zaterdag, juli 05, 2014

Aartsengelen Raphael & Metatron - De Wetten van Creatie in Deze Tijd - 2 Juli 2014 / Natalie Glasson


Aartsengelen Raphael & Metatron
De Wetten van Creatie in Deze Tijd
2 Juli 2014 / Natalie Glasson


Met zegeningen en Liefde, wij, Aartsengel Raphael en Aartsengel Metatron komen naar voren om jullie te begroeten in deze opwindende periode van evolutie op de Aarde en de innerlijke gebieden. Het is een tijd van evolutie voor het fysieke lichaam, emotionele lichaam en mentale lichaam dat specifiek verschuldigd is aan het feit dat deze drie lichamen aangezet werden in/naar een spiraal van transformatie en activering met het oog op het bestaan in diepere eenheid met je spirituele lichaam, de ziel en de Schepper; aldus alles activerend dat Hemels is binnenin de kern van jouw wezen om volledig aanwezig te zijn binnenin alle aspecten van je wezen. Niet langer kan jij je verlegen terugtrekken van het Licht en de waarheid van diens wezen, het is tijd om volledig de opperste trillingen en bewustzijn van je ware zelf te omhelzen.
Je mag een diepe doorgaande reiniging opgemerkt hebben binnenin je emotionele, mentale en fysieke lichamen. Dit werd waarlijk geactiveerd op jullie/jouw wens en acceptatie van de Liefde van de Schepper, en nu spiegelt jouw volledige wezen het proces van transformatie en verschuiving dat zich voordoet binnenin de ware kern van het Universum van de Schepper. Zoveel valt er weg om vervangen te worden met een zuiverder bewustzijn, bestaan en perspectief, om alles toe te staan te harmoniseren met overvloedige en verschillende trillingen van Liefde. Dat wat jullie nu zijn is aan het verschuiven, ben niet angstig voor transformatie en verandering binnenin je wezen, het is belangrijk om de waarheid met jullie ogen wijd open onder ogen te komen, begrijpend dat iedere ochtend dat je wakker wordt vanuit je slaap je veranderd bent. Met je emotionele, mentale en fysieke lichamen gezuiverd, is het alsof je iedere keer een slaapstaat binnengaat, dat deze drie lichamen een versnelde transformatie en genezingsproces binnengaan wat ook een regeneratieproces mag toeschijnen te zijn. Dus bij het ontwaken is jouw energietrilling veranderd, enige perspectieven mogen verschoven zijn en een diepere ruimte en verbinding naar de eenheid/eensgezindheid van Liefde mag ervaren worden. Sta jezelf toe om iedere ochtend dankbaarheid op te merken en tot uitdrukking te brengen voor de transformatie die zich voorgedaan heeft tijdens jouw slaapstaat omdat dit jouw ervaring duizendvoudig zal versterken en vergroten. Jouw emotionele, mentale en fysieke lichamen raken uitgelijnd met je spirituele lichaam op een diepere manier met het oog op het loslaten van de programmering en perspectieven van het voorbije tijdperk en om een ruimte toe te staan om de aanwezigheid van de ziel en de zielgroep meer volledig binnenin jouw wezen te omhelzen.
Je zou kunnen wensen om in de ochtend mee te delen:
"Met Liefde doe ik een beroep op Aartsengel Raphael en Aartsengel Metatron om nu bij mij aanwezig te zijn. Ik breng mijn diepe wetendheid en dankbaarheid voor het proces van transformaties binnenin mijn volledige wezen terwijl ik slaap tot uitdrukking en erken dit. Ik erken en breng mijn dankbaarheid tot uitdrukking voor de zuivering van mijn emotionele, mentale en fysieke lichamen alsook hun synthese in goddelijke perfectie met mijn spirituele lichaam, ziel, zielgroep en de Schepper. Ik ben aan het regenereren, ik ben aan het transformeren, ik ben aan het zuiveren en ik ben aan het ervaren en manifesteren als de Liefde van de Schepper. Ondersteun mijn genezings- en uitlijningsproces alsjeblieft nu. Dank u wel."

Met je volledige wezen een staat binnengaand van zuivering en vergroting en hetzelfde dat zich binnenin de kern van het Universum van de Schepper voordoet, kan dit niet alleen periodes van onrust creëren maar belangrijker, het kan periodes van formidabele vreedzaamheid creëren. Externe invloeden en vroegere creaties van jouw eigen geest en het algemene bewustzijn van de mensheid beginnen weg te vallen alsof de Schepper een spotlicht op jou plaatst en jou vraagt wat je wenst om te creëren en te manifesteren via het voertuig waar je momenteel binnenin verblijft. De Schepper weet al wat je wenst te manifesteren omdat het idee en de energie al geboren werden vanuit de Schepper, maar de Schepper vraagt jou om te begrijpen en te ontdekken wat het is dat je in ieder moment van jouw werkelijkheid wenst te creëren, aldus een doorgaande reis van zelf (Schepper) ontdekking activerend.
Als het Tijdperk van Liefde op de Aarde opkomt worden nieuwe wetten van creatie, voor iedereen om te gebruiken, naar voren gebracht.
Als eerste is het de erkenning dat de Schepper meer dan ooit naar jou kijkt om dat te manifesteren wat je wenst te ervaren, dat wat je wilt en wenst doch vraagt dat jij de benodigde informatie in jouw ziel, goddelijk wezen en hart naar de bron verbindt, aldus aspecten van het ego ontbindend en het mentale, emotionele en fysieke lichaam in goddelijke harmonie uitlijnend.
Ten tweede vraagt de Schepper aan ons om te beseffen dat het Tijdperk van Liefde, deze nieuwe tijd en dit tijdperk waar wij allemaal binnenin bestaan een nieuw begin is, te kennen gevend dat er formidabele veranderingen zullen zijn waar we mee vertrouwd zullen moeten raken. Verandering mag zich voordoen op aldus vele niveaus van je wezen en werkelijkheid, het zou subtiel of klinkklaar kunnen zijn maar er is een noodzaak om te begrijpen dat in verandering je in staat bent om een diepere staat van vreedzaamheid binnenin jouw wezen te ontdekken. Verandering staat het oude toe om weg te vallen en dat wat werkelijk goddelijk nodig is om in/naar diens plaats te verhuizen zoals begeleid door jouw wezen vanuit de Schepper. Het is belangrijk om de golf van verandering te leren berijden, stromend met diens trillingen waar het ook is dat het jou naartoe mag leiden. Dus, in dit proces begrijpen wij het proces van onthechting en vertrouwen op de aanwezigheid van de Schepper.
Ten derde is er een noodzaak om te beseffen en te her/erkennen dat in dit huidige tijdperk er niets is dat jou terughoudt van het creëren en manifesteren van de Schepper en Alles Dat de Schepper Is binnenin jouw werkelijkheid. Externe invloeden hebben minder impact op jouw werkelijkheid, de aanwezigheid van karma vanuit het verre verleden is nu zo klein op de Aarde dat het bijna niet bestaand is en een diep zuiveringsproces doet zich voor hetgeen jouw energieën verheldert alsof je jouw zaden van creatie op nieuwe grond zaait. Alles is nu vruchtbaar voor jou om te creëren aangezien dit is wat de Schepper aan jou vraagt om tot stand te brengen, om binnenin jouw wezen en werkelijkheid de Schepper te creëren, jouw goddelijke zelf en waarheid. Wanneer je vanuit jouw hart en zuivere ruimte van waarheid binnenin jou creëert, dan creëer je het Tijdperk van Liefde op de Aarde.
Als vierde; er is een noodzaak te beseffen en in jouw wezen en perspectief te aarden dat alles nu mogelijk is als het uitgelijnd is met de Goddelijke Wil van de Schepper. Als je genezing nodig bent is het nu mogelijk, de tijd en het proces is van jou afhankelijk. Als je overvloed nodig bent is het nu mogelijk, de tijd en het proces is van jou afhankelijk. Niets is buiten jouw bereik tenzij het jou uit het ware pad van jouw ziel leidt, maar zelfs dan mag je gewaarworden dat je in staat bent om het te manifesteren en ontdekt dat het niet is wat je tenslotte wenste en ben je in staat om het los te laten zonder gehechtheid, stress of chaos. Dit is een krachtig perspectief om binnenin jou te adopteren aangezien het voor jou aangeeft dat er in jouw werkelijkheid geen beperkingen zijn. Wanneer de mensheid waarlijk het bewustzijn begint te accepteren dat er geen beperkingen zijn, dan zullen de beperkingen van de wereld waarin je bestaat eenvoudigweg ontbinden en ophouden te bestaan.
We zouden kunnen zeggen dat er slechts één beperking is, welke de Goddelijke Wil van de Schepper is. De Goddelijke Wil van de Schepper is de enige trilling in jouw werkelijkheid welke jou zou kunnen belemmeren of terug zou kunnen houden van het bereiken en manifesteren wat je wenst, maar de Goddelijke Wil van de Schepper kent jou volledig en absoluut, begrijpt precies wat jouw ziel wenst om te ervaren en wat naar jou de diepste gevoelens van gelukzaligheid zal brengen. Daarom, als iets niet manifesteert omdat het niet de Goddelijke Wil van de Schepper is mag het het waard zijn te her/erkennen dat het tenslotte geen geluk gebracht zou hebben. Daar is ook de noodzaak om te begrijpen dat er ook Goddelijke Timing is, wat betekent dat sommige manifestaties langer mogen nemen dan je wenst of waarop je anticipeert om jouw fysieke werkelijkheid binnen te komen wat verschuldigd is aan de niet passend zijnde timing. Dit wordt over het algemeen geïnterpreteerd als bepaalde energieën, situaties of mensen niet op de juiste plaats zijn maar in waarheid geeft het aan dat jij nog niet gereed bent om volledig dat in jouw wezen en werkelijkheid te accepteren waar jij je op focust.
Het vijfde besef is dat acceptatie een krachtig woord en een krachtige ervaring is in deze tijd van ascentie en het proces van creatie. Je kunt alles bereiken dat je nodig bent met het oog op het ervaren van jouw manifestaties, maar als je nog niet gereed bent om de manifestaties geheel binnenin jouw wezen en werkelijkheid te accepteren dan mag het niet fysiek worden. Als je niet in staat bent te accepteren, is het vaak dat jij je vasthoudt aan iets anders dat eerst losgelaten moet worden. Bijvoorbeeld, als je geen zuivere gezondheid ervaart, dan ben je misschien nog niet gereed om jezelf als een gezond wezen te accepteren, in plaats daarvan houd jij je misschien vast aan een andere energie zoals je onwaardig voelen om gezond te zijn. Daarom is het gevoel van onwaardig zijn dat waar jij je aan vasthoudt en manifesteert, wanneer je deze energie loslaat en jezelf toestaat te creëren en te geloven dat je waardig bent dan zal de gezondheid die je wenst te manifesteren vanzelfsprekend met gemak en volmaaktheid manifesteren.
Vraag jezelf; Ben Ik gereed om dat te accepteren waar ik me op focus om te manifesteren? Zo niet, wat is het waar ik me aan vasthoud of in diens plaats accepteer dat her/erkend en uitgewist moet worden?
Het proces van creatie binnenin jou en de energieën die naar voren komen om jou te ondersteunen zijn nu krachtiger dan ooit tevoren op de Aarde, het is tijd om een wezen van creatie te worden, het Tijdperk van Liefde op de Aarde creërend.
Met Engelachtige Zegeningen,
Aartsengel Raphael en Aartsengel Metatron


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten