donderdag, juli 31, 2014

Aartsengel Michael - Jouw Kracht om te Manifesteren Verbeteren - Augustus 2014 / Ronna HermanAartsengel Michael
"Jouw Kracht om te Manifesteren Verbeteren"
Doorgegeven via Ronna Herman,
 LM-08-2014 (Augustus 2014)
Geliefde meesters, terwijl jullie het pad van terugkeer in/naar de hogere dimensionale rijken van het bestaan bereizen bekend als de Rivier van het Licht/Leven, of soms, de Regenboogbrug van het Kosmische Bewustzijn, zijn de trillingspatronen binnenin en rondom jullie heen in een voortdurende staat van verandering. Dit heeft geresulteerd in een altijd-verhogende uitbreiding van bewustzijn, waardoor de filters waardoorheen jullie de wereld van jullie werkelijkheid bekijken, alsook de geloofstructuren die jullie rondom jullie heen opgebouwd hebben, geleidelijk aan vervangen worden met hogere, meer bekrachtigende waarheden. De wereld die jullie gecreëerd hebben en diegenen waarmee jullie omgaan zullen altijd naar jullie de overtuigingen en verwachtingen die jullie geaccepteerd hebben als jullie waarheid terug reflecteren.
In een pijnlijke of slopende situatie, zijn er altijd vervormde of onevenwichtige overtuigingen en gehechtheden welke jullie gevangen houden in een valse, illusionaire werkelijkheid. De overtuigingen welke velen van jullie acties en reacties op een dagelijkse basis controleren zijn langzaam aan het ontbinden, en worden vervangen met zelf-bekrachtigende concepten die jullie geleidelijk accepteren als jullie nieuwe versie (visie) van werkelijkheid. Jullie zijn in het proces van het uitbreiden van jullie besef van Zelf, en jullie zijn een meer gefocust, diepgaand besef aan het ontwikkelden van diegenen waar jullie mee omgaan, en ook van de rijken voorbij jullie huidige bekwaamheid om te zien. Jullie hebben vaak het gezegde gehoord dat "alles een illusie is". Dit betekent niet dat alles dat gecreëerd werd in het fysieke rijk van bestaan niet solide is, geen structuur heeft, of niet echt is. Noch betekent het dat de hogere rijken illusionair zijn zonder een tastbare structuur of definitie. Ieder niveau van bestaan door dit gehele Universum heen lijkt net zo echt voor diegenen te zijn die daar verblijven als dat jullie aardse thuis dat voor jullie doet. De Schepper en diens allesomvattende invloed zijn zeer onweerlegbaar echt, net zoals wij dat zijn.
De illusie is jullie gewaarwording van de wereld, een werkelijkheid die jullie door de filters van jullie eigen maaksel bekijken: overtuigingen, structuren, taboes en beperkingen die jullie binnenin jullie onderbewuste geest gecodeerd hebben en geaccepteerd hebben als jullie waarheid. Iedereen bekijkt de wereld en de dagelijkse gebeurtenissen door een sluier van hun eigen overtuigingen en een gemodificeerd niveau van besef. Dat is waarom velen alles door een filter van negativiteit zien, terwijl ver-lichte zielen het leven ervaren door een filter van liefde en geen-oordeel.
Gedurende deze tijden van versnelde transformatie, ervaren jullie zowel binnenin als buitenom grote veranderingen. De membranen tussen de onderbewuste, bewuste en superbewuste geesten zijn dunner aan het worden, daardoor jullie toegang toestaand tot de subjectieve, zelf-beperkende informatie die jullie los moeten laten en de vervormde concepten die jullie moeten genezen om terug te keren naar het evenwicht binnenin, als jullie streven naar het opnieuw opeisen van het Zelf-meesterschap. De rechter en linker hemisferen van jullie brein, alsook de matrix van jullie onderbewuste, bewuste en superbewuste zijn in het proces van vermenging en terugkeren naar een verenigde staat van super- of macro-bewustzijn. Op vele manieren, is het gezegde, "Zoals het in het begin was, zo zal het wederom zijn" van toepassing op het transformationele proces dat de mensheid nu ervaart.

Iedere observatie via de fysieke zintuigen die een impressie op jullie maakt, alsook iedere actie, wisselwerking en reactie, wordt automatisch verzonden en opgeslagen binnenin de geheugencellen van de onderbewuste geest. Wederom, benadrukken wij, jullie onderbewuste geest is subjectief en neemt iedere gedachte of ervaring letterlijk, en wordt daarna beïnvloed door jullie vooroordeel. De onderbewuste geest zal doorgaan te reageren op oude gedachtepatronen en condities en deze steeds maar weer opnieuw blijven afspelen totdat de misvattingen opgelost en opnieuw geprogrammeerd zijn.
Jullie derde- en vierde-dimensionale wereld is willekeurig en chaotisch terwijl het tijd/ruimte continuüm van de hogere vierde dimensie en daaraan voorbij meer flexibel en vloeibaar is. Terwijl jullie de trillingspatronen van de hogere dimensies integreren, alles dat niet compatibel is zal naar het oppervlak stijgen voor een oplossing, hetgeen resulteert in hogere wijsheid. Voor diegenen die hun innerlijke zicht ontwikkeld hebben, zij weten dat gedachten tastbare dingen zijn. Zij zijn bewust dat de kwaliteit of frequentiepatronen van een gedachte diens kleur bepalen, terwijl de aard van een emotie de vorm bepaalt dat het zal aannemen. Hoe meer gefocust en gedetailleerd een gedachte is, hoe duidelijker de uitlijning zal zijn. Gedachten van een laag frequentieniveau zijn duister, modderig en vervormd terwijl de hogere octaven van gedachte, diegenen die met liefde bezield zijn, meer delicaat en helder zijn. Jullie moeten het feit accepteren dat jullie gedachten welzeker een inhoud/substantie hebben en dat zij welzeker een invloed hebben op jullie en de wereld rondom jullie heen.
Je moet bereid zijn om de vooropgezette ideeën over de ingewikkelde tradities/structuren/grenzen van jouw leven te onderzoeken, en je moet de overtuigingen loslaten of transformeren welke jou klem houden zitten in zelf-toegebrachte structurele beperkingen. Het loslaten van gehechtheden, verouderde gewoontes en concepten is een doorgaand proces en vereist een onophoudelijke waakzaamheid en opwaardering. Wij zijn ons ervan bewust dat jullie comfortzones rondom jullie heen gebouwd hebben welke moeilijk zijn om eraan voorbij te gaan, zelfs als zij oncomfortabel en inperkend zijn. Maar dat is precies wat jullie moeten doen, geliefden, als jullie willen uitbreiden en de meesters van cocreatie willen worden die jullie bedoeld zijn om te zijn.
Loslaten is bevrijdend en geeft je de kracht om jouw bewustzijn en jouw wereld uit te breiden. Hoe hoger jouw trillingspatronen worden, hoe meer vloeibaar de inperkingen rondom jou heen worden. Raak niet gehecht aan de structuren van het leven die je rondom jou heen opgebouwd hebt. Je moet beseffen dat verandering een integraal deel van de groei is. Je maakt iedere dag keuzes en beslissingen, en als een meester-in-wording, is het noodzakelijk dat je altijd streeft voor de hoogste keuzes. De grenzen van jouw spectrum van de dualiteit zullen smaller worden, en de pendulum van de keuze zal in een veel smaller bereik naar rechts en links van het centrum af slingeren. Als een resultaat, zal jouw inzicht/gewaarwording en bewuste besef uitbreiden en exponentieel verhoogd worden. "Een meester volgt altijd het smalle opwaarts gaande pad" is een oude waarheid die nog steeds van toepassing is. Je moet altijd naar jouw hoogste waarheid zoeken/streven en het dan naar het beste van jouw vermogen leven.  
Het is belangrijk dat jij je er bewust van bent dat er een ordelijke opeenvolging is aangaande de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken. Daarom, is het belangrijk dat jullie leren om je aan de veranderingen van de tijd aan te passen en deze te volgen, om de inperkende, beperkende overtuigingen van jou/jullie derde- en vierde-dimensionale werkelijkheid van de hand te doen als je wijsheid vergaart, hogere waarheden nastreeft en je naderbij groeit jegens jouw originele "Staat van Goddelijkheid."
We zitten middenin één van de grootste cyclussen van transformatie welke dit Universum ooit ervaren heeft; echter, het is belangrijk dat jullie begrijpen dat er vele minieme cyclussen van verandering op Aarde geweest zijn, en een ieder van jullie heeft deze transformationele tijden op de één of andere manier ervaren.
Het komende Zevende Wortel Ras zal hoogst-ontwikkeld en spiritueel-afgestemd zijn en zal beïnvloed zijn door de ZEVENDE STRAAL van transformatie, zuivering, vrijheid en verlossing. Alles en iedereen op de Aarde zal beïnvloed zijn door de uitstraling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam. Veel van de oude, ouderwetse leringen worden afgedankt terwijl jullie in wijsheid evolueren en jullie frequentiepatronen verhogen. De op liefde gebaseerde en bekrachtigende religieuze overtuigingen zullen behouden blijven, terwijl de op angst gebaseerde, controlerende concepten langzaam afgeschaft worden. Tijdens de overgang in/naar het tijdperk van verlichting, zullen de religies die zullen overleven diegenen zijn die bereid zijn om hun filosofie uit te breiden om de geopenbaarde, hogere Schepper waarheden te incorporeren.  
Nieuwe cyclussen van "Bestaan" worden geïnitieerd door een bereidheid om te veranderen en kunnen geleidelijk met gemak en gratie geïncorporeerd worden. Echter, voor diegenen die weerstrevend zijn, zal het via chaos en onenigheid zijn. Veel is afhankelijk van jullie capaciteit om aan te trekken, te beantwoorden en te absorberen (of af te wijzen), en dan de meer verfijnde energieën te versturen die bekend zijn als de "hogere waarheden". Jullie Ziel en Hogere zelf herinneren zich de reden waarom jullie ervoor kozen de pijnlijke situaties te ervaren en tot uitdrukking te brengen -- niet als een straf, maar voor resolutie.
Het is wezenlijk belangrijk dat jullie ernaar streven om jullie zelfbeschikking en jullie verlangen naar vervulling te versterken. Jullie moeten je ontwikkelen van een ego zelfdienende modus naar een Ziel-dienende staat. Jouw ziel is het deel van jou welke verbonden is aan het "Universele Geheel".  Je vergaart mededogen op de harde manier door pijn en lijden (ego-aangestuurd), of de gemakkelijke manier door het proces van hereniging met jouw Hogere Zelf en God Straal (ziel-geïnspireerd).
Niets kan ontsnappen aan de uitstraling en magnetische beïnvloeding van de ijle Schepper Licht/Adamantine Deeltjes die nu het Universum, Sub-universum, Galaxy, Zonnesysteem, de Aarde en de mensheid doordringen. De chakra's zijn zoals elektromagnetische batterijen binnenin het lichaam. De trillingen van de elektromagnetische frequenties communiceren op vele niveaus van bewustzijn. Je moet harmonieus zijn met en afgestemd zijn op de trillingsfrequenties om hen te integreren. De hogere frequenties van Licht/gedachte/geluid trillen door jullie bloed, cellen, organen, beenderen, spieren en weefsels, jullie gevoel van welzijn verrijkend. De lagere frequenties van de derde- / vierde-dimensionale omgeving beknotten de stroom van levensgevende energie, en verhogen de dichtheid in jullie vier lagere lichaamssystemen. Jullie bloed draagt genetische coderingen van jullie aardse afstamming, maar belangrijker, jullie kosmische afstammingen en jullie Goddelijke erfenis.
Mijn geliefde Lichtdragers, wij vragen aan jullie om iedere test en uitdaging te bekijken als een kans om verouderde gedachten en trillingspatronen los te laten welke niet langer jullie grotere goed dienen. Wij verzoeken jullie om naar jullie levenservaringen te kijken door de filters van jullie Heilige Hart/Geest als jullie de Diamanten Straal Deeltjes van Leven/Licht naar voren trekken en hen bezielen met jullie liefde voordat jullie hen uitstralen in/naar de wereld en naar de mensheid. Wij zijn allemaal in deze kosmische dans van evolutie, en samen, zullen wij zegevieren.
 IK BEN Aartsengel Michael. 

Jouw Kracht om te Manifesteren Verbeteren

Ronna / Heilige Schrijfster
Regelmatig mediteren aangaande het Heilige Hart, en bewust de binnenkomende Adamantine Deeltjes van Schepper Licht dat je integreert activeren, zal resulteren in een grote transformatie in je leven als je een co-creatieve Zelfmeester van de hoogste order wordt.
In een ontspannen staat, begin de Oneindigheids Ademhaling -- (een figuur 8). Met iedere ademhaling, verbeeld je dat jouw bewustzijn zich uitbreidt om het gehele Zonnesysteem te incorporeren … dan de Galaxy … en dan dit Sub-universum. Visualiseer, hoe het ook is dat je het gewaarwordt, de pracht van de planeten, sterrensystemen, galaxies, en voel ook binnenin jouw Heilige Hart de kracht en majesteitelijkheid van de grootsheid van de ruimte … de "Grote Leegte" gevuld met het ongemanifesteerde potentieel van Liefde/Licht (de Adamantine Deeltjes van de Schepping, bekrachtigd door Liefde).
Visualiseer jezelf nu als het centrum, het brandpunt binnenin dit Sub-universum, terwijl de "Stroom van Goddelijk Licht" voort straalt vanuit alle richtingen naar jou toe. Zie de prisma's van Licht stukbreken in/naar Regenboog Kleuren, welke alle deugden, kwaliteiten, attributen en potentieel van de Schepping bevatten. Haal diep adem als je dit geschenk van Liefde/Leven in je opneemt, als je de stroom naar jou toe en van jouw af begint te voelen … de nooit-eindigende voorraad van de Goddelijk Licht Substantie. Adem in … adem uit … adem in … adem uit … als je dit magische elixer voort ziet stromen vanuit jouw Heilige Hartcentrum in een Oneindigheidsteken, vanuit zowel de voor en achter portalen van je hart. Ben je bewust dat, met jou als het verzamelbekken en de buis op het materiële vlak, de Schepper deeltjes van zuiver Licht substantie voort zullen gutsten in/naar jou en uit jou in een nooit-eindigende voorraad. Deze deeltjes zullen buitenwaarts stromen in/naar de materiële wereld om gekneed te worden in/naar een onbeperkte variëteit van fysieke manifestaties via jouw visies/visioenen, zaadgedachten en zuivere intenties/wil en acties!

Affirmatie - Zeg tegen jezelf:
"Ik eis opnieuw mijn Goddelijke geboorterecht en mijn verbinding met mijn Hogere Zelf en mijn Ziel Familie op. Ik vraag om uitgelijnd te zijn met de Meesters en de Wezens van Licht waar ik mee moet communiceren, met het oog op het toegang verkrijgen en doorgeven van de Kosmische Wijsheid en Waarheid welke ik moet integreren en delen. Hier en nu, eis ik mijn Zelf-Meesterschap op en de toepasselijke kwaliteiten, gaven/geschenken, deugden en attributen van mijn Goddelijke Zelf. Ik wens om een levend gepersonifieerd voorbeeld te zijn van Liefde, Harmonie, Overvloed en Vreugde. Ik Ben Goddelijke Liefde, Ik Ben Goddelijk Licht, Ik Ben Goddelijke Wil, en Ik Ben Goddelijke Wijsheid in Actie.
Zo Zij Het! Zo Zij Het! Ik Ben Die Ik Ben!"

Als laatste, maar van groot belang, handhaaf altijd een houding van dankbaarheid voor alle dingen, groot en klein. Een voortdurende staat van dank geven van binnenuit het Heilige Hart gegenereerd zal jouw bekwaamheid om te co-creëren in uitlijning met het Goddelijke Plan voor het grootste goed van allen vergroten en verbeteren.
Hoe zal je dit geschenk wat een schat voorbij het voorstellingsvermogen is gebruiken? Wat zijn jouw grootste verlangens? Wat zal jouw nalatenschap aan de wereld en de mensheid zijn? Reik naar de sterren, geliefde vrienden, want er is geen limiet voor wat je kunt manifesteren en delen wanneer je wenst in harmonie te zijn met Spirit.
Eeuwige Liefde en Engel zegeningen, Ronna
 

Het Grootste Geschenk©
"Dat jouw Ziel jouw zacht mag gidsen
Op jouw Aardse pad,
Terwijl je graaft in de mysteries van het Leven.
Dat jouw hart mag overstromen met Vreugde
En inspiratie, als jij
Jouw speciale geschenken deelt.
Dat jouw reis gevuld met Plezier
en Besprenkeld met wonderen mag zijn.
Dat je Vrede mag vinden en blijvende verrukking
In alle dingen, groot en klein.
Mag dat wat je zoekt
De meest kostbare geschenken van alle brengen:
Wijsheid, Mededogen, Harmonie
En Overvloed, maar bovenal,
Dat jij mag houden van en geliefd mag zijn."

Ronna  

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten