woensdag, juli 02, 2014

Aisha en de CC's - Energie Update - 1 Juli 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
1 Juli 2014

Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben, zullen jullie nu aan een veelvoud van verschillende energetische bronnen onderworpen worden, en zij op hun beurt zullen dienen om een behoorlijke hoeveelheid aan reacties binnenin jullie te ontsteken, zowel in de fysieke maar ook in de emotionele betekenis.
Laat het ons uitleggen. Wij hebben kortstondig het feit aangeraakt dat jullie niet alleen dragers van het licht en informatie zijn, jullie hebben ook hetzelfde gedurende vele levensspannen al verspreid, en nu, terwijl deze zaden beginnen te ontkiemen en tot leven beginnen te komen, eerst de één na de ander, maar zeer spoedig in een waarachtige lawine, zullen deze zaden zelf ook beginnen jullie op zoveel manieren te beïnvloeden. Want zelfs als jullie hen van je weg hebt laten vallen, zogezegd, op jullie reizen hier op deze planeet, dragen jullie nog steeds het stempel van deze signalen naar de wereld binnenin jullie DNA, en dit gecombineerd met wederkerige feedback die jullie gegeven hebben vanaf jullie eigen planeet iedere keer dat jullie één van deze peulen van informatie deponeerden, zal ervoor zorgen dat vele circuits binnenin jullie ermee beginnen om steeds luider te praten. En dus, wat jullie horen zal bij tijden een waarachtige kakofonie van signalen zijn, jullie schijnbaar in één keer in alle richtingen duwend, en geven jullie geen solide grond om op te staan, en nemen jullie mee naar buiten op een duizelingwekkende reis welke geschikt zal zijn om ervoor te zorgen dat de sterksten onder jullie zich verzwakt voelen. Maar nogmaals, deze conflicterende emoties en fysieke signalen zijn slechts signalen van verbeteringen, niet slechts op een persoonlijk niveau, maar inderdaad ook op een wereldwijd niveau.
Want wat er plaatsvindt, is een enorme grote ontwaking in zijn soort dat alles van de oude en stilstaande poelen die nog steeds veel van het oppervlak van de planeet bedekken in beroering zal brengen. Denk eraan, wat op de eerste plaats alles van deze hoogst negatieve energie heeft veroorzaakt werd verwijderd, en als zodanig, zijn de oude controlerende strijdkrachten niet meer op hun plaats, maar het residu van hen is nog steeds overal rondom jullie heen ten zeerste op hun plaats, net zoals de plassen die achterblijven na een zware regenval. Maar nu, wat jullie geplant hebben is ermee begonnen in beroering te komen en diens weg door de bovenste laag van de grond heen te duwen, en als het begint tevoorschijn te komen en begint te wisselwerken met de energieën die daar al zijn, zal alles op het één of andere tijdstip in beroering schijnen te zijn. Wederom, is dit geen teken van onrust op een negatieve manier, eerder, is het een teken van het meest voordelige opstoken welke deze planeet van jullie ooit zal ervaren. Want nu, zal er geen plaats onaangeraakt blijven door het effect van deze pas ontkiemde zaailingen die zullen beginnen ervoor te zorgen dat hun stemmen op allerlei manieren gehoord worden.

Wij weten dat voor velen van jullie, deze onrust meer dan een klein beetje ongemakkelijk aan zal voelen, maar nogmaals, dat is inderdaad het gehele doel van dit gedeelte van de gehele operatie. Want dit zorgvuldig doelgerichte opstoken zal in staat stellen een dergelijke diepgaande opruiming van de volledige energetische omgeving op het oppervlak van deze planeet. Denk eraan, jullie zijn instrumentaal geweest bij het op z'n plaats zetten van een geheel nieuw energetisch raster helemaal rondom deze planeet, maar waar wij nu over spreken, is letterlijk binnenin de ware grond, de grond waarop jullie allemaal lopen, de ware fundering van jullie maatschappijen. Want in deze bovenste laag van jullie planeet, binnenin deze zeer dunne korst is waar alle oude energetische stortingen zich opeengestapeld hebben, de oude dichtheid die de levendige frisheid en vitaliteit verdrong welke de ware essentie van jullie bestaan gewend was samen te stellen.
Maar nu, hebben deze zaden, welke jullie dus ijverig verborgen hebben in deze dunne bovenste laag, de vereiste hoeveelheid aan licht ontvangen die zij nodig zijn om tot leven te komen - in iedere betekenis van het woord. Want zij werden geen schade berokkend of op wat voor manier dan ook geremd door deze opgebouwde lagen van afval dat leven na leven, eeuw na eeuw op deze planeet gestort werd terwijl de mensheid doorging immer dieper in/naar die donkere steeg te gaan die zij uitgekozen hadden om in te avonturieren, verre van dat. Want deze zaden zijn inderdaad onverwoestbaar, zij zullen gedijen in iedere atmosfeer en iedere soort van energetische omgeving, want zij werden ontworpen om alle pogingen van verwoesting of verandering te weerstaan. Want zij dragen dezelfde frequentie die jullie nu bereikt hebben, en als zodanig, zou geen lagere dichtheden hen op wat voor manier dan ook kunnen beschadigen. En dus bleven zij eenvoudig hier, wachtend op het signaal om tevoorschijn te komen, en nu, werd dat signaal gegeven en dus werd dit wonderbaarlijke proces van ontvouwing in beweging gezet. En dus, beetje bij beetje zal die oude en dichte korst van onderaf gepenetreerd worden door deze onversaagde zaailingen, en als zij door deze oude en stijve lagen heen duwen, zullen zij een trilling in gang zetten die door ieder enkelvoudig deeltje zal gaan waar het mee in contact komt. Dit op diens beurt zal handelen als een signaal naar de nabijgelegen deeltjes, en een kettingreactie op gang brengen welke op diens beurt de volledigheid van het oppervlak van deze planeet zal omringen.
Denk eraan, waar jullie naar kijken als negativiteit is eenvoudig een bron van energie, eentje die gebruikt kan en zal worden voor de meest voordelige doeleneinden, net zoals het afval dat door dieren wordt uitgescheiden gebruikt zal worden om jullie velden te bemesten. Want zelfs als deze planeet er onvruchtbaar en aangekoekt in zo een diepe laag van negativiteit uit mag zien, het is in feite eenvoudig een oceaan van potentieel, erop wachtend om in goed gebruik gesteld te worden, en als deze kleine maar potente zaden wortel schieten en beginnen te ontkiemen, zullen zij op dit potentieel intappen en het gebruiken voor alles wat het waard is, hun eigen groei van brandstof voorziend door in te tappen op deze grote vergaarbak van oude energie. Want energie is de enige enkelvoudige bron die waar dan ook in de Schepping bestaat. Energie is wat het IS, en dus, zal de taak eenvoudig zijn om het trillingsniveau van deze energie op een dusdanige manier te herstellen, dat het in het bestaan terug zal keren als een bron van positieve verandering in plaats van negatieve beperking.
Wij weten dat wij, in waar sommigen naar mogen refereren, ongenuanceerde termen spreken, maar in de ware kern, is dit het wat er nu bezig is te gebeuren. Niets in de Schepping is van zo een karakter dat het niet opnieuw afgestemd kan worden op een manier welke beschouwd zal worden als voordelig, en dus, is deze voortdurend in moeilijkheden en vol met littekens zijnde planeet van jullie geen uitzondering. De mensheid heeft het idee dat het zoveel van de natuurlijke bronnen/hulpmiddelen welke deze planeet draagt heeft uitgeput, maar dat is niet de manier om dit te bezien. Jullie hebben eenvoudig velen van hen tot een extreme graad onjuist beheerd, maar je kunt energie niet uitputten, noch kan je het op een zodanige manier "verontreinigen" dat het niet geschikt is voor "consumptie". Want energie IS eenvoudig, en nu, zal dat wonderbaarlijke potentieel waar jullie tussenin leven eindelijk beginnen gereset en opnieuw afgestemd te worden naar een bron van Licht en inderdaad verrukking voor allen, in plaats van het zijn van die slopende last van negativiteit welke het gedurende zo een lange tijd geweest is.
Want er zijn geen limieten tot wat jullie nu kunnen doen, en er zijn geen limieten tot wat deze verandering op gang zal brengen, en er is ook geen kans dat jullie zonder ruw materiaal komen te zitten. Want jullie hebben alles al tot jullie beschikking dat jullie nodig zijn om aldus deze enorme grote verandering te laten gebeuren, zowel in de gedaante van mankracht, als ook in de gedaante van natuurlijke hulpmiddelen op de manier van energie en informatie. En dus, zullen deze zaden die jullie zo een lange tijd geleden geplant hebben, en deze zaden waar jullie ook druk mee zijn overal en nergens te verspreiden terwijl jullie nu met jullie dagelijkse levens gaande zijn, al deze zaden zullen alles vinden dat zij nodig zijn om tot bloei te komen. Want zij zullen gedijen in de donkerste en meest vochtige plaatsen, en zo ook zullen zij gedijen in de verdorde en meest vruchteloze plaatsen, want er zijn geen limieten als tot wat deze zaden kunnen verduren en toch beginnen te vibreren op zo een snelheid, dat het deze gehele planeet terug zal brengen in/naar die dans van het leven dat het gedurende eonen gewild heeft om opnieuw te betreden. Want deze zaden zijn niets minder dan de dragers van frequenties, frequenties die zullen helpen om alles en iedereen opnieuw af te stemmen waar zij mee in contact komen, en terwijl zij hun magie doen, zal alle materie ermee beginnen dezelfde melodie te zingen. En wanneer het dat doet, zal niet zoals voorheen zijn, en wij bedoelen dat welzeker in een zeer letterlijke betekenis. Want ongeacht waar je ook kijkt, zowel binnen als buiten, alles dat je op wat voor manier dan ook ziet of voelt is simpelweg trillende energie op een bepaalde snelheid, en dus, zal deze dans van het leven, welke jullie nog steeds weten hoe te doen, zal eindelijk de dans zijn die door allen die op deze planeet bestaan uitgevaardigd wordt, en niet slechts door een handjevol, zoals het voor zolang geweest is.
Want er zijn altijd individuen geweest, zoals jullie zelf, die de frequentie van het leven handhaafden, ongeacht hoe dicht en ontkoppeld de meerderheid van de bewoners van deze planeet ook geweest zijn, en dus, zullen jullie de eersten zijn om zich te verheugen, want jullie zullen weer gezelschap vinden na een lange en eenzame reis als de één na de ander, duizenden op duizenden andere zielen zich aan zullen sluiten bij deze vreugdevolle cirkel, dansend van vreugde, dansend met het leven, en het ware leven wederom terug dansend in/naar deze volledige planeet.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten