zondag, juli 06, 2014

De Arcturiaanse Groep - Vrijheid is Jullie Goddelijke Geboorterecht - 6 Juli 2014


De Arcturiaanse Groep
" Vrijheid is Jullie Goddelijke Geboorterecht"
6 Juli 2014 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wederom komen wij om jullie met woorden van Liefde en aanmoediging te begroeten want wij begrijpen hoe moeilijk de wereld voor zovelen geworden is. Inderdaad, de dingen gaan te werk zoals zij dat zouden moeten, dus probeer om niet afgeleid te raken door de beelden die jullie zien, door een begrip dat beelden het derde dimensionale bewustzijn in de manifestatie representeren. Dit begrip was Boeddha's verlichtingservaring. Hij probeerde het toen aan anderen te onderwijzen, maar de meesten waren niet in staat om volledig het idee te begrijpen en geloofden, dat aangezien de gehele wereld een illusie was, het oké was om het lijden van anderen te negeren. De wereld is echt, het zijn de onjuiste interpretaties van de dualiteit en het afscheidende bewustzijn dat de illusie samenstelt.
Wanneer je aan illusies jouw ongerustheid, gedachten, zorgen, enzovoorts geeft, bekrachtig je hen met jouw energie. Er is slechts ÉÉN kracht en die ENE is echt, voor eeuwig, en wordt op z'n plaats gehouden door de Goddelijke Wet. De mensheid begint ermee om dit te erkennen en de dingen te zien voor wat zij zijn … en interpreteren vanuit een staat van hoger besef.
God vormde ZICHZELF nooit als machtsworstelingen, oorlogen, haat, ziekte, of elke van de negatieve situaties die zich nu manifesteren. Deze dingen zijn gedachte-interpretaties gebaseerd op een wereldbewustzijn van dualiteit en afscheiding. Liefde is de verbinding en wisselwerking tussen de velen binnenin de Ene, maar deze wisselwerking raakt ernstig vervormd wanneer overtuigingen van afgescheidenheid in een geloofsysteem vastgehouden worden. Fouten kunnen nooit de waarheid worden, ongeacht hoevelen het ook mogen geloven. Je kunt steeds weer opnieuw zeggen dat 2x2 gelijk is aan 5, en de gehele wereld mag het daarmee eens zijn, maar dat zal het nooit waar maken en zolang als je doorgaat het te geloven, zal jouw persoonlijke chequeboek niet in balans zijn.
Veel van waar jullie nu getuige zijn in de wereld als toegenomen geweld is het effect van de hogere frequentie energieën die in/naar hoeken stralen van lang bestaande schaduwen en het laten lijken alsof de wereld immer meer gewelddadig en dicht aan het worden is, maar wat in werkelijkheid dat be/verlicht waarnaar gekeken en dat veranderd moet worden. Iedere keer dat je stilletjes waarheid erkend, zelfs terwijl je disharmonie waarneemt, ben je het werk aan het doen van het helpen om de overbodige energieën van het Universele menselijke bewustzijn te ontbinden. Jouw taak is om de waarheid te weten (de spirituele werkelijkheid achter het beeld) over alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt en ruikt.

We hebben dit vaak verklaard, nochtans herhalen wij het … dit is Lichtwerk, dit is hoe je leeft als Lichtwerkers; door niet binnen te treden en de illusies van betekenis meer werkelijkheid en kracht te geven dan te proberen hen te fiksen. Dit betekent niet dat je de vergissing maakt die velen gemaakt hebben door achterover te gaan zitten en blindelings te zeggen; "Oh het is allemaal illusie, ik hoef niets te doen." Dit betekent dat je wat voor menselijke voetstappen dan ook onderneemt waartoe je gegidst wordt om te ondernemen, maar pas NA het besef dat de verschijningsvormen geen wet of werkelijkheid hebben om hen te ondersteunen. Je zult ontdekken dat je ietwat onthecht raakt voor vele kwesties die jou in het verleden diepgaand beïnvloeden omdat nu jouw energie niet langer meer met hen resoneert.
We zouden graag willen spreken over "vrijheid" wat het woord is dat het meest gebruikt wordt als een excuus om te doden en gedood te worden in een oorlog. Vrijheid is jullie Goddelijke geboorterecht. In werkelijkheid kunnen jullie nooit niet vrij zijn want wie zou God gevangen kunnen zetten? Terwijl jullie leren wie en wat jullie zijn, zullen jullie in/naar het besef komen dat je vrij bent en dat altijd geweest bent. Zelfs als je in een gevangeniscel zit kan je leren om binnenin jezelf vrij te zijn en zal je gewaarworden dat als deze diepere waarheden jouw staat van bewustzijn worden, jouw vrijheid op een externe manier zal manifesteren.
Vrijheid is een staat van bewustzijn, en kan nooit bereikt worden via oorlog, machtsworstelingen, of de vernietiging van anderen. Vrijheid is al belichaamd binnenin jullie en de overtuiging dat je het moet verkrijgen ongeacht van de consequenties voor anderen (die feitelijk jullie zelf in een andere gestalte zijn -- allen zijn gemaakt van hetzelfde "stof") is de hoogte van de dualiteit en het afscheidings-geloofsysteem en wordt levendig gehouden door diegenen wiens positie het is om ervan te profiteren. Het is alleen de onwetendheid van een onontwikkelde staat van bewustzijn dat de mensheid gedurende eonen geleid heeft om dat voor zichzelf uit te zoeken wat al binnenin hen is. Jullie zijn ontwikkeld genoeg om in/naar nieuwe en hogere manieren van begrip en ervaring van vrijheid te verhuizen.
Dit is de les … waarheid moet gerealiseerd en geleefd worden als de mensheid zich ontwikkelt in/naar hogere manieren van leven en deze dan manifesteert. De eerste stap is om op te houden macht te geven aan wat of wie dan ook want de enige macht die er is, is binnenin jullie. Schijnbare machten zijn het resultaat van overtuigingen die vastgehouden worden in de Universele menselijke geest … de ENE geest vervormd door overtuigingen van dualiteit en afscheiding.
Dit mag voor sommigen moeilijk te slikken zijn, maar ieder individu in een bepaalde fase van diens evolutionaire reis begint er niet om te geven wat de wereld presenteert als macht, omdat zij het besef verkregen hebben dat er slechts Eén macht is. Als je leeft en beweegt en jouw wezen in dit besef hebt, ervaar je een innerlijke vrijheid, zelfs als iemand probeert om jou in de één of andere vorm van knechtschap te houden. Want zie, zoals met alle dingen, manifesteert de innerlijke staat van bewustzijn als het externe. Vrijheid is, is altijd geweest, en zal altijd van jou/jullie zijn maar de wereld heeft dit niet geweten en heeft dus geworsteld om het buitenwaarts tot stand te brengen.
Diegenen die zichzelf gewaarworden in situaties die zij zelf gecreëerd hebben en waar niet gemakkelijk uit vandaan gekomen kan worden, mogen gewaarworden dat niets schijnt te veranderen zelfs als zij beginnen te beseffen dat vrijheid binnenin is. Als dit jouw situatie is, geef het niet op in frustratie maar begrijp in plaats daarvan, dat een ogenschijnlijke afwezigheid van fysieke, emotionele of mentale vrijheid gewoonlijk sommige karmische lessen omvat welke specifiek uitgekozen zijn door een individu voor het leren en de ontwikkeling. Als de benodigde les geleerd is en dat je eraan voorbij gegaan bent, moet de werkelijkheid--vrijheid manifesteren. Dit betekent niet dat je geen menselijke voetstappen kunt nemen, maar het betekent dat je zeer eerlijk moet zijn aangaande de situatie waar je wel of niet voor wegloopt, of dat je eraan voorbij ontwikkelt bent om het nog nodig te zijn. Weet dat bepaalde acties, toepasselijk voor de onontwikkelde ziel, niet juist hoeven te zijn voor een ontwikkelde ziel. Vertrouw altijd je intuïtie.
Er is een populaire verklaring; ": Vrijheid is niet vrij". Wel, wij verzoeken om dat anders te zien, vrijheid is vrij wanneer erkend en opgeëist. Oorlogen worden gefabriceerd door diegenen die in de positie verkeren om van hen te profiteren … vergeet dat nooit. Allen zijn binnenin de Ene. Jij bent degene waar je oorlog mee voert, want er is alleen Eén geïndividualiseerd als de velen en het kan nooit anders zijn.
Neem deze waarheden in jullie hart en denk over hen na dierbaren, want de energieën van oorlog en het profiteren ervan uit naam van de "Vrijheid" moeten ontbonden worden in/naar het niets dat het is als de mensheid ontwaakt.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 7/6/14

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten