dinsdag, juli 08, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 8 Juni 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
8 Juli 2014
Zoals jullie al opgemerkt hebben, zijn de getijden inderdaad veranderd, en dus, de stilstand die velen van jullie tot nu toe waargenomen hebben zal een waarachtige overstroming van Licht hebben dat zal dienen om jullie allemaal naar een zeer nieuwe bestemming te dragen. Zoals altijd, het woord bestemming verwijst noodzakelijkerwijs niet naar een nieuwe geografische locatie, maar voor sommigen, zal dit wel het geval zijn. Want zie, wat door jullie en door een gehele schare aan andere wijze zielen zoals jullie zelf uitgevoerd werd gedurende de laatste week of zo, was niets minder dan een schitterend wonder van het herbalanceren van deze volledige planeet. Wij weten dat voor sommigen deze woorden overdreven dramatisch zullen schijnen te zijn en overwaarderen wat er plaatsgevonden heeft, maar in feite, ligt de waarheid aan de andere zijde van de weegschaal. Want zie, wat er nu gebeurd is, is een permanente hervestiging van de energetische distributie binnenin jullie volledige planeet, en als zodanig, wat voor veel te lang onderdrukt geweest is zal nu beginnen wederom vrijelijk te stromen, en jullie zullen allemaal meegevoerd wordt op deze bij tijden overvloedige stroom van verlichte aanwezigheid.
Want dit is niet slechts een nieuwe energetische frequentie, dit is voor alle bedoelingen en doeleinden een zeer nieuwe aanwezigheid dat jullie allemaal zal omringen en jullie letterlijk onder haar vleugel zal nemen. Wij gebruiken het woord "haar" opzettelijk hier, omdat waar wij over spreken, de definitieve bevrijding is van de vrouwelijke aanwezigheid op deze planeet, in ieder gedaante en vorm en op iedere manier waar jullie aan kunnen denken en dan nog een beetje meer, zoals wij er zo dol op zijn om eraan toe te voegen. En deze keer, zal dit duidelijker dan ooit zijn, want een geheel nieuwe manier van denken en handelen zal beginnen deze gehele wereld van jullie te doordrenken, eentje waar de oude en verjaarde methodes van onderdrukking door angst of door ieder ander middel zal beginnen te ontbinden onder de woeste aanval  van de kracht van dit goddelijke Licht dat uit de ware kern van jullie planeet komt, en uit de ware kern van jullie wezen.  

Want terwijl deze planeet verschoof, aldus deden jullie dat ook, en terwijl de geheime bronnen die deze verborgen energie gedurende eonen ingedamd hebben eindelijk van hun deksel ontdaan werden, zo ook werd de bron die jullie allemaal binnenin je dragen, alleen op dit moment gewacht heeft om weer naar buiten in de openheid te komen. En dus, eerst langzaam, maar dan met steeds meer spoed, zal dit innerlijke Licht beginnen om diens invloed op alles waar het mee in contact komt uit te oefenen. Wederom, gebruiken wij woorden zoals 'woeste aanval', maar dit betekent niet een strijd als zodanig, het is louter om te benadrukken dat deze stroom van innerlijke Liefde niet te stoppen en voortdurend zal zijn, en alles of wie dan ook die zal proberen om deze stroom te dwarsbomen zal bij zichzelf gewaarworden omver gegooid en weggeveegd te worden door de kracht ervan. Want net zoals de sneeuw in de lente smelt, iedere inperking stroomafwaarts zal snel weggeveegd worden als de stroming begint op te bouwen, want de verhoogde druk zal iedere belemmering aantasten welke de stroom inperkt, en zo ook is het met dit.  
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, en wij zijn wederom verplicht aan jullie allemaal, aangezien zonder de gecombineerde inspanningen, dit niet zou gebeuren. Wij weten dat voor sommigen van jullie, er nog steeds welzeker een gevoel zal zijn van verbijstering en verbouwereerdheid, want voordat deze verborgen lagen succesvol bevrijd werden, werden jullie allemaal in een soort van afzondering gehouden zodat jullie energetische invloed beter gefocust kon zijn op de voor de hand liggende taak. Maar nu, was die immense gezamenlijke inspanning meer dan succesvol en het werd tot zo een graad volbracht, dat jullie allemaal nu losgelaten worden, als het ware, om het gloednieuwe terrein te beginnen te verkennen dat tevoorschijn gekomen is samen met al dit innerlijke Licht dat naar buiten komt.
Want net zoals de lentestroom een nieuwe laag van aangeslibde grond met zich meebrengt om wijd en zijd verspreid te worden door de stortvloed van stromend water, zo ook heeft deze bevrijde stroom van Licht zoveel vruchtbaar land naar het oppervlak met zich meegebracht, gereed om geploegd en bebouwd te worden en door jullie allemaal in gebruik genomen te worden. Want deze gloednieuwe laag van energetische mogelijkheid is daar nu voor jullie allemaal, het wacht op jullie om het in jullie bezit te nemen, en deze keer, wat jullie als van "jullie" opeisen zal eenvoudigweg ruimte zijn dat gebruikt zal worden om een gloednieuwe vorm van gewas te laten groeien dat de gehele planeet zal onderhouden. Met andere woorden, spreken wij zoals gewoonlijk in parabellen, maar wij denken dat jullie de kern van de boodschap wel zullen snappen. Aan jullie werd de vrije teugels gegeven om naar buiten te stappen en de inventaris op te nemen van jullie nieuwe omgevingen, zowel energetisch als op alle andere manieren, en dan, vragen wij aan jullie allemaal om enige tijd te nemen om gewoon na te denken over waar jullie je deel van dit nieuwe "bebouwbare land" voor kunnen gebruiken. Voor wat jouw gewas zal zijn, wat zal jouw geschenk aan de mensheid en aan de Gehele Schepping zijn? Dat is waar dit alles over gaat, iets planten en groeien met behulp van het Licht dat de gehele mensheid zal helpen, niet slechts een paar gekozenen te dienen. Want dit land waar wij over spreken, deze gloednieuwe akkers van mogelijkheden kunnen niet in een kader vastgesteld worden door wie dan ook die gevoed wordt door hebzucht of angst of iedere andere vorm van oude dichtheid programmering. Nee, dit land zal alleen de grootste aangelegenheden dienen, de aangelegenheden van het onderhouden van de Nieuwe Wereld en de mensen die deze wereld bewonen, en dus, wat van het Licht komt zal alleen het Licht dienen, en niets anders.  
Dus neem je tijd, maar weet dat wat het ook is dat je kiest, je dat aldus doet vanuit je hart, want dit is al een keuze die je gemaakt hebt in de ware kern van je wezen. En waar het ook is dat deze vloed van Licht jou naartoe zal brengen, het zal zijn naar de plaats die je gekozen hebt om naartoe te gaan met jouw inspanning om dit Licht te helpen om zelfs dieper en immer breder te penetreren, niet slechts voor de mensheid, maar voor ons allemaal. Dus wij zeggen wederom uit naam van de Gehele Schepping, dank je wel allemaal voor het doen wat jullie doen en voor het zijn van wie jullie zijn. Jullie zijn fenomenaal op iedere manier, en nu, hebben jullie je Moeder Aarde de Liefde en het Licht gegeven waar zij voor zo'n lange tijd al naar hunkerde. Maar nu, is het eindelijk in vrijheid gesteld, dankzij jullie inspanningen. Dus terwijl jullie enige tijd nemen om na te denken over de weg verderop, neem ook enige tijd om voor jullie eigen inspanningen te applaudisseren, want zij zijn inderdaad onvergelijkbaar voor alles ooit uitgevoerd op deze kusten of zelfs daaraan voorbij.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten