donderdag, juli 24, 2014

De Vijfde Antariaanse Boodschap - Aankomen op Venus - 22 Juli 2014 / Dr. Suzanne LieDe Vijfde Antariaanse Boodschap
Aankomen op Venus
22 Juli 2014 / Dr. Suzanne Lie

3-5-96 
(Sue: Lieve Lezers, neem alsjeblieft waar hoe wij dezelfde boodschappen gedurende bijna 20 jaren ontvangen hebben. Ook, denk eraan dat deze boodschappen op iedereen van toepassing zijn. Ik ontving deze boodschappen lang geleden. Ik denk dat ik eraan herinnerd werd om hen NU vrij te geven, aangezien we eindelijk gereed zijn om te begrijpen en toe te passen wat ontvangen werd.)
Geachte Commandant Malteese,
Ik wens om door te gaan met de communicatie die wij onlangs begonnen en wens ook om u enige vragen te stellen.
Commandant Malteese: Ga alsjeblieft eerst met jou vragen verder.
Sue: Bent u een lid van het Ashtar Commando? En, waarom ben ik de laatste week zo nerveus geweest?
CM: Wij zullen de tweede vraag als eerste beantwoorden.
"Waarom ben ik de laatste week zo nerveus geweest?"
Je bent zeer nerveus geweest de laatste tijd omdat je middenin een zeer diepgaande transformatie binnenin jouw fysieke wezen bent. Vanwege deze overgang, is jouw emotionele lichaam zeer gestrest geraakt. Je bent je "Centrum" verloren omdat dat Centrum nu anders is. Ook, wil jouw Ziel dat je volledig deelneemt aan deze transformatie.
Daarom, heeft de frequentie van jou, dat het hoofdzakelijke bewustzijn vasthoudt voor de fysieke gestalte, de verantwoordelijkheid om omlaag te gaan in/naar de dieptes van jouw eigen duisternis en om het allemaal naar het oppervlak van jouw bewustzijn te brengen waar het genezen kan worden.
(Sue: Het ziet ernaar uit dat sommige dingen nooit veranderen. Ik plaatste net een welkomst boodschap op mijn site vandaag dat precies hetzelfde zei.)
Omdat jouw fysicaliteit dus betrokken geweest is in het proces van het waarnemen en genezen van jouw duisternis, heb jij je afgescheiden gevoeld van jouw Multidimensionale ZELF. In feite, is jouw duisternis slechts dat: 'Afgescheiden van jouw ware Multidimensionale ZELF." Je bent een dappere strijder geweest om in/naar de dieptes van jezelf te gaan om jouw angsten en ongerustheden te leven en te herleven.
Laat ons een nauwkeurige kijk nemen op jouw angsten en ongerustheden zodat jouw inspanningen niet tevergeefs geweest zijn.
1—De eerste duisternis is de illusie van afscheiding. Deze illusie vertelt jou dat je alleen bent en dat niemand in staat zal zijn om jou te begrijpen of te accepteren. Je wilt naar "Huis" gaan, en Thuis is ergens anders dat zeer, zeer ver weg is.
 
2—De tweede duisternis is de illusie van angst. Angst is een natuurlijke reactie op afscheiding. Als je alleen bent zonder iemand om jou te begrijpen of te accepteren dan, natuurlijk, zal je angstig zijn. Angst voelt aan als een op til zijnde storm die door zal breken op het moment wanneer je dat het minste verwacht.
3—De derde duisternis is de illusie van "Ik zal niet overleven". Deze angst is zeer overheersend in deze tijd omdat, in werkelijkheid, een deel van jou niet zal overleven. Jouw duisternis zal omwikkeld zijn binnenin jouw licht. Angst zal niet ophouden te bestaan, niets raakt uitgestorven; het verandert slechts van vorm. Je bent zeer gehecht geraakt aan jouw duisternis. Het is het deel van jou dat jou vertelt dat je meer diep binnenin jezelf moet leven en je af moet wenden van de fysieke wereld.
Laat ons nu kijken naar jouw angsten alsook naar hoe je hen kunt transformeren.
1— De illusie van afscheiding. Om de derde dimensie volledig te ervaren, moet je de ervaring van afgescheiden van de ENE te zijn toestaan. Dit is de laatste fysieke belichaming voor jou en diegenen die wensen om terug te keren naar hun bewustzijn naar de hogere dimensies. Daarom, al diegenen die bewust of onbewust gekozen hebben om te ascenderen zullen ten volste van hun fysieke ervaring willen genieten.
"Waarom, zou ik iets willen ervaren dat zo pijnlijk is?" vraag je. Omdat, onze ENE, je wenst om al jouw driedimensionale lessen rondom jou heen bijeen wilt verzamelen en hen wilt integreren in jouw volledige Multidimensionale ZELF. Als een resultaat van jouw fysieke incarnaties heb je grote onafhankelijkheid en vastberadenheid vergaard. Steeds weer opnieuw heb jij je herinnerd je binnenwaarts te wenden naar jouw Bron in tijden van nood.
Verder, heb je de illusie van afscheiding verbonden met jouw aardse levens. Gedurende jouw ascentie proces moet je die illusie loslaten en je met de Aarde, Lady Gaia verbinden, aangezien jij Haar helpt en Zij jou helpt.
2—De illusie van angst. Angst is het tegenovergestelde van Onvoorwaardelijke Liefde. Jouw Hogere ZELF heeft voor jou gekozen, diens fysieke expressie, om angst en verontrusting te ervaren zodat je deze emoties in/naar het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde kunt projecteren. Wat je weerstaat - volhard. Daarom, moet je ophouden jouw angst te weerstaan.
Je moet er in/naar verhuizen en het jouw volledige aandacht geven. Hoor jij wat jouw angst echt tegen jou zegt? Het zegt, "Vergeet mij niet. Ik, angst, ben een prachtige leraar voor jou geweest. Ik ben jouw waarschuwingssysteem dat jou toestaat te weten wanneer jij uit je centrum vandaan valt. Ik ben het gedeelte van jou dat jou eraan herinnert om jezelf te herijken. "Ga naar binnen," vertel ik je, "Om je te verbergen voor de vijand van afscheiding." Wat vond je binnenin? Vond je afscheiding? NEE! Je vond Eenheid. Ik, jouw angst van afscheiding, herinnerde jou eraan dat je ÉÉN met al het leven bent.
3—De Illusie van "Ik zal niet overleven." De angst van "Ik zal niet overleven" zal als een herinnering blijven. Deze herinnering is belangrijk zodat je anderen kunt helpen. Je hebt deze angst zeer diep gehad door deze Aarde incarnatie heen omdat je als een klein kind bijna stierf. Echter, de angst die je hebt is feitelijk omgekeerd. Het kleine kind was niet bang dat diens fysieke lichaam niet zou overleven. Jouw kleine kind zelf was bang dat diens Ziel niet zou overleven.
Vertel nu dat kleine kind dat jouw Ziel wel overleefde en het, in feite, zichzelf aanzienlijk uitbreidde. In dit laatste fysieke leven heb jij, en vele anderen, geleerd en zullen doorgaan te leren, dat je spirit in/naar de materie kunt brengen en daardoor de frequentie kunt verhogen van de materie dat ingebed is met het Licht van Spirit.
Zie je nu waarom je zo nerveus bent geweest? Voel nu hoe jouw nervositeit losgelaten kan worden in/naar het uitgebreide Licht dat je actief in jouw lichaam toestaat. Herinner je, wanneer het ook is dat je meer licht binnen brengt, nodig je meer duisternis uit om naar het oppervlak van jouw bewustzijn te komen om gewaardeerd en liefdevol vrij gemaakt te worden.
Voor de tweede vraag:
Bent u een lid van het Ashtar Commando?
Ja, wij zijn leden van het Ashtar commando, net zoals velen van de onzen op de Aarde dat zijn. Het Ashtar Commando is de naam voor de groep van wezens die nu jullie planeet helpen tijdens Haar overgang. Er is nu steeds meer "channeling" omdat velen van jullie ons komen bezoeken in jullie nachtlichamen en in jullie meditaties. Een ieder van jullie zal het wezen horen, of channelen, dat het meest dichtbij jouw persoonlijke trillingsdraad is.
De Geascendeerde meesters die je hoort zijn diegenen waar je onder gediend hebt in andere levens en/of die van dezelfde Overziel als jijzelf zijn. Op de Aarde koos jij om leraren voort te roepen die van jouw zelfde Overziel zijn. De "ET's", zoals je ons genoemd hebt en waar je mee communiceert, zijn gewoonlijk afwisselende werkelijkheden van jouw toekomstige zelf, zoals ik voor jou ben. Velen van de ET's die vaak gechanneld worden, hebben vele afwisselende werkelijkheden van zichzelf die gekozen hebben om in jullie tijdskader te incarneren.
Het meest belangrijke om je te herinneren is dat iedereen die een fysiek lichaam heeft in staat is van het ontvangen van informatie van hun kanalen binnenin. Alles dat je hoeft te doen is jouw innerlijke storing op te ruimen door je eigen duisternis te her/erkennen, te genezen en los te laten. Wij definiëren duisternis als iets dat de gewaarwording/het inzicht van jouw Hoogste ZELF en jouw hoogste doel belemmerd.
Daar zijn een paar valstrikken welke belangrijk schijnen te zijn in jouw leven die jou feitelijk steeds verder afwenden van jouw eigen bekwaamheid om innerlijke begeleiding te ontvangen. De valstrikken zijn het oordeel van jezelf dat je niet goed genoeg bent, alsook de competitie met jouw vroegere zelf of met anderen.
Deze twee karakteristieken kunnen gerationaliseerd worden om ervoor te zorgen dat jij je beter en belangrijker voelt. Maar wat er feitelijk gebeurt is dat jij begint jouw gewaarwording/inzicht van de waarheid te vertroebelen omdat je begint te bewerken wat je ontvangt. Dit bewerken is gebaseerd op jouw oordeel dat de informatie niet goed genoeg is en/of je voelt competitie met anderen die ook informatie ontvangen.
Wij spreken nu vanuit de vijfde dimensie tegen jou. Wij kunnen op hogere snelheden van trilling resoneren maar hebben ons vrijwillig aangeboden om onze trilling te verlagen zodat jij in de derde dimensie gemakkelijker onze oproep kunt horen. In onze hogere dimensionale werkelijkheden, zijn eenheid en individualiteit hetzelfde. Vandaar dat, wij in staat zijn om tegelijkertijd volledige eenheid en volledige individualiteit te ervaren. Het is via onze verenigde expressie van onze individualiteit dat wij de Ene het beste dienen.
Wij beseffen dat iedereen en ieder ding een spiegel van onszelf is. Deze spiegel is een feedback mechanisme, hetgeen een ieder van ons toestaat om voortdurend bewust te zijn van onze persoonlijke behoeften terwijl wij ook verenigd met onze groep blijven. Wij zijn dankbaar voor de feedback van onze groep aangezien het belangrijke ondersteuning en kameraadschap verstrekt.
Wij hebben deze zelfde gevoelens van eenheid met onze kameraden die een driedimensionale gestalte genomen hebben om Gaia te helpen. Wij zien jou als een feedback mechanisme voor ons eigen proces. Wij streven er onophoudelijk naar om onze trilling te verhogen, net zoals wij diegenen van ons in de fysicaliteit ondersteunen om hun resonantie te verhogen. Wij zijn jouw toekomst en jouw verleden, maar wij zijn allen ÉÉN in het eeuwige NU. Wanneer de toekomst en het verleden samenkomen in het NU, kunnen wij een vortex/draaikolk van energie creëren om het proces van ascentie van jullie planeet te helpen.
Nu, terwijl je voortgaat met jouw fysieke leven, ben je bewust van iedere gedachte van ieder oordeel of competitie. Kijk naar alles en iedereen als een spiegel en een feedback mechanisme dat jou over jezelf vertelt. De persoon die je be/veroordeeld is waarschijnlijk een gedeelte van jouw verleden of jouw toekomst. Wanneer je gewaarwordt dat je oordeelt of wedijvert:
-Ga binnenin jezelf om een grote vortex van Licht te zien.

-Binnenin deze vortex bestaat al het verleden, het heden en de toekomst binnenin het NU.
 
-Zie alle duisternis en Licht, alle schoonheid en lelijkheid, in/naar ÉÉN vermengt.

-Zie alle polariteiten in/naar ÉÉN komen in de vortex.

-Voel jouw persoonlijke verantwoordelijkheid binnenin de vortex.

-Her/erken hoe jouw persoonlijke verantwoordelijkheid aan jou ten toon gespreid wordt in alles dat je gewaarwordt.

-Her/erken en laat alle oordeel en wedijverende gedachten los.

En nu voor het meest belangrijke gedeelte, houd van jezelf voor de exact de manier dat je NU bent. Je bent in het proces van wording! Geniet van jouw proces!

5-1-96
Geachte Commandant Malteese,
Ik heb u in mijn meditatie gehoord. Ik heb gelezen over de verandering in het DNA, de verschuiving van de trilling op onze planeet en hoe het loslaten van oude pijn en angst een hogere resonantie voor onze cellulaire structuur kan toestaan. Voeg alstublieft uw grote verlichting toe aan dat waar mijn geest mee werkt om te integreren.
CM: Jouw geest is inderdaad in het proces van integratie. Er is veel dat je geleerd hebt. Nu is het het moment waarin je kunt beginnen om bewust te begrijpen wat je ontvangen hebt. Probeer om volledig het typen van onze boodschap vrij te geven aan jouw afwisselende zelf, ikzelf, Commandant Malteese. Je kunt me vertrouwen. Herinner jij je op Antares toen wij op hetzelfde schip dienden?
Wij bevochten de Orions, en jij werd gevangen. Ik was het die jou bevrijdde. Jij was ook een Commandant en wij waren grote kameraden. Kan jij je nu Antares herinneren? Zie je hoe de Zon altijd laag aan de horizon bleef van de planeet waar wij leefden? De gloed van de Zon wat roze van kleur in plaats van geel zoals het op jullie Aarde is. Daarom, waren er vele nuances van violet en blauw.
Echter, in deze specifieke incarnatie, was de wereld niet rooskleurig. Daar was een grote Galactische Oorlog waarin jij en ik zeer betrokken waren. Een deel van de reden waarom jij je al jouw intergalactische levens niet herinnerd hebt is vanwege die oorlog. Je hebt er sindsdien over gelezen in jouw onderzoek. Je was zo verstoord door het oorlogzuchtige bewustzijn van de Aarde dat jij jezelf niet toe kon staan je een werkelijkheid te herinneren waarin er ook veel oorlog was.
Deze oorlogen waren op het Lagere Astrale Subgebied van de Vierde Dimensie. Gelukkig, hebben wij onze trilling uitgebreid naar de bovenste vijfde trilling. Te midden van deze graad van eenheid, is er geen oproep/roep voor strijd. Wij allemaal zijn ÉÉN met elkaar, en onenigheid met een ander zou alleen resulteren vanuit onenigheid binnen het zelf. Echter, als we nog steeds met onszelf in strijd waren, dan zouden wij niet een trilling kunnen handhaven van de vijfde trilling of daarboven.
Dus mijn geachte kameraad, onze lange oorlog is voorbij. Er zijn nog steeds enige vierde dimensionale oorlogen (denk eraan dat dit 1996 is) voor diegenen die wensen te leren over moed en opoffering. Jij, echter, bent gereed om de behoefte van oorlog te transcenderen. Maar, om dat aldus te doen dat je dat aldus doet, moet je alle pijn en angst binnenin jezelf loslaten. Je kunt dan die moed en opofferingen gebruiken die je in de strijd leerde om het grootste avontuur sinds je Arcturus verliet onder ogen te komen.
(Gelukkig, is een grote hoeveelheid van mijn pijn en angst losgelaten. Met veel dank aan mijn hogere dimensionale vrienden.)
Herinner je nu het moment toen je eerst jouw Arcturiaanse planeet verliet om Gaia's roep om hulp te beantwoorden net voor de definitieve vernietiging van Atlantis. Jullie allemaal leven in samenhangende lange-termijn eenheden die 'pods' (capsules) genoemd worden, dezelfde benaming die voor walvisachtigen gebruikt wordt. Jouw pod heeft besloten om te bi-lokaliseren met het oog op het beantwoorden van Gaia's roep om hulp.
Het gedeelte van jezelf dat bedoeld is te blijven op jullie planeet heeft zich gedupliceerd van het gedeelte dat is bedoeld te vertrekken/bi-lokaliseren. Scheiding in die dimensie, de zevende, is zeer anders van wat je kent op jouw wereld. Het zou meer accuraat zijn te zeggen dat jouw bandbreedte uitgebreid is zodat de twee ankerpunten andere draaikolken van ervaring zouden kunnen hebben.
Zie hoe jouw pod een groep-merkaba gecreëerd heeft, welke in/naar de hyperruimte gaat voor jullie reis naar Venus. Zie nu hoe Venus opduikt op jullie lange-afstand sensoren. Jullie verlaten de hyperruimte buiten het Zonnesysteem van de Aarde zodat jullie niet de draaiing verstoren van de al in gevaar gebrachte Aarde. Jullie zijn nu in staat om rond te bewegen in het Zonnesysteem op een manier dat jullie Venus kunnen betreden zonder Haar zuster de Aarde te verstoren.
Zie Venus nu terwijl het steeds meer van jullie kijker opvult. Aangezien je nog steeds vibreert op de zevende trilling zie je Venus zeer anders dan dat je zou doen vanuit de derde dimensie die je uiteindelijk binnen zult gaan. Daar is een prachtige beschaving op deze frequentie van Venus welke in voortdurend contact met de Aarde is.
Je verlaagd jouw trilling naar de zesde trilling terwijl je op Venus bent. Van daaruit zal je leren te resoneren met de vijfde dimensie voor jouw definitieve afdaling in/naar de bovenste derde/vierde trilling waarop de Aarde resoneerde met het afsluiten van de Atlantische cyclus. Ieder lid van jouw groep zal zich voorbereiden op jouw missie om één van de ontelbare gewonde of stervende mensen op Atlantis binnen te lopen. Daar is grote geologische onrust geweest wat verschuldigd is aan het Atlantische egoïstische en militaristische gebruik van hun kracht kristallen.
Eerst zal je in de Violette Tempel op Venus studeren. Echter, jouw studies worden onderbroken, als je ziet dat Gaia in groot gevaar verkeerd. Zij heeft wederom een beroep gedaan op het Universum voor wezens van het hogere Licht om het lichaam van Haar planeet Aarde te betreden, en je moet naar de Aarde gaan voordat je volledig voorbereid bent. Wist jij veel dat je zou moeten incarneren op Gaia's planeet totdat zij Haar grote planeet in/naar de veiligheid van de vijfde dimensie en daaraan voorbij zou kunnen ascenderen.
Herinner je nu hoe Lady Venus jou omhelst en jou de corridor van beschermend Licht laat zien waardoorheen je het lichaam van het kleine, stervende kind op Atlantis kunt binnengaan. Voel wederom hoe doodsbang je was toen je besefte dat jouw Goddelijke aanvulling zich niet bij jou kon aansluiten. De frequentie van de mensen op het achteruitgaande Atlantis was zo laag dat hun gestalten alleen een bewustzijn konden bevatten dat opgesplitst was in man of vrouw.
Ja, die angst is nu moeilijker om toegang tot te verkrijgen omdat je weet dat het verlies van jouw Goddelijke Aanvulling slechts een illusie was. Jouw Aanvulling is altijd en overal bij jou. Voel hoe die angst aan het genezen is. Voel hoe de pijn van de angst verdwenen is!!
Aangezien de illusie van deze verlating genezen is, hoef je geen ander driedimensionaal drama te creëren met het oog op het genezen van de afscheiding. Weet dat je nu VRIJ bent van verlating. Met de illusie van afscheiding uitgewist en de angst van verlating genezen, ben je nu vrij om jouw trilling te verhogen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten