maandag, juli 21, 2014

Aartsengel Michael - GELOOF IN HET GOEDE! - 21 juli 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"GELOOF IN HET GOEDE!"
Blijf Geloven in de Grote Kracht van de Liefde!
21 juli 2014 / Rita Pulmans 
Beantwoording van een Vraag aangaande het Ontvangen Visioen door  AmmaBenDevi, van Vader/Moeder God op 19 Juli 2014

Persoon: Ik begrijp hier niets van, dat zielen besluiten zich op te offeren om kwaad te bestrijden (voor hun geboorte en onwetend in het leven) dat geloof ik wel, maar dat daarmee de situatie ten goede keert, nee. En dat het duister met hun eigen staart v/d Aarde zijn gezwiept. Misschien kan iemand me overtuigen?

Aartsengel Michael: Geliefde harten, ik Aartsengel Michael wil jullie hier van antwoord dienen. Niet om jullie te willen overtuigen, neen.
Wel om te durven kijken dat in deze"eindtijden" of zeg ik Aartsengel Michael, "nieuwe tijden", want dat zijn ze, zaken gebeuren die zoals jullie zouden zeggen "Niet door de beugel kunnen".
Dit gezegde; "Niet door de beugel kunnen" haal ik hier even aan als voorbeeld.
In vroegere tijden was het zogenaamd gebruikelijk, (volgens jullie overgeleverde woorden) dat kleine honden toegestaan werden binnen de stadsmuren, als ze door "de ijzeren beugel gehaald"  konden worden. Grotere honden die "harder konden bijten", zeg maar, en niet door de beugel konden moesten buiten de stadsmuren gehouden worden, dit als veiligheid.
Waarom haal ik AEM deze gegevens aan geliefden. Om jullie duidelijk te maken dat grote honden die bijten wél door de beugel zijn gehaald. Jullie hebben dit toegestaan geliefde zielen.
De kwade krachten hebben zodoende de mensheid gebruikt om dit boosaardige gegeven met het vliegtuig te laten gebeuren. De mensheid heeft zich laten "bijten" door "de grote kwaadaardige hond", zeg maar. Doch jullie hebben "de kwade hond" zelf binnen gehaald, binnen jullie "stadsmuren".
Wat bedoel ik AEM hier nu mee te zeggen, geliefde harten.

Dat de kwaadaardige "machten", (machten plaats ik AEM tussen haakjes, zegt Hij ) zich hebben "vastgebeten" in bepaalde vormen, in bepaalde personen, die zich daartoe geleend hebben.
Jullie werden gebruikt! Gemanipuleerd! Sta dit niet langer toe! Zie elkaar aan, als zusters en broeders! Wijs niet steeds naar elkaar met de vinger, of zeg ik AEM met het geweer?
Geliefde zielen, laat Mij AEM het "gebeuren" even verklaren, op klaren, opheldering brengen in deze mate wat jullie bewustzijn hierin aankan.
Begrijpelijk is dat jullie in jullie lijden om het verlies nu eventjes niet om de oren geslagen wensen te worden, met helende woorden, op het moment, met weinig betekenis van troost, op de diepgeslagen wonden.
Daarom spreek ik AEM deze krachtige woorden voor u uit:
GELOOF IN HET GOEDE!
Blijf geloven in de Grote Kracht van de Liefde! Daar jullie allen zonder uitzondering liefde in jullie dragen! Liefde ZIJN!
Lieverds, jullie wensen een uitleg over het gegeven dat deze zielen zich opgeofferd zouden hebben.
God vraagt geen offers geliefden, het was de "keuze" van deze grote meedogende liefdevolle wezens om dit op zich te nemen, om de/deze "ommekeer" te bewerkstelligen.(Rita: wat reeds is gebeurd zegt Hij!) Jullie kunnen deze woorden van mij AEM niet helemaal vatten lieverds, maar dat geeft niet.
Wat wél geeft is dat er vanaf deze daad van liefde vanuit deze zielen een enorme "Boost", een explosie van Liefde over de Aarde is neergedaald....geloof! Zie! Voel dit!
Hierdoor is de vorm van haat en nijd op dat moment (van inslag/impact) omgezet in de grootste vorm van Liefde.
Ik AEM bevestig dit!
Ik Aartsengel Michael bevestig dit NU.
Ik Aartsengel Michael bevestig dit binnen jullie ruimte en tijd.
Misschien nog niet onmiddellijk waarneembaar maar dit is!
Wie twijfelt aan Mijn woorden, twijfelt.
Wie neen zegt tegen deze woorden, zegt neen.
Wie niet gelooft, gelooft niet.
Doch ik herhaal weer, ik AEM bevestig hier en nu, dat deze goddelijke zielen reeds opgenomen zijn in het Hart van God.
Zij ZIJN in de liefde van de Almachtige aangekomen, en van hieruit zullen zij verder hun prachtige liefdestaak vervullen, geloof en hoop en liefde verspreidend, als Liefdesengelen bij God.
Daar geliefde zielen, zij deze Engelen van Liefde, de harten van de mensheid hebben geopend met inzicht, mededogen en meevoelen, dit met en voor elkaar. (Rita: ons) Kijk! En zie welk een Licht zij hebben geopenbaard! Kijk en voel welk een Liefde zij hebben gebracht. Dit ook in het samen voelen en samen rouwen, ( Rita: van ons) Daarin voel je zelfs hun liefde in/voor jou.
Zij hebben vele harten geopend, en mensen samengebracht.
Geliefde (naar de persoon van de vraag toe), ik AEM kan/wil je niet overtuigen, enkel, kijk in je hartje lieverd en zie de waarheid.
De waarheid is geliefden dat jullie allen zonder uitzondering Liefde zijn! Niemand, geen enkel mens is zonder de Liefde!
Daarom lieve harten tracht te kijken in/vanuit Liefde naar dit gebeuren, want dit was/is een daad van ware Liefde, dit vanuit de mensen, de zielen die zijn overgegaan in het Grote Licht.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken. 

Op de vraag van de persoon over de duisteren die met hun staart van de Aarde zijn gezwiept, zegt AEM mij het volgende:
Door hun snode en duistere daad, en de mens gebruikend als oorzaak en gevolg, als dader en slachtoffer, als doel tot algemene vernietiging, met de bedoeling om haat te laten opflakkeren. Om oog om oog, en tand om tand te bekomen, hebben zij zichzelf de das omgedaan.
Zij hebben dermate onderschat dat Liefde sterker is dan haat.
Zij hebben zeer onderschat dat Liefde het kwade overwint, en het kwade overwonnen is door de Liefde zelf! Mede door deze prachtige wezens van Licht, die zich hebben "gegeven". Dit door hun daad van onvoorwaardelijke Liefde.
Geloof mijn woorden, begrijp Mijn woorden in jullie harten.
Heb nog even geduld geliefden om waar te nemen wat voor gevolgen deze liefdes-Act brengt.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken vanuit Gods aanschijn. 

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright Ria Pulmans.
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Incluis deze tekst. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan.De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen.De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraagop: pulmans@live.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten