zaterdag, juli 26, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 26 Juli 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
26 Juli 2014
Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, zullen deze golfbewegingen van binnenkomende energie ertoe dienen om steeds meer naar de voorgrond te duwen, en dat omvat ook de weerstand voor het Licht. Want aangezien deze ondergrondse reservoirs van Licht begonnen zijn om hun inhoud naar boven en op het oppervlak van deze planeet te ledigen, zal de kamer voor diegenen die minder geneigd zijn om naar buiten in de Zon te stappen, als het ware, doorgaan te krimpen op een immer sneller tempo, en als zodanig, zal hun neiging om een gevecht te beginnen steeds duidelijker voor iedereen worden. Met andere woorden, als de ruimte om te manoeuvreren door blijft gaan te krimpen voor deze strijdmachten van angst, zal de hoeveelheid aan herrie die zij zullen maken alleen maar gaan toenemen, totdat het zal zijn als een waarachtige kreet van een stervend dier.
Wij weten dat onze woorden ruw mogen klinken, maar wederom, zijn wij hier om jullie eraan te herinneren dat jullie inderdaad uit naam van het Licht werken en als zodanig, zal de invloed welke dit Licht zal hebben op dezen die nog steeds hard vechten om eraan te ontsnappen ook vergroten aangezien het Licht doorgaat om dat aldus te doen. En nu, zullen deze schaduw-bewoners zich voelen alsof zij van twee kanten aangevallen worden, zoals niet alleen van buitenaf maar ook van binnenuit zal deze immer toenemende vloed van Licht doorgaan door hun verdedigingen heen te slaan. Want zie, jullie hebben op veel manieren nu een "tweede front" geopend, als wij dergelijke woorden mogen gebruiken, want dit kan vergeleken worden met een belegering, tenminste voor diegenen die nog steeds de intentie hebben om zichzelf ten koste van alles afgescheiden te houden van het Licht. En dus, wat zal toeschijnen te zijn als een vervulling van een lang vastgehouden droom voor al deze onderdrukte mensen die gedurende al hun levens naar het Licht verlangd hebben, zal dit toeschijnen het einde van een droom te zijn voor diegenen die volledig ingekapseld zijn binnenin die oude schelp van het op ego-gebaseerde leven. Want voor hen, zal het open gaan van deze boordevolle kluizen van Moeder Aarde haar zorgvuldig opgeborgen innerlijke krachten niet minder schijnen te zijn dan een ramp, en voor hen, is de enige manier om ermee om te gaan om het alarm en hun weerstand naar de hoogste niveaus te verhogen.

Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, en zelfs als je deze wanhopige stemmen en wanhopige acties van deze laatste paar vastgegroeide en wanhopige wezens tegen mag komen die zo hard proberen om zichzelf afgeschermd te houden van dit naderende Licht, weet dat ongeacht hoe hard zij het ook proberen of ongeacht hoe meedogenloos zij ook uithalen, zij het opnieuw maken van de geschiedenis van deze planeet niet kunnen stoppen. Want het Licht zal zegevieren, en het Licht zal de laatste sporen van dit oude vuil wegwassen, ongeacht hoe ingeworteld het zal schijnen te zijn in sommige van deze verloren zielen die ronddwalen om te proberen een nieuwe schuilplaats te vinden om door te gaan met hun despotische machinaties. Zij zullen falen, net zo zeker als dat de Zon de volgende dag op zal komen, maar zij zullen proberen om vechtend ten onder te gaan, en voor hen wordt geen bedriegerij beschouwd als te laag-bij-de-gronds om uit te proberen. Dus blijf eenvoudig in jullie centrum en ga door je te verbinden met die vloed van Licht waar jullie op het moment letterlijk in zwemmen, en weet dat ongeacht hoe hard zij ook proberen om hun smerige vingers uit te strekken om jullie terug te trekken in/naar hun web van angst, zij kunnen niet slagen. Want jullie zijn nu als pasgeboren baby's, ongebonden door deze oude haken en weerhaken die zo bruikbaar waren om een houvast te verzekeren voor diegenen die ingesteld zijn om jullie rond te draaien zoals de pop van een poppenspeler. Dus nu, zetten jullie je eigen koers in want jullie hebben jullie bestemming gekozen, en het is een bestemming waar de schaduwen geen macht meer over jullie hebben.  

Want wat er over zal blijven van de schaduwen, zal slechts zijn als een natuurlijke metgezel voor het Licht, de helft die het geheel compleet maakt, maar dat heeft niet de macht om het andere gedeelte van de driehoek te manipuleren noch te verontreinigen. Want zie, het Licht is nooit alleen, het heeft altijd een metgezel, net zoals de yin en de yang, het zwart en het wit, het buitenste en het binnenste, en gezamenlijk, vormen deze twee de heilige drie-eenheid op een manier welke moeilijk voor jullie om volledig te bevatten is op het moment, maar waar wij verder in zullen graven in een later stadium. Want zie, de 1 en de 1 maakt de 3, de triade van het bestaan, de fusie van het allemaal, en als zodanig, kunnen jullie niet de ene volledig uitroeien, want het maakt allemaal deel van de ENE uit, en 1 is ook de som van de 3. Wederom, spreken wij in raadselen, maar tob niet als je het op het moment niet volledig kunt begrijpen, want dit fundamentele feit zal beginnen steeds meer duidelijk voor jullie allemaal te worden als het Licht doorgaat de gehele weg binnen te sijpelen in de diepste tussenruimtes van jullie wezen, jullie menselijke deel helpend om helemaal voorbij diens oude beperkingen te zien en te beginnen om volledig, niet slechts de grootsheid van jullie eigen zelven te erkennen, maar ook de eenvoudige structuur dat het allemaal binnenin zichzelf draagt. Laat ons het daarbij laten, en jullie allemaal enige tijd geven om na te denken over deze woorden totdat wij op een latere datum terugkeren met meer. Dank je wel, dat zal alles voor nu zijn, wij vertrekken.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten