maar ik roep ook uit naar iedere persoon op de Aarde. Ik roep uit naar de extremist die de raket draagt, of het geweer hanteert, of obsceniteiten in de naam van God schreeuwt. Waar is de Liefde? Waar is de liefdadigheid? Het mededogen?  
Ik wenk naar jullie allemaal, en ik penetreer jullie allemaal. En dus, zal er een crisis van geloof zijn, van het geweten? Voor velen, ja. Omdat die strijder, die soldaat zal zeggen, "Ik voel me hier niet goed over. Ik voel me alsof ik mijn wapens neer moet leggen." En zij zullen zeggen, "Hoe wordt er verondersteld dat ik dien?"
Maar begrijp, jullie hebben gediend als een mens-gemaakt beeld van God en van wat wij wensen. Jullie hadden het verkeerd. Ik wens geen bloedvergieten of chaos. Chaos is vervelend. Zie ervan af, en zie er nu vanaf.
Welnu, ik weet dat ik maar doorgegaan ben, lieve Steve.
SB: Nee helemaal niet, Moeder.
Goddelijke Moeder: Maar ik had er behoefte aan. Je mag met je vragen beginnen.
SB: [grinnikt] Heel veel dank. De quotering, "Een wereld die voor iedereen werkt,"komt feitelijk van Werner Erhard, zoals u weet. Ik weet dat u het weet.
Goddelijke Moeder: Maar Werner geeft het aan jou!
SB: Ja! Dank u wel! Ik accepteer. Heel veel dank. Deze ascentie is niet alleen uniek in de zin dat het een fysieke ascentie is, dat wij met het lichaam ascenderen, het is niet alleen uniek in die zin dat het een massale ascentie is, dat wij allemaal als één ascenderen, iedereen die wil gaan.
Maar het is ook in die zin uniek, dat in vroegere generaties de meesters binnengekomen zouden zijn en ons aangespoord zouden hebben om ons van de wereld af te keren en God te zoeken, onszelf te realiseren, en te ascenderen. En met deze specifieke ascentie, wordt aan deze generatie gevraagd om Nova Aarde op te bouwen alsook om te ascenderen. Dus daar is een goddelijk component en een menselijk component.
En dat kan verwarrend zijn. Omdat sommigen mogen zeggen, "Wel, je zou meer moeten mediteren," bijvoorbeeld. Maar de andere mensen die aan de projecten werken zouden kunnen zeggen, "Wel, maar ja, maar ik ben geconcentreerd op het opbouwen van Nova Aarde."
Dus kunt u hier een poosje over spreken? Hoe wij deze twee taken tegelijkertijd voortzetten alstublieft?
Goddelijke Moeder: Nu, een ieder van jullie heeft al jullie bekwaamheden met jullie mee naar de Aarde gebracht. Dus Ik Ben niet eenvoudigweg luchthartig of niet serieus wanneer ik zeg, "doe het allemaal". Omdat meditatie verbinding en begeleiding is, maar als het niet in deze tijd is, specifiek deze fase, opgevolgd met actie, dan ben je niet in de volledigheid van de cocreatie, heilige vereniging partnerschap waar wij over spreken. Je vertaalt het niet in/naar de vorm.
En dan, als je eenvoudigweg bouwt, bouwt en bouwt zonder ooit te mediteren of te bidden of je af te stemmen, dan ben je een planeet zonder een blauwdruk aan het bouwen. Dit is uniek. Het is een nieuwe creatie. Kan je het je voorstellen, mijn zoon, in al deze uitbreiding, dat dit nieuw is?
SB: En de eerste keer dat het gebeurt is op de Aarde.
Goddelijke Moeder: Dat is correct. Dus het is fysiek en het is spiritueel. Maar het is niet voor de buitensluiting van ofwel/of. Nu, zullen er individuen zijn die specifiek afhankelijk zijn van hun, kunnen wij zeggen, hun voorouders of wortelen of dimensionaliteit die het gebed en de meditatie route prefereren, die de begeleiding kunnen ontvangen en zeggen, "Dit is hoe de blauwdruk eruit ziet?" Ja.
En zijn daar diegenen die meer comfortabel zijn met het oppakken van de hamer of de op de computer ontworpen tekeningen om Nova Aarde of de Steden van Licht te construeren? Natuurlijk. Maar het is in de coöperatie, het is de eenheid … Situeer het op deze manier: Ik Ben één keer geïncarneerd, zoals je weet….
SB: Ja..
Goddelijke Moeder: … als de moeder [van Jezus], en Yeshua, en mijn geliefde man, Joseph, waren timmerlieden en timmerlieden van het fijnste soort. Zij waren bouwers. En zij waren aannemers van mannen, en zij waren bouwers van het fysieke rijk, merendeels woningen. Maar het wat niet een ofwel/of.
Dus Ik vraag aan een ieder van jullie om geen Christen te worden, want dat zou zeer zeker een slecht gekozen naam zijn! Een misstap! Ik vraag aan jullie om zowel de timmerman als de gids voor de mensheid te zijn.
En hoe zijn jullie de gids? Luister naar jullie zelf en luister naar ons, ontvang, ontvang, ontvang, en dan geef, geef, geef en deel. Wij hebben jullie dit geleerd, en jullie zijn er veel beter mee geworden. Maar het is de constante stroom.
Ja, voordat jullie probeerden om naar boven te reiken en naar ons toe te komen. Dat is waarom ik benadrukt heb, "Wij zijn naar jullie toegekomen." De trillingen zijn nog niet helemaal in overeenstemming met elkaar, maar jullie hebben mij nooit tegen jullie op deze manier horen spreken. Wij zijn bij jullie.
Dus maakt het de energie, de frequentie, de trilling - ongeacht hoe jullie het noemen - het verankert de Liefde, onze Liefde, terug in/naar de menselijke constructie, zodat alles dat de mensheid construeert, of het nu een gebouw of een stad van Licht is of een instituut of stichting of een familie, alles wordt met Liefde, met gratie/genade, met de Goddelijke Kwaliteiten bezield.
Zullen jullie het oude vergeten? Het zal een vage herinnering zijn, maar wij hebben geregeld dat jullie het niet kunnen vergeten omdat er nooit een herhaling kan zijn. Dat is één van Mijn uitspraken. Jullie zullen niet terug roteren in/naar het oude. Dat is waarom Michael en St. Germain en zovelen waar Ik mee spreek, spreken over de voorwaartse stuwing.
Jullie zijn de toekomst aan het verankeren. Jullie verankeren boven in het beneden, binnen en buiten. En laat Mij duidelijk zijn: er is niets - denk na over wat ik zeg - er is niets dat jullie kan stoppen. Denk na over hoe dit jullie laat voelen, wanneer Ik dit zeg. De expressie van jullie goddelijkheid, van jullie contract, zal niet belemmerd worden.
Er zijn vele obstakels geweest die overwonnen werden. En ja, ik heb jullie horen zeggen, "Hoe vaak moet ik mezelf bewijzen?" Wel het antwoord is, hoe vaak, zoete engelen van Licht, hebben jullie het gevoel dat jullie jezelf moeten bewijzen voordat jullie je glorieuze waarde erkennen, jullie schitterende zelf? Jullie hebben niet meer nodig. Ik geef jullie meer. Maar jullie hadden alles dat jullie nodig waren op de dag dat jullie arriveerden.
Dat is waarom Ik spreek over het binnenin u ontwaken, van het wegspoelen van het stof en het vuil zodat jullie niet alleen zien en ervaren wie jullie zijn, maar wie ieder ander is en om Gaia te ervaren, de koninkrijken te ervaren, dat jullie in de volledigheid van jullie wezen jullie je broeders en zusters van Arcturus, Andromeda en CeeCeeCee verwelkomen, niet als mindere wezens - andere wezens, ja; minder, nee. En zij zijn al tussen jullie in, en zij hebben een geweldige tijd.
SB: Moeder, een andere vraag?
Goddelijke Moeder: Ja?
SB: Sommigen zeggen dat ascentie geleidelijk is; sommigen zeggen ascentie is plotseling. Ascentie is beide, geleidelijk en plotseling, nietwaar? Kunt u een beetje meer spreken over het plotselinge aspect van ascentie alstublieft?
Goddelijke Moeder: Het is dat gevoel - wel, het is meer dan een gevoel; het is een weten; het is ontsteking (4) - het is dat gevoel dat je omgewisseld bent naar een andere frequentie, en het gebeurt plotseling. Je mag eraan werken, eraan werken, eraan werken, en dan op een ochtend wordt je wakker, en je ziet, wordt gewaar, voelt en weet anders.
Je mag uit een meditatie vandaan komen, en de meesten van jullie zijn verrast! Je denkt, "Ik zie kleuren of schepselen of licht op een andere manier. Weet je, gisteren, dacht ik niet dat ik dit zou kunnen doen, en vandaag denk ik dat ik deze taak en nog 20 meer kan doen."
Je omhelst jouw multidimensionale talenten zelf. Dus op die manier is het zeer abrupt. Het is het gevoel, "Ik ben niet dezelfde persoon als dat ik gisteren was." Je mag niet weten hoe of waarom, maar het is zeer duidelijk en zeer een streep-in-het-zand.
SB: Maar dat is niet Sahaja Samadhi, (5) Moeder, of wel? Wanneer doet Sahaja Samadhi zich voor?
Goddelijke Moeder: Het doet zich met een meer geleidelijke ontwaking en verheffing voor. Dus er is het abrupte, "Ik ben niet hetzelfde,' en dan is daar het werken en het verankeren, de integratie, dan is er een volgende sprong en een volgende sprong en een volgende sprong. En jullie weten het niet - wel, sommigen van jullie wel - maar jullie vorderen sprongsgewijs. En dan zullen jullie daar zijn.
SB: Nu, zijn deze sprongen equivalent aan sub-gebieden? (6)
Goddelijke Moeder: Je kunt eraan denken als sub-gebieden, dimensionale sub-gebieden, ja.
SB: Oké. Dat is zeer behulpzaam.
Goddelijke Moeder: Maar weet ook dit, wat ik tegen jullie zeg: Wees niet inperkend.
SB: Ja.
Goddelijke Moeder: Sommigen van jullie voelen zich als baby kikkers de ene dag en jullie springen van het ene sub-gebied naar de volgende en naar de volgende. En dan de volgende dag zijn jullie een panter, en springen jullie 10 niveaus. Dus bepaal niet vooraf.
Sta jullie hartbewustzijn toe, jullie weten, om jullie eenvoudigweg te leiden. Ja, Ascentie gaat over het nemen van risico's en vertrouwen op wat jij weet dat waar is, en dan aan te komen en te zeggen, "Yep. Ik wist het. Hier ben ik." En ik ben precies daar bij jou. Ik vang jou op.
SB: Dus, Aartsengel Michael sprak over een Ascentie Lite (Lichte/Luchtige Ascentie). Hij sprak over het door een autowasserette heen te gaan en dan wederom door de autowasserette heen te gaan. Deze mensen die dat doen, de vroege opstijgers, zouden zij zich helemaal niet verstoord voelen dat zij niet in een staat van Sahaja zijn?
Goddelijke Moeder: Nee, dit is het proces. Dit is de reconstructie, en, laten we het onder ogen zien, jullie zijn hier de modellen voor. Jullie zijn de mal, en jullie zijn niet de mal omdat wij een experiment aan het doen zijn, jullie zijn de mal omdat jullie gezegd hebben, 'Ik wens, ik kies, ik wens, en ik zal dit doen." Er is geen ruimte voor ontmoediging.
SB: Dank u wel, Moeder. Het zijn de poortopzichters die door de autowasserette heengaan. De pilaren die achterblijven en iedereen erdoorheen helpen, en ik neem aan de lichten uitdoen en de deuren afsluiten. Zullen zij deelnemen aan de Ascentie op wat voor manier dan ook voordat alles voorbij is? Zoals, moeten zij tot aan het complete einde van alles wachten om ascentie te ervaren, of wat is uw plan voor de Pilaren Moeder? (7)
Goddelijke Moeder: Nee. In feite, hebben wij … vergeet niet, de Pilaren zijn evenredig door de Tsunami gepenetreerd.
SB: Ja?
Goddelijke Moeder: En door alle geschenken. Maar wij hebben ook vele Pilaren die door het portaal heenkomen - of er zijn genoeg Pilaren; we kunnen zo nu en dan een paar missen - en zij komen erdoorheen om zich te herbekrachtigen omdat hun taak de meest moeilijke, eentonige taak van allen is.
SB: Zij zullen het langst wachten. (8)
Goddelijke Moeder: Wel, zij hebben te maken met de vergeetachtigen/onoplettenden.
SB: Ja.
Goddelijke Moeder: Maar, weet je, denk eraan als een voorwaarts gaande mars en dat de Pilaren de vergeetachtigen/onoplettenden steeds verder en verder voort duwen. Dus, nee, de Pilaren hoeven niet te wachten. Aan hen werd een vorm gegeven van - denk eraan als dispensatie voor hun dienstverlening.
SB: Wel, ik hoop dat zij samenkomen, omdat het een klein beetje eenzaam zal gaan worden aan het einde! Daar gaan zijn de vergeetachtigen/onoplettenden en de Pilaren!
Goddelijke Moeder: En dan zullen daar de massa's bij de poort zijn …. Denk eraan als een marathon - wat het werkelijk geweest is - een Hemelse, Aardse marathon, en iedereen bij de eindstreep juicht hen toe, verwelkomen hen.
Er zullen vele beloningen zijn. En iedere beloning is niet louter door Mij beslist, door ons, door allen; het is door jullie beslist. Voor sommigen, is het het binnentreden in de volledigheid van een zeer publiek platform en publieke rol. Voor anderen, is het een rustige woning op het platteland, in volmaakte vereniging met Gaia.
Voor anderen, is het een familie terrein waar allen elkaar kunnen ontmoeten, bijeen komen en kunnen delen. Het is wat het hart wenst dat naar voren brengt wat er gecreëerd is. Maar allen zullen gelijk ontvangen en in gelijke afmetingen, net zoals jullie nu zijn. Het is niet dat ik sommigen was/reinig en anderen aan de zijkant laat staan. Nee. Iedereen en alles. En nu verhogen wij deze energie.
Dus ik wenk naar jullie, en ik vraag jullie weer, nog één keer, houden jullie van mij?
SB: Oh, Ja, Moeder.
Goddelijke Moeder: Houden jullie van Mij zoals Ik van jullie houd?
SB: Is dat mogelijk, Moeder?
Goddelijke Moeder: Het is jullie expressie van Mij, en het is groeiende, mijn geliefde zoon. Het is in een ieder van jullie groeiende. Dus je zegt, "Ik kan liefhebben zoals ik nog nooit eerder liefgehad heb."
SB: Dat is waar.
Goddelijke Moeder: Laat mij binnen.
SB: Ja, Moeder.
Goddelijke Moeder: Ga met Mijn Liefde, en ga in vrede.
SB: Dank u wel, Moeder.
Goddelijke Moeder: Vaarwel.
SB: Vaarwel.
Goddelijke Moeder: Wij zullen weer spreken!
SB: Ja, Moeder. Wanneer U het maar wenst.
[einde]

Voetnoten
(1) De Goddelijke Moeder is de Stem; de Heilige Vader is de Stilte in de Wildernis. "Hij" (hij is niet een "hij") is een wildernis in de zin dat Hij wetteloos is; hiermee bedoel ik, dat geen wet van toepassing kan zijn op het transcendentale rijk van de Vader; alleen op het fenomenale rijk van de Moeder.
(2) "Gratie/Genade: de kwaliteit van het zijn van een ware en exacte expressie van de goddelijke spirit en wil. Dit is een staat van schoonheid, van heelheid, van eenheid. Het is de definitieve zegen en deugd, omvattende dienstverlening en actie. Het is de kleur roze." (Linda Dillon, The New You, 259)
 (3) “R,” de Lichtwerker die InLight Radio financierde en ervoor koos te vertrekken met kanker was een Serafijn en is één van de Serafijnen die actief helpen.
 (4) "Ontsteking" is het woord dat nu gebruikt wordt voor wat Sanat eerder noemde de "vingerknip," de plotselinge Ascentie van alles. Maar … maar … zelfs na het betreden van de Vijfde Dimensie, zullen er nog steeds meer stappen zijn voordat we feitelijk Sahaja Samadhi bereiken.
 (5) Sahaja Samadhi is het niveau van verlichting dat bevrijding brengt van de behoefte om herboren te worden. Het is een permanente hartopening. Voor een voorbeeld van Sahaja (de natuurlijke staat), kijk naar Ramana Maharshi.
 (6) Iedere dimensie of ieder gebied, zoals de Vijfde Dimensie, dat bekend staat als het Mentale gebied op het leven na de dood zijde van de dingen, heeft verschillende subgebieden.
 (7) Aartsengel Michael heeft sindsdien aan mij in een persoonlijke lezing op 11 juli verteld dat de Pilaren ook door de autowasserette heen zullen gaan en Ascentie Lite (lichte/luchtige Ascentie) zullen ervaren.
 (8) Feitelijk, gezien dat de ontsteking in de niet al te verre toekomst zal zijn, hoeven zelfs de Pilaren niet lang te wachten.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten