dinsdag, juli 01, 2014

De Engelachtige Gidsen - Inspanning is nog steeds Vereist, hoewel Forceren Niet Noodzakelijk is - 30.06.2014


De Engelachtige Gidsen
“Inspanning is nog steeds Vereist, hoewel Forceren Niet Noodzakelijk is”
30 Juni 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op het onderwerp van manifestatie. Met de energieën van de winter/zomer Zonnewende nu zwaar op jullie neerstromend, zullen velen van jullie zich nu aangespoord voelen om wederom richting het manifesteren van jullie dromen en wensen te gaan. Velen van jullie hebben je gevoeld alsof je klem zat in een wachtpatroon dat jullie ongemotiveerd, ongeïnspireerd en voor velen tamelijk fysiek moe achterliet. Zoals wij steeds weer opnieuw gezegd hebben, is er een tijd voor integratie en is er een tijd voor acceleratie. Jullie betreden nu een periode van snelle acceleratie. Dit is wat wij graag verder zouden willen bespreken in deze tijd.
Voor sommigen van jullie mag de gedachte van snelle acceleratie overweldigend schijnen te zijn, de vrees voor het onbekende is nog steeds aanzienlijk heersend onder velen van jullie in deze tijd; echter, er zijn nog steeds heel veel anderen die deze periode zullen verwelkomen aangezien zij verrukt zullen zijn om zich wederom geïnspireerd, gemotiveerd en zelfs gedwongen te voelen om te beginnen de noodzakelijke stappen te ondernemen om hun dromen en wensen hier in de fysicaliteit te aarden. Voor velen van jullie, zullen jullie gewaarworden dat zeer grote hoofdstukken zich aan het afsluiten zijn in deze tijd, echter, met iedere spreekwoordelijke deur die dicht gaat is er een andere die weldra open zal gaan. Galactische cyclussen, collectieve cyclussen alsook individuele cyclussen bevinden zich middenin het komen tot de afsluiting; hetgeen natuurlijk nieuwe cyclussen, patronen en energie zal verwelkomen om te beginnen.  
Aangezien jullie allemaal door een sterke integratie en loslatingsperiode gegaan zijn, zijn jullie nu gereed om wederom voorwaarts te gaan. Wij beseffen welzeker dat het mag toeschijnen alsof jullie voortdurend tegemoet getreden worden met gelijkaardige obstakels waar jullie niet aan schijnen te kunnen ontsnappen, maar wij verzekeren jullie, dat jullie in een veel grotere capaciteit loslaten dan dat jullie je momenteel realiseren.

Verscheidene maanden geleden moedigden wij jullie aan om jullie dromen en doelen wijs te kiezen aangezien er weldra een tijd zal komen waarin jullie je gedachten en focussen gemanifesteerd in de vorm zien worden in de niet al te verre toekomst. Wij zeiden:
Wij herinneren jullie eraan om wijs te kiezen wat jullie wensen te planten, aangezien jullie je oogst gewaar zullen worden sterker en groter te zijn dan eerdere jaren. Als je wenst om jouw verlangens te planten, zal je jouw dromen tot leven zien komen. Laat jouw angsten niet het beste van jou krijgen omdat je niet ziet hoe jouw dromen mogelijk zouden kunnen manifesteren, wij herinneren jullie eraan, dat de dingen niet zijn wat zij schijnen te zijn. Dit is waarom wij zeggen, plant jullie zaden wijs, want met een paar maanden tijd zullen jullie de oogst van jullie zaden oogsten.
De tijd is nu gekomen. Jullie zullen beginnen te zien de beginnende manifestaties van alles waar jullie in de beginnende maanden van dit jaar onvermoeibaar aan gewerkt hebben. Want diegenen van jullie die ijverig gewerkt hebben aan het loslaten van alles dat jullie niet langer meer dient, zullen jullie weldra de voordelen oogsten van het dragen van een "lichtere" last.
Ofschoon jullie waarschijnlijk plotselinge uitbarstingen van energie, inzichten, motivaties en vastberadenheid zullen gaan voelen waarvan het toescheen dat zij aan jullie ontsnapt waren de laatste paar maanden, zouden wij jullie er graag aan willen herinneren dat forceren niet noodzakelijk is om je dromen en wensen te manifesteren. Zeker, inspanning is nog steeds nodig hoewel forceren alleen verder zal uitstellen wat je wenst te creëren. Wanneer je de drang voelt om de uitkomst te forceren die je wenst te manifesteren, herinner je dan om een moment te nemen, een stap terug te zetten en op het pad van de minste weerstand te staan om aan jou gepresenteerd te worden. Je zult getuige zijn van de naadloosheid van goddelijke timing en synchroniciteit in jullie levens. Wij moedigen jullie aan om jullie geesten en jullie harten open te houden voor de overvloedige kansen, zegeningen en geschenken die spoedig aan jullie gepresenteerd zullen worden met een groter gemak dan ooit tevoren. Dit is te verwachten zoals wij dit jaar vele keren gezegd hebben; het is een jaar van vertrouwen en geloof. Plaats jouw vertrouwen in jezelf, in jouw bekwaamheid om alles te creëren waar je over gedroomd hebt. Wij moedigen jullie aan om jullie voeten op het pad te plaatsen om de wereld te creëren waar jullie naar gehunkerd hebben om in te leven. Een volledige sprong van geloof/vertrouwen is niet vereist; alles dat je moet doen is te beginnen de eerste stap te zetten om jouw dromen te creëren. En dus herinneren wij jullie eraan, geloof, sta toe en accepteer.
Wij hopen dat wij jullie op de één of andere manier van dienst zijn geweest.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten