dinsdag, juli 29, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 29 Juli 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
29 Juli 2014
Zoals velen van jullie al verondersteld hadden, blijven de mysteries dichter naar het hart toekomen, op een zeer letterlijke manier. En wat bedoelen wij daarmee? Eenvoudig dat jullie eindelijk beginnen om de cocon te ontrafelen dat zoveel van jullie voor jullie verborgen heeft gehouden. Met andere woorden, jullie zijn op een geheel andere manier dan voorheen begonnen met in te tappen op dat reservoir van Licht dat jullie binnenin jullie dragen, en aangezien jullie niet langer wat voor inperkingen dan ook meer voelen als tot wat jullie daar kunnen of zullen vinden, hebben jullie ook een manier gevonden om aan jullie voormalige begrenzingen voorbij te gaan en zijn jullie begonnen om het te gaan verkennen. En, zoals velen van jullie kunnen betuigen, wat jullie eerst vinden zal jullie misschien meer verbluffen dan jullie verlichten, op z'n minst mag dat het geval schijnen te zijn, maar dat is het niet. Want wat jullie ontdekken, zijn nog steeds louter kleine fragmenten van het geheel, en als zodanig, zullen jullie één stukje aan informatie hier vinden en dan één stukje daar, en zij mogen helemaal geen verbinding met elkaar hebben, en dus het proberen om van het gehele plaatje een geheel te maken schijnt onmogelijk te zijn. Maar wederom, gaat dit allemaal over het herstellen van de verloren wereld zo je wilt, die innerlijke wereld dat voor zo lang onder eonen van opgestapeld stof begraven geweest is, en net zoals jullie hedendaagse schatjagers, de archeologen, gaan jullie hier nu op een zeer zorgvuldige manier mee om, en jullie nemen jullie tijd terwijl jullie langzaam omlaag door de bezinksels heen schrapen om het allemaal bloot te leggen. Dit mag klinken als een langdurig proces, maar dat is het niet, want het is eenvoudig op deze manier op maat gemaakt om jullie in/naar dit grote reservoir van Licht te leiden op een manier die jullie het meest tot voordeel zal strekken.
Want zie, als alle lichten in één keer op volle kracht aangedaan zouden worden, zouden jullie letterlijk verblind zijn door wat jullie zagen, en dus, zal het eerst zorgvuldig in de gaten gehouden worden totdat jullie je kunnen oriënteren, maar het zal niet lang duren voordat het tempo aanzienlijk verhoogd is. En voor sommigen, heeft het dat al, want dit is op alle manieren een individuele reis die jullie allemaal aan het ondernemen zijn. Dus wij zeggen weer denk niet dat je op wat voor manier dan ook achterop raakt als jij jouw landgenoten informatie ziet uitwisselen dat op het moment ver weg en boven jouw intellectuele bekwaamheden schijnt te zijn. Want zelfs als dit een individuele reis is, is het er ook één van het onderling aansluiten van paden, waar elk en ieder op zichzelf staand individu van jullie met zoveel anderen in synchroniciteit voorwaarts gaat. Want jullie allemaal spelen een belangrijke rol in dit ingewikkelde proces, en het is geen proces waar jullie allemaal rechttoe rechtaan in dezelfde voetstappen zullen volgen. Dus niet, want jullie allemaal zullen jullie eigen weg hierin vinden, en als jullie dat doen, zullen jullie jezelf gewaarworden parallel aan anderen te lopen, en bij tijden, zullen jullie jezelf schijnbaar gewaarworden ofwel vooraan van de schare of stellen jullie de achterhoedde samen, maar wederom, heeft dit niets te maken met dapperheid of bekwaamheid, dit gaat allemaal over jullie individuele taken in deze enorme grote machinerie van Licht dat nu dagelijks aan snelheid wint.

Dus wederom zeggen wij, vergelijk jezelf niet met anderen op een manier dat ervoor zal zorgen dat jij jezelf minder voelt dan anderen want dat ben je niet, je hebt eenvoudig een ietwat ander traject voor jouw pad dan anderen, en voor een zeer goede reden. Want het geheel dat jullie allemaal samenstellen wordt zorgvuldig aan elkaar geregen door individuele stukjes, allen op maat gemaakt om precies in hun aangewezen vak te passen, een vak dat in overeenstemming ontworpen is met de rol waarvoor jij hier bent om uit te spelen. Dus voor sommigen, zullen de geheimen die nog steeds verborgen zijn achter de deur gemarkeerd "wetenschap" meer aantrekkelijk zijn dan voor anderen, en dus, zullen zij een natuurlijke geneigdheid hebben om daar eerst te gaan zoeken. Dus wederom zeggen wij vergelijk jezelf niet met anderen op een manier die jou je minder zal laten voelen. Terwijl voor anderen, het onderwerp eenvoudig deze zal zijn; Liefde, en dus, zullen zij een natuurlijke geneigdheid hebben om deze zalen eerst te gaan verkennen. En zo zal de lijst verder gaan, want dit gaat niet meer over jouw eigen persoonlijke reis betreffende jou, dit gaat allemaal over jou die ernaar streeft om al deze tot dusverre verborgen informatie te herstellen die je zult gaan gebruiken om de rest van jouw medemensen te helpen de status van wederopstanding te bereiken dat jullie allemaal nu bereikt hebben.
Want jullie zijn de voorhoedde, degenen die ervoor kozen om de barrières af te breken en jullie weg door de dichte jungle heen te hakken om niet slechts jullie zelf in vrijheid te stellen, maar ook om zovele anderen te helpen om in staat te zijn in jullie voetstappen te volgen. En nu, is dat het wat jullie begonnen zijn om op iedere manier naar jullie hart te brengen. En dus, zullen jullie jezelf wederom gewaarworden onverklaarbaar aangetrokken te worden tot een onderwerp of tot een regio of tot een groep mensen of tot een individu, of jullie zullen bij jezelf gewaarworden achteruit te treden om zelfs dieper binnenin jullie eigen bron van kennis te gaan om beter jullie eigen weg hierin te vinden. Want de taken zijn net zo gevarieerd als jullie dat zijn dierbaren, en het is aan elk en iedereen van jullie om dat innerlijke Licht te volgen dat jullie zal laten zien hoe jullie moeten navigeren met het oog op het vervullen van jullie rol in deze grote onderneming.
Want jullie allemaal weten heel goed waarom jullie hier zijn, en nu, zal dat zichzelf steeds meer aan jullie presenteren. Maar wederom, het zal dat in opstappen doen, want het is niet bij toeval dat dit alles in stadiums gedaan is. Want jullie zijn ook nog steeds mensen, en jullie menselijke geest/verstand heeft nog steeds een eigen mentaliteit, en als jullie te diep te snel duiken in deze bron of op voorhand gedetailleerde instructies gegeven werden, zouden jullie geneigd zijn om een bepaald soort van idee klem in jullie hoofd te krijgen, en dan zouden jullie plotseling bij jullie zelf gewaar kunnen worden de verkeerde kreek te volgen zogezegd. Nogmaals, wordt dit niet gezegd om jullie je minder in staat dan te laten voelen, het is eenvoudig een herinnering dat wij dingen niet voor jullie "verbergen" om ervoor te zorgen dat jullie je voelen alsof wij een spel met jullie aan het spelen zijn, of dat wij aan jullie touwtjes trekken voor het één of andere amusement. Nee, dit werd opgezet in overeenstemming met jullie expliciete goedkeuring op voorhand, en dus, weten jullie al wat te doen en hoe het te doen, maar ook werd op voorhand overeengekomen dat voor jullie om in staat te zijn dit alles tot in de puntjes uit te voeren, jullie onbewust van de details gemaakt moesten zijn terwijl jullie je vermomming als mens binnengingen. Wederom, is dit op geen enkele manier om te suggereren dat jullie niet capabel zijn om dit aan te kunnen, dit is eenvoudig een noodzakelijke voorzorg om jullie te helpen slagen op de beste manier dat jullie kunnen, onbelemmerd door wat voor menselijke karakteristieken dan ook welke nog steeds diens hoofd in dit stadium op mag tillen.
Want jullie zijn allemaal een lange weg gegaan dierbaren, op meer dan één manier, maar jullie zijn nog steeds zeer veel een deel van een doorgaand proces dat serieus genomen moet worden op de manier dat niets aan het toeval overgelaten zal worden. Wij weten dat dit ervoor zal zorgen dat wij voor sommigen meer dan een klein beetje betuttelend klinken, maar wij hopen welzeker dat jullie zullen zien dat wij jullie eenvoudig aan iets herinneren dat jullie al weten, en jullie niet wat voor instructies dan ook geven om op te volgen. Want jullie doen hier allemaal aan mee, jullie zijn allemaal goed geïnformeerd over ieder enkelvoudig detail van deze onderneming op voorhand, dus wat verbluffend mag schijnen te zijn of zelfs regelrecht irritant in dit stadium, maakt allemaal deel uit van het Plan waar jullie allemaal instrumentaal in zijn geweest bij het opzetten ervan. Dus wij weten niets dat jullie niet weten, onze taak is eenvoudig om degenen te zijn die jullie helpen zodat jullie het plan kunnen vervullen dat jullie opgezet hebben voordat jullie kwamen, en als zodanig, zijn jullie degenen die de leiding hebben. Want jullie zijn degenen die de keuzes maken, jullie zijn degenen die de stappen nemen, het Licht toestaan om jullie immer dichterbij te brengen om het doel te bereiken dat jullie voor jezelf en het collectief ingesteld hebben zelfs voordat jullie ook maar een voet op deze planeet gezet hadden deze keer. En zoals jullie allemaal voorbij iedere schaduw van twijfel bewezen hebben - hopelijk ook aan jullie zelf - doen jullie allemaal een schitterend werk ervan.
En nu, aangezien jullie allemaal ingestemd hebben om dit schip in beweging te krijgen op een zelfs snellere snelheid, zullen wij doen wat wij kunnen om jullie wensen te accommoderen en jullie te bekleden met alle noodzakelijke gereedschappen die jullie nodig mogen hebben om dit zo snel en zo vruchtbaar als mogelijk is te maken. Wederom, dit zal gedaan worden op een individuele basis, en dus, zullen ook de gereedschappen gevarieerd zijn. Sommigen van jullie zullen ontdekken dat jullie een soort van aansporing van de één of andere soort krijgen, ofwel een subtiele aansporing of een meer directe aansporing, wat afhankelijk is waar je op dat moment bent. Anderen zullen ontdekken dat situaties naar boven zullen komen die hen in staat zullen stellen om zelfs vollediger in/naar hun nieuwe "opdrachten" te springen, terwijl anderen weer mogen ontdekken dat obstakels op een onverwachte manier van hun pad verwijderd worden.
Nogmaals, denk eraan dat dit alles gedefinieerd werd door jullie hogere zelf, en als zodanig, mag het menselijke deel van jou dit in een zeer ander licht zien. Want zoals wij er eerder over gesproken hebben, verschilt het concept van verandering van de mensheid van hoe anderen dit zoal mogen bekijken, dus wat voor jouw hogere zelf eruit mag zien als zeer benodigde hulp om jou zelfs sneller voorwaarts te stuwen mag voor het menselijke deel van jou eruit zien als een dramatische en zelfs misschien ongewilde beroering in het één of andere deel van jouw leven. Dit is niet het geval voor iedereen, maar jullie zullen allemaal op de één of andere manier de wind ervaren die begint om jullie in de rug te duwen als het ware, dus ben niet verrast als je in de aankomende tijd één of twee verrassingen krijgt. En denk eraan, wat er ook gebeurt, het zal voor jouw bevoordeling zijn, want het is allemaal hier om jou te helpen om voorwaarts te gaan, en om jou te helpen om jezelf vrij te maken van alles dat jou nog steeds terug mag houden of jou mag vertragen. Dus weet dat alles goed is, en luister te allen tijde naar je hart, want dat is waar je de stem van de rede zult horen, en dit is waar je zult weten waarom je hier bent en wat je hier te doen hebt. En weet dat jullie degenen zijn die ervoor zorgen dat deze verandering gebeurt, want jullie zijn degenen die gezegd hebben, 'Geen angst meer, geen pijn meer, geen afscheiding meer." Want nu, gaat het allemaal over het ÉÉN worden - met alles dat jullie zijn en met de Gehele Schepping.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten