dinsdag, juli 15, 2014

De Feeën en de Eenhoorns - De Landerijen van het Mysterie - 12 Juli 2014 -- + Video met een Boodschap van Gaia

De Feeën en de Eenhoorns
"De Landerijen van het Mysterie"
12 Juli 2014 / Méline Portia Lafont
Méline: Ik heb me verbonden met het Dolfijnen Collectief om te vragen of onze prachtige familie een boodschap wilden meedelen vanuit hun prachtige harten, aangezien het zo een lange tijd geweest is sinds ik een boodschap van hen ontvangen heb. De Dolfijnen antwoorden tegen mij dat zij in het volle proces zitten van het houden van dit Ascentie Proces voor het hoogste goed van allen terwijl zij functioneren als de opzichters voor de rasters op de Aarde en zijn zeer druk met het in evenwicht houden van deze rasters tijdens deze intense verschuivingen en deze beweging in bewustzijn alsook met het ontbinden van het oude. Dus in plaats daarvan waren vandaag de Feeën en de Eenhoorns bereid om door te komen met een prachtige boodschap vanuit het hart.

De Feeën en de Eenhoorns - De Landerijen van het Mysterie 
Prachtige harten, wonderbaarlijke zielen op avontuur op de landerijen van Gaia. Wij spreken met veel dankbaarheid tegen jullie en met een diepgaand respect voor jullie allemaal, want deze wonderbaarlijke tijden van verschuivingen en ascentie zijn van het uitermate veeleisende type van zielwerk voor jullie allemaal dierbare harten. Verbijsterende glinsteringen en Lichtsteden activeren hun bestaan op jullie vlakken van ontwaking en bestaan, en dit dankzij al jullie harde werken, jullie toewijding en jullie vooruitkomen om het nieuwe Ras van het Mens/God bewustzijn in Eén te worden.
De zogenoemde landerijen van het Mysterie dragen niet langer zulke geheimen meer voor jullie, want deze zijn hier om zich te ontvouwen samen met jullie Kosmische wijsheid en innerlijke centrum van essentie. Jullie Licht bereikt de kusten van andere dimensies en werkelijkheden zodat deelname vanuit de andere rijken overduidelijk en mogelijk zijn om zich op een meer stabiele en bewuste staat van zijn voor te doen. Sta onze reis nu toe als een eenheid van Eén te beginnen en laat ons meer uitweiden aangaande dat gedeelte, dierbare harten.
Wij zijn overvloedig aanwezig in het Nu om jullie Kosmische harten van zijn/bestaan te openen, door de creatie en de vlam van Moeder/Vader God in deze prachtige expressies van jullie menselijke voertuig ervaring. Als de deuren van jullie Kosmische hart geopend worden door de wens en de wil van Eén te zijn in Liefde en in Harmonie, versnelt het volledige Universum en Multiversum van Lichtbewustzijn in Haar proces van een diepe transformatie dat de gehele Mensheid, alle Galactische Naties en de gehele Natuur omvat - en de etherische Elementalen om de volledige planeet Gaia voor het grotere goed van allen te verschuiven.Wij nodigen jullie uit om in gedachten te houden dat wij allemaal deelnemen aan dit wonderbaarlijke proces dat zich in deze tijd aan het ontvouwen is en dat wij, de Eenhoorns, als de opzichters van de Vlammen van Spiritualiteit en Verlichting functioneren via het Kosmische Hart van Creatie en Verlichting en dat wij, de Feeën, functioneren als de opzichters van Vreugde, gelach, geluk en Liefde, want deze zijn het manna voor transcendentie.
Nodig onze Aanwezigheid binnenin jullie hart uit en op die manier zullen wij steeds meer aanwezig zijn binnenin jullie eigen werkelijkheid van bestaan - waar de magie plaatsvindt en de orde van jullie dagelijkse levens op Aarde wordt. Samen bouwen wij de brug van creatie richting de Nieuwe Wereld en jullie lopen er zelfs op in deze tijd, ondertussen tegelijkertijd ijverig verder bouwend aan de brug van creatie.
De lang gezaaide landerijen van het mysterie worden nu zichtbaar en tastbaar voor jullie allemaal en sommigen genieten al van de vruchten van hun werk en dit lang vergeten land. Wij verwelkomen jullie met heel ons hart en het is onze oprechte wens dat jullie je hier thuis en in vrede met elkaar voelen, alsook met ons hart van zijn/bestaan.
De kinderen van deze Aarde hebben deze landerijen van het Mysterie nooit vergeten, want onze werkelijkheid heeft altijd deel uitgemaakt van hun levens en bewustzijn in het hart. Een open verbinding wordt gemaakt met deze schitterende zielen, aangezien de nieuwe kinderen degenen zijn die overvloedig zijn in zuiverheid en eeuwige wijsheid met een open hart voor al het bestaan in het leven, op Aarde en daarboven.
Deze kinderen zijn de opzichters van onze landerijen, die zich genoodzaakt voelden om dit mysterie en deze kennis van onze landerijen terug te brengen in de gedachten/geesten, de harten en de landerijen van de Aardse niveaus van bestaan en begrip - diens bewustzijn. Het geheim ligt in het toestaan van jullie innerlijke kind om wederom tevoorschijn te komen en om dat deel van jullie toe te staan om de kosmische wijsheid van de Goddelijkheid in Allen voort te brengen.
De Feeën: Zie ons in de vlinders, zie ons in de libelle's en in de schoonheid van de bloemen want wij zijn altijd in de buurt van deze levens van bewustzijn op Aarde. Wij verblijven nog steeds in jullie Aardse sferen, hoewel niet te dicht bij jullie grenzen van het bewustzijn van het Menselijke voertuig. Maar je kunt ons met het hart zien dat door het innerlijke oog van jullie ware wezen reflecteert. Wij verblijven bij jullie zolang als jullie in behoefte zijn van enig gezelschap in vreugde en geluk, want wij zijn vreugde en geluk. Wij brengen het innerlijke kind binnenin jullie naar de kusten van jullie wezen in deze werkelijkheid en aldus staan wij jullie magische bekwaamheden toe om ervaren te worden om te creëren en te manifesteren via vreugde.


De Eenhoorns: Jullie kunnen ons vinden in het Aardse Elementale Koninkrijk dat dicht bij onze neven de paarden en de bossen van jullie landerijen verblijft. Wij reizen in het zand van de tijd, waar ieder korreltje zand de tijd toestaat te ontbinden in het eeuwige en aldus is het daar waar jullie ons kunnen vinden, zie ons en ervaar ons via het hart van jullie wezen waar jullie één met de tijd en de eeuwige vlam zijn. De Zilveren omranding is ons bewustzijn en Straal van Licht dat binnenin iedere Vrouwelijke Goddelijkheid van alle wezens verblijft. Wij brengen inspiraties, verlichting en spirituele kennis door jullie innerlijke Goddelijke Vrouwelijke te ontwaken, want wij zijn hiervan de opzichters in samenwerking met de Engelen.
Laat ons nu buigen voor dat prachtige proces dat zich in deze tijd aan het ontvouwen is binnenin jullie allemaal en voor de gehele mensheid, want het is wonderbaarlijk, op z'n minst gezegd, en een altijddurende groei in bewustzijn dat in Liefde en vrede, met respect en vreugde gevierd moet worden!
Wij staan met Liefde bij jullie,
De Feeën en de Eenhoorns 


Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline: http://melinelafont.com


*****
Méline Spreekt over Feeën, Libelle's en Synchroniciteit en geeft live een transmissie van GAIA
Terwijl ik jullie met me meeneem tijdens mijn wandeling in het bos, laat ons praten over de feeën en Libelle's en hoe synchroniciteit werkt zoals ik het ervoer tijdens mijn wandeling. Ik laat ook Gaia gedurende een korte tijd doorkomen na de Libelle om een boodschap met jullie allemaal te delen. Deze video gaat over Gaia, Libelle's en Feeën, Synchroniciteit, de wedergeboorte en de vermenging van werkelijkheden. (Let op deze video is Engelstalig!!)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten